Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Austria

Sisu koostaja:
Austria
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Savezno ustavom ne utvrđuje subjektivnom pravo (Clean, zdravi, povoljne itd.).

Austrija u potpunosti obuhvaća općeniti cilj zaštite okoliša. Ova vjeroispovijest je od 1984. utvrđeno u okviru ustavnog prava (bundes-verfassungsgesetz – b-vg) za sveobuhvatna zaštita okoliša (b-vg über den umfassenden umweltschutz), ali ne predviđa temeljno pravo na zaštitu okoliša. Saveznog ustavnog zakona za nonnuclear Austrija (b-vg über EIN atomfreies Österreich) se odnosi na zabranu proizvodnje nuklearne energije u Austriji. Saveznog ustavnog zakona predviđa podjeli nadležnosti između savezne države, regije i lokalne vlasti u području zaštite okoliša.

Prema austrijskom ustavnog prava (b-vg) zaštitu okoliša jest Međusektorski problem distribuiran između savezne vlade i savezne pokrajine. Stoga Savezno zakonodavstvo (npr. upravljanje otpadom akt, industrija KN 1994, procjena utjecaja na okoliš iz 2000., vode, šumarstvo) postoji pored guverner zakonodavstvom (npr. akte o zaštita prirode ili izradu zakona) za reguliranje zaštite okoliša.

Europske konvencije o ljudskim pravima (ECHR) ima ustavni status u Austriji se navodi pravo na pravično suđenje za sve o njihovim građanskim pravima i obvezama te kaznene postupke (čl. 6. EKLJP). Svatko ima pravo na pristup pravosuđu – utjelovljene neovisnog i nepristranog zakonom osnovanog suda. Postupci koji se provode u javnom i usmeno. Pružanje nadalje uključuje pravo na razumno trajanje postupaka. Čl. 13. EKLJP-a jamči pravo na učinkoviti pravni lijek.

Za Austrijancima nije moguće izravno pozovu na pravo na okoliš u upravnog ili sudskog postupka. Ni austrijske Ustav ni Europske konvencije o ljudskim pravima ili Charta Europske unije o temeljnim pravima utvrđuje kao temeljno pravo.

Stranke mogu osloniti izravno na međunarodne sporazume ako su ustavna prava ili status i ako njihov sadržaj dovoljno određena (čl. 18. Saveznog ustavnog zakona). Ako nadležna tijela Parlamenta savezne vlade, savezni predsjednik) donijeti međunarodnog sporazuma zasebnim akti, uredbe itd. izravno pozivanje moguće (čl. 50. stavak 2. točka 4. Saveznog ustavnog zakona).

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Arhuška konvencija) ratificirale bez navođenja donijeti sporazum zasebnim akti, uredbe itd. u Austrijski pravni okvir. Ako sadržaj njezine odredbe nije dovoljno određena izravna primjena bila moguća.

II. Pravosuđe

Austrija primjenjuje načelo razdvajanja izvršne i pravosudne ovlasti – zato treba razlikovati

a.) u civilnom i kaznenom podružnicu, i

b.) u Upravni odsjek za pravosuđe

U građanskim i kaznenim stvarima četiri različite vrste sudova postoje (navedene od najniže do najviše sudačke razini):

 • Okružni sudovi
 • Pokrajinski sudovi
  • Služiti kao prvostupanjski sudovi u više važnih slučajeva
  • Djelovati i kao žalbeni sudovi u odnosu na okružni sudovi
 • Četiri žalbeni sudovi
  • Funkciju Prizivni sudovi svečano prema okružni sudovi
 • Vrhovni sud u građanskim i kaznenim pitanjima

Građanski i kazneni sudovi nemaju nadležnost da preispita odluke ili mišljenja izdana od strane upravnih tijela.

U osnovi u administrativnim pitanjima takav pravosudni sustav postoji. Samo neke odluke upravnih tijela može biti predmetom revizije neovisni upravnim sudovima u pokrajina (Unabhängige Verwaltungssenate uvs). Ako svi administrativni pravni lijekovi iscrpljeni izvanrednu pritužba sudu protiv čijih odluka (Upravni sud (Verwaltungsgerichtshof) jedina mogućnost pristupa u administrativnim pitanjima. Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof) nadležna za sudske revizije zakonitosti administrativne odluke ili presude, administrativni propisi i ustavnosti zakona. Npr. u slučaju kršenja temeljnih prava tijela javne vlasti Ustavni sud nadležan.

Opći administrativni tijela odlučiti pitanjima okoliša (npr. Savezna vlada, regionalnih guvernera EZ.) i posebnih upravnih tijela imaju poslovni nastan odlučiti tim pitanjima. Gore navedene Neovisni upravni odbori (Unabhängige Verwaltungssenate funkcije tijela za provjeru u određenim savezna ili regionalna ekološke slučajevima i djelovati kao žalbenog tijela u okoliš kaznenih postupaka. Zasebna ekološke tijelo može se koristiti isključivo u procjene utjecaja na okoliš – neovisno ekološke Senat (Unabhängiger Umweltsenat – SAD) funkcije ovdje žalbenog tijela.

Općenito „forum shopping” (izbora nadležnog suda stranke u postupku) nije moguće u Austriji – jedan mora dostaviti slučaj s nadležnim (npr. administrativne ili općenito) Sud, prava razini i na pravome mjestu (Grad). Ipak, u nekim građanskih postupaka mogućnost da stranke mogu uzajamno odlučuju koje Sud ima nadležnost u slučaju pravnih radnji.

Žalba se opisuje kao formalni izazov vladinih, najčešće pravne odluke (npr. presude). Koristite redovnom žalbe na osporavanje odluke koje još nisu pravno obvezujuće (tj. razdoblje za žalbe nije važiti). Različite vrste redovnih žalbe postoje u okviru austrijskog pravnog okvira, budući da postoje

 • Berufung
 • Rekurs i
 • Revizije.

Izvanredni pravni lijekovi namijenjeni su izazov pravno obvezujućih odluka. Pravo određuje pod kojim posebnim uvjetima kao izvanredna mjera može primijeniti.

Upravni court. može odbije žalbu kao neosnovanu, istražnom zatvoru. odluku ili provesti sadržajem preispitivanje (SEC. 42. stavak 1. Upravni sud akt – verwaltungsgerichtshofgesetz – vwgg). To se može učiniti ako je predmet spreman za donošenje odluke i ako je bolje razmatranje faktora jednostavnost, prikladnosti svrsi i uštede troškova (čl. 42. st. 3.a upravni sud) da je odluka koje donese upravni sud. U slučaju istražnom zatvoru. upravno tijelo tada se obvezuje administrativne mišljenje Suda.

Uglavnom većina pitanjima okoliša podliježu administrativnim postupcima – međutim neka pitanja okoliša treba odlučiti kaznenim i građanskim nadležnosti.

U kaznenim postupcima, svatko ima pravo prijaviti kaznena djela (npr. zlouporabu ovlasti određena tijela) tužitelja. Mogu sudjelovati i potvrdu na postupak, ali nemaju tijelo odlučiti hoće li slučaj na sud ili ne. Sredstva protiv sudske odluke je ograničen na tužitelj i optuženik.

