Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj – obrazci


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Direktivo 2004/80/ES


Direktiva za pomoč žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj pri pridobivanju dostopa do odškodnine v čezmejnih primerih vzpostavlja sistem sodelovanja med nacionalnimi organi:

  • osebe, ki postanejo žrtev kaznivega dejanja med bivanjem v tujini (v državi EU, v kateri ne prebivajo), lahko vložijo zahtevo pri pomožnem organu v državi, v kateri prebivajo;
  • pomožni organ zahtevo prevede in posreduje organu za odločanje v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Organ za odločanje je odgovoren za proučitev zahteve in izplačilo odškodnine.

Direktiva določa dva standardna obrazca za pošiljanje zahtev za odškodnino v čezmejnih primerih.

Predložitev obrazcev pristojnemu organu

Izpolnjeni obrazci se pošljejo ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Dodatne informacije: odškodnina

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.

Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2024 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

Prosimo, upoštevajte, da bo vaš vnos izgubljen, če ne boste shranili osnutka in boste nedejavni več kot 30 minut!

  • Obrazec za posredovanje zahteve za uveljavljanje odškodnine v čezmejnih primerih
    • v slovenščina
  • Obrazec za posredovanje odločitve o zahtevi za uveljavljanje odškodnine v čezmejnih primerih
    • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 19/01/2023