Vnútroštátne justičné systémy

Grieķija

Tento oddiel poskytuje prehľad o justičnom systéme v Grécku.

Saturu nodrošina
Grieķija

Organizácia súdnictva – súdne systémy

Spravodlivosť v Grécku je jednou z troch funkcií štátu. Podľa zásady deľby moci je súdnictvonezávislé od zákonodarcu a od výkonnej moci.

Druhy súdov – krátky opis

Súdy v Grécku sú rozdelené do týchto hlavných kategórií:

  • Administratívne súdy
  • Občianske súdy
  • Trestné súdy

Správa súdov

Súdy spravujú súdni úradníci a najmä predseda Súdneho dvora alebo prípadne trojčlenná Rada Súdneho dvora.

Hierarchia súdov

Politické súdy:

  • Najvyšší odvolací súd, odvolacie súdy, súdy prvého stupňa

Trestné súdy:

  • Areios Pagos, odvolací súd, priestupnosť, krajské súdy

Správne súdy:

  • Štátna rada, odvolacie správne súdy prvého stupňa

Relevantné odkazy

Rada štátu

Administratívny súd prvého stupňa mesta Atény

Generálna prokuratúra aténskeho súdu

Ministerstvo spravodlivosti

Areios Pagos

Posledná aktualizácia: 28/08/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.