Europæiske retspraksisidentifikator (ECLI)

Finlandia

Finland vil indføre European Case Law Identifier (ECLI) i alle databaser i den nationale Finlex-database.

Contenido facilitado por
Finlandia

National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er Aki Hietanken, Justitsministeriet, Finland. E-mail: finlex@om.fi

Landekode

Landekoden for Finland er: [FI]

Generering af national ECLI

Finland vil indføre European Case Law Identifier (ECLI) i alle databaser i den nationale Finlex-database. Projektet er startet med en test af anvendelsen af ECLI i den finske højesterets og den øverste forvaltningsdomstols databaser. Den vil også blive anvendt i appelinstanser, forvaltningsdomstole og specialretter. I løbet af 2017 vil der blive tilføjet ECLI-metadata til de pågældende afgørelsers metadata. I Finlex retspraksisdatabaser benyttes allerede metadataene i Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI anvendes også i Finlex retspraksis, der indeholder henvisninger til retsafgørelser i finsk juridisk litteratur siden 1926. Retspraksis består af domme afsagt af f.eks. den finske højesteret, den øverste forvaltningsdomstol, appelretterne, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EF-Domstolen.

Generering af national ECLI

Højesteret: ECLI:FI:KKO:2017:21

Øverste forvaltningsdomstol: ECLI:FI:KHO:2017:63

Korte tildelingsrapporter (ECLI:FI:KHO:2010:T3764)

Appelretter:

 • Court of Appeal (appeldomstol i Helsinki), ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Appelretten i det østlige Finland ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Dom Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Appelretten i Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Appelretten i Turku (appelretten i Turku)
 • Jf. Vaasa Court of Appeal, ECLI: FI: VHO: 2011: 7

Forvaltningsdomstole:

 • Forvaltningsdomstolen i Helsingfors, ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Forvaltningsdomstolen i Hämeenlinna, ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Forvaltningsdomstolen i Kouvola, ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopio Administrativ Ret ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Uleåborg Administrative Court (ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25)
 • Forvaltningsdomstolen i Rovaniemi, ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Forvaltningsdomstolen i Turku, ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Dom Vaa (forvaltningsdomstolen i Vaa) ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Åland Administrative Court, ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Forsikringsdomstolen, ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Arbejdsret (ECLI:FI:TT:2016:128)

Markedsdomstolen, ECLI:FI:MAO:2010:595

Forbindelser

Finlex — national regulerende database

Sidste opdatering: 17/11/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.