Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Članak 20.a njemačkog ustava, „grundgesetz” navodi da države štite prirodni zaklade života i životinje u zakonodavstvu i izvršne prava i sudskog postupka.
No pravo na čist okoliš, koji građani mogu pozivati izravno u upravne ili sudske postupke, nije predviđeno ovim člankom. Članak 19. stavak 4. daje stalnog za korištenje prije Redovni sudovi svima čija su prava narušavaju javno tijelo.

Drugi važni propisima grundgesetz utjecati na odgovornosti Federacije (BUND) i saveznim državama (Länder). Člankom 72. utvrđuju zaštita prirode i regionalno planiranje, ako Länder imaju zakonodavne ovlasti sve dok BUND nije uređeno pitanje. Zakonodavstvo opća načela o zaštiti prirode, zakone o zaštiti vrsta i o zaštiti života u moru rezervirani su za BUND.

Općim pravilima međunarodnog prava sastavni su dio saveznog zakonodavstva. Međunarodnih ugovora zahtijeva provedbu ozakonjenja Saveznog zakona. Europskoga prava pod određenim uvjetima izravno primjenjivo, kada BUND ili Länder ne prenesu u nacionalno zakonodavstvo [1].#1 Nakon otprilike godinu i pol, time je s izmjenom njemačkog zakonodavstva o tom pitanju (umweltrechtsbehelfsgesetz – okolišni žalbe) koje su uslijedile presudi Suda Europske unije i napokon stupio na snagu u siječnju 29., 2013.

II. Pravosuđe

Njemačka sudovima neovisno te da imaju svoje uprave. Zakon definira sudova organizacija i dosega nadležnosti. Postoje sudovima na razini saveznih pokrajina i na razini BUND. Savezna ustavnih sudova i ustavnih sudova saveznih pokrajina nisu dio redovite sud sustava. Svoje nadležnosti ograničen je na pitanja izravno dodiruju pitanja Ustava. Međutim, građani mogu zatražiti ustavnih sudova da provjere jesu li svoja ustavna prava prekršena (tzv. verfassungsbeschwerde, tj. ustavne pritužbe), što je važan element njemačkih pravnih sustava u cjelini.

Njemački sud sustav ima nekoliko podružnica. Takozvani redovni nadležnost bavi privatnog prava slučajevima i kaznenim predmetima. Odvojena i donekle i nakon različita pravila

 • Upravni sudovi kao i specijalizirane sudove u predmetima koji se odnose na
 • radno pravo,
 • porezno pravo i
 • socijalno pravo.

Za slučajeve koji uključuju pitanja okoliša općenito upravni sudovi su zaduženi. Upravni sudovi imaju tri sustav:

 • Upravni sudovi (obično više u svakoj zemljišta)
 • Viši Upravni sudovi (obično jednog odgovornog za svaku zemljišta)
 • Savezni upravni sud (u Leipzigu).

Općenito, upravni sudovi kao najniži razini prvostupanjski sudovi, uz mogućnost žalbe na višim upravnim sudovima te na Savezni upravni sud. Međutim, u nekim pitanjima okoliša, posebno za infrastrukturu, samo Savezni upravni sud nadležan je tako da postoji samo jedan primjer i žalba moguća. To se odnosi na sudskim predmetima nekoliko plan-approval postupci, npr. u području

 • Vlak infrastrukture,
 • Nacionalni međugradski cesta,
 • Nacionalnim vodnim putovima.

U Njemačkoj nema posebnih sudova nadležan za pitanja okoliša. Međutim, većina sudovi komore specijalizirane na prava okoliša.

Forum shopping nije uobičajena praksa u Njemačkoj. Nadalje, nadležnost je jasno određen zakonom unaprijed. U slučaju dvojbe sudovi su obvezni provjeriti jesu li nadležni, isključujući jurisdikciju drugih sudova.

Kada pokretanje postupka pred sudom, tužitelji mora pokazati da su „umanjena samostalno.” „vlastitom pravu” znači, kao prvo, da nije moguće tražiti da nekoga drugog prava (ili” prava priroda „itd.) su krše. Drugi aspekt „vlastitom pravu” je sljedećim: Nije dovoljno da vladavina prava nije poštivao, nego radi pokrenuti sudski postupak Tužitelj mora dokazati da se pravilo ne poštuju također bi se pravilo o odobravanju posebno pravo na njega.

U pitanjima okoliša koncept „umanjenje vlastitih prava” može uzrokovati velike prepreke za tužitelje. Mnogi zakonski pravila zaštite okoliša ne dodjeljuju prava pojedincima. Ako takav vladavina prava povrijeđena, ne postoji osoba koja može ići na sud i potraživati umanjenje svoja prava. Dugo taj pojam znači da nitko ne može ići na sud kada zakonodavstvo zaštita „samo” okoliš je disrespected. Stanje promijenilo kod donošenja novog zakonodavstva stvorio mogućnost službeno upiše ekološke organizacije osporiti kršenja barem neki zakonodavstva o okolišu.

Općenito, sudovi cassatory prava protiv administrativne odluke. Sustavu diobe vlasti prepušta odluka u administrativnim pitanjima upravi. U nekim slučajevima, kada postoji samo jedno moguće odluke suda presudu zahtijevat će uprava donijeti posebnu odluku.

