Pravosodni sistemi držav članic

Естония

Ta razdelek predstavlja pregled sodnega sistema v Estoniji.

Съдържание, предоставено от
Естония

Organizacija pravosodja - pravosodni sistemi

V skladu z estonsko ustavo je pristojno le sodišče. Soditi morajo v skladu z ustavo in drugimi zakoni. V skladu z ustavo je v Estoniji za sojenje pristojna izključno sodna oblast. Sodišča so pri izvajanju nalog ločena od izvršilne in zakonodajne oblasti.

Sodna uprava,

Sodišča prve in druge stopnje upravlja ministrstvo za pravosodje skupaj s svetom za upravljanje sodišč. Svet za upravljanje sodišč je svetovalni organ, vzpostavljen za vodenje sodnega sistema, njegovo delo pa usmerja predsednik vrhovnega sodišča. Sodišča prve in druge stopnje se financirajo iz državnega proračuna, in sicer iz proračuna ministrstva za pravosodje. Vrhovno sodišče je sámo odgovorno za svoje upravljanje in ima svoj proračun.

Svet za upravljanje sodišč sestavljajo:

  • Predsednik vrhovnega sodišča (tudi predsednik sveta),
  • pet sodnikov, ki jih za tri leta imenuje zbor vseh sodnikov (en banc),
  • dva člana estonskega parlamenta,
  • Odvetnik, ki ga imenuje odvetniška zbornica;
  • generalni državni tožilec ali državni tožilec, ki ga imenuje prvi,
  • pravosodni kancler ali predstavnik, ki ga imenuje prvi,
  • minister za pravosodje ali njegov predstavnik, ki se udeleži seje Sveta in ima pravico do besede.

Več o sodnem svetu je na voljo tukaj.

Hierarhija sodišč

Estonski sodni sistem se deli na tri ravni:

  • Okrajna sodišča in upravna sodišča so sodišča prve stopnje,
  • Okrožna sodišča (pritožbena sodišča) so sodišča druge stopnje,
  • Vrhovno sodišče je pritožbeno sodišče najvišje stopnje (kasacija).

Kot sodišča splošne pristojnosti okrajna sodišča obravnavajo civilne, kazenske in prekrškovne zadeve. Kot sodišča prve stopnje upravna sodišča obravnavajo tiste upravne zadeve, za katere so po zakonu pristojna. Okrožna sodišča so sodišča druge stopnje in obravnavajo pritožbe zoper sodbe okrajnih in upravnih sodišč. Vrhovno sodišče je sodišče najvišje stopnje in obravnava kasacijske pritožbe zoper odločbe okrožnih sodišč. Vrhovno sodišče je tudi sodišče za oceno ustavnosti.

Pravne zbirke podatkov

Splošne informacije o estonskem pravnem sistemu so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje.

Pregled sodnega sistema v Estoniji je na voljo tudi na spletišču sodišč.

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Dostop do informacij o estonskem pravnem in sodnem sistemu je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 02/10/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.