Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Poveljom o temeljnim pravima, koja čini dio Češke Ustav (dalje u tekstu „Povelja”), potvrđeno pravo na život u pogodnoga okruženja i pravo na pravovremenih i potpunih informacija o okolišu u njezinu članku 35. Povelja bespovratna sredstva srodnih pravo na zaštitu zdravlja. Nadalje, propisuje da u izvršenju svojih prava nitko ne može ugroziti ili izazvati štetu za okoliš, prirodnim resursima, bioraznolikošću i kulturne spomenike „izvan ograničenja utvrđena zakonom”. Članak 7. Češke Ustava navodi da vlade odgovoran je za „thoughtful korištenje prirodnih resursa i za zaštitu okoliša”. U skladu s člankom 36. Povelje, svaka osoba ima pravo ostvarivati svoja prava na neovisni sud ili, ako pravo određuje tako, na drugo javno tijelo. Svatko tvrdeći da njegova prava prekršena odlukom upravnog tijela ima pravo zatražiti Sud da ispita zakonitost takve odluke, ako zakonom nije drukčije propisano. Odluke koje se odnose na temeljna prava i slobode, kako su definirani u Povelji, ne mogu izuzeti iz nadležnosti sudova. Ljudi mogu pozivati ustavno pravo živjeti u pogodnoga okruženja u upravnim ili sudskim postupcima. Međutim, prema članku 41. Povelje, to pravo možete zatražiti samo u području zakona o provedbi tih prava. U skladu s člankom 10. Češke ustava, međunarodni sporazumi odobrio Parlament i obvezujuće za Češku Republiku, predstavlja dio Češke pravni poredak i primjenjuje se prije nacionalnim zakonima. Sudskom praksom Češka sudovi dodana su dva više zahtjeva za izravna primjena međunarodnih sporazuma: Moraju biti „dovoljno” i „odobriti posebna prava” privatnim osobama. U većini svojih odluka, Češka sudovi zaključila da odredbe Arhuške konvencije nisu „izravno primjenjiva” jer nisu „dovoljno”. S druge strane, u nekim odlukama, sudovi naglasila da nacionalni zakoni moraju tumačiti u skladu s međunarodnim obvezama koje proizlaze iz Konvencije.

II. Pravosuđe

Češko pravo pripada kontinentalna (građanskog prava) pravni sustav, koji se temelji na kodificirani zakoni koje donosi Parlament. Sudske odluke ne smatraju se službenim izvorom prava. Međutim, sudska praksa najviše sudovi (Ustavni sud) često se koristi za tumačenje svrhe i poštuju nižih sudova. Struktura građanskim i kaznenim sudovima sastoji se od 4 razine u Češkoj. Sadržava

 • Okružni sudovi,
 • regionalnih sudova (uključujući Suda grada Praga),
 • Visoki sudova i
 • Vrhovni sud.

Građanskih sudova zaštite privatnog prava i odlučiti građanskim stvarima uređuje Zakon o parničnom postupku. Kazneni sudovi odlučiti o krivnji i kazne za kaznena djela, utvrđuje i zakonit uređena kaznenog zakona. Tužitelj ima isključivo pravo pokrenulo postupak na kazneni sud. Struktura upravni sudovi sastoji se od 2 razine u Češkoj. Sadržava

 • regionalnih sudova (uključujući Suda grada Praga) i
 • Vrhovni upravni sud.

Upravni sudovi zaštiti osobnih prava na postupak uređena Kodeks upravnog pravosuđa. Da preispita odluke upravnih tijela, uključujući odluke o upravnim prekršajima (kršenja).

Ustavni sud Češke Republike odgovoran je za zaštitu ustavnosti, uključujući zaštitu temeljnih prava i slobode dodijeljene Ustavom i Poveljom. Ustavni sud je nadležan za poništavanje zakona ako su u suprotnosti s ustavnog poretka. Ona također odlučuje ustavnih pritužbi protiv konačne odluke javnih tijela u svim granama koje navodno krše temeljna prava i temeljne slobode. Postoje posebna upravna tijela odlučiti u pitanjima okoliša na upravnoj razini u Češkoj, npr. Češka ekološke inspektoratu. O pravosudnom razini, ne postoje tijela specijalizirana za zaštitu okoliša. Redovnog građanskog i kaznenim sudovima rješavanje sporova i kaznenih djela povezanih s okolišem. Odluka upravnog tijela, u pogledu okoliša, preispituju se ponajprije odjela regionalnih sudova, specijalizirane za administrativno pravosuđa općenito. Presude upravni sudovi mogu preispitati Vrhovni upravni sud koji specijalizirana je pravosudno tijelo u području upravnih pravosuđa.

Postoji malo prostora za tzv. „forum shopping” u Češkoj, kao predmet nadležnosti i mjesna nadležnost pojedinih sudova određuju zakon. U upravne nadležnosti, svih vrsta „forum shopping” nije moguć. U građanskim predmetima, tužitelj ponekad pokušati utjecati koje Sud će se baviti u prvom stupnju (i kasnije kako je Žalbeni sud) znači kako tužbu odredi i argumentima. Na primjer, isti slučaj može biti tužen kao „neighbors djelovanje” (ako je Okružni sud bi odlučiti na prvom stupnju) ili kao „aktivnosti za zaštitu Personality” (regionalni sud je Prvostupanjski sud). Međutim, uvijek do sudovi odlučuju koji se posebni sud ima nadležnost, bez obzira na naziv tužbu. U građanskim i kaznenim sudskih postupaka, redovni pravni lijek osporiti odluku Suda prvog stupnja žalbe. Regionalnih sudova rješavanje žalbe protiv prvostupanjskih odluka okružnih sudova, dok visoka sudovi preispitati prvostupanjskih odluka regionalnih sudova o žalbi. Najvažniji izvanredni pravni lijek u građanskim i kaznenim postupkom je „žalbenog revizije” koji je isključivo odlučilo Vrhovni sud. Drugih izvanrednih pravnih lijekova parnice traži novo suđenje (u građanskim i kaznenim sudskih postupaka), tužbu kad odluku proglasiti ništavnim (u građanskom pravu slučaja) i pritužbi, koja se može podnijeti u kaznenim predmetima ministra pravosuđa ili glavnog tužitelja na Vrhovni sud. Pravni lijek osporiti odluku sudova u administrativnim pitanjima je punjenja „Cassation pritužbu” na Vrhovni upravni sud. U žalbenom pritužbu smatra se izvanrednom lijek, jer ne odgoditi pravnu snagu prvostupanjske odluke. Međutim, kao i za učestalost upotrebu i uzimajući u obzir da je Vrhovni upravni sud može promijeniti pobijane odluke u žalbenom pritužbe ima karakter redovne lijeka. Drugi izvanredni pravni lijek kod nekih vrsta administrativne sudske postupke je tužbu traži novo suđenje.

Upravni sudovi općenito samo nadležan za poništenje upravnih odluka (snaga kasacijskom postupku). Međutim, postoje izuzeća od ovog pravila. Pri razmatranju odluke o izricanju administrativnih kazni, sudovi mogu, pored canceling odluke također moderiranje kazne. Ako Sud je canceling odluku o uskraćivanju informacije, također može naložiti upravne vlasti da objavi informacije. Od Pravne zakonodavnih stanovišta, nema posebnosti sudskih postupaka u pitanjima okoliša, osim participativni i stalnih prava organizacije za zaštitu okoliša. Od činjenične stajališta, znatan dio parnice koju te organizacije predstavljaju posebnost administrativne sudske postupke u pitanjima okoliša. U građanskim sudskim postupcima u kojima tužitelj moli sud radi zaštite svojih prava prekršena do intervencija na okoliš, koji su uglavnom otežano dokaza stajališta. Slično je za kaznena djela povezana s okoliša. Uz taj „ekoloških zločina” opisani su u kaznenog zakona na način koji uzrokuje poteškoće za tužitelja dokazati da sve potrebne uvjete za kažnjavanje počinitelja zadovoljeni.

Nema sudskih postupaka o pitanjima okoliša kojim sudovi mogli početi od službenoj dužnosti (motu proprio). U upravnih i kaznenih sudskih postupaka, sudovi mogu djelovati isključivo na osnovu spora ili drugi odgovarajući prijedlog, na vlastitu inicijativu. Civilno sudskog postupka može se pokrenuti suda iz vlastitih kretanje pod prilike i u slučajevima izričito utvrđene zakonom. Sudovi mogu početi motu proprio npr. postupci o skrbi za djecu, zaustavljanje osobi u medicinske, pravnu sposobnost osobe, izjava osoba koje treba, nasljedstva, postojanje ili nepostojanje braka itd.

III. Pristup informacijama slučajevima

Ako se zahtjev za informacije o okolišu bude odbijen (ili djelomično odbijena), osoba koja traži informacije mogu podnijeti žalbu protiv odluke nadređenog upravnim tijelom. Isto vrijedi i u slučaju da je zahtjev za informacije ostaju bez odgovora ili samo dio traženih informacija bez dodatnih obrazloženja. U tom slučaju, pravo pretpostavlja da odluka o uskraćivanju informacije izdano. Ako nadređena upravno tijelo potvrđuje odluku o uskraćivanju informacije, moguće je podnijeti tužbu protiv takve odluke upravnom sudu. U slučaju kada se odgovor smatra se protupravnim ili neadekvatnih, samo su mogućnosti za rješavanje glavnog odgovarajućih tijela s općim žalba na nepravilnosti ili ponoviti (navesti) zahtjeva. Odluka o odbijanju informacije uključuju informacije o mogućnosti žalbe nadređenog upravnim tijelom. Odluka nadređenom tijelu, međutim, ne mora sadržavati informacije o mogućnosti da osporiš ga na upravni sud.

