Jäsenvaltioiden oikeudenhoitojärjestelmät

Grieķija

Tässä jaksossa luodaan yleiskatsaus Kreikan oikeusjärjestelmään.

Saturu nodrošina
Grieķija

Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Kreikan oikeuslaitos on yksi valtion kolmesta tehtävästä. Vallanjaon periaatteen mukaan oikeus on riippumaton lainsäätäjästä ja toimeenpanovallasta.

Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus

Kreikan tuomioistuimet jakautuvat seuraaviin pääryhmiin:

  • Hallintotuomioistuimet
  • Siviilituomioistuimet
  • Rikostuomioistuimet

Oikeushallinto

Tuomioistuinten hallinnosta vastaavat tuomioistuinten virkamiehet ja erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen presidentti tai yhteisöjen tuomioistuimen kolmijäseninen neuvosto.

Tuomioistuinhierarkia

Poliittiset tuomioistuimet:

  • Korkein oikeus, muutoksenhakutuomioistuimet, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet

Rikostuomioistuimet:

  • Areios Pagos, muutoksenhakutuomioistuin, virheellisiä menettelyjä käsittelevä tuomioistuin, alueelliset tuomioistuimet

Hallinto-oikeudet:

  • Korkein hallinto-oikeus, hallintotuomioistuimet, ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet

Linkkejä

Council of State

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin

Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yleisen syyttäjän virasto

Oikeusministeriö

Areios Pagos

Päivitetty viimeksi: 28/08/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.