III. Pristup informacijama slučajevima

U slučaju sporova u okviru umweltinformationsgesetz (uig -a) (i slični Länder akti) žalbu u okviru upravnog prava otvorena. Svaku odluku o zahtjevu za informacijama donosi upravno tijelo considere se upravni akt kojim prvo treba žalbu prigovor postupak prema člancima 68. i 73. administrativne sudske postupke kod (Verwaltungsgerichtsordnung vwGO), ako se to administrativno preispitivanje spriječen Länder zakonodavstva. Ako odgovor nije u korist podnositelja zahtjeva može žalbe je na upravni sud. U slučajevima kada se podnosi zahtjev za informacijama uopće ne odgovara, postupak zbog propusta djelovanja (propust) može se pokrenuti izravno na upravni sud. U nekim Länder u ombudspersons za slobodu informacija su akti posreduje interesa s obzirom na informacije o okolišu, ali nema pravnu obvezu ili dužnosti tih tijela.

U skladu s člankom 5. stavkom 4. uig -a u slučaju djelomično ili potpuno odbijanje podnositelj zahtjeva podaci moraju biti obaviješteni o lijekovi protiv odluke i tijelo na koje treba riješiti kao i rok u kojem se žalba.

Postupovna pravila za traženje informacija su sljedeći: Zahtjevi se može dati u usmenom ili pisanom obliku. Prigovor postupak u pisanom obliku ili u tijelo, tijelo uskraćuje informacije tijekom jednog mjeseca nakon odluke izdavanja. Viši administrativno tijelo datoteke o odluci o protivljenju. Žalba na sudu treba predati u roku od mjesec dana nakon odluke o prigovoru isporučeno je podnositelju zahtjeva.

Sudovi mogu naložiti informacije koje se djelomično ili potpuno objaviti. Postoji nekoliko presuda o definiciji informacija o okolišu, razlozi za odbijanje, definiciju tijela koja su pristojbi sukladno uig -a i prava podnositelja zahtjeva njemačkih sudova. (Vidi http://www.umweltinformationsrecht.de/urteile.html (Njemačka).

Općenito administrativnih tijela moraju pružiti svim značajnim sudovima u skladu s § 99 stavak 1., rečenica 1 VwGO (verwaltungsgerichtsordnung- upravni sud postupci). Međutim ti materijali također bi se otkriti tužitelj i u postupcima u vezi s dostupnošću dokumenata to nije općenito poželjne. Tako uprava može uskratiti pružanje materijale u skladu s § 99 stavka 1. rečenica 2 VwGO. Od 2001. je moguće da njemački sudovi preispitivanja osporava informacija u „in-camera-procedure”.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Zakon predviđa sudjelovanje javnosti za određene upravnim postupcima o planovima ili projekata od velikog značaja.

Postupci izdavanja dozvola

Nakon neformalnih postupku između dopušta tijela i ulagatelja, ulagač podnese zahtjev. Javno sudjelovanje je otvoriti obavijest. Pravo zahtijeva obavijesti u Službenom listu Zajednice pogođenih i internet ili regionalne dnevne novine. Sve više njemačke vlasti post obavijest na internetu. Nakon obavijesti dokumenti dostupni najmanje jedan mjesec u mjestu projekt vjerojatno imati učinak na okoliš. Dokumenti su često dostupni u Idući veći grad. Građani mogu podnijeti prigovor, tijekom dva tjedna razdoblja nakon izlaganja, protiv projekt dok dokumenti su javno izložena. Sve prigovore nakon roka od šest tjedana, počevši s javne obavijesti su isključeni, što znači da dopuste tijelo nije obvezna ih razmotriti u svojoj odluci. Prigovore može se argumenti protiv projekta ili prijedloge za optimizaciju. U većini slučajeva se tijela hoće li se događaj kad javno je pozvana da svoje prigovore i argumenata te o njima raspravlja u javnosti. Zapravo tijela često odlučiti za javne rasprave. Ako stranke prigovor na projekt promatranje kršenje prava okoliša u odluci tijela i osobnih prava stranke povrede, mogu poduzeti pravne radnje protiv odluke. Za nekoliko dopušta odluka br. prigovor započinjanja hijerarhijski nadređenim administrativno tijelo predviđeno je – prigovor stranka može podnijeti tužbu na upravni sud nakon odluke.

Upravni sud analizira dopuštenost tužbu (i.e.infringement zakona o okolišu, u slučaju pojedinačne djelovanja i prava trećih osoba i preclusion). Ako je slučaj dopuštenom od svu materijalnu kršenja prava okoliša i postupovna prava pregledati.