Zahtjev za informacije o okolišu mogu se predati usmeno, pismeno ili tehnički raspoloživ obliku. Zahtjev ne smije se anonimno i traženih informacija mora biti vidljiva. Ne postoji nijedan drugi posebni formalne zahtjeve o zahtjevu. Ako je zahtjev nerazumljiv ili preopćenite, podnositelj zahtjeva dostavlja dodatni materijal i zahtjev tijela. Podaci se dostavljaju u roku 30 dana od njegova primitka ili dopunjuju. Taj rok može produžiti za ozbiljnih razloga, na 60 dana kao najveća. Žalba protiv odluke o uskraćivanju informacije podnose se u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka odluke. Ako odluka ne uključuju informacije o žalbi, rok za podnošenje žalbe je 90 dana. Rok za tužbu protiv odluke nadređeno tijelo je 2 mjeseci. Ne postoji obvezni branitelje u bilo kojoj fazi postupka zahtijevaju informacije i traženja pravnih sredstava protiv odbijanja

Sudovi imaju pristup informacijama dostupnost koji osporava pred njima na tužbu. Ako dotični tijelo ne daju sudu takve informacije na vlastitu inicijativu, sud može odrediti tijelo.

Prema „opće” slobodu informacija, sudovi mogu naložiti ovlasti pružiti potrebne informacije. Takva odredba, međutim, nije sadržana u aktu o pravu na pristup informacijama o okolišu, koje primjenjuju najprije u odnosu na zahtjeve za informacije o okolišu. Stoga nije jasno ako sudovi mogu naložiti i ekoloških informacija koje treba objaviti. U praksi, to su u nekim slučajevima.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Za većinu ulaganja s učincima na okoliš, ulagač mora dobiti broj posebnih dozvola. Češka sustava administrativne postupke u pitanjima okoliša (ekoloških dopušta) stoga značajno rascjepkana. Najčešće dozvole izdaju se prema

 • Akt broj 183/2006 zb. Izgradnja Act (izdavanje dozvole za korištenje zemljišta koji se uglavnom „glavne” ili „glavne” odluka o mogućnost prenošenja na projektu),
 • Akt broj 114/1992 zb., zaštita prirode akta,
 • Akt broj 254/2001 zb., zaštita voda akta,
 • Akt broj 86/2002 zb., zračni ZZP,
 • Akt broj 76/2002 zb., IPPC akta,
 • Akt broj 44/1988 zb., Zakon o rudarstvu,
 • Akt broj 258/2001 zb., zaštita javnog zdravlja,
 • Akt broj 18/1997 nuklearne akta.

Čak i u slučajevima kada „integrirane dozvole „izdaje prema 76/2002 zb., IPPC akt, on objedinjuje samo dio posebnog dozvola, zahtijevaju navedenim aktima i ostale još izdao zasebno.

Postupak procjene utjecaja na okoliš (regulirani zakonom broj 100/2001 zb., o procjeni utjecaja na okoliš) nije sastavni dio ekološki razvoj pristanka (omogućuju) postupci u Češkoj pravnom sustavu. Predstavlja odvojenoj dovršena izdavanjem „EIA izjava”. Ovaj „EIA” nema osobine obvezujućeg dozvola (suglasnost). Ona nužna osnova za naknadne odluke (dozvole) koji se moraju odražavati (ali ne nužno poštovati) u takve odluke. Te karakteristike sustava administrativne postupke u pitanjima okoliša i utjecati na pravila koja uređuju mogućnost sudjelovanje javnosti. U pojedinačnim postupcima

 • Opći definicija stranka prema zakonu o upravnom postupku (na temelju načela „pogođenih pravne interese”), ili
 • postoji specifična definicija stranaka (npr. pogođena zemljoposjednike za postupke prema zgrade).

Pored da postoje brojne posebne odredbe koje dopuštaju ekološke organizacije da sudjeluju u upravnim postupcima o okolišu. Iz tih odredbi najčešće koristi članak 70. Akta broj 114/1992 zb., zaštita prirode akta. Pružanje EIA zakona (članak 23. stavak 9. prema kojima se organizacije za zaštitu okoliša koji su aktivno sudjelovali u postupak procjene utjecaja na okoliš imaju pravo djelovati kao stranke naknadni postupci izdavanja dozvola, koristi manje često u praksi.

Kao opće načelo Češka upravnog prava, moguće je podnijeti žalbu protiv administrativnih odluka na nadređenog upravnim tijelom. Ovo načelo uvijek primjenjuje osim u rijetkim slučajevima akata koji nisu izdani u obliku upravne odluke (npr. „potvrde o ovlašteni inspektori koji, u određenim uvjetima, može zamijeniti građevinske dozvole). Ne postoji ni žalba na tzv. „mjere opće prirode”. Kao linijski načelu žalbu žalbenom vijeću nadređena upravno tijelo mora se iscrpiti do upravne odluke mogu se preispitati Suda. Prvostupanjske administrativne odluke ne može na sud izravno. „neregularni” Akti protiv kojih ne postoji mogućnost upravne žalbe, ali koji mogu podlijegati sudskom preispitivanju ako mogu kršiti nečijem prava ili dužnosti jednu iznimku. Drugo, „mjere općenite prirode” može se uzeti sudu neposredno nakon su izdane. Konačno, posebno izuzeće može podnijeti „tužbu u interesu javnosti” protiv prvostupanjske administrativne odluke pod posebnim uvjetima utvrđene zakonom. Slično tome, redovni upravnih pravnih lijekova, ako postoji, mora se iscrpiti prije donošenja slučajevima upravni sud i u slučajevima propusta (nezakonito nedjelovanje) upravne vlasti ili u slučajevima drugih „nezakonitih intervencija” upravnih tijela. Izvanredne upravnih pravnih lijekova nemaju se iscrpljenom prije donošenja predmet na sud.

Općenito, upravni sudovi preispituje i materijalnim i postupovnim zakonitost administrativne odluke podliježu upravnoj tužbu. Povrede postupovne odredbe o administrativnom postupku je razlog za canceling sporne odluke, ako je vjerojatno da bi to moglo uzrokovati materijalnim nezakonitosti odluke u pitanju. Odluka Suda temelji se na činjenicama jer su u vrijeme kada upravna odluka izdana. Obično, sudovi poduzeti materijala prikupljeni tijekom upravnog postupka kao temelj svojih odluka. No one su pravo, ako stranke u sudskom postupku ukazuju da, pregled točnosti takvih materijala, ponoviti ili izmijeniti dokazi u upravnom postupku. Sud će uvijek preispitivanju ako upravna tijela nije zlouporabe prelaziti opseg svojih diskrecijskih ovlasti. Opseg suda preispitivanje upravne odluke je u praksi ograničena doktrina kršenja prava, koja čini osnovu za uredbe pravnog položaja u upravnim i sudskim postupcima i utjecaji koji argumenti pojedinačnih tužitelji smatraju prihvatljivim. To se posebno odnosi na tužbe ekoloških organizacija. Ove organizacije, u skladu s prevladavajućim sudska praksa Češke sudovima mogu potraživati samo povrede svojih postupovnih prava u administrativnim postupcima, ne materijalnim zakonitost administrativne odluke kao takve.

Prema izgradnji, planovima korištenja zemljišta i podjela planova izdane u obliku tzv. „mjere opće prirode” i postoji posebna načinom na koji se može pobijati. Mjeri opće naravi’je definiran zakonom obvezujući akt, koja nije dio niske ni odluke. I neke akata prema drugim okolišnim propisima, npr. pravila za posjet nacionalnih parkova prema zaštita prirode ili planove za riječne slivove prema zaštita voda akt izdaju u ovom obrascu i stoga podliježu sudskom preispitivanju. Prema zakonu, osobe koje tvrde da prekršila njihova prava izdavanjem mjere opće prirode biti u položaju da tuži mjeru na sudu. Vrhovni upravni sud, međutim, razvila ograničavajuće, prema kojima samo stvarnog prava, tj. prava koja se odnose na vlasništvo nad nekretninama, može biti prekršene izdavanjem mjeri opće naravi (tj. uporabe zemlje plan). Prema tome, samo se zaraženi zemljoposjednike se smatra da su stalni tužiti mjere opće prirode. Vrhovni upravni sud također opetovano presudio da ekološke organizacije nemaju stalni da tuži stjecatelja planovima korištenja zemljišta (unatoč su dodijeljena stalnog tužiti pravila za posjet nacionalnih parkova. Do kraja 2011. Vrhovni upravni sud ima isključivu nadležnost da preispita mjere opće prirode bez daljnjih mjera. Od 2012. regionalni sudovi ta nadležnost i moguće je podnijeti Cassation pritužbe protiv odluke. Glavna pravila dokaza su slični upravnog pravosuđa općenito:

 • Sudovi preispituje i materijalnim i postupovnim zakonitost mjere opće prirode,
 • U okviru argumentima u tužbu i kršenja pogođene prava tužitelj,
 • sudovi imaju pravo, na prijedlog stranaka, revidirati ili izmijeniti dokazi u postupku izdavanja mjere.

