Nationella domstolsväsen

Áustria

I detta avsnitt ges en översikt över domstolarna i Österrike.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Utöver den lagstiftande och administrativa makten anses domstolsväsendet vara den tredje pelaren i en rättsstat. I den federala grundlagen (Bundes-Verfassungsgesetz) föreskrivs att den allmänna behörigheten ligger hos förbundsregeringen. På alla nivåer är domstolsväsendet skilt från förvaltningen. Särskilda regler finns för detta område för rättsskipning, som genomförs av rättsliga myndigheter utan instruktioner.

Bortsett från det federala justitieministeriet omfattar det österrikiska rättsväsendet allmänna domstolar, allmänna åklagarmyndigheter, fängelser (fängelser, kriminalvårdsanstalter) och kriminalvårdsmyndigheten, som oftast tillhandahålls av en privat institution:

  1. Allmänna domstolar är statliga institutioner som beslutar om medborgerliga rättigheter och skyldigheter och om åtal efter ett formellt förfarande. De är inrättade enligt lag och består av oberoende och opartiska domare som varken kan sägas upp eller överföras och som endast är bundna av rättssystemet.
  2. Allmänna åklagarmyndigheter är särskilda organ som är fristående från domstolarna. De tar främst till vara på tillvaratar det allmänna intresset i straffprocessen, De leder den preliminära undersökningen, väcker åtal och gör åtal i straffrättsliga förfaranden. Åklagare är de allmänna domstolarnas organ.
  3. Fängelser ansvarar för verkställandet av frihetsberövande påföljder och verkställighet av åtgärder.
  4. Provanställningen är också en del av rättsväsendet. De tar hand om personer med villkorliga domar och fångar som friställts. Dessa uppgifter har huvudsakligen överförts till privata organisationer som kontrolleras av det federala justitieministeriet.

Rättskipningen leds av förbundsjustitieministern. Hon/han är knuten till det federala justitieministeriet, som är en av de högsta administrativa organen inom den federala regeringen. Den federala justitieministern är medlem av den federala regeringen och har politisk samordning, ledning och högsta möjliga övervakning av alla relaterade tjänster till sin avdelning.

Utöver de allmänna domstolarna har Österrike även en författningsdomstol och en förvaltningsdomstol samt – sedan den 1 januari 2014 – förvaltningsdomstol. På federal nivå har en federal förvaltningsdomstol och en federal finansdomstol inrättats, var och en med säte i Wien, men även med lokalkontor i andra städer. Dessutom har en särskild delstatsförvaltningsdomstol inrättats i varje delstat. De ingår inte i rättsväsendet i Österrike.

Allmänna behörighetsnivåer

  • Tingsrätter,
  • Regionala domstolar (även kallade förstainstansdomstolar)
  • Högre regionala domstolar (även kallade domstolar i andra instans)
  • Högsta domstolen

Juridiska databaser

Den österrikiska justitieportalen innehåller allmän information om det österrikiska rättssystemet.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till den österrikiska justitieportalen är gratis.

Senaste uppdatering: 30/07/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.