Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Identificador europeo de jurisprudencia (ECLI)

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Aunque ninguna decisión definitiva sobre si la aplicación del identificador europeo de jurisprudencia aún no se ha tomado, el Reino Unido está estudiando.

Última actualización: 28/10/2016

Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la calidad de la traducción.