Saslušanja se češće u takve administrativne sudskog postupka u odnosu na druge.

EIA postupaka:

Postupak procjene utjecaja na okoliš nije sastavni dio provedbe (omogućuju) postupci u Češkoj pravnog sustava; izdavanja dozvola oslanja na odvojenoj koji ima sljedeća svojstva:

 • postupak procjene utjecaja na okoliš kao takav potpuno otvoren za javnost,
 • o PUO-u (dokumentacija) je dostupan i svatko ima pravo dati primjedbe u zadanim rokovima,
 • „EIA izjava” mora postojati prije daljnje odluke (dozvola) izdaju, ali ne moraju poštovati (mora biti samo „uzeti u obzir)”,
 • postupak završi izdavanjem „EIA izjava” koji nema osobine obvezujućeg dozvola (suglasnost), ali se smatra ‚stručno mišljenje” (iako je koju izdaje Ministarstvo okoliša ili regionalna administrativna tijela).

Stoga, prema sudskoj praksi Češke sudovi, ni EIA pregled i utvrđivanje opsega odluke (koje su ujedinjeni u jedan prema češkom EIA) niti konačni „EIA izjava” može preispitati sudovi „samostalno” ili „izravno”. Kao vrhovnih upravnih sudova presudio, predmet je sudske revizije samo zajedno s (ili u opsegu) kasnije dozvole ili dozvole, npr. s uporabom zemljišta dozvole, dozvole izdane prema zaštita prirode akt, zaštita voda akt, Zakon o rudarstvu itd. nakon tog pristupa, potrebno je razmotriti dozvole izdane prema posebnim zakonima za projekta koji podliježe procjeni utjecaja na okoliš kao „EIA odluke” („suglasnosti” u smislu Direktive o procjeni utjecaja na okoliš). Te odluke mogu preispitati sudova prema općim uvjetima preispitivanju administrativnih odluka. Stalni tužiti se odobrava:

a) osobe koje tvrde da prekršila njihova prava odlukom kojom „stvara, promjene, poništava ili authoritatively utvrdi svoja prava ili dužnosti” i

b) druge stranke u upravnim postupcima za izdavanje upravne odluke, koji tvrde da prekršila njihova prava u tim postupcima i to bi moglo uzrokovati nezakonitosti odluke (stalnog tužiti za organizacije za zaštitu okoliša potječe od ove odredbe)

Pored da, u skladu s novijim izmjena EIA Act (usvojenog u prosincu 2009.) organizacije za zaštitu okoliša koji je predao primjedbe EIA procesa, biti u položaju da tužiti odlukom o odobrenju provedbe odobravanja projekta, za koji EIA izjava izdane prije. Organizacije za zaštitu okoliša i stalnog u slučajevima u kojima nisu sudjelovale u upravnom postupku za razvoj suglasnost. Ta posebna odredba međutim ne može tužiti pod EIA pregled i utvrđivanje opsega odluka ili EIA izjava izravno. Također je ne upotrebljava u praksi dosad, budući da uključene organizacije za zaštitu okoliša mogu koristiti opće stalnog pravila. Slijedi da postoji više „načina, tj. za organizacije za zaštitu okoliša, imali stalni da tuži stjecatelja suglasnosti za projekt podložno EIA pred sudom:

A) ako je organizacija za zaštitu okoliša daje komentare PUO-u (dokumentacija) u rokovima javnog savjetovanja u postupak procjene utjecaja na okoliš, ona može dobiti status stranka kasniji razvoj postupak suglasnosti (i kao takva stranka, podnijeti tužbu protiv razvoja suglasnost) ili, teoretski, podnošenje tužbu protiv takvih odluka također ne djeluje kao stranka upravnog postupka.

b) međutim, ekoloških organizacija može dobiti status stranka u postupku odobravanja provedbe (bez obzira ako projekt podliježe EIA ili ne) i prema odredbama nekim drugim pravima; iz kojih članak 70. zaštita prirode akt najčešće koriste.

Za pojedinačni, sudjelovanje u postupak procjene utjecaja na okoliš nije potrebna, niti dodijeliti posebna prava za sudjelovanje u naknadnim administrativnih postupaka ni pristup sudu. Oba ta mogućnosti, treba biti neposredno pogođene razvoj pristanak u one prava (ako posebnom zakonu ne zahtijeva još stroži uvjeti).

Regionalni sudovi forum osporiti sve administrativne odluke, uključujući razvoj suglasnostima izdanim nakon postupak procjene utjecaja na okoliš (uz mogućnost podnijeti kasacijskom postupku žalbe protiv odluke Vrhovni upravni sud. Saslušanja nisu ako sudovima odbiti tužbu kao nedopuštenu ili ako su otkazati suglasnosti za postupovne pogreške ili za nedovoljno opravdana (neprovjerljivim). Uz taj sud obično traži od stranke ako slaže s odlučuje o predmetu bez saslušanja i u mnogim (vjerojatno većinom) slučajeva, stranke su suglasne s time. Sudovi preispituje i materijalnim i postupovnim zakonitost suglasnosti. Pravila dokaza su isti kao u administrativnim pravosuđa općenito. Sudovi imaju pravo, na prijedlog stranaka, revidirati ili izmijeniti dokazi u upravnom postupku. Zajedno s konačnim provedbu, također materijalnim i postupovnim zakonitost EIA izvještaju i/ili EIA pregled i utvrđivanje opsega Odluke preispituju se. Teoretski, Sud, na prijedlog tužitelja, također provjeriti materijala i tehničkim nalazima, na kojima se EIA izjava i potom razvoj suglasnost temelji, osigurati nema jasnom sukobu između tih nalaza i zaključaka i zaključivanje upravnih tijela. Međutim, u praksi će sudovi često voljne učiniti, pogotovo u slučaju tužbe ekoloških organizacija. U slučajevima Sud pregled razvoja daje suglasnost za projekte koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš, opći uvjeti za pravno sredstvo primjenjuje. Na primjer, tužitelj traži pravno sredstvo mora dokazati da

 • Izvršenje odluka bi uzrokovati mu je štetu „incomparably ozbiljnije” koja bi na druge osobe njezino pravno sredstvo (u usporedbi s uvjetom da tužitelj mora pokazati „nepopravljivu štetu”, na snazi do kraja 2011. i
 • izdavanje pravno sredstvo ne bila protivna važan javni interes.

Jedina posebno pravilo primjenjuje za tužbu ekoloških organizacija, koji bi bili protiv prvostupanjske suglasnost u skladu s posebnom odredbom EIA Act (bez prethodnog sudjelovanja organizacija u upravni postupak). Za ovu vrstu spora, pravno sredstvo (u obliku suspenzivni učinak s obzirom na razvoj suglasnost) nisu dostupne.

IPPC postupaka:

Sudovi mogu preispitati završne IPPC odluke (integrirane dozvole), izdana prema aktu broj 76/2002 zb. IPPC akta, u skladu s općim uvjetima za sudsku reviziju administrativnih akata. Stalni tužiti IPPC odluke („integrirane dozvole”) stoga odobriti

a) osobe koje tvrde da svoja prava prekršena dodijeljivanjem IPPC odluku koja „stvara, promjene, poništava ili authoritatively utvrdi svoja prava ili dužnosti” i

b) druge stranke u upravnim postupcima za izdavanje IPPC odluke, koji tvrde da prekršila njihova prava u tim postupcima i to bi moglo uzrokovati nezakonitosti odluke (stalnog tužiti za organizacije za zaštitu okoliša potječe od ove odredbe)

Ekološke organizacije imaju stalni tužiti IPPC odluke ako ispunjava uvjete pod b), tj. ako je potpisnica IPPC-a upravnih postupaka (gotove izdavanjem IPPC dozvola). Da se položaj stranka takvog postupka, organizacija mora objaviti na nadležna upravna tijela da želi sudjelovati u postupku u roku od 8 dana od objavljivanja informacija o zahtjevu za IPPC odluci javnom obavijesti. Također, ekološkoj organizaciji koja je dostavila primjedbe EIA proces prije IPPC postupak mogao vjerojatno tužiti IPPC odluka čak i ako organizacija ne sudjeluje u tom postupku. Međutim, ne postoji sudska praksa dokazivanje toga. Od službenog stajališta, nije potrebno aktivno sudjelovanje u javnom savjetovanju faze IPPC postupka kako bi biti u položaju da tuži IPPC odluku pred sudovima. Ako pojedinac ili organizacija za zaštitu okoliša ispunjava kriterije da bude stranka IPPC-a upravnim postupcima, može predmet upravne žalbe protiv IPPC odluke i stoga imaju stalni tužiti konačnu odluku, čak i ako nisu aktivne u IPPC administrativni postupak. Međutim, ako stranka nije aktivno, ima manje mogućnosti uspješnom sa žalbom i/ili tužbu jer je potrošačima stranka je tvrdila da su prekršena njezina prava u postupku i u izdavanja IPPC odluke.

