Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Nors galutinį sprendimą dėl Europos teismo praktikos identifikatoriaus įgyvendinimo iki šiol, Jungtinė Karalystė svarsto galimybes.

Paskutinis naujinimas: 28/10/2016

Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.