Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Dinamarca

Contenido facilitado por
Dinamarca
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Danski Ustav iz 1953. ne jamči pravo na čiste ili zdrav okoliš. O pristupu pravosuđu iz članka 63. slijedi Ustava da sva pitanja o ograničenjima javnog tijela može se podnijeti Sudu. Se ustavom ne utvrđuje koji može donijeti takvim slučajevima sudu. Određena stalnom zahtjevi sudovi. Međunarodni sporazumi se smatra dijelom dansko pravo ako su uključeni u statut ili druge službene izjave nacionalnog prava (dualist pristup). To znači da međunarodni sporazumi ne mogu pouzdano izravno pred sudovima ili upravnim tijelima. Mogu, međutim, biti pozvane kao važne elemente za tumačenje danskim zakonima. Nadalje, međunarodne sporazume čiji je sudionik EU – poput Arhuške konvencije – mogu, u skladu sa zakonodavstvom EU-a bude izravno primjenjiva u državama članicama ako odredbe su dovoljno jasne i precizne. Pod tim okolnostima upravnih tijela i sudovi su obvezni primjenjivati Arhuške konvencije izravno.

II. Pravosuđe

Danska je sustav općeg sudove koji se bavi kaznene i građanske postupke, uključujući slučajeve izazov administrativne odluke. Nema općim upravnim sudovima; Iako, mogu se utvrditi u skladu s danskom ustavu. Opći sud sustav sastoji od 24 okružnih sudova, dva visoka sudovi (istočni i zapadni High Court) i jedan Vrhovni sud. U skladu s 2007. sud reforme svim slučajevima počinje u okružni sudovi. Okružnom sudu mogu, međutim, odnose na načelna pitanja na relevantne Visokog suda. Posebnijim sastav sudova ovisi o vrsti postupka, npr. kazneni predmet ili građanskom predmetu. Vrhovni sud sastoji se od jednog predsjednika i 15 Vrhovni sud sudaca. Presuda obično izvršiti najmanje pet sudaca. Istočno visoke sudovi sadrže jedan predsjednik i 56 sudaca, dok zapadnog Visoki sud sastoji se od jednog predsjednika i 36 sudaca. Visoki sud slučajevima općenito su odlučiti triju sudaca. U kaznenim predmetima laymen ili izborne komisije mogu dopuniti sud sudaca. Okružni sud slučajevima obično određuje jednog suca. U složenijim ili važnih građanske i upravne slučajevima tri suca mogu sudjelovati u slučaju. U kaznenim predmetima dva laymen ili šest žiri članovi mogu dopuniti okružni sud sudac (-e). U administrativnim pitanjima ulogu sudova mora nadzirati tijela javne vlasti. To uključuje sudske revizije zakonitosti administrativnih odluka ili izostavke, tj. pitanja o pravnoj osnovi, nadležnost, postupak i usklađenost s općim pravnim načelima. Pregled zasluga ili diskrecijskih elemenata administrativne odluke u načelu nije isključena, no sudovi su općenito voljni preispitivanje diskrecijske ovlasti upravnih tijela. Nema specijaliziranih sudova koji se bave ekološkim slučajevima. Međutim, Danska ima dugu tradiciju specijalizirane upravnu žalbu tijela ili sudova rješavanje žalbe administrativne odluke. U pitanjima okoliša prirodu i okoliš žalbe (natur- og miljøklagenævnet — http://www.nmkn.dk/) bavi se upravnih žalbi.http://www.nmkn.dk/ Žalbeni odbor organizacijski dio Ministarstva za okoliš, ali djeluje neovisno od naputke vlade. Administrativne odluke pod širokim zakonodavstva o okolišu, uključujući Zakon o zaštiti okoliša, zaštita prirode akta i planiranje djelovanja može podnijeti žalba na prirodu i okoliš žalbe. Relevantno zakonodavstvo određuje tko može žalbe i odluke mogu je podnijeti žalbu Odboru. Općenito, postoji širok pristup žalbe pojedinaca kao i nevladine organizacije.

