Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Áustria

Din it-taqsima tagħtik ħarsa ġenerali lejn il-qrati fl-Awstrija.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Organizzazzjoni tal-ġustizzja — sistema ġudizzjarja

Flimkien mal-fergħat leġiżlattivi u eżekuttivi, il-ġudikatura titqies bħala t-tielet pilastru tal-gvern f’pajjiż fejn tipprevali s-supremazija tad-dritt. L-att Kostituzzjonali Federali (Bundes-Verfassungsgesetz) jipprovdi li l-ġurisdizzjoni ordinarja hija f’ idejn il-Gvern Federali. Is-sistema ġudizzjarja hija separata mis-sistema eżekuttiva fil-livelli kollha. Jeżistu regoli speċjali għal dak il-qasam ta’ amministrazzjoni tal-ġustizzja, li jitwettaq minn senat ġudizzjarju mingħajr struzzjonijiet.

Minbarra l-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, il-ġudikatura Awstrijaka tinkludi l-qrati ordinarji, l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku, il-ħabsijiet (ħabsijiet u ħabsijiet ġudizzjarji) u s-servizz ta’ probazzjoni, li huwa pprovdut l-aktar minn istituzzjoni privata:

  1. Il-qrati ordinarji huma istituzzjonijiet tal-istat li jiddeċiedu dwar id-drittijiet u l-obbligi ċivili u dwar akkużi kriminali wara proċedura formali. Huma stabbiliti mil-liġi u huma magħmula minn imħallfin indipendenti u imparzjali li la jistgħu jitkeċċew u lanqas trasferiti u huma marbuta biss mis-sistema legali.
  2. L-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku huma entitajiet speċjali separati mill-qrati. Il-kompitu ewlieni tagħhom huwa li jirrappreżentaw l-interess pubbliku fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali. Huma jmexxu l-investigazzjoni preliminari, iressqu l-akkużi u jmexxu l-prosekuzzjoni fil-proċedimenti kriminali. Il-prosekuturi huma korpi tal-qrati ordinarji.
  3. Il-ħabsijiet huma responsabbli għall-eżekuzzjoni ta’ pieni ta’ kustodja u l-eżekuzzjoni ta’ miżuri.
  4. Is-servizzi ta’ libertà kondizzjonali huma parti mis-sistema ġudizzjarja wkoll. Huma jieħdu ħsieb il-persuni b’sentenzi kondizzjonali u l-ħabsin fuq libertà kondizzjonali. Dawn il-kompiti ġew ittrasferiti prinċipalment f’idejn assoċjazzjonijiet privati li, madankollu, huma taħt is-sorveljanza tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja.

L-amministrazzjoni tal-ġustizzja hija mmexxija mill-Ministru Federali tal-Ġustizzja; Huwa mqabbad mal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja, li huwa wieħed mill-korpi amministrattivi supremi tal-Gvern Federali. Il-Ministru Federali tal-Ġustizzja huwa membru tal-Gvern Federali u għandu s-superviżjoni politika, il-ġestjoni u s-superviżjoni suprema tas-servizzi relatati kollha għad-dipartiment tiegħu.

Minbarra l-qrati ordinarji, l-Awstrija għandha wkoll Qorti Kostituzzjonali u Qorti Amministrattiva, kif ukoll — mill-1 ta’ Jannar 2014 — il-qrati amministrattivi. Fil-livell federali, twaqqfu Qorti Federali Amministrattiva u Qorti Federali tal-Finanzi, kull waħda bis-sede tagħha fi Vjenna, iżda wkoll uffiċċji lokali fi bliet oħra. Barra minn hekk, f’kull Land ġiet stabbilita Qorti Amministrattiva separata. Huma kollha mhumiex parti mill-ġudikatura fl-Awstrija.

Livelli ta’ ġurisdizzjoni ordinarja

  • Il-qrati distrettwali,
  • Il-qrati reġjonali (magħrufa wkoll bħala l-qrati tal-prim’ istanza)
  • Qrati Reġjonali Superjuri (imsejħa wkoll il-qrati tat-tieni istanza)
  • Il-Qorti Suprema

Databases legali

Is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak jipprovdi informazzjoni ġenerali dwar is-sistema ġudizzjarja Awstrijaka.

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

Iva, l-aċċess għas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Awstrijak huwa mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 30/07/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.