Regionalni sudovi forumima osporiti IPPC odluke (uz mogućnost podnijeti kasacijskom postupku žalbe protiv odluke Vrhovni upravni sud. Saslušanja nisu ako sudovima odbiti tužbu kao nedopuštenu ili ako su otkazati suglasnosti za postupovne pogreške ili za nedovoljno opravdana (neprovjerljivim). Uz taj sud obično traži od stranke ako slaže s odlučuje o predmetu bez saslušanja i u mnogim slučajevima su stranke suglasne. Sudovi preispituje i materijalnim i postupovnim zakonitost IPPC odluka. Pravila dokaza su isti kao u administrativnim pravosuđa općenito. Sudovi imaju pravo, na prijedlog stranaka, revidirati ili izmijeniti dokazi u IPPC administrativni postupak. Teoretski, Sud, na prijedlog tužitelja, također provjeriti materijala i tehničkim nalazima, na kojima se IPPC odluka temelji, barem u mjeri ako nema jasnom sukobu između tih nalaza i zaključaka i zaključivanje IPPC-a odluke. Međutim, u praksi će sudovi često voljne učiniti, pogotovo u slučaju tužbe ekoloških organizacija. U slučajevima kada sud pregleda IPPC odluke, opći uvjeti za pravno sredstvo primjenjuje. Tužitelj traži pravno sredstvo mora dokazati da

 • Izvršenje odluka bi uzrokovati mu je štetu „incomparably ozbiljnije” koja bi na druge osobe njezino pravno sredstvo (do kraja 2011., postoji uvjet „nepopravljivu štetu”) i
 • izdavanje pravno sredstvo ne bi bilo suprotno i važnog javnog interesa.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Potraživanja od privatne osobe ili pravni subjekti mogu podnijeti izravno građanskih sudova (u okviru građanskog pravosuđa) u svim pitanjima koja se tiču privatnog prava i dužnosti, uključujući one koji se odnose na zaštitu ustavnog prava za povoljnim okruženjem. Ljudi mogu pozvati na ovu ustavnog prava samo u području zakona o provedbi tih prava. To znači da i u potraživanja dostaviti građanskih sudova protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata, tužitelj može tražiti i dokazati da posebne carine utvrđuje pravo strane tuženika te da prava tužitelj su prekršena tim prijevoznim sredstvom. Tipična potraživanja od fizičkih osoba ili pravnih subjekata, o pitanjima okoliša (pravu za povoljnim okruženjem) uključuju

 • „neighbors” djelovanja”, u kojima tužitelj moli sud da naloži tuženiku zaustaviti annoying je neighbors „ono razmjerno stupnju” ili „ozbiljno ugroziti prava” (npr. buke, emisije itd.). Sud može naložiti tuženiku za zaustavljanje nezakonite aktivnosti u takvim slučajevima bez dodatne specifikacije kako bi se taj cilj.
 • „mjere za zaštitu osobe i/ili privatnost” kojom tužitelj traži zaštitu protiv nezakonitog uplitanja u njegovom privatnoj sferi (osobnost), koji uključuje tijelo, zdravlje i kvalitetu okoliša. Ova tvrdnja može težiti prestanak nezakonitih intervencija u privatnoj sferi, uklanjanje rezultata takve intervencije, za odgovarajuće zadovoljstvo
 • djelovanje traži novčane naknade za štetu okoliša, koje je prouzročilo također novčani gubitak tužitelj
 • „preventivne mjere” kojom tužitelj moli sud da naloži tuženiku poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja (npr.) prirodni okoliš.

Općenito nije moguće dostaviti potraživanja od privatne osobe ili pravni subjekti izravno upravni sud. Iznimka je situacija u pojedinačnoj ili pravni subjekt djeluje kao upravno tijelo (npr. ako ovlašteni inspektor izdaje certifikat koji, u određenim uvjetima, može zamijeniti građevinska dozvola). Nije moguće dostaviti potraživanja od privatne osobe ili pravni subjekti izravno na kaznenim sudovima.

Ako država tijelo djeluje kao predstavnik države u privatnim pravom područja (komercijalnih aktivnosti itd.), iste vrste zahtjeva mogu rješavati pred građanskim sudom protiv države, protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata. U području administrativnih pravosuđa, tužbe protiv odluka državna tijela (administrativna tijela) u pitanjima okoliša mogu se podnijeti pod određenim uvjetima. Kao opće pravilo, moguće je samo zatražiti da Sud poništi odluku, uz nekoliko iznimaka (umjerenost administrativnih kazni, bi objavljivati informacije). Nadalje, osoba koja je iscrpilo druge mjere za zaštitu protiv nezakonitog izostavljanjem (nedjelovanja) upravnog tijela, kojima se krši svoja prava, može tražiti od Suda da bi upravno tijelo „izdati odluke o meritumu predmeta”. Međutim, postoji znatan „praznina” u ovoj Uredbi (kako ga tumači Češka upravnim sudovima), što dovodi do zaključka da nije moguće zahtijevati od suda da bi nadležno tijelo pokrenulo postupak sam (ex officio), ako je zakonski obvezna učiniti (na primjer, ako postoji projekt izgrađene ili rade bez potrebnih dozvola). Sudovi opetovano odbiti tužbe pogođenih neighbors u takvim slučajevima. Nema Uredbe o statusu ekološke organizacije tužiti upravnih tijela u slučaju protuzakonite propusta. Može biti moguće koristiti drugu vrstu administrativne djelovanje – tzv. „mjere protiv drugih nezakonitih intervencija upravnih tijela” – u takvim slučajevima. Zakonodavne uredbe ovakve promijenilo od 2012. Prema sadašnjim tekstom, svatko tvrdi da su prekršena njegova ili njezina prava „nezakonitih intervencija, uputa ili izvršenje” upravno tijelo može tražiti od Suda da zabraniti tijelo nastaviti s intervencijom, nadležno tijelo za uklanjanje rezultatima takvih intervencija, ili samo izjaviti da je nezakonito.

Postoje dvije osnovne nadležna tijela u području ekološke odgovornosti: Češka okolišne inspekcije te Ministarstvo okoliša. Ministarstvo okoliša vježbe nadležnosti središnje upravno tijelo u cijelom podruèju zaštite okoliša, uključujući ekološke štete; Inspektorat prihvaća podneske i zahtjev za aktivnosti i ima ovlast nametnuti preventivnih ili korektivnih mjera koje se odnose na ekološke štete i kazne. Postupak nametanja preventivnih ili korektivnih mjera koje se odnose na ekološka šteta može biti pokrenut po službenoj dužnosti inspektorat ili na zahtjev. Takav zahtjev može, međutim, samo ispuniti osobe na koju utječe ili bi moglo utjecati štetu za okoliš (poput zemljoposjednike); organizacije za zaštitu okoliša općenito ne smatraju pogođenim čak i ako zaštita okoliša. Organizacije za zaštitu okoliša i stanovništva može dostaviti pisani podnesak kad inspektorata pokrenuti postupak po službenoj dužnosti; Međutim, inspektorata odlučuje hoće li pokrenuti postupak ili ne.

Stranke u postupku o odgovornosti za okoliš pitanja mogu podnošenje spora na upravnim sudovima kada upravna odluka je konačna. To znači da redovni administrativni lijek, žalbe Ministarstva okoliša, moraju se iscrpljenom prvi. Organizacije za zaštitu okoliša, iako ne smiju pokrenuti postupak, može postati stranka u postupku pokrenula inspektorat na temelju zaštita prirode akta. U takvim slučajevima oni mogu također su podnijeli tužbu protiv odluke inspektorata. Osobe čija su prava povrijeđena slijedom upravne odluke također mogu podnijeti tužbu. U slučajevima kada ne postoji zahtjev za poduzimanje mjera i inspektorat bila neuspješna čak pokrenulo postupak po službenoj dužnosti, ekoloških organizacija ili osoba iz opće javnosti može zatražiti Ministarstvo rješenje. Međutim, ako Ministarstvo sama ne učini, sudovi mogu narediti pasivnu tijelo djeluje (pokrenulo postupak) i nije moguće izvršiti odgovornosti za okoliš kroz upravnog postupka. Ipak je moguće izvršiti odgovornosti za okoliš kroz privatnih tužbi. Postoji još jedna vrsta provedbu odgovornosti za okoliš koja je situaciju kada odluka o preventivnih ili korektivnih mjera izdaje ali ne poštuju. Prema češkom zakonodavstvu obično upravnog tijela da donesu odluku o nefinancijskim dužnosti (poput odluku o izricanju preventivnih ili korektivnih mjera o ekološke štete) u njezinoj provedbi. Osigurati da takva odluka i uvedene pristojbe ispunjeni. U slučaju odluka ne poštuju, nadležno tijelo može izreći kazne na osoba obvezna ili osiguravaju da drugo ispunjuje carine uvedene na trošak osobe koja obavezni. Osim toga, osoba ovlaštena odlukom može izvršiti odluku o izricanju nefinancijske carina (tj. osobe obvezno treba djelovati ili suzdržati se od djelovanja u ime osobe ovlaštene). Potonje bi se primjenjivati u situacijama kada ekološke štete na ostavine nekoga drugog umjesto osobe odgovorne.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Osim sudjelovanje u upravnim postupcima i osporavanje odluka na upravnim sudovima, postoji nekoliko druge pravne lijekove koji mogu koristiti i stranke s administrativnim postupcima i opće javnosti. Naime:

 • Podnesci nadležnim tijelima da pokrenu postupak po službenoj dužnosti, uključujući podneske poduzimanje mjera protiv nedjelovanja podređenih tijela,
 • Izvanredni upravnih pravnih lijekova (tj. administrativnog preispitivanja odluka na snazi, novi postupak (ponavljanje)),
 • podneske pravobranitelja, kaznene prijave policiji ili kazneni progon i podneske javnog tužitelja i pravobranitelja podnijeti actio popularis.