Austrijsko građansko pravo propisuje samo za nekoliko odredaba u pitanjima okoliša. Immission kontrole dodjeljuje SEC. 364. i 364.a austrijskog građanskog zakonika (Allgemeines bürgerliches gesetzbuch – ABGB). Pravnog položaja je dozvoljeno na „susjede susjeda” se definira kao sve osobe koje žive na području utjecati immission ili instrument. Imaju pravo na stalne pravne zaštite i odštete – ako djelovanje instrument obuhvaćen je administrativnih dozvola, susjedom je otpornost na immissions koju proizvodi instrumenta (iako ima pravo na naknadu). Samo u slučaju kada immissions proizvodi odobreni instrument ugrožavaju život i zdravlje susjeda daljnja ograničenja može podesiti.

Uglavnom, pristup pravosuđu treba jamčiti da svaka osoba čiji subjektivnih prava prekršena državnih mjera. Subjektivnom pravo jamči ti standardi koji su osmišljeni da služe i zaštitu između ostalog i pojedinačnim interesima. U tom kontekstu posebnu ulogu posvećeno je temeljna prava kojima je jedina svrha zaštite pojedinaca interesi protiv države djelovanje.

Prema spomenutih pravila, osoba pravnog položaja u upravnim postupcima o pitanjima okoliša samo ako se izravno odnosi – tako „subjektivno pravo” mora biti ugrožene, i prava za dodjelu posebne stranka pravo na to netko može pokrenuti ili sudjelovati u upravnim postupcima.

Uglavnom, sudovi su obvezani sadržaj prijedlozi koje podnose stranke u postupku – tj. oni ne djeluje na vlastitu inicijativu.

III. Pristup informacijama slučajevima

Informacije o okolišu treba pružiti upravnim tijelima i institucijama imajući ekološke odgovornosti. Ako ta tijela odbiti pružiti informacije o okolišu ili ih pružaju wrongfully ili neodgovarajuće informacije tražitelj ili osobi koja je izravno pogođena odbijanje ili pogrešne informacije mogu zahtijevati donošenje formalnu negativna odluka (SEC. 8 informacije o okolišu aktu/umweltinformationsgesetz – uig -a). Naknadno podnositelj zahtjeva ima se pravo žaliti na službeno izdale negativne odluke s neovisnim upravno sudište. Nakon tog podnositelj zahtjeva može žaliti (bescheidbeschwerde) s ustavnim ili upravni sud.

Odbijanje ili neadekvatnih ispunjavanju zahtjeva za informacije mora biti opravdano (SEC. 5 uig -a) i informacijski tražitelj mora biti obaviještena o raspoloživim pravne lijekove predviđene SEC. 8 informacije o okolišu Act (uig -a).

Postupovna pravila za informacije o okolišu zahtjevi su iz informacija o okolišu Act (uig -a) sam. Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Aktu, postupovne odredbe ZUP-a (Allgemeines verwaltungsverfahrensgesetz – prosjek) moraju primjenjivati.

Za donošenje formalnu odluku o ZUP-a treba primjenjivati kći ako sektorske odredbe za pitanje ne predviđaju posebna postupovna pravila (SEC. 8/2 UIG -A).

Prema ZUP-a formalnim zahtjevima za žalbe su:

 • pisani oblik
 • u osnovi napisana na njemačkom jeziku
 • rok od dva tjedna nakon dostave formalne negativna odluka
 • Žalba mora biti podnesena administrativno tijelo koje je izdalo negativna odluka

U upravnim postupcima obvezno counsels nisu uključene. No žalbe upravnom sudu ili Ustavni sud, moraju ispuniti ovlašteni odvjetnika (tj. obvezno zastupnika) (SEC. 24. stavak 2. Upravni sud akta i SEC. 17. stavak 2. Ustavni sud akt – verfassungsgerichtshofgesetz – vfgg).

Sudovi imaju pristup informacijama pristupa koji je sporan. Sud temelji svoju odluku na temelju informacija koje je sporna – tako ublažilo razloga za i u contra koju podnositelj zahtjeva i Agenciju.

Ako neovisno upravno sudište smatra žalba opravdana, odluka o odbijanju informacije nullified. Tijelo obvezuje odluke suda i tumačenja i obvezna informacija.

Informacije o okolišu program uređene javnim pravom (öffentliches recht) sastoji se od jednog Federal Environmental informacija (bundes-umweltinformationsgesetz – uig -a) i devet regionalnih okolišnih informacija akti (landes-umweltinformationsgesetze – l-uigs), obuhvaćajući zahtjeve za informacije o okolišu u zakonodavne nadležnosti devet austrijskih pokrajina (tj. zaštita prirode).

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Treba napomenuti da Austrija nije jednom zakonodavnom aktu o ekološkim pravom niti zasebne pojedinačnih nadležnih tijela odgovorna za postupke za pravo okoliša. Austrijske odredbe o zaštiti okoliša mogu se naći u nekoliko pravnih akata o području građanskog prava (posebno tzv. ekološke privatnog prava), kazneno pravo i, u većini slučajeva – upravnog prava (npr. upravljanje vodama akt – wasserrechtsgesetz – WRG, gospodarenje otpadom akt – abfallwirtschaftsgesetz _awg, trgovine i industrije akt – Gewerbeordnung – GewO itd.). Najznačajniji udjel austrijske odredbe o zaštiti okoliša u području upravnog prava. Austrijsko upravnog prava je dio javnog prava (öffentliches recht) kojim se uređuje odnos između pojedinaca građani, društva) i države. Potrebno je naglasiti da Republika Austrija je savezna država. To znači da zakonodavstvo i izvršenje zakona dijeli se između savezne vlade i devet saveznih pokrajina („Länder”) prema svojih dodijeljenih ovlasti. Saveznog ustavnog zakona (b-vg) uređuje se zakonodavne i izvršne ovlasti dodijeljene savezne vlade s jedne strane i savezne pokrajine s druge strane. Ako sektorskim propisima sadrže posebne odredbe o upravnog postupka ZUP-a (Allgemeines verwaltungsverfahrensgesetz – prosjek) primjenjuje se na provedbu ovih zakona.

Postupci u području građanskog prava i upravnog prava odvojeni. Oba sustava neovisno. Međutim, njihov pravni lijekovi dopunjuju i podupiru jedan drugome. S obzirom na ekološke privatnog prava, austrijska građanskog zakonika (ABGB) predviđa niz općih i posebnih pravila. Općenito, kao i strahove mogla biti ugrožena onečišćenja ima pravo podnijeti tužbu protiv onečišćivača i tražiti izdavanje sudskog naloga. Posebno čl. 364. et seq austrijskog građanskog zakonika (ABGB) pružaju mogućnost susjeda podnijeti tužbu za obranu od nedopuštenom immissions koje dolaze iz susjednih svojstva. Nadalje susjedima imaju pravo zabraniti immissions prelazi određenu razinu. U tom kontekstu izravni ili neizravni immissions ima učinak iz jedne u drugu (npr. otpadnih voda, miris, buka, svjetlost i zračenje) se smatraju oštećenja.

Pored opći pojam neigbours” prava u Građanskom zakoniku i mogućnost podnijeti tužbu na temelju toga susjeda i njihovu navedena prava stranaka u postupku često izričito uključen u posebnu administrativno okruženje zakonima (npr.. EIA akt, gospodarenje otpadom, industrijska oznaka).

Prvostupanjske administrativne odluke ne može na sud izravno. Međutim u nekim slučajevima žalbe Neovisni upravni odbori (Unabhängige Verwaltungssenate (Unabhängige Verwaltungssenate) kao drugog stupnja, pravno predviđeno.