Pravno obvezujući gradske planovima korištenja zemljišta (bebauungspläne) može preispitati sudovima na dva načina:

 • Ako nekoga izravno utječe građevinska dozvola odluku (kada zahtijevaju građevinska dozvola kao susjedom itd.), osoba može imati povezanih korištenje zemljišta plan preispitati istodobno ako je to relevantno za slučaj i ako postoje naznake zonalnost plan može se nezakonito. Ako Sud utvrdi da korištenje zemljišta plan trpi velike pogreške, proglasi ništavim, ali samo ukoliko stranke postupka (između stranaka), tj. ne u pogledu javnosti. Taj postupak nije često imaju stvarni utjecaj na okoliš nego se bavi posebnim neravnoteža na licu mjesta o susjeda projekta.
 • Preispitivanje usmjerenih protiv obvezujuću korištenje zemljišta plan je također moguće, ali samo unutar jedne godine nakon službene objave. Sve nedostatke i nepravilnosti korištenja zemljišta i plan se došlo do njezina invalidnost. Obvezujuću korištenje zemljišta plan će samo proglasi ništavim ako sud utvrđuje najmanje jednog od „veće” nepravilnosti navedenim zakonom ili priznaju nadležnost. Ako korištenje zemljišta plana konačno proglasiti ništavim u ovoj općoj provjeri, pravno je „valjan s retroaktivnim učinkom” (ex tunc) i o svakoga između omnes), što znači da se područje je pravno smatrati neplanirano području i time pravnu pravila za neplanirano područja primjenjivati.

Pripremne planovima korištenja zemljišta (flächennutzungspläne) i druge općenitije, normativnim planiranje odluke ne mogu preispitivati izravno u načinu omogućiti pravno obvezujući planovima korištenja zemljišta. Ovdje samo neizravno Preispitivanje je moguće ako je korištenje zemljišta plana za konkretan projekta dozvole.

Sudovi preispitivanje postupovnu i materijalnu zakonitost EIA [2] temelji odluke, ali EIA procedure kao takvi, niti zasebne koraka EIA postupci kao što je pregledavanje odluke ili utvrđivanje opsega odluke.#2 Razlog za to je da EIA je uključena u sustav postojeći pravni postupci za izdavanje dozvola i nije utvrđena kao zasebna vrsta postupka u njemačko pravo.

Kao opće pravilo, kršenje postupovno pravilo za posljedicu samo o poništenju odluke ako to kršenje utjecalo na odluke. Umjesto toga, planiranje podvrgavaju neke promjene koje će otklanjanje povrede. Samo ako takozvanim „temeljnim pogreške postupak”, to jest, pogreške koje bez obzira na ishod postupka smatrati znatnim zakonom to će dovesti do poništenja odluke.

Koji ima ovlasti u sudskom postupku potrebno je sudjelovati u faze savjetovanja s argumenti kasnije pred sud (načelo preclusion). To vrijedi za pojedince i nevladine organizacije – sudjelovanje nije obavezan preduvjet za sudski postupak.

Kao EIA ne može litigated odvojeno u njemački sudovi, vidi gore – pravne zaštite protiv EIA nije moguće u Njemačkoj.

U teoriji, sudovi mogu preispitati završne IPPC [3] -decisions.#3 U praksi se rijetko događa jer ulagač ima pravo na dozvolu, ako ispunjava sva zakonski propisane preduvjete, posebice onih navedenih u bundes-immissionsschutz-gesetz (bimschg – Savezna emisije – kontrola) – on također može poduzeti zakonske radnje za izvršenje odluke. Pojedinci i akreditirani ekoloških nevladinih organizacija može podnijeti tužbu protiv ippc-decisions.

Ako tužitelj tvrdi postoji kršenje postupovnih prava, Sud analizira postupak i odlučuje o kršenju toliko ozbiljna da one vode poništenje odluke.

Sudjelovanje u javnom savjetovanju proces u IPPC odluka također je obavezan preduvjet za tužbu (načelo preclusion). Pravno sredstvo u IPPC postupke su dostupne. Ako tijelo upravne vlasti ili sudskog brz izvršenje IPPC Odluke, djelovanja protiv odluke nema suspenzivni učinak. Kako bi privremeno zaustavljanje IPPC-a odluka ima izvršenje, tužitelji zatim mora dodatno tražiti povrat od suspenzivni učinak.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Samo odgovornosti potraživanja može biti podnesen izravno Sudu protiv privatne osobe prema točki 1004. u vezi s § 906 BGB (bürgerliches gesetzbuch – građanskog zakonika). Susjeda mogu poslati svoje pritužbe (vlasnici, najmoprimci ili stvarni vlasnici). Ne postoji opće definicije za udaljenosti do koje emitira izvor ovisi o utjecaju emisija u pojedinačnom slučaju. Do sporova vrijednost 5 000 eura, okružni sud nadležan je i zemljišta sud nadležan je za sve više sporova vrijednosti. Sve dokaze u odgovornosti tvrdnji ima dostavlja tužitelj. Postoji nekoliko slučajeva u pitanjima okoliša koja ovisi o odgovornosti potraživanja jer obično tužitelj traži prestanak ispuštanja ili smetnji, rijetko samo monetarne odgovornosti traži.

Svih ostalih potraživanja morati tretirati u skladu s kaznenog prava ili obveze prava. Svatko može podnijeti naknada prema kaznenog prava u usmenom ili pisanom obliku policiji, upravnim tijelima ili progona odjel. Jači instrument zahtjev za kazneni progon. Treba odlučivati u kazneni progon odjel.

Protiv državnih tijela se od mandamus (Sud bi upravnog tijela za provođenje određene aktivnosti) mogu se izdati sudovi izravno samo u rijetkim slučajevima. Na primjer rezidenata jako onečišćenim ulice može cestovnog prometa Odjel za poduzimanjem radnji protiv buke i ispušni plinovi. No rezidenti moraju dokazati da upravno tijelo krši trenutačnog zakonodavstva o zaštiti okoliša ili nisu provele djelotvornog zakonodavstva. U slučaju cestovnoga prometa § 35 stvo (straßenverkehrs-ordnung – Prometna oznaka) nudi predmetu. Uzroci za takve aktivnosti su rijetki u njemačkom zakonodavstvu.