Međutim, ti su pravni lijekovi – općenito prilično slabi. Oni ne službeno pokreću nikakve postupke. Odgovornost je nadležnog tijela hoće li pokrenuti postupak ili ne dok podnositelj ima pravo biti informiran o praćenju njegova podnošenja.

Postoji opći pravobranitelja u Češkoj Republici koji se bavi svim slučajevima kada administrativnih tijela ili izostave djelovati kršenjem prava, načela demokratske države ili načela dobrog upravljanja; Ovo također obuhvaća ekološke slučajevima. Pravobranitelja može pokrenuti svoju istragu po službenoj dužnosti. Nadalje, svatko može pristupa pravobranitelja pri dostavljanju (posebni uvjeti navedeni su na kada pravobranitelja mogu odlučiti ne bavi podnošenje, npr. kršenje starije od 1 godina). Međutim, čak i ako pravobranitelja zaključi da upravno tijelo prekršio zakon, on može preporučiti nadležnom tijelu poduzimanje korektivnih mjera, a ne njezinom izricanju. Ako ne poštuju, pravobranitelju može kontaktirati nadređeno tijelo ili vladu i informiranja javnosti.

Nije moguće svakome kako bi privatni kaznenim tužbu. Sva kaznena djela koja se progone države (koju zastupa javni tužitelji), svatko može, međutim, obavijestiti pravosudnim tijelima (policija ili kazneni progon) ako je sumnja na počinjenje kriminala; Nakon toga, on može biti samo obaviješteni o praćenja takvih obavijesti. Oštećenih osoba (osobe koje su pretrpjele štetu, vlasnički gubitak, ili duševne ili drugih šteta zbog počinjena djela) postupovnih prava i mogu imati utjecaj na kaznenog postupka (npr. može podnijeti pritužbu protiv prestanka kazneni progon).

Oba pravobranitelja i Glavni javni tužitelj može predmet „tužbu u interesu javnosti” protiv svake administrativne odluke, ako „pronaći” (Glavni državni odvjetnik) ili „dokazati” (pravobranitelja) važan javni interes za to.

Glavni po pritužbi mehanizama, o neprimjerene upravne mjere, administrativne inactions ili izostavke, mogu se sažeti kako slijedi:

 • podnošenja zahtjeva pravobranitelja
 • tužbu protiv nedjelovanja (dostupan je samo u slučajevima kada upravni postupak radi ali tijelo odbije izdati odluke)
 • žali neprimjereno ponašanje službenika ili tijekom djelovanja upravno tijelo (međutim, takvu pritužbu postupa prvenstveno istog tijela koje se odnosi pritužba – samo u slučaju ako nije obrađena, moguće je pristup viši administrativno tijelo),
 • u najtežim slučajevima, prijavljivanje pravosudnim tijelima (policija ili kazneni progon)
Nema drugih institucija ili tijela koja su nadležna u pružanju pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša, osim onih je gore pisano tj.:
 • upravnim tijelima odgovornima za javne uprave u vezi s posebnim ekološkim ili ekološki povezanim područjima,
 • Sudovi,
 • pravobranitelja i
 • kazneni progon.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

„prava eventualno izravno utjecati”

Umanjenje vrijednosti pravo

NVO-i

zaštita javnog interesa

Umanjenje vrijednosti prava/Zaštita javnog interesa (posebni tužbu prema EIA)

Drugi pravni subjekti (uključujući općine)

„prava eventualno izravno utjecati”

Umanjenje vrijednosti pravo

Ad hoc skupine

samo EIA postupak savjetovanja i planovima korištenja zemljišta usvajanje – otvoreni svakome dati primjedbe

mogućnost

vanjske nevladine organizacije

Umanjenje vrijednosti pravo

Ostala (organizacija poslodavaca i poslovne komore – IPPC postupak, glavni javni tužitelj i pravobranitelja – javni interes tužbu)

„prava eventualno izravno utjecati”

Umanjenje vrijednosti prava/Zaštita javnog interesa (Glavni javni tužitelj i pravobranitelja)

U upravnom postupku, osnovno pravilo za „stalnog” (pravo da stranka) koncept jednog „prava ili pristojbi eventualno izravno utjecati” odlukom. Ovaj koncept se obično izražava u članku 27. Akta broj 500/2004 zb., uprava prema kojem osobe „čija prava ili dužnosti mogu biti neposredno pogođene upravne odluke” smatraju se stranke administrativnih postupaka (pored osobe koje su podnijele zahtjev za dozvolu (podnositelji zahtjeva), osobe koje odluku stvara, ukinuti ili izmijeniti njihov prava i dužnosti i osoba kojima je položaj stranka određeno posebnim zakonom). Ovog općeg pravila je izmijenjena neke sektorske akte:

A) za zaštitu okoliša, najvažnije je akt broj 183/2006 zb., akt. Ovaj akt uključuje autonomna Definicije stranaka upravnog postupka za izdavanje korištenje zemljišta i građevinske dozvole. Prema tim definicije, samo pojedince i pravne osobe čije vlasništva niti druga stvarna prava mogu biti neposredno pogođene dozvola imaju status stranke postupka.

Slična je Uredbe stranke administrativne postupke prema aktu broj 44/1988 zb. Zakon o rudarstvu.

c) u nekim drugim postupcima povezanim s okolišem, podnositelj zahtjeva jedina osoba s pravima stranke. Ta situacija postoji primjerice vezano uz „buku iznimke” – odluka koje odobrava prijevoznik izvora buke koja je veća od najvećih vrijednosti da nastavi s poslovanjem na ograničeno vremensko razdoblje (s mogućnošću ponovnog produljenje). Ostali primjeri su dozvole izdane prema aktu broj 18/1997 zb., nuklearne akta.

d) s druge strane, EIA postupaka savjetovanja (koji nisu dovršeni obvezujućom dozvola) i postupke donošenja planovima korištenja zemljišta su dostupne svima da iznesu mišljenje To su također jedina postupci u kojima ad hoc skupine mogu sudjelovati.

Ekološke organizacije mogu dobiti status stranke na okoliš upravnih postupaka u skladu s nizom posebnih akata; uključujući prirodu Protection Act, EIA akt, IPPC akt, zaštita voda akta i neke druge. Ekološke organizacije ispunjavaju zahtjeve tih akata ima pravo biti stranke u svim postupcima u kojima interese zaštićene su ti akti utječu (tj. u postupku prema izgradnji akta). Je potvrdila, da razlog je mogućnost da bi trebalo omogućiti za organizacije za promicanje javnog interesa o zaštiti okoliša i njegove specifične komponente u položaju stranke. Međutim, ni ekološke organizacije mogu postati stranke u slučajevima da zakon izričito navodi da se tužitelj je jedina stranka u postupku.

Općine imaju pravo biti stranke upravnog spora na temelju istih načela kao i drugih pravnih subjekata (na pojam „prava eventualno izravno utjecati”). U IPPC postupak, organizacije poslodavaca i poslovne komore se status stranka pod sličnim uvjetima kao organizacije za zaštitu okoliša; No one su smatra braniti svoje interese i interese svojih članova. Na razini sudskih postupaka, potpuno prevladavajuće koncept za stajaće za sve kategorije teme je koncept umanjenje pravo. Opći stalnog odredbe za upravne vlast (članak 65. Zakona br. 150/2002 zb., oznaka upravnog pravosuđa) navodi stalnog tužiti upravne odluke dodijeli

a) osobe koje tvrde da prekršila njihova prava odlukom kojom „stvara, promjene, poništava ili authoritatively utvrdi svoja prava ili dužnosti” i

b) druge stranke u upravnim postupcima za izdavanje upravne odluke, koji tvrde da prekršila njihova prava u tim postupcima i to bi moglo uzrokovati nezakonitosti odluke (stalnog tužiti za organizacije za zaštitu okoliša potječe od ove odredbe).

U većini slučajeva, da tuži u sudskom postupku usko je povezan s status stranka relevantni administrativni postupak. Stoga, osim nekoliko mogućnosti tzv. „javnog interesa parnice”, nema posebnih uredbi za stalni prava za poseban pravni ili sudionicima. Istovremeno, obrađuju stalnog u određenom području snažno utječe opseg stranke odgovarajućih administrativnih postupaka. Na primjer, jer samo „neighbors” (osobe čija prava vlasništva ugroženi) potpisnice su administrativne postupke prema izgradnji Act (pored ulagača, općina i eventualno NVO-a), samo te osobe mogu biti u položaju da tuži konačna odluka izdana prema izgradnji akta. U slučajevima kad podnositelj zahtjeva je jedina stranka u upravnom postupku, također je samo kandidat koji je stalni tužiti odluke na sudu. Ekološke organizacije, u skladu s prevladavajućim sudska praksa Češke sudovima mogu potraživati samo povrede svojih postupovnih prava u administrativnim postupcima, ne materijalnim zakonitost administrativne odluke kao takve. To je posljedica stroga primjena koncepta umanjenje pravo na tužbu; Unatoč razlog za njihovo sudjelovanje u upravnim postupcima zaštitu javnog interesa, to znači da organizacija može tražiti od suda da preispita sljedeće:

 • Ako može vidjeti sve dokumente povezane s ekološku dozvolu,
 • ako su dovoljno vremena da prouče te izraziti svoje mišljenje,
 • Ako su pozvani da javno saslušanje itd.

