Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj – obrazci


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Direktivo 2004/80/ES


Vse države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni predpisi določajo sistem podeljevanja odškodnin žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, izvršenih na njihovih ozemljih, ki žrtvam zagotavlja pravično in primerno odškodnino, ki mora biti na voljo v nacionalnih in tudi čezmejnih primerih, torej ne glede na državo, v kateri žrtev prebiva, in ne glede na to, v kateri državi članici je bilo kaznivo dejanje izvršeno.

Direktiva določa sistem sodelovanja med nacionalnimi organi pri prenosu vlog za odškodnino v čezmejnih primerih. Žrtve kaznivega dejanja, izvršenega zunaj države članice, v kateri običajno prebivajo, se lahko obrnejo na organ v svoji državi članici (pomožni organ), pri katerem predložijo vlogo ter dobijo pomoč pri praktičnih in administrativnih formalnostih. Organ v državi članici običajnega prebivališča prenese vlogo neposredno na organ v državi članici, v kateri je bilo izvršeno kaznivo dejanje (organ odločanja), ki je odgovoren za presojo vloge in izplačilo odškodnine.

Direktiva določa dva standardna obrazca.

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Dodatne informacije: Odškodnina

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2022 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

  • Obrazec za posredovanje zahteve za uveljavljanje odškodnine v čezmejnih primerih
    • v slovenščina
  • Obrazec za posredovanje odločitve o zahtevi za uveljavljanje odškodnine v čezmejnih primerih
    • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 26/09/2022