Prirodu i zaštitu okoliša žalbe je takozvana „Sastav odbora” u smislu da sastav odbora mogu se razlikovati slučaj u drugu. U bitnome novog odbora ima dva različita sastava:

 1. a određuje sastav koji se sastoji od predsjednika (stalno osoblje osposobljeno kao sudaca), dva Vrhovni sud sudaca i sedam članova koje imenuju parliament. i,
 2. Stručnjak konfiguracija koja se sastoji od predsjednika (stalno osoblje osposobljeno kao sudaca) i broj stručnjaka – obično dva ili četiri.

Je postaviti odbor bavi se uglavnom žalbe vezane za planiranje i zaštita prirode, a stručni odbor bavi se uglavnom žalbe u vezi s onečišćenje i kemikalije. Odbor ima prilično široku diskreciju delegirati odlučivanje predsjedniku. Moguće je da u posebnim slučajevima dvaju odbora konfiguracije mogu pristupiti u jedan zajednički odbor. Također je moguće da prizivnom postupku u posebnim okolnostima mogu prenositi iz postaviti odbor stručnjaka odbor i obrnuto. Ako želite osporiti administrativne odluke tijela je u većini slučajeva moguće birati između upravne žalbe sustav, odnosno prirodu i okoliš žalbe ili opći sudovima. Pristup prirodu i okoliš žalbe je jednostavan i jeftin. Žalba se podnosi u pisanom obliku tijelo koje je donijelo odluku u roku od četiri tjedna od kada je odluka objavljuje. Tijelo mora razmotriti hoće li promijeniti odluku s obzirom na žalbe. Ako ne, prosljeđuje žalba na žalbe odboru zajedno s relevantnim informacijama. Mali naknada (2012: 500 DKK) treba platiti. Naknada nadoknađuju se ako je žalba u cijelosti ili djelomično uspješna. Ne postoje zahtjevi u pogledu formulacija žalbe. Žalbeni odbor osigurava potrebne informacije za donošenje odluke u predmetu. Ako nije izričito ograničiti pravo žalbe mogu potpuno preispitivanje upravne odluke, uključujući pitanja zakonitosti diskrecijske pitanja (vrijednosti). Žalbeni odbor može koristiti kasacijskom postupku i povrat nije valjan odluku na tijelo ili u slučaju potpuno preispitivanje zamijeniti odluku nove odluke o meritumu (reformatory). Odluke Odbora za žalbe može se podnijeti sudovima obično u roku od 6 mjeseci.

Pokretanje postupka pred sudovima obično je složeniji od pokretanje postupka u žalbenom odboru. Obično je potrebno imati pomoć odvjetnika i sudskom slučaju može postati mnogo skuplje. Sudovi će samo preispitivanje potraživanja i argumenti koje su iznijele stranke. U građanskim i administrativnih predmeta tužbu podnosi se na odgovarajuće (okruga) Sud Pismenim zahtjevom. Obično šestomjesečni rok za osporavanje administrativna odluka pred sudovima određen je u zakonodavstvu. Sud će objaviti zahtjeva tuženiku koji može podnijeti pisani odgovor. Sud je obvezan ponuditi rješenje temeljem Zakona o pravosuđe člankom 268. Ako nema nagodbe sud će odrediti datume za usmene sud sjednica. Moguće je pozvati svjedoke i zatražiti mišljenje stručnjaka. Odluka okružnom sudu mogu podnijeti žalba Istočnog i Zapadnog Visokog suda. Sudovi mogu poništiti administrativne odluke i odluke tijela (kasacijskom postupku). Sudovi također mogu zamijeniti administrativna odluka s novu odluku, npr. odobriti ili uskratiti dozvolu. Međutim, sudovi su općenito vrlo spremne preispitati više diskrecijske ovlasti tijela i obično neće dati novu odluku na temelju meritumu. Nema posebnosti sudskih postupaka u pitanjima okoliša. Općenito, sudovi oslanjaju na predstavljanje slučaju stranaka i ne može iskoristiti inicijative. Sudovi mogu, međutim, odlučiti pokrenuti prethodni postupak na Sud EU-a bez da se to od njega traži jedne od stranaka. Grenland i Farske otoke koji su dio danskog Kraljevina imaju posebna pravosudnim sustavima i pravilima.