Međutim, ako doktrina tumači se strogo, one ne može tvrditi da odluka prekrši zahtjeve zakona o okolišu (npr. ograničenja emisije ili odredbe koje zabranjuju nekim aktivnostima u zaštićenim područjima), kako to nije povezan ni s njihovih „osobnih prava”. Ovaj je pristup dodatno podupiru sudsku praksu Ustavnog suda, prema kojem pravnih subjekata, uključujući organizacije za zaštitu okoliša, ne može zatražiti pravu za pogodnoga okruženja, jer može „self-evidently” pripadaju samo na pojedince. S druge strane, postoje i odluke u kojima sudovi nisu, de facto, riješiti „značajne” primjedbe nevladinim organizacijama.

Nema actio popularis (u smislu sposobnosti svatko tužiti neku vrstu odluke) u svim područjima prava u Češkoj. Kodeks upravnog pravosuđa sadržava odredbu prema kojoj „tužbu u interesu javnosti” mogu ispuniti

 • Glavni državni odvjetnik
 • pravobranitelja
 • ostala javna tijela na to pravo nekom posebnom zakonu
 • osoba izričito na to pravo nekom posebnom zakonu

Glavni javni tužitelj i pravobranitelja može predmet „tužbu u interesu javnosti” protiv svake administrativne odluke, ako „pronaći” (Glavni državni odvjetnik) ili „dokazati” (pravobranitelja) važan javni interes za to. Ne postoji zakon koji daju pravo podnijeti tužbu u javnom interesu, ili neku drugu vrstu administrativne tužbu, bilo koje drugo javno tijelo. Za druge osobe, samo posebne vrste stoji „tužbu u javnom interesu”, postoje u češko pravo (od prosinca 2009.) nalazi se u procjeni utjecaja akta. U skladu s člankom 23. stavkom 10. ovog Akta, ekoloških organizacija ili općine, koji je predao primjedbe EIA procesa, biti u položaju da tuži razvoj suglasnost odobravanja projekta, za koje je u relevantnim EIA izjava izdane. Ako oni odluče podnijeti tužbu u skladu s tom odredbom, nije potrebno da sudjeluju u administrativni postupak za razvoj suglasnost kao stranke. Teoretski, pojam narušavanje prava ne primjenjuju i u tom slučaju i ekoloških organizacija trebali bez sumnje imaju pravo osporiti i materijalnu zakonitost sporne odluke. S druge strane, ako takve tužbu bi se podnijeti, naredbu oslobođenje neće biti dostupni. U praksi nije uvijek bilo pokušaje korištenja tu mogućnost.

Dosada ekološke organizacije su najčešće koriste pružanje zaštite prirode aktom, samo kao drugi i treći odgovarajuće mogućnosti, odredbe EIA i IPPC-a akata. Kako je već gore opisano, postoji više „načina”, odnosno za organizacije za zaštitu okoliša, kako postati strankom administrativni postupak, i to znači (neizravno) također se stalnog tužiti upravne odluke u pitanjima okoliša na sudovima. Pojedincima uglavnom proizlaze stalnih iz položaja „izravno utjecati neighbor” (glede odluka prema izgradnji) ili „osoba na čija prava ili pristojbe ne može izravno utjecati” s obzirom na većinu druge odluke.

VIII. Pravno zastupanje

Pravno zastupanje po odvjetniku obvezna u sudskim postupcima pred vrhovnim upravni sud, Vrhovni sud i ustavnog suda, bez obzira na vrstu postupka, uključujući ekološke slučajevima. Fizičke osobe koje same su pravnog obrazovanja odgovara obrazovanju potrebne postane odvjetnika ili pravnih osoba čije zaposlenik ili član ima takvo obrazovanje ne moraju biti pravno predstavljati drugi savjetnik osim Ustavni sud. Pred drugim sudovima, pravnog zastupnika (zastupanje) nije obvezno. Svatko može odabrati biti pravno zastupa odvjetnika ili druge osobe mogu pravnih akata. Stoga je moguće da nevladine organizacije za zaštitu okoliša zastupati stranke u ekološkom slučajevima. Međutim, sudovi mogu zabraniti predstavnika koji predstavljaju u slučaju da on predstavlja u različitim slučajevima opetovano (odnosi se samo na sudske postupke, a ne administrativnih). Postoji nekoliko counseling pravni centri vode nevladine organizacije za zaštitu okoliša u Češkoj. Ti centri osiguravaju besplatnu pravnu pomoć kao pristup njima u pitanjima okoliša. Oni uglavnom nudi svojim klijentima objašnjenje pravne odredbe o njihovim upita, predložiti rješenja, komentar svojih podnesaka ili savjeta pravne postupke. Češkoj odvjetničkoj komori objavljuje i ažurira popis svih odvjetnici na internetu, uključujući specijalizaciju. Međutim, nema puno koji usredotočiti na prava okoliša.

IX. Dokazi

U ekološkom administrativna pitanja, velikoj većini slučajeva su donesene samo na dno administrativnoj dokumentaciji i ostalim službenim dokumentima. Svaka od stranaka može, međutim, uvesti potvrdu tužbu. U građanskim predmetima je nužno kako bi dovoljno dokaza koji podupiru tužbu. Općenito je tužitelj tko snosi teret dokazivanja; bilo koje opravdava svoje tvrdnje opravdane ili on izgubi spor. Dokazi ocijeniti sud u skladu s glavnicom neovisnu procjenu svih dokaza. Sud nije vezana Uredbom dokazima koji treba dati prednost ili više vjerodostojnosti itd.; Kako Sud da pažljivo ocijeni sve dokaze. U odluci o meritumu, sud mora temeljito razlog koji dokaz se odluka temelji na koji su uzeti u obzir, koja je prioritet i zašto. Ako ne, odluka vjerojatno biti otkazali nadređenim sudom. Sve stranke mogu uvesti potvrdu svoje tvrdnje. Međutim, Sud ne mora odražavati sve prijedloge. U tom se slučaju u odluci o meritumu sud mora razlog zašto dokaz nije provela. Nije na Sudu da pruži dokaz; Općenito, sudovi samo zatražiti mišljenja ako je potrebno za odlučivanje o meritumu. Međutim, moguće je sud obavijestiti jedna od stranaka da se čini da nije sposoban snositi teret dokaza, treba predstaviti dodatne dokaze, ili je vjerojatno da izgubi slučaj. Nadalje, na zahtjev jedne od stranaka, sud može zatražiti dokaze iz druge stranke ili čak trećim osobama. Same stranke mogu uvesti stručnih mišljenja da imaju istu težinu i vjerodostojnosti kao stručnjak zatraženo mišljenje Suda. Stranke mogu izabrati stručnjaka iz službenog popisa stručnjaka, ga zamolite za učiniti mišljenje te za njegove usluge. U slučaju kada svaka stranka uvodi svoje stručno mišljenje te su proturječne, sud će zatražiti drugo stručno mišljenje. Stručnih mišljenja formalno nisu obvezujući za sudaca. Međutim, u većini slučajeva Sud će za njih. Ako postoji sumnja o vjerodostojnosti ili kakvoći stručno mišljenje, sud traži od drugog stručnjaka za preispitivanje prethodne stručno mišljenje.

X. pravno sredstvo

Žalbe hijerarhijski nadređenim upravno tijelo ima suspenzivni učinak. Samo u rijetkim slučajevima i općenito ne u pitanjima okoliša, žalba nema suspenzivni učinak i može se preliminarno izvršiti. Podnošenje tužbu protiv odluka upravnog tijela općenito nema suspenzivni učinak. Sud može, međutim, odobriti u skladu s člankom 73. stavkom 2. Kodeks upravnog pravosuđa na zahtjev podnositelja zahtjeva, ali samo pod sljedećim uvjetima

 • Izvršenje odluka bi uzrokovati zahtjeva a štetu „incomparably ozbiljnije” koja bi na druge osobe njezino pravno sredstvo
 • izdavanje pravno sredstvo ne bila protivna važan javni interes.

Jednom viši administrativno tijelo odobrava odluke, može izvršiti bez obzira na tužbu podnesenom protiv njega. Samo u vrijeme Sud daje suspenzivni učinak na tužbu ili izda preliminarnu sudsku zabranu, osoba ovlaštena odlukom mora prestati njegove provedbe. Osim dodjele suspenzivni učinak na tužbu, upravni sudovi mogu dodatno pitanje prethodnu mjeru na temelju članka 38. Zakonika administrativnih pravosuđa u slučaju postoji potreba privremenog sporazuma odnosa između stranaka. Mora postojati prijetnje „ozbiljne” štete te nije potrebno da se podnositelj zahtjeva osobno koji je na temelju ove prijetnje. Sud može naložiti strankama spora, ili čak na treće osobe, kako bi nešto, suzdržati od nešto ili trpe nešto. Međutim, nije vrlo rijetka za upravni sudovi izdati prethodne sudske naloge. U građanskim predmetima toga mnogo više često. U građanskim sudskim postupcima, sud može, na zahtjev stranke, odrediti privremene mjere zabrane „ako je potrebno privremeno izmjene uvjeta stranaka, ili ako postoji opasnost da provedba (naknadne) sudska odluka može biti ugrožena” (članak 74. Zakonika o građanskom pravosuđu). Sud može primjenjivati pravno sredstvo da zabrane rukovanje stvari, zakona, ili posebne transakcije.