Upravni pravni lijekovi moraju iscrpiti do strane mogu osporiti odluke s upravni sud ili Ustavni sud podnošenjem pritužbe izvanredni pravni lijekovi).

Upravni sud nije samo cassational sud – ima pravo na preispitivanje materijalnim i postupovnim zakonitost administrativne odluke i istražnom zatvoru. odgovarajućim slučajevima i tijelo koje je donijela odluku može provesti novi postupak i poduzeti prilagođenim odluku, ali on upravni sud je također nadležan odlučivati o meritumu slučajevima (SEC. 42. stavak 1. i 3.a upravni sud).

Važan pravni instrument koji obuhvaćaju širok raspon ekološki relevantne aktivnosti je procjena utjecaja na okoliš akt – EIA Act (umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – uvp-g 2000). To obavlja za svoje postupovna pravila o učinaka na okoliš javnih i privatnih projekata koji su podvrgnuti posebnoj procjeni utjecaja na okoliš (EIA).

Sve stranke EIA postupku imaju pravo žalbe na konačno EIA odluke. Uz projekt zahtjeva sljedeće osobe mogu biti stranke EIA procedure (sec.19 EIA):

 • Susjeda
 • Ombudsman za okoliš
 • Dotična tijela
 • Građanin skupine
 • Organizacije za zaštitu okoliša
 • Planiranje upravljanja tijelo vode
 • Stranke određeno bitne administrativne odredbe

Završne EIA odobrenja mogu preispitati neovisno ekološke Senat (Unabhängiger Umweltsenat) u drugom stupnju (SEC. 40 EIA), koja je nadležna za preispitivanje prvostupanjske odluke u svakom smjeru i konačno ustavnom ili upravni sud. Samo Ustavnog suda ili upravni sud može preispitati EIA odobrenjima koja su izdala savezni ministar prijevoza, inovacija i tehnologije. Žalbe protiv EIA odluke moraju se dostaviti u roku četiri tjedna. Odluke neovisnog ekološke Senat može biti i reformatory ili cassatory. Žalba ima suspenzivni učinak (SEC. 64 ZUP-a). Dokaz donosi Sud sam (neposrednosti izvođenja dokaza) – stoga usmenu raspravu može provoditi neovisna ekološke Senat smatra potrebnim ili stranka to zahtijeva. U osnovi usmene rasprave moraju obaviti pod uključenosti javnosti.

Najnovije izmjene EIA akta 2012., dodatni pravni lijek za organizacije za zaštitu okoliša koji su sada pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke o provjeri li EIA treba provesti na određenog projekta ili ne.

U pogledu provjere odluke o saveznim Ceste i željezničke pruge velikih brzina koje izdaje savezni ministar prijevoza, inovacija i tehnologije, neovisno ekološke Senat ne djeluje kao žalbeno tijelo. Pritužbu protiv te odluke mogu se dostaviti upravni sud projekta zahtjeva, dotična tijela, ombudsmana za okoliš i nadležne općina.

Pritužbu upravni sud mora podnijeti u pisanom obliku odvjetnika u roku šest tjedana od konačne odluke. Nema suspenzivni učinak, ali sud može daje mu sve dok ne postoje suprotne javnih interesa i ako je potrebno spriječiti nesrazmjerno nedostatak za tužitelja. Odluka Upravnog suda može cassatory ili odluke na temelju meritumom predmeta (SEC. 42. stavak 1. i 3.a upravni sud).

Kao opće pravilo, pravno sredstvo dodjeljuje austrijske ekološke postupak – tako i u EIA procedure. Tekuće dozvola ili žalbeni postupak onemogućuju pokretanje projekta.

Iznimke su EIA postupak s nacionalnim cestama i željezničke pruge velikih brzina – kao savezni ministar prijevoza, inovacija i tehnologije nadležan u prvom stupnju, žalbeno tijelo je upravni sud i pred upravnim sudom nema suspenzivni učinak odobreno. Projekta može se pokrenuti zbog postupak prije upravni sud. Ovo nije primjenjivo ako upravni sud izričito daje suspenzivni učinak unutar žalbenog postupka.

U pogledu industrijske aktivnosti u kontekstu integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja, dvije različite žalbe fazama su moguće u IPPC postupaka:

 • Ako IPPC instrument ispunjuje uvjete za obavljanje procjene utjecaja na okoliš žalba se može podnijeti nezavisnom ekološke Senat u drugom stupnju.
 • Završne IPPC odobrenja – ne podliježu EIA odobrenja može preispitati dotične Neovisni upravni sud – koji se razvrstava slična organizacijske kvalitete neovisno ekološke Senat.
 • Nadalje upravnog ili Ustavni sud može se upravljati izvanrednih pravnih lijekova.

U načelu, IPPC dozvola moraju biti dostupni javnosti, koji mora imati mogućnost dati svoje mišljenje prije upravno tijelo concedes industrijske dozvole.

Određene odobrene nacionalne ili međunarodne ekološke organizacije imaju stalni tijekom IPPC postupci izdavanja dozvola (SEC. 356.b trgovinske i industrijske šifra – Gewerbeordnung)

Neovisno upravno sudište i neovisnim ekološke Senat imaju pravo na preispitivanje postupovnu i materijalnu zakonitost IPPC odluke i provjeriti materijalnu i tehničku nalazi i izračunavanja kao i IPPC dokumentaciju.

U IPPC odluke:

 • Očuvati prava u IPPC postupcima i u daljnjem žalbenog postupka susjedima planiranim objektima u osnovi potrebu za povećanjem svoje prigovore protiv projekt kao najkasnije saslušanju – drukčije svoja prava isključuje. Predmet svojim prigovorima treba povrede njihovih subjektivno pravo.
 • Stranka prava navedene organizacije za zaštitu okoliša isključuje ako ne podizanje pisani prigovor u roku od šest tjedana od objavljivanja IPPC zahtjeva.

U osnovi pokretanje žalbenog postupka uklanja početka u prvom stupnju ovlašteni projekta (suspenzivni učinak žalbe).

Međutim tijekom IPPC postupke odobrenja upravnog tijela pod određenim okolnostima ako prethodni postupak će imati dugotrajno i odobrenje predvidiva) pravo da donesu poslovni dozvola prije konačnog odobrenja stupa na snagu (SEC. 354 Trgovinska i industrijska oznaka). U žalbenom postupku te izdavanje odobrenja završava donošenjem žalbe odluke.

Kada upravni sud poništava an IPPC odobrenje IPPC mora uvijek rade do jedne godine nakon upravnog suda odluku (SEC. 359.c trgovinske i industrijske). Ovo nije primjenjivo ako upravni sud daje suspenzivni učinak unutar žalbenog postupka.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

U Austriji opće građanske odgovornosti za okoliš programa ne postoji dosad. Osim već spomenutih

a) neighbourly immission kontrolu i odgovornost (SEC. 364. i 364.a građanskog zakonika) u građanskim sudom,

b) u civilnog fault-based odgovornosti (odjeljci 1293 ff građanskog zakonika) na građanske sudove,

c) Posebna zakone o okolišu (npr. upravljanje vodama akt, zakonom o šumama) na građanskih sudova se spomenuti ovdje.