III. Pristup informacijama slučajevima

Odluke o pristupu informacijama o okolišu može žalbu nadležnom žalbenom tijelu; U većini slučajeva to je prirode i okoliša žalbenom odboru. To je također mogućnost ako donese odluku javne usluge i ne postoji drugi razlog stupnju. Također je moguće donijeti odluke o pristupu informacijama o okolišu na sudovima. Odbijanje zahtjeva za informacije uključuju informacije o mogućnosti žalbe. Ako tražite informacije o okolišu, odluka se upućuje u roku mjesec dana – u složenijih pitanja do dva mjeseca. Žalba se podnosi nadležno tijelo koje je donijelo odluku o pristupu informacijama u roku utvrđenom za žalbe u odgovarajućim zakonodavstvom. Agencija je dužna preispitati odluku i prosljeđuje žalbe žalbe unutar tri tjedna ako se odluka prihvatiti. Nema obliku zahtjeva ili zahtjeva obveznih zastupnika. Žalba tijela ili sudovi moraju imati pristup spornih informacije kako bi se utvrdilo je li zahtjev moraju biti ispunjeni ili ne. Žalba tijela i sudova može li se informacije objavljuju ili ne.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Sudjelovanje javnosti je obaveze u nekim dijelovima ekoloških odluka u Danskoj. To uključuje, posebno, Danskom prostornog planiranja sustava s sustav prethodnoga javnog savjetovanja prije plan je prijedlog predstavljen i javno savjetovanje nakon objavljivanja plana prijedlog prema planiranju akta. Postupak procjene utjecaja na okoliš (EIA) kopnenih djelatnosti je uključena u procesu planiranja i stoga ima sličan udvostručiti javne postupaka savjetovanja. EIA za odobalne aktivnosti uređeno je sektorskim zakonodavstvom i postoji obično javnog savjetovanja prije izrade nacrta izvješća o ocjeni, ali samo javno savjetovanje nakon sastavljanja izvješća i prije odluke. Javno savjetovanje prije izdavanja dozvole mogu varirati od dozvola sustava u drugi. U većini slučajeva ne postoji ili samo ograničene prethodnoga javnog savjetovanja. U pogledu ekoloških dozvola ili licencija, prema zakon o zaštiti okoliša, obvezno javno savjetovanje zahtjev se primjenjuje samo na one postrojenja uvrštenoga kao ippc-installations. Odluke se objavljuju zajedno s informacijama o žalbi mogućnosti. Općenito, odluke donesene na temelju ekoloških i planiranje zakonodavstvo moglo žalba na prirodu i okoliš žalbe. Propisano je u relevantnom zakonodavstvu koje odluke mogu podnijeti žalba na žalbeni odbor. Također je utvrđeno ako se odluka ne podliježu upravne žalbe. Administrativne odluke mogu, u skladu s danskom ustavu, se podnijeti sudovima. Obično postoji obveza da upravne žalbe ili druga pravna sredstva moraju se iscrpiti do pokretanje postupka pred sudovima. U načelu, danski Ustav ne ograničava sudsko preispitivanje sudova na pitanja zakonitosti. Međutim, u praksi je danski sud se obično ne pregleda pitanja koja uključuju diskrecijske ovlasti nadležnog tijela. Sudovi preispitivanje ograničenja takvih diskrecijskih ovlasti, npr. utvrđuje načelo proporcionalnosti. Stoga, sudovi će preispitati je li odluka pogrešnim ili nerazmjerna, ali ne je li odluka primjereno. Sudovi mogu također razmotri materijalnu i tehničku nalazi i izračuni ako se iznese jedne od stranaka. Sudovi mogu prihvatiti ili odbiti tvrdi da npr. procjena utjecaja na okoliš bila nedostatna. Su, međutim, nije vjerojatno da preispita više tehnički aspekti detaljnije. Preispitivanje prirodu i okoliš žalbe utvrđeno u odgovarajućim zakonodavstvom. U većini slučajeva žalbe obavlja nadzor uključujući i diskrecijske pitanja. Opseg revizije mogu, međutim, biti izričito ograničeno na pitanja zakonitosti. Na primjer, preispitivanje planovima korištenja zemljišta ako prikladnost plana ne može preispitati odbor prema planiranju akta. Planovima korištenja zemljišta i podjela odluke mogu se preispitati i prirodu i okoliš Odbora za žalbe i sudovima. Iako upravne žalbe planovima korištenja zemljišta na žalbeni odbor je ograničen na pitanja zakonitosti, to nije slučaj glede administrativne žalbe zoniranje odluke (u obliku ruralnih zona dozvole) koji se može revidirati u potpunosti žalbenog odbora. Planovima korištenja zemljišta može se podnijeti žalba na prirodu i okoliš žalbe Odboru široko skupina pojedinaca kao i nevladinih organizacija. Skupina pojedinaca koji mogu žalbe ruralnih zona dozvole u pravilu uže određen na one koji su pojedinačno utjecati. Širok skupine nevladine organizacije mogu žalbe takvih odluka. Iako nije propisana zakonom je vjerojatno da ista skupina pojedinaca i nevladine organizacije imaju stalni pred sudovima u takvim pitanjima. Sudovi najvjerojatnije samo na preispitivanje zakonitosti i planova i zoniranje odluka.