Odgovornost Direktive [4] provodi se u njemačkom uschadg (umweltschadensgesetz – štete na okolišu).#4 U odgovornosti za okoliš pitanja Savezna država (Länder) nadležna tijela odgovorna. Savezne pokrajine određivanje odgovornosti u Pravilnik. Zajednički standard je da savezna država ekološke agencije zadužene su za štete na okolišu.

Zahtjev za poduzimanje mjera mogu izdati osobe na koje se to odnosi i nevladinih organizacija za zaštitu okoliša. Pogođene osobe su one koje su oštećene u svoja prava posebno njihove imovine ili svoje zdravlje učinak ekološke štete. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša moraju registrirati prema točki 3. Žalbe Act (umwRG – umweltrechtsbehelfsgesetz). Nema posebnih format potreban za zahtjev za poduzimanje mjera. Zahtjev treba sadržavati sljedeće dijelove:

 • Pošiljatelj
 • Opis ekološke štete

i. što je se dogodilo?

II. Ako je se dogodilo?

III. Kako nije dogodila?

IV. Tko je vjerojatno odgovoran?

 • Zahtjev za poduzimanje mjera
 • Objašnjenje

Nema potrebe za potpunije dokaze – prihvatljive opis štete dovoljno.

Ako uprava ne djeluje ili poduzima mjere s kašnjenjem, kada štete na okolišu su otkrivena, ona može biti tužen nevladinih organizacija za zaštitu okoliša. § 2. Žalbe akt primjenjuje za zahtjeve da nevladine organizacije moraju ispuniti ako žele podnijeti tužbu. Ako je postupak za određivanje aktivnosti za obnovi oštećenog područja, nevladine organizacije imaju za sudjelovanje i izražavanje svojih prigovora.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Nema dodatno sredstvo dostupnim pravnim sredstvima u pitanjima okoliša.

Ombudspersons dostupne samo u privatnom kontekst – primjerice u svakodnevnom knjige itd. i nisu specijalizirani u pitanjima okoliša. Neke povjerenika za zaštitu podataka također su odgovorne za pristup informacijama u okviru slobode informiranja akti (informationsfreiheitsgesetze – Savezna i savezna država razini). Obično su prilično upoznati s informacijama o okolišu, jer je pristup mnogo šire u pitanjima okoliša. Djeluju kao posrednici između korisnika informacija i tužitelje. Postoje specijalizirana odvjetnika u pitanjima okoliša. Oni blisko surađivati s policijskim službama za pitanjima okoliša. Ta tijela prate sukladnost s okolišnim kaznenom pravu te ekološke norme općenito.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Umanjenje vlastitih prava koncept

Umanjenje vlastitih prava koncept

NVO-i

Općenito: poput pojedinaca

U posebnim slučajevima okoliša utvrđeni zakonom: Dodatni položaj pravnog položaja kao odvjetnici okolišnih interesa, nekoliko zahtjeva mora ispuniti

Općenito: poput pojedinaca

U posebnim slučajevima okoliša utvrđeni zakonom: Dodatni položaj pravnog položaja kao odvjetnici okolišnih interesa, nekoliko zahtjeva mora ispuniti

Drugih pravnih subjekata

Umanjenje vlastitih prava koncept

Umanjenje vlastitih prava koncept

Ad hoc skupine

Umanjenje vlastitih prava koncept

Umanjenje vlastitih prava koncept

vanjske nevladine organizacije

Općenito: poput pojedinaca

U posebnim slučajevima okoliša utvrđeni zakonom: Dodatni položaj pravnog položaja kao odvjetnici okolišnih interesa, nekoliko zahtjeva mora ispuniti

Općenito: poput pojedinaca

U posebnim slučajevima okoliša utvrđeni zakonom: Dodatni položaj pravnog položaja kao odvjetnici okolišnih interesa, nekoliko zahtjeva mora ispuniti

Sve druge [5]#5

Umanjenje vlastitih prava koncept

Preclusion, umanjenje vlastitih prava koncept


Državnih institucija osim tijela izravno uključeni u slučaju nemaju status u okoliš slučajevima.

VIII. Pravno zastupanje

U Prvostupanjski sud nije obvezno zastupati pravnik. U svim višim instancama zastupanje je obvezna. Ipak, gotovo sva prava odijela u prvom stupnju nadziru odvjetnika jer ekoloških postupaka toliko složena da laypeople ne može nadzirati sve pravne posljedice. Specijalizirane okolišnih pravnika dati savjet u svim fazama postupka, počevši od javno savjetovanje kako bi se izbjeglo prekluzijom pojedinac ili organizacija na sudu. To znači da pravno zastupanje u Njemačkoj igra ključnu ulogu. Usluge okolišnih pravnika često nadilazi uobičajene pravni counseling. Rade pomno s tužitelja; često odgovore nazivom ekološki odvjetnika i ostalih stručnjaka za pitanja odnosi.