AD a)

U skladu s građanskopravnu odgovornost pravila – obveza plaćanja odštete poziva krivnje na dijelu onečišćivač. Radnja ili propust treba nezakonite i mora biti uzročno-posljedične s obzirom na štetu proizvedena. Tvrdnje u takvim postupcima rasponi tijekom fizičke povrat ili ako nije moguće naknade štete proizvedena.

AD B)

Za immission kontrole odgovornosti br. culpable akt zahtijeva – susjedom ima pravo na stalne pravne zaštite i odštete – iznimka članicama SEC. 364.a austrijskog Građanskog zakonika, jer nisu pravno sredstvo pruža ako poremećaji rezultat objektu koji je odobrilo upravno tijelo. U tom slučaju susjedom mora tolerirati utjecaja (iako ima pravo na naknadu)

AD C)

Odgovornost odredbe zakona o okolišu su specifične i stoga primijeniti po mogućnosti u odnosu na sustav građanskopravne odgovornosti. To predviđa apsolutnu odgovornost neovisno krivnje i prebacuje teret dokazivanja na korist tužitelja u postupak.

U skladu s austrijskim odgovornosti javnih tijela, potraživanja od državnih tijela za nezakonito i culpable aktivnosti njihovih tijela unutar njihovih dužnosti mogu se podnijeti nadležnim regionalni sud (odgovornosti javnih tijela). U pitanjima okoliša, primjerice, culpable odredba protupravnog ekološki bi se informacije nabrojane ovdje.

Oštećena stranka može zahtijevati financijske nadoknade štetu (SEC. 1 AHG).

Nadalje ako država ne provodi pravom EU-a primjereno je moguće tražiti državnoj odgovornosti na nadležne regionalne Suda. Ako austrijske zakonodavac odgovoran za „oštećenje” uzrokovala (npr. zakašnjelo izvršenje pravom EU-a), žalbu treba predati Ustavni sud.

O odgovornosti za okoliš programa uređene javnim pravom sastoji od jedne Federal Environmental odgovornost Act (b-uhg) i devet regionalne odgovornosti za okoliš akti (l-uhg).

U skladu s austrijskim odgovornosti za okoliš akata lokalno odgovorna upravnog područja tijelo (bezirksverwaltungsbehörde) je nadležno za odlučivanje u odgovornosti za okoliš pitanja.

Ekološke pritužbu (SEC. 11 odgovornosti za okoliš akt – - bundes-umwelthaftungsgesetz – b-uhg) mogu podnijeti fizičke ili pravne osobe čija prava mogle biti prekršene koje je nastala šteta za okoliš ili ekoloških organizacija i ombudsmana za okoliš. Te osobe mogu izravno pisani zahtjev o obnovi mjera nadležnom okružnog nadležnog tijela. Podnositelj pritužbe može dokazati svoj optužbe pružanjem odgovarajuće informacije ili dokaze (Sec.11/3 odgovornosti za okoliš).

Stavljanjem ekološke žalbe ili podnose izjavu u roku od dva tjedna nakon objave ekološke štete tijelo osobe iz SEC. 11 (1) Savezni odgovornosti za okoliš akt su – uz operator – pravni status u administrativni postupak zbrinjavanja.

Odlukama upravnog područja tijelo u primjeni odgovornosti za okoliš akt može osporiti na dotičnom lokalnom Neovisni upravni sud stranaka – npr. odluke koje upravnog područja tijelo uskraćuje pravo na podnošenje ekološke pritužbe.

Neovisno upravno sudište ima pravo na preispitivanje postupovnu i materijalnu zakonitost odgovornosti za okoliš odluka. Ako to tijelo čini reformatory odluke može provesti postupak taking-evidence i ovlašten je provjeriti materijala, tehničkim nalazima itd.

Administrativni i Ustavni sud može pristupiti ako žalitelj subjektivnih prava prekršena neovisno upravno sudište odluku. Savezno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliš i upravljanje vodama ima pravo podnijeti službenu pritužbu upravni sud u pogledu povrata troškova postupka;

Ombudsman za okoliš i ekološke organizacije nemaju pristup upravni sud u odgovornosti za okoliš pitanja.

Proces ide na sud za provođenje odgovornosti za okoliš:

 • Osobe moraju imati stranka (njegov subjektivnih prava biti narušena) na spomenutim postupkom s administrativnim okružnog nadležnog tijela.
 • Pisani žalbe za administrativno preispitivanje povjerenstvo dužno podnijeti prvostupanjskom tijelu.
 • Žalba mora biti podnesena u roku od dva tjedna nakon prvostupanjskom je odluka donesena.
 • Razloge za žalbu treba objasniti i potrebnim mjerama pojasniti. Nadalje odluke protiv koje se žalba podnosi treba biti imenovan.
 • Upravni sud može pristupiti izvanredni pravni lijek.
 • Zahtjev treba podnijeti
 • Žalba mora biti podnesena u roku od šest tjedana od odredaba zadnje primjer odluka

Pritužba mora ispuniti ovlašteni odvjetnika

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Drugi način:

 • Zadatak opće ombudspersons je nadzirati aktivnosti upravnim tijelima.
 • Pravobranitelja može djelovati na vlastitu inicijativu ili zbog pritužbu osoba subjektivno utječe nepravilnosti:
 • Opći pravobranitelja mogu dati preporuku upravnom organu.
 • Opći pravobranitelja daje godišnja izvješća Parlamentu o njegovim aktivnostima.
 • Opći pravobranitelja ima pravo osporiti administrativnih propisa podnijeti žalbu Ustavnog suda (čl. 139. i čl. 148.e ustavnog prava).

Ombudsman za okoliš ima stalni prava u ekološki relevantne administrativne postupke – osobito Aktu u očuvanja okoliša postupaka. Nadalje su prava u EIA ili otpada postupcima upravljanja.

 • Njihov je zadatak zahtijevati poštovanje cilj prava okoliša. Su formalnu/službeni stranka u postupku (formalpartei).
 • Kao strana u prethodno navedenom ekološki postupci su nadležna osporiti ove administrativne odluke.
 • U osnovi nemaju pravo podnošenja žalbi s upravnim sudovima jer ne temeljiti svoj status na subjektivnom pravo. U nekim slučajevima imaju zakonito pravo na žalbu (npr. EIA postupaka, gospodarenje otpadom postupci)
 • Nemaju pravo na pristup upravni sud u odgovornosti za okoliš postupaka.
 • Jer imaju status službeno stranka nemaju nadležnost podnošenja žalbi s ustavnog suda.

Javni tužitelj odgovoran je za javnog progona u kaznenom postupku. On vodi istragu u tim postupcima. On je obvezan uputama svojoj nadzornoj upravnim tijelom. Te ovlasti ne varira u kaznenim postupcima u pitanjima okoliša.

Ni austrijske kaznenog zakona i administrativnih kazni oznaka (Verwaltungsstrafgesetz) predviđaju privatnih kaznenog progona u pitanjima okoliša. Međutim svatko tko sumnja da kaznenim isplativo činiti prekršaje počinjena ima pravo na to prijaviti odgovarajućim tijelima za provedbu zakona.

Upravna tijela pod vodstvom i nadzorom vrhovnih upravnih tijela i obvezane njihovim uputama. Upravni sud izvršava nadređena sudskog nadzora. U određenim slučajevima nadležna savezna ministrica ima pravo podnijeti pritužbu (amtsbeschwerde) s upravnim sudom protiv navodnu nezakonitu upravne odluke. Pravobranitelja može se obratiti i sposobna je djelovati na neodgovarajući administrativne radnje ili propusta.