Odluke za procjenu utjecaja na okoliš potreban ili ne, EIA pregleda odluke mogu podnijeti žalba na prirodu i okoliš žalbe, prema planiranju akta. Široku skupinu pojedinaca i nevladine organizacije mogu žalbe takvih odluka. Nije potrebno su sudjelovali u javnom savjetovanju postupci pristup žalbe. Procjenu utjecaja na okoliš pregleda odluku smatra se pitanju zakonitosti koji može preispitati žalbe. EIA pregleda odluke može se pokrenuti pred sudovima. Sudovi će preispitati zakonitost odluka, ali nije vjerojatno da preispita tehnička pitanja detaljnije. Nema formalne EIA utvrđivanje opsega odluke na danskom EIA sustava i, posljedično, obično nije zasebno pristup administrativnim žalbe na takva pitanja postoji. Ako investitor zatraži tijela izrađuju posebne informacije takva se odluka može podnijeti žalba o pitanjima zakonitosti prema planiranju akta. Drukčije pitanja o opsegu EIA može se revidirati kao dio žalba EIA kao takve. Završno EIA odluku u Danskoj obično dijele na dva dijela:

 1. donošenje komunalni planiranje smjernica priložena izvješća i utjecaja na okoliš
 2. procjenu utjecaja na okoliš dozvole.

