Kohtukorraldus liikmesriikides

Grécko

Selles osas antakse ülevaade Kreeka kohtusüsteemist.

Autor obsahu
Grécko

Kohtukorraldus – kohtusüsteem

Kreeka õigusemõistmine on üks kolmest riigi funktsioonist. Võimude lahususe põhimõtte kohaselt on õigusemõistminesõltumatu seadusandjast ja täidesaatvast võimust.

Kohtute liigid – lühikirjeldus

Kreeka kohtud jagunevad järgmistesse peamistesse kategooriatesse:

  • Halduskohus
  • Tsiviilkohtud
  • Kriminaalkohtud

Kohtute haldamine

Kohtuid haldavad kohtuametnikud, eelkõige Euroopa Kohtu president või Euroopa Kohtu kolmeliikmeline nõukogu.

Kohtute hierarhia

Poliitilised kohtud:

  • Ülemkohus, apellatsioonikohtud, esimese astme kohtud

Kriminaalkohtud:

  • Areios Pagos, apellatsioonikohus, väärteokohus, piirkondlikud kohtud

Halduskohtud:

  • Riiginõukogu, apellatsiooniastme halduskohtud, esimese astme halduskohtud

Seotud lingid

Riiginõukogu

Ateena esimese astme halduskohus

Ateena Esimese Astme Kohtu prokuratuur

Justiitsministeerium

Areios Pagos

Viimati uuendatud: 28/08/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.