Nadalje, postoji i državnoj odgovornosti (S.O. V/2) o potraživanja od državnih tijela za nezakonito i culpable aktivnosti njihovih tijela.

Tužiteljica na probleme korupcije je nadležna u području službene korupcije.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Moraju pokazati legitiman interes predviđen zakonom

Prava isključuje ako ne djeluju u vremenu

Moraju pokazati legitiman interes koje propisuje zakon.

Nikakva prava ako njihova prava onemogućeno unutar upravnog postupka (prvo navođenje)

Pritužba administrativnih i ustavnog suda

NVO-i

Nevladine organizacije imaju pravnu osnovu ako ispunjavaju određene uvjete

predviđen zakonom – Akreditacija

(npr. EIA postupku)

Moraju pokazati javnog interesa

Prava isključuje ako ne djeluju u vremenu

Pravnog položaja kroz zastupanje javnih interesa.

Br. stalnog ako njihova prava onemogućeno tijekom upravnog postupka (prvo navođenje)

Nemaju pravo podnijeti pritužbu upravnom ili Ustavnog suda (osim u određenim EIA slučajevima)

Drugih pravnih subjekata

Domaćin općina i drugih pogođenih općina

Tvrdnja poštovanje pravne odredbe i javnih interesa (kao subjektivno pravo)

Domaćin općina ili drugih pogođenih općina imaju pravo podnijeti pritužbu upravni sud

Ad hoc skupine

Građanin grupe trebaju ispunjavaju određene norme —

(iznos ljudi, boravište itd.)

Moraju pokazati legitiman interes predviđen zakonom

Prava isključuje ako ne djeluju u vremenu

Pravnu osnovu u postupcima pred administrativnu i ustavnog suda zajamčen kao tih skupina može dokazati subjektivnom pravo.

vanjske nevladine organizacije

Projekti s međunarodna referentna

Državi stranih nevladinih organizacija ima registrirano sjedište moraju imati prijavila Austrije o projektu.

Projekt i moguće posljedice mora biti obuhvaćena NVO-ove opseg djelatnosti.

(CP. Stalni austrijske NVO)

Potencijal stranka prava u matičnoj državi

CP. Gore: Stalni austrijske nevladine organizacije

Sve druge [1]#_ftn1

Pravobranitelj za okoliš

Akti u interesu sukladnost sa zakonima u području zaštite okoliša (službene osobe)

Br. prekluzijom prava

Ima pravo podnijeti pritužbu upravni sud

(1) Nevladine organizacije za zaštitu okoliša imaju pravnu osnovu u EIA postupka IPPC odobrenje postupak i sanaciju okoliša postupku (umweltsanierungsverfahren). U EIA postupku imaju pravo pristupa upravni sud. U EIA provjere postupaka i u slučaju da tijelo utvrdilo da projekt ne podliježu procjeni utjecaja na okoliš, pravno priznatih ekoloških organizacija ima pravo podnijeti zahtjev za ocjenjivanje pridržavanja EIA obveze s okolišnim Senat.

(2) Građanin skupine imaju pravnu osnovu isključivo u EIA postupak – daljnje sektorsko zakonodavstvo ne predviđa stranka prava građana skupina.

(3) Austrije pravni okvir ne predviđa mogućnost actio popularis.

(4) Opći pravobranitelja ima pravnu sposobnost u postupku osporavanja administrativnih propisa s Ustavnog suda (čl. 139. i čl. 148.e ustavnog prava).

(5) Pravnu osnovu se popustila ombudsmanu za okoliš u

 • Očuvanje prirode postupci uređeni regionalne zakone (landesgesetze) i
 • u određenim postupcima uređena saveznog zakona (Bundesgesetz) – EIA postupku, postupcima prema upravljanju otpadom ili sanaciju okoliša postupak

Imaju pravnu sposobnost u postupcima na upravni sud u procjeni utjecaja na okoliš i upravljanje otpadom pitanja.

(6) Privatni tužitelji pravnog položaja u kaznene ili upravne kazne postupku ako je pruža materijalno pravo.

(7) O upravljanju vodama planiranje tijelo ima stalni unutar EIA procedure. Štiti interese gospodarenja vodom (formalne strana). Njegove stranke prava ne isključuje i ima pravo podnijeti pritužbu upravni sud.

U osnovi, EIA i IPPC-a pravila iznimnim najmanje u pogledu pravnog položaja nevladinih organizacija. Je ZUP-a predviđa opće pravilo o pravnu osnovu. Stranke su prava vezana na legitimne interese u pogledu slučaja. Navedene legitimne interese ili subjektivnih prava navedena u sektorskim propisima. U pitanjima okoliša u osnovi „susjedima” imaju pravnu osnovu, ali pojam „susjeda” različito tumači u odgovarajućim zakonima.

VIII. Pravno zastupanje

Odvjetnik djeluje kao pravnog zastupnika u sudskim stvarima. U tu svrhu pravne savjete i zastupaju svoje klijente u sudskim ili upravnim postupcima. Zastupanje po odvjetniku nije moguć u postupcima pred sudovima odnosno upravnim tijelima. U okviru kaznene suđenje, odvjetnik djeluje kao branitelja. U građanskim postupcima prije regionalnih sudova i Vrhovni sud zastupanje po odvjetniku nije obavezno.

Pravnog zastupnika nije obvezna u administrativnim postupcima okoliša – ZUP-a članicama samo priliku za pravnim zastupanjem (slobodno utvrđuju predstavništvo).

U postupcima pred upravnim i ustavnog suda pravnog zastupnika je obvezno u svim pitanjima.

Austrijska odvjetničke komore pruža informacije o registriranim odvjetnici regijama i područje aktivnosti. [2]#_ftn2

U Austriji odvjetnici općenito se specijaliziraju na određenim područjima prava te prava okoliša Ureda i odvjetnici postoje diljem zemlje.

IX. Dokazi

Stranke administrativnih postupaka može pokrenuti lokaciji posjetu sudac, mogu podnijeti stručnih mišljenja ili zahtijevati imenovanje internoj stručnjaka. Oni također mogu pružiti privatne ili javne evidencije ili svjedočenja.

Slobodno razmatranje dokaza (prava sveučilišta Freie beweiswürdigung) je osnovno načelo u dokaza postupaka. Tijelo ili sud da razmotre na vlastitu uvjeravanja li činjenici treba smatrati ili ne. Time tijelo ili sud primijeniti općenito smatra empirijskih zakonima (kako je predviđeno prirodnim znanostima ili psihologija itd.). Uglavnom svaku vrstu gore navedene dokaze treba postupati jednako – ovisi o svojoj uvjerljive sadržaja.

Jedina je iznimka dokazi javnih evidencija – osiguraju potpunije dokaze o točnosti njihova sadržaja.

Stranke mogu uvesti nove dokaze u prvom stupnju administrativnih postupaka kao i drugog stupnja postupaka. Imaju pravo pružati informacije o svim važnim aspektima postupka i imaju pravo zatražiti predočenje dokaza (SEC. 43/4 ZUP-a). Agencija ima pravo odbiti zahtjev ako se ocjenjuje kao bitna za slučaj.

Osnovno pravilo u dokaznom postupku (u okoliš i opće u upravnom postupku) ne manifestira država carine pronaći sve relevantne činjenice na određenom slučaju (offizialmaxime). To tijelo je obvezan provesti dokaza postupci po službenoj dužnosti. Ovo pravilo se također neovisnih sudova u svojstvu „court-like” organa u administrativnim postupcima.