Obje odluke može se podnijeti žalba na prirodu i okoliš žalbenom odboru. Plan dokumenta i izvješća mogu se žalba o pitanjima zakonitosti, budući da EIA dozvolu može se podnijeti žalba u cijelosti, uključujući pitanja diskrecije ili prikladnost sukladno planiranje akta. Žalbeni odbor će donekle preispitivanje materijalnu i tehničku nalazi i izračune. Ako je PUO-u nisu dostatne (više nego beznačajan nedostataka) bit će odbiti i vratiti nadležnom tijelu. EIA odluke može preispitati sudovima. Sudovi će vjerojatno biti više skloni preispitivanje tehnička pitanja i odluci tijela. Ako EIA odluke se žalba na prirodu i okoliš žalbe ili sudove o žalbi obično neće obustaviti ili zaustavljanje projekt provodi. Žalbeni odbor može, međutim, odlučiti da žalba suspendira projekt dozvole ili plana. Nema formalnih ili proceduralnih zahtjeva za takvu odluku – je Odbor da razmotri je li suspenzivni učinak bi primjereno ili ne. Ako je EIA odluke preispituje Sud također moguće da Sud dodijeliti suspenzivni učinak. Sudovi su, međutim, prilično nevoljko pristaju na odobravanje suspenzivni učinak ili privremene mjere zabrane i mogu zahtijevati sigurnosnu depozita od podnositelja zahtjeva. Okolišne dozvole ili dozvole, uključujući IPPC odluka ili odobrenja, može se podnijeti žalba na prirodu i okoliš žalbe prema zakona o zaštiti okoliša. Mogu biti predmet žalbe osobe koje su pojedinačno i znatno smanjeno i nevladinim organizacijama, posebno NVO-a očuvanja prirode i okoliša na temelju zakona o zaštiti okoliša. Nije obvezno da su sudjelovali u javnom savjetovanju o ippc-installations. Za pojedince ključno pitanje je li imate pojedinca i veliko zanimanje ili ne. Žalbeni odbor preispituje odluku u cijelosti, uključujući postupovna pitanja te pitanja tvari i diskrecijskih prava. Odbor u svojim stručnjak konfiguracija će nastojati provjeriti materijalnu i tehničku nalazi i izračune. Sudovi mogu ispitati i okolišne dozvole ili IPPC odluka. Sudovi su, međutim, nije vjerojatno da razmotri tehnička pitanja i diskrecijske pitanja. Ako je ekološke dozvole je uložio žalbu neće obustaviti ili zaustavljanje dopuštene djelatnosti koja se obavlja. Prirodu i okoliš žalbe mogu, međutim, odlučiti da žalba obustavlja odluke. Nema postupovnih zahtjeva.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Potraživanja od privatne osobe ili pravni subjekti u pitanjima okoliša predaje sudovima u pravilu se temelje na privatnim pravom kao kao obveza ili uznemirujućim tvrdnju. Potraživanja povezana s o nepoštovanju javnog prava obveze obično može podnijeti samo pred sudovima mjerodavno tijelo. Postoji i nekoliko iznimaka potonjem. Planiranje Zakonom nije izričito predviđa privatnu tužbu u slučaju nesukladnosti s odredbama iz lokalnog plana. Kada dođe do neusklađenosti s javnim obveze javna tijela, uključujući državna tijela, općenito se smatra da se potraživanja mogu predaje sudovima na temelju danskom ustavu. Zahtjev mora biti utemeljena i dovoljno jasan i precizan. Također je potrebno dokazati dostatnu pravni interes u tvrdnji. Poseban skup pravila primjenjuje se na odgovornosti za okoliš u obliku javnog prava obveze koji proizlaze iz provedbe Direktiva o odgovornosti za okoliš. Obično je lokalna tijela – općina, koji će odrediti u prvoj fazi postoji li ekološke štete kako je definirano u Direktivi. Predmet će onda prenijeti na Ministarstvo okoliša (Environmental Protection Agency). Privatne osobe ili nevladinih organizacija mogu, međutim, zahtijevati Ministarstvo djelovati ako smatra da postoji ekološke štete, prema zakonu o ekološke štete. Takav zahtjev mogu podnijeti skupine osoba i/ili nevladine organizacije koja imaju pristup upravne žalbe. Zahtjev se prilažu odgovarajuće informacije. Odluke na takve zahtjeve može podnijeti žalba u roku od četiri tjedna na prirodu i zaštite okoliša žalbe prema Zakonu o ekološke štete. Sve osobe koje su pojedinačno i znatno pogođene mogu žalbe zajedno s nacionalnim i lokalnim NVO-ima očuvanja prirode i okoliša. Odluke može se pokrenuti pred sudovima unutar 12 mjeseca roka. Nema posebnih uvjeta za preispitivanje takvih odluka.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Osim mogućnost žalbe na prirodu i okoliš žalbe i sudovi također je moguće pokrenuti upravne odluke ombudsmanu. Nadalje, pitanja za nadzorne ovlasti lokalnih i regionalnih vlasti mogu se podnijeti članici Nadzorno tijelo. Konačno, ako osoba ili NVO smatra da kaznenim djelom za kršenje zakonodavstva o okolišu moguće je dostaviti slučaj policiji/javnog tužitelja. Ombudsman može povećati Slučajevi na vlastitu inicijativu ili odgovor na pritužbe koje mu, prema Zakon Ombudsmana. Je ombudsman odrediti je li pritužbu trebalo dovesti do daljnje istrage. Je zahtjev da mogućnosti za upravnu žalbu iscrpljeni prije iznošenja slučaja ombudsmanu. Ombudsman ne može dati odluka sa zakonski obvezujućim učinkom. On može podići kritike i dati preporuke tijelima. Države Nadzorno tijelo može primati pritužbe o lokalnim i regionalnim vlastima, ali samo ako ne postoje mogućnosti za upravnu žalbu prema Zakonu o općinskoj samoupravi. Države nadzorno tijelo utvrđuje je li pritužbu trebalo dovesti do daljnje istrage. Nadzorno tijelo može preispitati zakonitost akata ili propusta. Nadzorno tijelo može izdati vodeće mišljenje o predmetu – ne može zamijeniti odluku. Može se, međutim, poništi ili suspendira jasno nezakonite odluke. Javni tužitelj utvrđuje postoji li osnova za pokretanje kaznenog postupka pred sudovima. Nema specijalizirane tužitelja u pitanjima okoliša u Danskoj. Općenito postoje prilično nekoliko okoliša kaznenim predmetima u Danskoj i sankcije (novčane kazne ili kazne zatvora) prilično niska. Uglavnom nema mogućnosti za privatne kaznenog progona u pitanjima okoliša. Potrebno je osnovan posebno zakonom. Administrativni nedjelovanja ili propusta može se u načelu biti predmetom pritužbe Ombudsmanu, Nadzorno tijelo, ili se prijaviti javnog tužitelja. Administrativni nedjelovanja ili propusti vjerojatno može se također osporiti pred sudovima. Ako ne upravne odluke podnesen općenito nije moguće podnijeti žalbu u upravne žalbe sustava – osim ako nepoduzimanja mjera mogu izjednačiti s odlukom.

