Retssystemer i de enkelte lande

Řecko

Dette afsnit giver et overblik over retssystemet i Grækenland.

Obsah zajišťuje
Řecko

Domstolssystemet og retssystemer

Retfærdighed i Grækenland er en af statens tre funktioner. Ifølge princippet om magtens tredeling er retsplejen uafhængig af lovgiver og den udøvende magt.

Typer domstole — kort beskrivelse

Domstolene i Grækenland er opdelt i følgende hovedkategorier:

  • Forvaltningsdomstole
  • Civile domstole
  • Kriminalretter

Domstolsforvaltning

Domstolene administreres af embedsmænd i retsvæsenet og navnlig af Domstolens præsident eller Domstolens tremandsråd.

Domstolshierarki

Politiske domstole:

  • Corte d'Appello (øverste domstol, appeldomstole), førsteinstansretter

Kriminalretter:

  • Areios Pagos, appelretten, domstolen for mindre forseelser, regionale domstole

Forvaltningsdomstole:

  • Statsrådet, administrative appeldomstole, forvaltningsdomstole i første instans

Relevante links

Council of State

Forvaltningsretten i Athen

Anklagemyndigheden ved byretten i Athen

Justitsministeriet

Areios Pagos

Sidste opdatering: 28/08/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.