Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Kuigi lõpliku otsuse selle kohta, kas rakendada Euroopa kohtulahendite tunnused ei ole veel tehtud, Ühendkuningriik kaalub võimalusi.

Viimati uuendatud: 28/10/2016

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.