VII. Pravna sposobnost

Opći terminologija o stalnom ili pristup pravosuđu u Danskoj koncept „pravni interes.” u odnosu na sudske postupke koncept pravni interes nije definirano u zakonodavstvu, ali je najčešće tumačiti kao dostatnoj pojedinačne i važnih interesa. Nema actio popularis u Danskoj koja svi pristup sudu. U pitanjima okoliša zakonodavstvo određuje tko ima pristup upravnu žalbu na prirodu i okoliš žalbe. Donekle je prihvaćeno da skupine osoba i nevladine organizacije koji imaju pravo na upravnu žalbu obično se smatra da imaju dovoljno pravni interes uputiti predmet Sudu. To treba utvrđivati od slučaja do slučaja, međutim. Pravila o tko ima pristup upravnu žalbu razlikuju od jednog područja do drugog. Za pojedince može varirati od tek primatelj (npr. zaštita prirode), onima pojedinačno i znatnog utjecaja (npr. zakona o zaštiti okoliša) i široku skupinu građana (planiranje akta). Za nevladine organizacije postoji više sporno zbog provedbe Aarhuške konvencije. NVO pristup žalbe nije ograničena na EIA i IPPC-a odluke a primjenjuje se šire u zakonodavstvo o zaštiti okoliša. Općenito, nacionalni nevladine organizacije imaju u zaštiti prirode i okoliša ili rekreacijske interese kao svoju glavnu svrhu imaju pristup upravnu žalbu u pitanjima okoliša. Lokalne organizacije općenito imaju pristup upravne žalbe, međutim, neka odstupanja od jednog područja do drugog. To može uključivati ad hoc skupine. Vanjske nevladine organizacije nisu izričito navedeno u zakonu imaju pristup administrativnim žalbe. Nordijske konvencije o zaštiti okoliša od 1974. izričito prepoznaje načelo nediskriminacije i bespovratna sredstva osobe iz nordijskim zemljama utječe odluka prema danskom zakon o zaštiti okoliša pristup upravnu žalbu pod jednakim uvjetima. To načelo nediskriminacije vjerojatno će se primjenjivati u drugim situacijama te. Je li stranih nevladinih organizacija može žalbe najvjerojatnije ovisimo li NVO može se reći da utječe na odluku. Tijelo obično imaju pristup samo upravnu žalbu ako je propisana zakonom. U odnosu na pristup sudovima ona ovisi o tome je li tijelo ima dovoljan pravni interes. Javni tužitelj ima ovlast pokrenuti kazneni postupak i kaznenih predmeta sudu.