Jedan od načina da stupi u kontakt s odvjetniku za nevladine organizacije i zatražiti. Gotovo sve odvjetnici imaju internetsku stranicu koja pruža informacije o specijalizaciji, upućivanja, usluga i troškove. Neke odvjetnici surađivati rad portal ako za kontakt i poveznice na njihove internetske stranice mogu se pronaći.http://www.umweltanwaelte.de/ Okoliša odvjetnici surađuju u mreži idur – informationsdienst umweltrecht (informacijska služba prava okoliša).http://www.idur.de/ Za organizacije članice pružaju bilten i seminare o aktualnim nadležnosti i novo zakonodavstvo i početno counseling.

IX. Dokazi

Kada upravni sudovi odlučiti slučajevima u pitanjima okoliša, one nisu ograničene na informacije stranke pokrenuti. Sudovi mogu (i mora, ako je potrebno) ispitivati činjenice u vlastito ime i također uvesti dokaze (ex officio ispitivanja). Međutim, u praksi je posebno do tužitelji dokazati da svoje optužbe opravdane. Učiniti, često je potrebno oslanjati na stručnih mišljenja. Stoga ekološke organizacije surađuju s i platiti za stručnjake u posebnim područjima zaštite prirode kao dokaz.

Novi dokazi mogu uvesti samo pod vrlo ograničenim okolnostima. Općenito, postoje vrlo stroga pravila zahtijevaju da dokaza važnih za slučaj se mora iznijeti što prije tj. često tijekom vremena kada nadležna tijela odlučiti hoće li projekt može biti dozvoljeno. Ako pojedincima ili organizacijama ne objavljuju svoju zabrinutost u ovoj ranoj fazi projekta razvoja, ne mogu donijeti te tvrdnje u kasnijoj predmet. Mora se naglasiti, međutim, da unatoč odredbi za podnošenje prigovora u upravnom postupku u roku, novi dokazi može se prikazati u svakoj fazi postupka, čak i u konačnom rasprave.

Sudovi su neovisna i slobodna da bi pregledao dokaze, sudac postojanje povrede prava i da ocijeni kako ozbiljnih prekršaja.

X. pravno sredstvo

Kao opće pravilo, žalba ili djelovanja pred sudom protiv administrativna odluka ima suspenzivni učinak. Međutim, postoji nekoliko izuzeća od ovog pravila. Nema suspenzivni učinak u nekoliko slučajeva utvrđena zakonom, osobito ako posebno zakonodavstvo isključuje suspenzivni učinak, što je slučaj u većini pitanjima okoliša.

Ako nema suspenzivni učinak, odluku na snazi a mogu odmah izvršen, bez obzira žalbe ili tužbe, osim ako tužitelj zahtijeva od Suda da izričito odobriti suspenzivni učinak i Sud se slaže.

Pravno sredstvo moguće je u sudskim postupcima općenito. U pitanjima okoliša ima važnu ulogu, npr. kad ireverzibilno oštećenje prirodnih resursa je u opasnosti. Su pravno sredstvo usmjereno protiv upravne odluke.

Prilikom traženja pravno sredstvo, tužitelj mora dokazati da tvrdnja također bi bilo prihvatljivo kao linijski, non-injunctive djelovanje. Pored da tužitelj mora dokazati da se Suda prethodna odluka nužna, tj. da neki element slučaj toliko žurno da odluka u redovnom sudskom postupku bi prekasno, radi dobivanja pravne zaštite. Ova hitnosti može u različitim okolnostima. Na primjer, hitni može temeljiti na činjenici da ako projekt nije zaustavljen prije odluke suda, nepopravljivu štetu ostvarivalo (tj. stabla sijeku, krajolika uništavaju itd.). Kao pravno sredstvo može se tražiti da kada hitnom slučaju, ne postoji određeni rok.

Žalbe protiv privremena odluka moguće. Međutim Sud nadležan odlučivati hoće li odobriti pravo na žalbu i slučaj mora biti od izuzetne važnosti.

XI. Troškovi

Kategorija troškova

Pri traženju pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša, podnositelj zahtjeva obično lica troškova u sljedeće kategorije troškova:

 • Troškovi administrativnih postupaka (widerspruchsverfahren)

U nekim pitanjima okoliša podnositelj zahtjeva pravde mora pokrenuti upravni postupak kao prvi korak. Primjerice, slučajevima kada rezidenti pokušati učiniti općinske vlasti poduzimaju mjere protiv pretjeranoj buci uzrokovani prometom ili industrijskih područja. Učiniti, kandidati moraju poslati pisanu pritužbu (widerspruch) tijelu nadležnom za ako objasniti zašto odluka tijela ili djelovanje krši svoja prava. Troškovi za ovaj postupak relativno su niski.

Međutim, u velikoj većini pitanja okoliša, npr. kad EIA je, pritužbu upravni postupak preispitivanja nije moguća. Umjesto toga, podnositelji zahtjeva moraju uzeti odgovorno tijelo sud trebat.