Dokaz postupcima prije redovnih građanskih sudova uređene su načelom raspolaganja (dispositionsgrundsatz). To znači, da njezin je stranke da započne proces za zaustavljanje ili promjena predmet postupka su započete.

Korištenje stručnih mišljenja uvršten ako je to neophodno u postupak:

 • To je slučaj ako pravo propisuje stručna mišljenja ili
 • Ako je za rješavanje pitanja decision-relevant ovisi o specijaliziranih znanja tijelo nema

Ako stručnjak mišljenje potreban za donošenje odluke u predmetu, tijelo prvenstveno je pristup službenim stručnjaci (koji su u suprotnosti s privatnim stručnjaci imenuju se trajno upravnih tijela).

Stručno mišljenje nije obvezujuće za tijela zbog načela slobodnog razmatranje dokaza. Agencija može provjeriti mišljenje o točnosti, conclusiveness i cjelovitost. Ako nadležno tijelo nije uvjereno kvalitete mišljenje, drugo stručno mišljenje treba zatražene.

X. pravno sredstvo

Žalba s Neovisni upravni sud ima suspenzivni učinak, dok je žalbu upravni sud u osnovi nema suspenzivni učinak, osim ako suspenzivni učinak je izričito dozvoljeno.

U suspenzivni učinak žalbe su isključeni, ako neposredno izvršenje upravne odluke

 • ispunjava interesa stranke u postupku, ili
 • ispunjava javnih interesa zbog neposrednoj opasnosti (odjeljak 64. stavka 2. ZUP-a). Međutim, prisutnost javnog interesa nije jedini slučaj kada postoji neposredna opasnost uzeta je u razmatranje.

Nadzorno tijelo treba provesti uravnoteženje interesa (interesu podnositelja žalbe o pravnoj zaštiti u odnosu na druge javne ili privatne interese) za donošenje odluke o isključenje suspenzivni učinak.

U osnovi u prvom stupnju postupcima planiranog projekta nije dovršena obvezujuće je izdano odobrenje.

Kroz Jamstvo suspenzivni učinak za žalbe unutar administrativnih postupaka (SEC. 64 ZUP-a) privremena pravna zaštita pružena. Nadalje, ako u sudskim postupcima (i ovdje postupak u Neovisni upravni odbori (Unabhängige Verwaltungssenate) pravo Zajednice može se primijeniti wrongfully, isključenje suspenzivni učinak žalbe nije dopušteno. Sud mora poduzeti privremene mjere ako je potrebno, čak i ako nacionalno pravo ne predviđa pravno sredstvo/privremene mjere.

Austrijsko građansko pravo propisuje samo za nekoliko odredaba u pitanjima okoliša. Immission kontrole dodjeljuje SEC. 364. i 364.a austrijskog građanskog zakonika (Allgemeines bürgerliches gesetzbuch – ABGB). Pravnog položaja je dozvoljeno na „susjede susjeda” se definira kao sve osobe koje žive na području utjecati immission ili instrument. Imaju pravo na stalne pravne zaštite i odštete – ako djelovanje instrument obuhvaćen je administrativnih dozvola, susjedom je otpornost na immissions koju proizvodi instrumenta (iako ima pravo na naknadu). Samo u slučaju kada immissions proizvodi odobreni instrument ugrožavaju život i zdravlje susjeda daljnja ograničenja može podesiti.

Nadalje preliminarni naredbu osigurano je od radnji ili propusta u civilnom immission kontrolom, odnosno kada potraživanje od propusta podnosi i zahtjev treba biti isplaćene. Osim toga podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti djelovanja trespass – tijekom immission nadzora postupaka koji karakterizira njezina vrlo kratko trajanje postupka.

Djelovanje trespass:

 • Pritužba se mora podnijeti u roku od 30 dana od nastanka trespass.
 • Tijekom rasprave, samo činjenicu da posjeduje i smetnje (npr. neovlaštenog pristupa) će se raspravljati.
 • Konačna odluka sadrži zapovjedništvo ili zabrani i eventualno zaštitnim mjerama poredana.
 • Odluka može izvršiti prije postane važeći.

U immission kontrolni postupak susjedom ima pravo na stalne pravne zaštite i odštete. Uvjet za zahtjevne pravno sredstvo je da immissions premašuje uobičajene lokalnoj razini i narušiti korištenje susjedom imovine znatno.

Iznimka članicama SEC. 364.a austrijskog Građanskog zakonika, jer nisu pravno sredstvo pruža ako poremećaji rezultat objektu koji je odobrilo upravno tijelo. U tom slučaju susjedom mora tolerirati utjecaja (iako ima pravo na naknadu). Preduvjet za netko tko želi osloniti na odjeljak 364.a građanskog zakonika je da susjedom je stranka na prethodni upravni postupak o operativnim dozvole za postrojenje ili instrument.

Preliminarni nalog izdaje se samo na zahtjev. Odgovorne za izdavanje prethodnu naredbu je Sud kad je glavni postupak održava. Uvjet za prethodnu naredbu, da tvar ili stanje objekt koji je postupak o ugrožena i cross-undertaking odštete je. Tvrdnja preliminarne nalog usmjeren na mjere očuvanja stvarni status nema oštećenja odvija.

U postupcima na pravno sredstvo čega presudom (trajni nalog – unterlassungsurteil) žalba mora biti podnesena regionalni sud.

U preliminarnom naredbu postupka dvije korektivne mjere – bez suspenzivnog učinka – postoje:

 • Je antinomy (widerspruch)
 • Korištenje (Rekurs)

U trespass postupku građanskog procesnog prava potrebno primjenjivati. Žalba može biti podnesena u roku četiri tjedna s regionalni sud. Sve daljnje žalbe nije moguće (treće).

Trajni nalog sam može pobijati (žalbe) na nadležne regionalne Suda.

XI. Troškovi

Za administrativne postupke postoji kategorije troškova za svako kretanje. Katalog se prilično sveobuhvatne. Kategorije troškova navedeni su u austrijskom službeni poreznih propisa (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Ova Uredba pruža okoliš relevantne kategorije troškova npr.:

 • Vode odobrenja
 • Industrijskim i trgovačkim pitanjima
 • Električna energija
 • Pitanjima parni kotlovi
 • Željeznički pitanja

Nadalje odredbe javna davanja Act (gebührengesetz) primjenjuju na književnim i službenim radnjama koje poduzimaju upravnih tijela i Uredbe o provizije (kommissionsgebührenverordnung 2007) primjenjuje se na akte koji upravno tijelo izvan njezina ureda.

 • Sudske pristojbe u građanskim postupcima ovisi o vrijednosti u sporovima austrijski sudski troškovi Act (gerichtsgebührengesetz – ggg) predviđa naknade – ovdje nekoliko primjera:

Vrijednost u sporovima

Sudski troškovi

Sudske pristojbe u žalbenim postupcima

700 EUR.

58 EUR.

37 EUR.

7,000 EUR.

285 EUR.

518 EUR.

70,000 EUR.

1,322 EUR

1,945 EUR.

