Sistemi ġudizzjarji nazzjonali

Řecko

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali tas-sistema ġudizzjarja fil-Greċja.

Obsah zajišťuje
Řecko

Organizzazzjoni tal-ġustizzja — sistemi ġudizzjarji

Il-ġustizzja fil-Greċja hija waħda mit-tliet funzjonijiet tal-Istat. Skont il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri, il-ġustizzja hija indipendenti mil-leġislatura u l-eżekuttiv.

Tipi ta’ qrati — deskrizzjoni qasira

Il-qrati fil-Greċja huma maqsuma fil-kategoriji prinċipali li ġejjin:

  • Il-qrati amministrattivi
  • Il-qrati ċivili
  • Qrati kriminali

L-amministrazzjoni tal-qrati

Il-qrati huma amministrati minn uffiċjali ġudizzjarji u, b’mod partikolari, mill-President tal-Qorti tal-Ġustizzja jew mill-Kunsill ta’ tliet membri tal-Qorti tal-Ġustizzja, skont il-każ.

Ġerarkija tal-qrati

Il-qrati politiċi:

  • Qorti tal-Appell Suprema, Qrati tal-Appell, Qrati tal-Prim’ Istanza

Il-qrati Kriminali:

  • Areios Pagos, Qorti tal-Appell, Qorti Misrukkura, Qrati Reġjonali

Il-Qorti Amministrattiva:

  • Kunsill tal-Istat, qrati amministrattivi tal-appell, qrati amministrattivi tal-prim’ istanza

Links rilevanti

Il-Kunsill tal-Istat

Il-Qorti Amministrattiva tal-Prim’ Istanza ta’ Ateni

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-Qorti tal-Prim’ Istanza ta’ Ateni

Ministeru tal-Ġustizzja

Areios Pagos

L-aħħar aġġornament: 28/08/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.