U administrativnim slučajevima nema vremenskog ograničenja u kojima zahtjev za suspenzivni učinak ili privremene mjere mora se podnijeti nakon roka za podnošenje spora poštovanje. U građanskim predmetima, moguće je zatražiti preliminarnu naredbu prvi i podnošenje spora u nekim razdoblje nakon toga. U administrativnim pitanjima, nije moguće žaliti Vrhovni upravni sud protiv privremene odluke koje su također odluku o suspenzivni učinak ili privremene mjere. Sud može preispitati svoju odluku o suspenzivni učinak ili privremene mjere u svakom trenutku te je stoga moguće podnijeti zahtjev za takvo razmatranje. U građanskim predmetima dužnu je uvijek moguće žaliti na odluku o preliminarnom naredbu za nadređenim sudom; Međutim, žalba nema suspenzivni učinak.

XI. Troškovi

Općenito, troškovi su povezani s sudjelovanje u administrativne postupke u pitanjima okoliša; samo pravosudna fazi naplaćuje se. Postoje troškovi izravno povezan s proizvođačevim aktivnosti prema sudovi, odnosno:

 • Naknada za pokretanje sudskog postupka
 • Pristojba za žalbu ili Cassation pritužbe,
 • pristojba za zahtjev za suspenzivni učinak ili nalogu olakšice.

Sve ove naknade mora platiti zahtjeva/žalitelj. Nadalje, postoje troškova osobe različite od suda poput stručnjaka, prevoditelja, svjedoci itd. te troškovi stranke postupak sami.

Sudske pristojbe za pojedine vrste administrativne postupke temelje na paušalnoj bez obzira na vrijednost predmeta. Naknadu za tužbu za preispitivanje upravne odluke je 3000 CZK (oko 125 EUR); Ista naknada primjenjuje u kasacijskom postupku žalbe. Pristojba za tužbu protiv uporabe zemlje Plan 5000 CZK (oko 200 EUR). Ako je pomoć zatražena u građanski sud djelovanjem, poput tužbe za naknadu štete povezane sa onečišćenja okoliša ili pustošenje, sustav izračuna naknada nije općenito temelje na vrijednost predmeta. Ovo načelo primjenjuje se kada se tvrdnja novčane; Postoje posebna pravila za izračun naknade u sporove koji uključuju non-pecuniary potraživanja. Naknadu za kasacijskom postupku žalbe je 5000 CZK (oko 200 EUR). Pristojba za žalbu u građanskim predmetima će tužbu u istom predmetu. Troškovi stručnih mišljenja može varirati; Trošak može biti od 100 do 4 500 EUR. Međutim, velika većina administrativnih predmeta određuju se na temelju administrativnoj dokumentaciji te, na kraju, ostalim službenim dokumentima. S druge strane, u građanskim stvarima potrebno je dovoljno dokaza koji podupiru tužbu stoga stručnih mišljenja često potrebna. Na primjer, u slučajevima u kojoj tužitelji od sudova da bi vlasnici ceste da poduzme mjere za smanjenje buke uzrokovane prometom i prelaze granične vrijednosti buke, troškovi stručnost (ocjena) može varirati između 1900 i 4200. Teoretski, u nekim drugim slučajevima kao što su slučajevi koji se bave kemijskog onečišćenja zemljišta, troškovi za stručno mišljenje mogu mnogo veći.

Naknada odvjetnici mogu varirati i različito. Obično postoji satnica koja je dogovorena s klijentom i može u rasponu od 20 do 200 EUR; Međutim, postoje i druge mogućnosti određivanja naknada poput naknada za potpuni prikaz ili naknade izračunate na temelju tarifa odvjetnici (pravno obvezujući by-law). Od 1. rujna 2011. naknadu od 1000 CZK (oko 40 EUR) provodi za zahtjev za pravno sredstvo u administrativnim predmeta (koji su besplatno prije); Međutim, depozit za pokriće naknadu nije potrebno. S druge strane, u građanskim stvarima svatko tko zatraži sud izricanje privremene mjere zabrane obvezan platiti polog od 10000 CZK (otprilike 360 eura) za naknadu za štetu ili gubitak koji može doći zbog pravne zaštite; naknadu od 1000 CZK (oko 40 EUR) je obvezno.

Gubitnik plaća se načelo primjenjuje kao opće pravilo: stranka koja nije uspjela obvezan platiti troškove uspješne stranke kao i troškovi mišljenja stručnjaka i svjedočenja. Potonji je, međutim, rijetke u administrativnim pravosuđa, kao sudovi uglavnom temeljiti svoje odluke o administrativnoj dokumentaciji i dokaze prikupljene tom Pravilniku. Osim toga, postoji određeni sudske prakse upravni sudovi, da troškove pravnog zastupanja nisu prihvatljivi troškovi za upravno tijelo, koje imaju njihovi zaposlenici – pravnici, tko može predstavljati ih u sporu. Također, u posebnim okolnostima (ovisi o obzir Suda) Sud može odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Sudovi, i u civilnom i upravnog pravosuđa, može ublažiti troškove postupka dodjelom ukidanje sudske pristojbe kada podnositelj je dokazao potrebu za izuzeća. Ova je mogućnost primjenjuje na svim razinama postupka, uključujući žalbe. Upravni sudovi dodjeljuje djelomičnom oslobađanju naknada ako podnositelj zahtjeva dokaže nema fondova za plaćanje pristojbe u cijelosti; potpuno ukidanje naknada može se dodijeliti samo u posebnim okolnostima. Civilno sudaca može odobriti potpuno ili djelomično ukidanje sudske pristojbe ako podnositelj zahtjeva dokaže nedostatka sredstava i mjera nije proizvoljne ili tužba se gotovo sigurno bez izgleda biti uspješnom.

Sudska praksa o slučajevima utvrđena ovim pravilom tako da NGO-a nije moguće sklopiti s izuzeća opetovano; Ako organizacija želi zaštiti okoliša na sudu, mora povećati osnovnih izvora za tu i „ne prenosi na države”. Civilno sudaca može odobriti potpuno ili djelomično ukidanje sudske pristojbe ako podnositelj zahtjeva dokaže nedostatka sredstava i mjera nije proizvoljne ili tužba se gotovo sigurno bez izgleda biti uspješnom. Također, u posebnim okolnostima (ovisi o obzir Suda) Sud može odlučiti da svaka stranka snosi vlastite troškove. O drugim mogućnostima financijske pomoći, moguće je za stranku u sudskom sporu zahtijevati od suda da imenuje mu pravni zastupnik i istovremeno oslobađanju tog dijela od pristojbe za pravnu pomoć (u cijelosti ili djelomično). Uvjeti su isti za za sudske pristojbe; financijsku situaciju podnositelja zahtjeva smatra. Nadalje, također je moguće zatražiti Češkoj odvjetničkoj komori za imenovanje odvjetniku za pružanje besplatne pravne pomoći (obično za samo jednog ili nekoliko akata ne za potpuni prikaz). Uvjet je, osim financijskoj situaciji, da za neke razloga navedenih mogućnosti imenovanje predstavnika Sud nije mogao koristiti. Ovaj sustav Češke bar može teoretski koristiti već u fazi upravnih postupaka. Slijedi da nije moguće za stranku odabrati vlastitu odvjetnika i zatim pitati sud za troškove pravnog zastupanja. Službeno, odricanju tih troškova uvijek odnose na imenovanje predstavnika Suda (ili odvjetničkoj komori).

U pravilu samo odvjetnici mogu pružiti pravnu pomoć kao plaćenih usluga te samo odvjetniku mogu se imenovati kao zastupnik stranke koja traži besplatnu pravnu pomoć. S druge strane, moguće je da osim odvjetniku predstavlja stranke pred sudskim ili upravnim tijelom. U praksi, nevladine organizacije često pružaju osnovne besplatnu pravnu pomoć (kao counseling centri) u područjima svoje specijalizacije, a ponekad i predstavljaju stranke na sudovima. Pravna pomoć koristi relativno često u okoliš predmeta i učestalost čini rasti stalno. Postoje prava društava koje pružaju pro bono pravnu pomoć; Međutim, mnogi od njih specijaliziraju u pitanjima okoliša. Oko 30 odvjetnici i odvjetnička društva uključeni u projekt nevladine organizacije pozvani pro bono Savez pod nazivom „pro bono Centrum” koji posluje na osiguravanje pro bono pravnu pomoć. Ova pravna pomoć pruža klijentima nevladinih organizacija u pitanjima okoliša i neprofitne organizacije u područjima poput radnopravnog, porezi ili druge pravne pogledu neprofitne funkcije.

Općenito, prava fakulteta su prilično odbija pristupe u pogledu pravne klinike; Postoji pravne klinike provodi pravni fakultet Sveučilišta u palacky u Olomoucu radi kao counseling centar za osobe koje nemaju sredstava za plaćanje za usluge na odvjetnika. Nadalje, postoji projekt pravne klinike provodi Elsa (Europska Las udruge studenata) prag pod sličnim uvjetima (nedostatak sredstava). Međutim, većina njihovih reda bavi civilna, a ne pitanjima okoliša. Postoji nekoliko counseling pravni centri vode nevladine organizacije za zaštitu okoliša u Češkoj. Ti centri osiguravaju besplatnu pravnu pomoć kao pristup njima u pitanjima okoliša; Oni uglavnom nudi svojim klijentima objašnjenje pravne odredbe o njihovim upita, predložiti rješenja, komentar svojih podnesaka ili savjeta pravne postupke.

