Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Finlandia

Finland kommer att införa European Case Law Identifier (ECLI) i alla rättsfallsdatabaser i den nationella Finlex-databasen.

Contenido facilitado por
Finlandia

Nationell ECLI-koordinator

Den nationella ECLI-samordnaren är Aki Hietanen, Justitiedepartementet, Finland. E-post: finlex@om.fi

Landskod

Finland har följande landskod: [FI]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Finland kommer att införa European Case Law Identifier (ECLI) i alla rättsfallsdatabaser i den nationella Finlex-databasen. Projektet har inletts med tester av användningen av ECLI i finska högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens databaser över rättspraxis. Den kommer också att användas i databaser över appellationsdomstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Under 2017 kommer ECLI-metadata att läggas till beslutsmetadata. I Finlex rättspraxis används redan metadata från Dublin Core Metadata-initiativet.

ECLI används också i Finlex rättspraxis i doktrinen, som innehåller hänvisningar till rättsliga avgöranden i finländsk doktrin sedan 1926. Rättspraxis består av domar från t.ex. Finlands högsta domstol, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och EG-domstolen.

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Högsta domstolen: ECLI:FI:KKO:2017:21

Högsta förvaltningsdomstolen: ECLI:FI:KHO:2017:63

— korta tilldelningsrapporter ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Hovrätter:

 • Helsingfors hovrätt, ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Östra Finlands appellationsdomstol ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvola Court of Appeal, ECLI:FI:KOUHO:2009:3.
 • Rovaniemi Court of Appeal, ECLI:FI:RHO:2010:8.
 • Åbo Court of Appeal ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasa Appellationsdomstolen ECLI: FI: VHO: 2011: 7

Förvaltningsdomstolar:

 • Helsingfors förvaltningsdomstol ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hämeenlinna Administrative Court, ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvola Administrative Court, ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25.
 • Kuopio förvaltningsdomstol ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Uleåborg, ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemi Administrative Court (ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25)
 • Åbo förvaltningsdomstol ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasa förvaltningsdomstol ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Ålands förvaltningsdomstol ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Försäkringsdomstolen ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Arbetsdomstolen, ECLI:FI:TT:2016:128.

Marknadsdomstolen ECLI:FI:MAO:2010:595

Länkar

Finlex – nationell regleringsdatabas

Senaste uppdatering: 17/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.