Odjeljak 32 austrijskih pravosudnih naknade Act (ggg)

 • Pristojba za podnošenje žalbe s neovisnim ekološke Senat iznosi 14,30 EUR.
 • Pristojba za podnošenje žalbe s neovisno upravno sudište je

a) EUR 14,30 u vezi s administrativnim pitanjima okoliša,

b) 20 % kazni u administrativne kazne postupka.

 • Pristojba za podnošenje žalbe s upravni sud iznosi 240,00 EUR.
 • Pristojba za podnošenje žalbe s Ustavni sud iznosi 240,00

Vještačenje podliježu velika promjenjivost, ovisno o svakom pojedinačnom slučaju:

Stručnjak naknade za vrednovanje velikih projekata u različitim područjima (npr. projekta s amplitudom od 10 ara ili prometne infrastrukture od najmanje 10 km duljina) bez detaljne izravnog istraživanja može procijeniti kako slijedi:

Onečišćenja zraka:

15.000 — 40.000, —

Buka:

20.000 — 50.000, – (za prometne projekte)

10.000 — 40.000 (za ostale veliki projekti)

Biljaka, životinja, staništa:

25.000 — 50.000, – (za prometne projekte)

10.000 — 30.000, – (za ostale veliki projekti)

U osnovi odvjetnik naknade uvijek ovisi o trajanju i složenosti bitnih postupaka. Tako sljedeće procjene odnose na pojedinačne slučajeve i stoga nisu se:

a) first primjer EIA postupak:

Odvjetnicima pristojba za koji izjava i sudjeluje u usmenoj raspravi su 2,500 EUR.

Drugi primjer pred neovisno ekološke Senat:

Za podnošenje žalbe, daljnje pisani podnesak i dvije pisane izjave – 4,130 EUR.

b) eia prvostupanjskom postupku na nacionalnoj autocesta:

Za osporavanje propisa – 5,400 EUR.

Postupak s upravni sud:

Zbog podnošenja žalbe protiv drugog stupnja – 5,000 EUR.

Troškove privremene mjere u građanskim postupcima izračunavaju se prema civilnom odredbi naknade – austrijske javnobilježničkim pristojbama. Naknada ovisi o vrijednosti u sporovima:

Vrijednost u sporovima

Sudski troškovi

700 EUR.

28 EUR.

7,000 EUR.

142,50 EUR

70,000 EUR.

661 EUR.

Odjeljak 32 austrijskih pravosudnih naknade Act (ggg)

Austrijska Ovršni zakon zahtijeva cross-undertaking odštete u privremenu mjeru postupku (SEC. 390 exekutionsordnung – EO)

Cross-undertaking odštete mora u određenim okolnostima u administrativne kazne postupka na sumnju.

Za administrativnih postupaka (uključujući EIA postupaka i žalbeni postupak pred neovisnim ekološke Senat) ZUP-a sadrži odredbe o koje snosi troškove koje. U osnovi svaka stranka snosi vlastite troškove (npr. za stručna mišljenja). Novčani izdaci agencije (koje su troškovi nastali u poseban postupak koji nadilaze uobičajeni administrativni troškovi tijela – npr. naknada za neslužbenim stručnih mišljenja) moraju snositi projekt zahtjeva.

Pravilo za pokrivanje troškova koji prevladavaju u postupcima pred administrativnu ili Ustavni sud, takozvanim „gubitnik plaća”: Stranka koja nije uspjela snosi troškove pobjedničku stranu.

Zahtjevi za informacije o okolišu izuzeti su od pristojbe i naknade i stoga izuzeti od naknade (SEC. 16 informacije o okolišu aktu/umweltinformationsgesetz – uig -a i SEC. 14 tarifpost 6 eingaben stavak 5 (23) javna davanja Act (gebührengesetz)).

XII. Financijska pomoć mehanizama

Pravna pomoć predviđena građanskog procesnog prava.

Postupak pred upravnim i ustavnog suda:

Ako netko je niska primanja i u težak financijskoj situaciji, moguće je podnijeti zahtjev za pravnu pomoć. Dio pravne pomoći može biti te privremeno izuzeće od troškova postupka. Pravna pomoć moraju primjenjivati podnošenje pritužbe najkasnije.

U osnovi zahtjev za pravnu pomoć u administrativnim postupcima nije moguće:

EIA postupku:

Spriječiti da ombudsman za okoliš ne može sudjelovati u ili pokrenuti EIA postupka zbog visokih troškova (npr. velike novčani izdaci – SEC. 76 ZUP-a) su izričito izuzeti od obaveze zamijeniti novčani izdaci (SEC. 3 EIA).

U Austriji „BIV – grün-alternativer Verein zur unterstützung von bürgerinnen-initiativen” (zelene alternativne udruženje za potporu građanin skupine) podupire građanske inicijative za okoliš postupaka.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

Je ökobüro je samo austrijski ekološkog NVO-a i javni interes prava okoliša društvo organizacija koja pruža pravne counseling o pitanjima okoliša:

 • Okoliš odvjetnici mogu pravno savjetovanje pojedinaca, ali oni ne pružaju pravnu
 • zastupljenost u okoliš postupaka.

Ne postoje uvjeti za pristup pravnom counseling – svaki pojedinac može imati pristup te nevladine organizacije i ombudsmana za okoliš.

Ombudsman za okoliš daje besplatni savjeti o okolišu, ali prvenstveno u svojstvu institucija u skladu s objektivnim prava okoliša unutar ekoloških postupaka.

Pro bono pravnu pomoć isključivo zajamčena u građanskim i kaznenim postupcima (verfahrenshilfe), kao i u postupcima pred upravnim i ustavnog suda. Osim toga, u pitanjima okoliša, pravna pomoć može tražiti.

Ombudsman za okoliš u vezi s ekološkim slučajevima promatraju sukladnost s objektivnim prava okoliša unutar ekoloških postupaka.

XIII. Pravodobnost

Upravni odbori moraju odlučiti o zahtjevima i žalbe bez nepotrebnog odlaganja i donijeti odluku najkasnije šest mjeseci nakon podnošenja zahtjeva ili žalbe (CP. Odjeljak 73 ZUP-a i SEC.. 27. stavak 1. Upravni sud akta; kršenje obveza odlučiti mogu prouzročiti zahtjeve prema odgovornosti javnih tijela Act (amtshaftungsgesetz – ahg). No rokovi mogu biti različito uređena u odgovarajućim sektorskim propisima.

 • Ako upravno tijelo još nije odlučeno, nakon šest mjeseci, stranka spora može podnijeti decentralizacijom zahtjev (devolutionsantrag) sljedeći primjer tijela. To tijelo donijeti odluku bez nepotrebne odgode i najkasnije na kraju šestomjesečnog odluku razdoblja.
 • Ako stranka pozvao je najviše administrativno tijelo u upravnom postupku (o žalbi ili unutar decentralizacijom postupci) i to tijelo ne čini odluku u trenutku stranka ima pravo podnijeti zadani pritužbu (säumnisbeschwerde) upravni sud. Upravni sud zatim utvrđuje rok od 3 mjeseci za odgodu tijelo donijeti odluku. Nakon tog razdoblja odlučivanju nadležnosti ide na upravni sud.