 • Sudske naknade

Kada su podnositelji primorani ići na sud u pitanjima okoliša, različite sudske pristojbe primjenjuju ovisno o kojoj razini slučaju utvrđuje konačno. Postoje

 • Naknade za početak postupka
 • Naknade za žalbe
 • Naknade za privremene mjere: Ako je predmet tako hitna da je vrijeme redovito predmet bi prouzročila veliku štetu, podnositelji mogu zatražiti privremene mjere i pravno sredstvo (einstweiliger rechtsschutz). Sudske pristojbe primjenjuje i u tim slučajevima.
 • Odvjetnici „naknade

Kada odvjetnici imaju potrebne za pravno zastupanje na sudu, odvjetnici „naknade dodati odlučujuću dio na slučaj za troškove. Ako je slučaj izgubljena konačno, podnositelji mogu plaćati ne samo za vlastite odvjetnika za troškove, ali mogu biti zadužena tuženika odvjetnici troškovi u određenoj mjeri. Obično, javna tijela radi izbjegavanja odvjetnici „naknade zastupa njezin zaposlenika, ali privatnih osoba, primjerice ulagači mogu zastupati odvjetnici koji mogu dovesti do troškovi koji se trebaju obuhvatiti izgubi spor.

 • Trošak dokaza, honorara stručnjaka

U pitanjima okoliša mnogo činjenice koje su važne za odluku predmeta (dokaza) treba analizirati i predstavljen stručnjake. Više vještine i vrijeme koje je potrebno uložiti u analizu i prikazivanje relevantne činjenice, viši troškovi su znanstvene analize i stručnjacima.

Izračun troškova prema sustavu iznos u sporu (streitwert)

Prema sudu javnobilježničkim pristojbama (gerichtskostengesetz/gkg) sudske pristojbe ovisi o tzv. iznos u sporu (streitwert) koja je utvrdio Sud. To znači da se sud procjenjuje kako interesu mogao biti izražene u novac. Što je viši iznos u sporu odredi sud, viši sudske pristojbe i druge troškove (poput odvjetnika „naknade) koja u određenoj mjeri izračunavaju se na odgovarajući način.

Između 2002. i 2006. u pitanjima okoliša iznos u sporu je između 2 000 i 260.000 (!) u ekstremnim slučajevima. Statistički, iznos kreće se između 20.000 i 25.000, međutim, iznosi znatno variraju. Oko 8 % zaštita prirode povezane tvrdnje iznose u spor na do 2 000 EUR, 24 % između 2000 i 10.000 eura i 21 % između 10.000 i 15,000 EUR. To znači da u većini slučajeva, iznos od najviše 15,000 EUR bio temelj izračun troškova. Međutim, u 32 % slučajeva tijekom tog razdoblja iznos u sporu je između 15.000 i 40.000 eura i oko 15 % iznad 75,000 EUR.

Stoga troškovi parnice u pitanjima okoliša znatno se razlikuju. Vrlo je teško imaju solidne procjena troškova unaprijed.

Izračun troškova za početak postupka

O prvostupanjskom sudu, iznos od oko 5 000 EUR primjenjuje, ako je vrijednost 25.000 eura u pitanju.

Ovaj iznos sastoji od 933 EUR postupovnih naknade plus oko 1 700 troškove odvjetnika za svaku od dviju stranaka „odvjetnici prema stope povrata propisane zakonom, bez PDV-a, odnosno 933 + (2x1700) + PDV. Troškovi za vlastite odvjetnik može biti znatno više u većini stručnjaka ne rad na odvjetnike „pristojba program utvrđeni zakonom, nego na pojedinačne ugovore i davanja pet slika iznose. Taj iznos ne uključuje nikakve troškove za dokaz/stručnih mišljenja, koji mogu premašiti taj iznos daleko.

Kao što je vidljivo, iznos u sporu može biti niža nego i znatno viša od 25,000 EUR, što smanjuje i povećava troškove sukladno tome: Za iznos u 2 000 EUR proceduralni troškovi i odvjetnika za troškove bez troškova za dokaz bi se oko 1 000, za iznos utvrđen na 15,000 EUR sporova oko 4 000 moraju se izračunati. To iznosi 6.800 ako iznos u sporu iznosi 40.000 i 9,500 EUR, ako iznos u sporu iznosi75,000 EUR.

Izračun troškova za žalbe

U drugom stupnju (berufung), prema potrebi, proceduralni troškovi i odvjetnika za troškove bez troškova za dokaz bi se oko 5.800, ali također može narasti na 7 700 eura.

Za treći primjer (revizija), ako je primjenljivo, o isti iznos primjenjuje.

Ti brojevi odnose na procijenjenom iznosu u sporu 25,000 EUR, stvarni troškovi mogu biti manji ili znatno niže ili više ako sud nadležan utvrđuje drugi iznos u sporu.

Izračun troškova pravne zaštite (Vorläufiger rechtsschutz/einstweilige verfügung)

Iznosi u sporu kao i sudske pristojbe su oko 50 % iznos koji se plaća u uobičajenom sudskom postupku. Međutim, slučaj nije odlučeno u toj fazi, tako da troškovi za pravno sredstvo su dodatne troškove, obično slijedi troškova sljedećih primjer (-e).

Pridobivanje ili gubitka slučaju – koji će što u svrhu?

U pitanjima okoliša opća pravila za upravni sud postupak primjenjuje. Dio ovih pravila je „gubitnik plaća” u § 154. Zakona o upravnom postupku (Verwaltungsgerichtsordnung, vwGO). To znači da pobijeđeni stranka mora platiti sve sudske pristojbe, plaćaju odvjetnika i nadoknaditi pobjedničku stranu odvjetnika. Međutim, zakoni određuju gornju granicu na pobjednički stranke iznos za povrat ako troškove odvjetnika nadilaze općih pravila. Se razlikuje u odnosu na iznos u sporu. Procjene naziv iznos između 700 EUR i 2 500 EUR za svega 900 do 3 000 EUR za drugi i između 900 EUR i 2 000 EUR za treći primjer, ako je primjenjivo, svi iznosi povezani s iznos od 25,000 EUR.