XIII. Pravodobnost

Općenito, upravna tijela obvezne su dostaviti administrativne odluke u roku od 30 dana, uz mogućnost produljiti do 60 dana. U slučaju upravno tijelo ne ispoštuju utvrđene rokove, moguće je podnijeti zahtjev nadređenog tijela poduzimanje mjera protiv nedjelovanja podređenih tijela. Nakon toga, moguće je podnijeti tužbu i zatražiti da Sud obvezuje upravno tijelo da donese odluku o meritumu predmeta. Međutim, nije vjerojatno da upravno tijelo koje je u kašnjenje će biti sankcioniran na bilo koji način. U slučaju da provjerljive šteta nastala stranka u postupku zbog nezakonito nedjelovanje upravnog tijela, moguće je zahtijevati naknadu u sudovima. Međutim, čak i ako je dodijeljena osoba oštećenih u većini slučajeva nema pravne zaštite traži od odgovorne osobe.

Stranke da upravni postupci moraju osporiti odluku pred sudovima u roku od 2 mjeseci od trenutka kada su isporučene konačne upravne odluke (odluke nadređeno tijelo o žalbi protiv’first-instance odluka”). U slučaju nekih velikih infrastrukturnih projekata, rok je 1 mjeseca. Je tužbu protiv „mjere opće prirode” poput planovima korištenja zemljišta se mora podnijeti u roku od 3 godina od trenutka kada je postala djelotvorna. Je tužbu u slučajevima nezakonito nedjelovanje upravnih tijela mora biti podnesen u roku od 1 godine. U građanskim pitanjima okoliša (poput slučaju buke tvrdnji, sprečavanje tvrdnja itd.), uglavnom nema rokova određenih osim za štetu potraživanja koja se mora podnijeti u roku od 3 godina od vremena kad je šteta uzroci i istovremeno 2 godine od vremena tužitelj je o štete i odgovorne osobe.

Općenito, ne postoje posebne rokove za sudove da izdaju svoje presude. Postupak u građanskog i upravnog pravosuđa (u jednoj razini) može trajati od nekoliko mjeseci na nekoliko godina. U mnogim slučajevima Europski sud za ljudska prava već je donio presude na Češke obveza plaćanja sudionicima odštetu zbog kršenja njihova prava na pošteno suđenje kao rezultat duljine sudskog postupka. U kombinaciji s teškoćama ili u mnogim slučajevima nemogućnosti dobivanja pravne zaštite ili suspenzivni učinak tužbu, to dovodi do zaključka da zaštita ne može smatrati „pravovremeno” i „djelotvorno”. Utvrđeni rok za konačne sudske odluke navedene su samo u slučajevima takozvanog „mjere opće prirode” poput planovima korištenja zemljišta ili posebnih akata o određenim aspektima razvoja prometnih infrastrukturnih projekata ako Kodeks upravnog pravosuđa propisuje rok od 90 dana. Isti se rok primjenjuje za odluke o upravnim sporovima o nekim velikih infrastrukturnih projekata. Privremena odluka o suspenzivni učinak tužbu ili privremene mjere zabrane mora se dostaviti u roku od 30 dana u administrativnih predmeta i 7 dana u građanskim predmetima (međutim, ovaj rok često over-stepped). Nema sankcija utvrđenih za sudove koji odgode dostave odluke. Moguće je da podnesu pritužbu o odgode predsjednik suda ili podnosi zahtjev nadređenim sudom (ili druge Senat vrhovnih sudova) odrediti rok u kojem neke aktivnosti treba poduzeti odgovorni suca. Čak i ako nije rokovi općenito utvrđeni zakonodavstvom, je dužnost sud donosi odluku u odgovarajućem roku. Ako nije dano je slučaju tzv. „nepravilno službeni postupak”. U takvim slučajevima, moguće je zahtijevati naknadu ili financijske zadovoljstvo unreasoned zaostajanja zbog sudovima.

XIV. Ostala pitanja

Tipične situacije za sve vrste projekata s utjecaju na okoliš koje ulagatelji trebaju primiti više različitih dozvola prije početka s operacijama. Uporabe zemlje dozvola i građevinske dozvole mogu smatrati „glavni odluka za većinu ulaganja te također su obično osporavati javnosti. Međutim, ostale administrativne odluke poput IPPC odluku ili izuzeća od zaštite prirode i krajolika također osporavaju u praksi. U načelu, potrebno je zainteresirane javnosti da sudjeluju u upravni postupak koji ima ovlasti pred sudovima; Općenito, samo Završne upravne odluke može pobijati. Informacije o pristupu pravosuđu je uglavnom nevladinih organizacija koja pruža okolišne pravni counseling javnosti. Informacije o mogućim rješenjima (npr. pravo na žalbu, pravo podnijeti tužbu, rokove) mora se dati u svakom upravne odluke i svake sudske odluke. Važeće zakonodavstvo dostupno te je stoga omogućiti javnosti pristup odgovarajućim zakonima i propisima.

Nema sustava alternativnog rješavanja sporova za primjenu u pitanjima okoliša. Jedina alternativa sudskih postupaka je arbitražu, što je međutim dopuštena samo u imovinskih sporova. Posredovanje gotovo nikada nisu koristili u pitanjima okoliša.

XV. Je stranac

Je procesnim zakonima da sve stranke sudski postupci moraju imati jednaka prava i tretirati jednako i sudovi moraju jamčiti da. Slični načela primjenjuju u upravnim postupcima ako upravna tijela moraju djeluju nepristrano te stranke jednako. Te odredbe odnose se i na jeziku i zemlji podrijetla i mogu smatrati opće diskriminacije klauzule. U sudskim postupcima, sve stranke imaju pravo na svoj materinski jezik. Sve osobe koje ne govore češkom jeziku mogu tražiti prevoditelja (prevoditelj); To je pravo zajamčeno izravno Poveljom o temeljnim pravima i slobodama. Je država koja snosi troškove prevođenja u sudskim postupcima, suprotno administrativne postupke ako stranka koja ne govore jezik je snositi troškove prijevoda samo.

XVI. Prekogranični slučajevi

U slučaju da postoji projekta s mogućim utjecajima na okoliš procjenjuju u neighboring zemlje, moguće je za češke građane i NVO-ima da sudjeluju u postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo okoliša mora objaviti sve informacije koje zemlje ocjenjivanja i svatko ima pravo dostaviti primjedbe. Ti se komentari dostavljaju u zemlju procjenu, zajedno s mišljenjem Ministarstva i odgovarajućih upravnih tijela. Sudjelovanje u drugim vrstama postupaka u neighboring zemalja nije regulirana Češke zakonodavstva i mora temeljiti na zakonodavstvo dotične zemlje. Nema posebne odredbe o mogućnosti da javnost ili nevladine organizacije – pogođene zemlje sudjelovati u Češkoj administrativnih postupaka. Samo one osobe, uključujući strance, koji dokažu da ispunjavaju jedan od uvjeta je zakonom može postati stranke upravnih postupaka u pitanju. Pojedinci moraju stoga dokazati da svoja prava mogu biti prekršene odlukom. Vanjske nevladinim organizacijama treba biti u mogućnosti sudjelovati u naknadnim administrativnih postupaka na temelju njihova sudjelovanja u postupak procjene utjecaja na okoliš. Nema posebnih odredbi o stranih nevladinih organizacija sudjelovanje, međutim, u skladu s „euroconform” tumačenje EIA zakonodavstva, trebaju imati ista prava kao Češka nevladinim organizacijama. Br. postupovni pomoć poput pravnu pomoć, zahtjev za pravno sredstvo, privremene mjere, i pro bono pravni savjet općenito imaju u takvim slučajevima. S druge strane, posebne odredbe uključene u češkom zakonodavstvu u pogledu pogođenim državama članicama. EIA aktom odobrava svako „pogođenih država” koji je države čije područje mogu utjecati znatne ekološke učinke projekta”, pokrenuti prekogranični postupak ocjenjivanja. Također je obvezno za upravna tijela obavijestiti pogođenim državama o odgovarajućim IPPC postupke i omogućiti im da podnesu izjave i o tome raspravila s njima ako tako zahtijeva. Teoretski, također treba omogućiti pogođenim državama da sudjeluju u naknadnim administrativnih postupaka poput postupak za izdavanje dozvole za korištenje zemljišta i građevinske dozvole na temelju navedene opće pravilo rekavši da svatko čija prava ili dužnosti mogu oboljeti od rezultat tekući upravni postupak ima pravo sudjelovati. Međutim, takva slučaj nije nastao i upitno je li Češke vlasti molim da potvrdite sudjelovanje pogođena država ili ne. U slučaju odluka Češke upravnih tijela je dovedena u pitanje, nije uvijek nužno podnijeti tužbu u Češkoj sudovima. U građanskim stvarima kao što su odštetni se, međutim, da tuženik ima domicil u inozemstvu. U takvim slučajevima, Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima („Bruxelles I”) primjenjuje. U skladu s Uredbom, npr. moguće birati hoće li tužiti nekim u stanje domicil (članak 2.) ili u državi u kojoj štetnog događaja (članak 5. stavak 3.).

Ostale poveznice

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.