U osnovi gore navedeni rokovi su njihove valjanosti za opći administrativni postupci i pomoćnih (ako se materijalno pravo ne razlikuju od ZUP-a) za pitanja okoliša:

 • U određenim EIA procedure opći glavnice promijeniti i Agencija mora donijeti odluku u roku od devet mjeseci (SEC. 7/2 EIA).
 • Rok za obavljanje EIA procedure u vezi nacionalne autocesta i brzih željezničkih pruga spada dvanaest mjeseci (SEC. 24b/2 EIA).
 • EIA postupci zaštitnih pregleda treba ostvariti u roku od šest tjedana (SEC. 3/7 EIA) – o nacionalnom autocesta ili brze željezničke pruge projekata osam tjedana (SEC. 24/5 EIA).
 • U EIA postupaka stranke dužne su podnijeti svoje žalbe u roku od četiri tjedna nakon administrativnih odluka bila donesena.

Tipična trajanja:

 • U 2011. prosječno trajanje redovito EIA postupaka bilo oko sedamnaest mjeseca.
 • Unutar PUO prema pojednostavnjenom postupku prosječno trajanje je malo manje od deset mjeseci.
 • Prosječno trajanje EIA postupci zaštitnih pregleda je malo više od četiri mjeseca.
 • Prosječno trajanje postupaka na neovisno ekološke Senat je manje od šest mjeseci.

U građanskim postupcima, ako Sud ne čini odluku u razumnom roku – zahtjev (fristsetzungsantrag) može se podnijeti zakašnjele court- ovaj sud zatim ima četiri tjedna dostaviti presudu ili poduzeti druge mjere koje zahtijeva zahtjeva. Ako sud uvijek neaktivni nakon četiri tjedna, zahtjev se prosljeđuje sud visokog stupnja koji određuje novi rok za Prvostupanjski sud za donošenje presude. Osim ta sredstva namijenjena snagu dostave odluke, ne postoje sankcije protiv sudova pružanje kasni odluka.

U osnovi Agencija mora donijeti odluku bez nepotrebne odgode i najkasnije šest mjeseci nakon pokretanja postupka (SEC. 73 ZUP-a). U upravnim postupcima prenošenje zahtjev i jamstveni žalbu upravni sud jedini pravno obvezujući rokovi/Rokovi administrativnih tijela imaju obvezu.

XIV. Ostala pitanja

Žalba se može podnijeti samo nakon prvostupanjskom postupku su završile omogućavanjem formalnu odluku.

Je ökobüro pruža informacije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša – informativnih materijala na pravnu osnovu ili pravo na žalbu u administrativnim postupcima, objašnjenja prava, proceduralni uvjet i sadržaj EIA i IPPC-a postupaka. Nadalje, informacije o odgovornosti za okoliš i ekološke podatke postupcima, određenim sektorskim zakonodavstvom o načinima podnošenja Europska građanska inicijativa itd. pružaju. Osim toga važne poveznice na prava okoliša i kontakti s relevantnim institucijama dostavljaju svoja početna stranica:

http://www.oekobuero.at/

Nadalje Savezna agencija za okoliš pruža informacije o pristupu pravosuđu:

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Savezno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliš i upravljanje vodama pruža informacije o sudjelovanju javnosti, informacija o okolišu, utjecaja na okoliš i Aarhuške konvencije na sljedećim web-mjestima:

http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Austrijski pravni okvir u kaznenim i građanskim stvarima korištenje alternativnog rješavanja sporova ili modificirana oblike, ali u administrativnim postupcima ovog instrumenta uglavnom ne primjenjuje.

Jedan sektor u kojem alternativnom rješavanju sporova dostupne su procjene utjecaja na okoliš (SEC. 16/2 UVP-G). ADR mogu se upotrijebiti tijekom redovnog EIA postupak – nije moguće s PUO prema pojednostavnjenom postupku.

Posredovanje uistinu koriste za rješavanje sukoba u Austriji. Je empirijska istrage na praktična iskustva o posredovanju u Austriji izrazio da postupke mirenja koriste u pitanjima okoliša i da ti postupci mogu imati prilično proizvodnog rezultata.http://www.oegut.at/de/

Kao što je gore spomenuto, austrijska procjena utjecaja na okoliš Zakonom nije izričito predviđa prekida postupak procjene utjecaja na okoliš za postupak posredovanja na zahtjev projekta zahtjeva (SEC. 16/2 eia-act)

XV. Je stranac

Pravilo jednakosti u austrijskom Ustavom. To znači da zakonodavno tijelo možda ne diskriminiraju jednog državljanina iz druge (čl. 7. b-vg). Nadalje saveznog ustavnog zakona o zabrani rasne diskriminacije (bvg betreffend das verbot rassischer diskriminierung) ne dopušta diskriminacije između strancima. Razlika samo na temelju rase, boje, podrijetla te nacionalne ili etničke pripadnosti zabranjeno je. Međutim izvršni/upravnim tijelima obvezuje pravilo jednakosti.

 • Različite odluke o sličnim slučajevima samo su podnositi u slučaju činjenična obrazloženje.
 • Upravni organi nisu dopušteno odlučivati proizvoljno
 • Prekrše vladavine jednakosti ako temeljiti svoju odluku na pravu koje proturječe bvg na rasnu diskriminaciju

U sudskim postupcima njemački je službeni jezik. Ako stranke ili svjedočenjima na postupak ne govore Njemačka – prevoditelj će se izdati. Prijevod osigurava vlada u sudskim postupcima – moguće prevoditelji službeno odobrene i navedene. Trošak prevoditelj plaća, stranka – te, konačno, od strane koja je izgubila spor (ako je pravo na pravnu pomoć).

XVI. Prekogranični slučajevi

U prekogranične EIA procedure pogođena vanjske strane moraju biti obaviještene o

 • Predložene aktivnosti
 • Mogućih prekograničnih učinaka na okoliš
 • prirodi moguće odluke koja se može poduzeti u postupak procjene utjecaja na okoliš

Projekt zahtjeva treba osigurati da EIA dokumentaciju završi. Nadležno tijelo mora poslati te podatke pogođene vanjske stranke.

Ova EIA dokumentacija mora uključivati sljedeći sadržaj:

 • Opis projekta
 • Razumne alternative
 • Opis stvarne ekološke uvjete na lokacije projekta
 • Određivanje mjera ublažavanja

Prema Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Konvencija iz Espooa) definicija „javnosti” treba shvatiti kao „jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine. (CP. Čl. 1/x iz Espooa).”

Nevladine organizacije i susjedima pogođene zemlje imaju u austrijskom EIA procedure podložna određenim uvjetima također primjenjuje na njihove austrijski „partnera”.

NVO-i pogođene zemlje imaju pravnu osnovu prema SEC. 19/11 EIA akt ako:

 • vanjske državne obaviješten o planiranoj aktivnosti
 • dio okoliša u stranoj državi može utjecati predloženu djelatnost učinka čija je zaštita koju provode NVO-a, i
 • Ako je NVO bi mogli sudjelovati u postupak procjene utjecaja na okoliš ako projekt je proveden u ovoj strana država.

Nadalje vanjske susjeda i općina (u svojstvu susjeda) zajamčena pravnog položaja prema SEC. 19/1/1 EIA akta.

Gore navedene stranke će imati ista prava kao i austrijski nevladine organizacije ili susjeda učiniti.

Vanjske skupinama građana nemaju pravnu osnovu u prekogranične EIA jer ne ispunjavaju kriterije utvrđene za nacionalne građanin skupine – tj. stranih osoba nemaju pravo glasa u Austriji.

Nema pravnu pomoć odobren u administrativnim postupcima u Austriji.

Ne postoji mogućnost odabrati između sudovima različitih zemalja.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.