Trošak dokaza, honorara stručnjaka

Troškovi vezani uz dokaze i stručnjak naknade nisu uključene u gore navedenim procjenama. Ovdje, načelo „gubitnik plaća” ne primjenjuje se: Stranka pokretanje stručna izvješća ili drugi dokazi moraju snositi troškove. Čak i ako stranka bude uspješan, nisu automatski nadoknađeni. Međutim, Sud može odlučiti da se rukovanje mora snositi troškove dokaza druge stranke u potpunosti ili djelomično. Ako sud naredio dokazi koje treba uložiti ponovno strana koji izgubi mora nositi je.

Trošak dokazi u uobičajene okolinske slučaju teško je procijeniti. Trošak dokaz u obliku stručno mišljenje nije uobičajeno raspoloživu u okviru 5,000 EUR i vjerojatno raspon do 25,000 EUR u prosjeku. U slučajevima kada nekoliko stručnjaci su potrebni za različite sadržaje iznosi mogu biti znatno veći.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Izuzeća od postupovne ili povezane troškove u pitanjima okoliša

Ne postoje izuzeća od postupovne ili povezane troškove u pitanjima okoliša ekološke organizacije ili sličnim slučajevima.

Financijska pomoć i pravnu pomoć u pitanjima okoliša

Prema točki 116. ZPO-a (Zivilprozessordnung/zakonika) i § 166 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung/oznaka upravni postupak)

 • Pojedinci
 • kao i pravni subjekti (tj. i organizacije za zaštitu okoliša)
 • kada imaju sjedište ili boravište u Njemačkoj ili u državi članici EU-a ili EGP-a, mogu zatražiti financijsku pomoć kada žele pokrenuti sudski postupak i nedostaju resursi za to.

Pojedinci moraju dokazati da im nedostaje financijskih sredstava za sudjelovanje u tužbu bez pravne pomoći i da je slučaj žele izvede pred sud ima dovoljno izglede za uspješan i također nije zlouporabu.

Uz to, pravne osobnosti poput ekoloških organizacija mora također pokazuju da će, ako se nastavi djelovanje bi bilo suprotno javnom interesu.

Međutim, u praksi mogućnost da organizacije za zaštitu okoliša mogu tražiti pravnu pomoć u pitanjima okoliša nije relevantan, kao do sada se ne primjer ako pravnu pomoć nije izdana u tužbi od strane organizacija za zaštitu okoliša. Jedan od razloga za koje mogu biti da sudovi za utvrđivanje je li određena osoba ili udruženje ispunjava kriterij „nedostatka sredstava”, osnovan stroge standarde.

U 2008. ovg muenster (Visokog upravnog suda Sjeverna Rajna-Vestfalija) presudio, primjerice, da zahtjev za pravnu pomoć pokrenula ekološki organizacija je nepotrebna jer organizacija je propuštena gradnje financijskih rezervi U pravne svrhe u prošlosti i pokušati povećati sredstva posebno za slučaj želi da se pred sudom.

Organizacija je bila prijavljena kao ne nedostaju sredstva osim ako istrošeni čitavo svoje sadašnje sredstava sudskog postupka. Štoviše, prema Sud također osobnih bogatstvo organizacije članovi treba uzeti u obzir prije pravna pomoć treba razmotriti.

Pro bono pravne pomoći, javnog interesa prava okoliša organizacije ili odvjetnici

Za razliku od u drugim područjima poput migracija prava, ad hoc ili institucionalizirane dobrotvornih pravnu pomoć ili pro bono djelovanja odvjetnici nemaju tradiciju u području pitanja okoliša, čak i ako neki stručnjaci u području se dogovoriti snižene stope u nekim slučajevima. Općenito, odvjetnici specijalizirani na prava okoliša su rijetki i stoga skupe.

Većini slučajeva u pitanjima okoliša pokreće ekološki organizacije. Veće ekološke organizacije ponekad imaju osoblje specijalizirane o pitanjima važnima u slučaju. Međutim, rijetko da organizacije „stručnjaci specijalizirane odvjetnici istodobno.

Pravne klinike suočavanje s ekološkim slučajevima

Do sada je nekoliko postojeće pravne klinike u Njemačkoj ne bave se ekološke slučajevima. Prije 2008., operativna pravne klinike je čak i nezakonite u Njemačkoj, ovisno o pružanju pravne pomoći bila isključiva prava odvjetnici službeno obavlja tu profesiju. Svi ostali, čak i aktivno pravni stručnjaci, kao što su suci, ugrozilo progona kada pružaju pravnu pomoć izvan ovom uskom pravnog okvira. Nakon reforme 2007/2008 pravne klinike može raditi, međutim okoliš klinike osnovana je još.

