Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Kreikka osallistuu tällä hetkellä ECLI-järjestelmään yhdessä korkeimman hallinto-oikeuden kanssa.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa sähköistä tietokantaa, joka sisältäisi kaikki kansalliset tuomioistuinten päätökset.

Internetissä on oikeuskäytäntöä seuraavissa sähköisissä tietokannoissa:

Lisäksi on olemassa yksityisiä tilaajatietokantoja.

Seuraavat esimerkit ovat ohjeellisia:

Päivitetty viimeksi: 11/08/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.