XIII. Pravodobnost

Za administrativne postupke za izdavanje dozvole, rokovi za dostavu odluke. U postupci za izdavanje dozvola za opće industrijske pogone postoji rok od 7 mjeseci za velike projekte i 3 mjeseci za manje projekte. Uprava može produljiti ograničenja ako ih mogu potraživati pravednog uzrok. U postupci za izdavanje dozvola za velike projekte poput nacionalnih ceste, željeznice, plovne putove ne postoje stalni rokovi ali pružanje da je odluke potrebno donositi „u razumnom roku” ili „učinkovito”.

U pogledu osporavanja propuste, ako tijela ne odlučuje o projektu unatoč činjenici da su opremljeni odgovarajućim dokumentima, moguće je da tijelo na sud nakon tri mjeseca nedjelovanja.

Prema podacima koje je objavila Savezno ministarstvo pravosuđa iz 2011. [6], postoji 10,9 mjeseci za postupke u prvom stupnju u prosjeku s 4,6 mjeseci u najkraćem prosječno vrijeme u nekim Länder i 25 mjeseci kao najduže prosječno vrijeme u drugim saveznih pokrajina.#6 Za postupke počevši na razini viših administrativnih sudova, postoji 15,7 mjeseci za postupke u prvom redu na nacionalnoj prosjeku s 6,3 mjeseci u najkraćem prosječno vrijeme u nekim Länder i 28 mjeseci kao najduže prosječno vrijeme u drugim saveznih pokrajina. Stoga čak prosjek suđenje može trajati nekoliko godina kada se dva ili više slučajeva sudjeluju.

Nakon Njemačka je Europskog suda za ljudska prava, u studenomu 2011. novog zakonodavstva bila donesena koji omogućuje sudionicima sudskog postupka za upozoravanje sud kada postupci su u opasnosti da poduzmu previše vremena, i zahtijevati posebnu naknadu štete ako postupak predugo traje. [7]#7

XIV. Ostala pitanja

Saveznom Ministarstvu objavio je priručnik koji daje pregled o pravima iz Arhuške konvencije, uključujući pristup pravosuđu.http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/handbook.final.pdf NVO-i objavio je nekoliko Priručnici i upute za njihova regionalna poglavlja i aktivista.

Na primjer, Vodič: Prava ekološke skupine za sudjelovanje i podnijeti tužbu (PDF na njemačkom). Podrobnije informacije možete pronaći na web-stranici odjela prava okoliša i javno sudjelovanje neovisnog Instituta za pitanja okoliša.http://www.ufu.de/en/environmental-law.html

Alternativno rješavanje sporova koristi u Njemačkoj češće tijekom posljednjih godina. U pitanjima okoliša ovisi o tome je li sudaca u odgovarajućim sudovi osposobljeno za to. U upravnim sudovima u schleswig (Schleswig-Holstein) i Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) imaju posebne programe za sudske posredovanje. Između 2007. i 2010. postoje samo dva postupke mirenja pred sudovima registrirana. Neke poznate postupke mirenja odvile tijekom velike infrastrukture dopuštaju postupaka (zračna luka Berlin, zračna luka Frankfurt i glavna stanica Stuttgart). No sireva sprečavanje parnice nakon donošenja odluke.

XV. Je stranac

Jedan od glavnih stupova njemačkog ustava, grundgesetz je diskriminacije klauzula. Od 2006., Njemačka je i izričita jednako postupanje Act (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) koji je razvijen zbog zahtjeve Europske antidiskriminacijsko zakonodavstvo i uključuje detaljnija pravila o suzbijanju diskriminacije, osobito u području radno pravo, građansko pravo, porezno pravo i pruža posebne mjere za borbu protiv diskriminacijske akte ili propuste država te privatnih osoba. Međutim, ne postoje posebni anti-discrimination-rules u postupovnog prava dosad.

Prema Zakonu o sudskim postupcima njemačkog jezika mora se upotrebljavati na sudu i sudske postupke. Postoji izuzetak o područja u zemlji Brandenburg, ako sorbian-speaking manjina ima pravo uporabe njihovog jezika.

Njemačka dosad nije redovito i plaća za prijevode u sudskim postupcima. U Upravni sud saslušanja troškovima usmenog prevođenja može smatrati sudski troškovi (auslagen) i tada bi koje treba snositi stranka koja ne uspije.

XVI. Prekogranični slučajevi

Javnost u zemljama zahvaćenima projekata s mogućim prekograničnog utjecaja na okoliš imaju prava koja dodjeljuje Espooa, espoo-related zakonodavstva EU-a, Arhuške konvencije i aarhus-related zakonodavstvo EU-a i bilateralnim sporazumima. Za nevladine organizacije ne postoje posebne odredbe, oni uživaju stalnog kako je prikazano u okviru naslova VII.

Ostale poveznice

 

[1] Nakon presude Suda Europske unije u predmetu C-115/09 (BUND/trianel) u svibnju 2011. na njemačkom

provedbe Direktive 2003/35/EZ, to je bio slučaj za pristup pravosuđu pitanjima

organizacije za zaštitu okoliša.

[2] Procjena utjecaja na okoliš

[3] Integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja

[4] Direktiva br. 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ekološkim

Odgovornost

[5] Ova kategorija uključuje sve potencijalne dionike koji nisu obuhvaćeni prethodnim linije,

npr. se nadležna tijela imaju stalni protiv odluka drugih nadležnih tijela itd.?

[6] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (Njemačka)

[7] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (Njemačka).

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.