VIII. Pravno zastupanje

Pravno zastupanje nije obvezna u upravnih žalbi ili sudskih postupaka u pitanjima okoliša. U upravnim žalbama žalbeni odbor (ili tijela) ima obvezu osigurati da su podaci raspoloživi za donošenje odluke. Nije potrebno imati pomoć odvjetnika u upravnih žalbi iako pravnik mogu pružiti vrijednu pomoć. Na sudu slučajevima sudovi oslanjaju na potraživanja i argumenti koje su iznijele stranke. U većini slučajeva preporuča se tražiti kvalificirani pravni savjet prije pokretanje postupka pred sudovima i zastupati pravnik. Preporučena rješenja za sudski predmeti traži savjet odvjetnička društva koje su ili specijalizirane ili imaju određene i dokumentirane znanja u pitanjima okoliša. Ne postoje nevladine organizacije specijalizirane u davanju savjeta za privatne osobe u pogledu upravnih žalbi ili sudskih postupaka u pitanjima okoliša. Neke nevladine organizacije imaju veliko stručno znanje u okoliš slučajevima, najčešće u upravnih žalbi, npr. danskog Društva za očuvanje prirode. Samo nekoliko ekološke sudski predmeti inicirane su od strane nevladinih organizacija.

IX. Dokazi

U građanskim sudskim predmetima, prikupljanje i dostava dokaza oslanja na inicijativu stranke. Stranke može pozvati svjedoke i zatražiti mišljenje stručnjaka. Očitovanja u načelu će biti predstavljeni tijekom glavnih pregovora, ali također može provesti prije sud pregovora ovisno o prihvaćanju Suda. Sud može prije sud pregovora zatražiti od stranaka da podnese izjavu o dokaze da će biti predstavljena u slučaju. Dodatne dokaze može dozvoliti Suda. Nema ograničenja o vrsti dokaza može biti podnesena. Sud će odbiti nevažni dokazi, iako. Ako stranka zamoli stručno mišljenje izvršni direktor prijedlog za pitanja koja će postaviti. Podnositelj prigovora će imati priliku komentirati prijedlogom i sud zatim odobrava pitanja. Sud ne može zatražiti dokaz samostalno. Međutim, Sud može pozvati stranke da razradi pitanja koja utvrdi važno slučaj ili potaknuti stranke iznijeti i dokaze. Na temelju suda pregovore i dokazi, Sud određuje okolnosti koje su odlučujuća za slučaj. Sud iznosi slobodnu ocjenjivanja dokaza. Stručnih mišljenja nisu obvezujući za Sud.

X. pravno sredstvo

Žalbe sudova nije obustaviti administrativna odluka, sastavljena na danskom ustavu člankom 63. Sud može, međutim, u posebnim okolnostima odobriti suspenzivni učinak ili privremene mjere zabrane. Sudovi su općenito vrlo nesklon dodijeliti suspenzivni učinak i može, u nekim slučajevima, zahtijevati sigurnost depozita za potencijalne troškove povezane s obustavu odluku, i time projekta. Moguće je zatražiti sudski nalog za sprečavanje djelovanja u građanskom (privatnim) tužbu, prema zakonu o pravosuđe člankom 641. Sudske odluke u vezi s odgodnim učinkom ili sudskog naloga može se podnijeti žalba na viši sud. Sud će saldo javne interese ne ukine odluku s jedne strane i narav i opseg štete koju je pretrpjela žalitelji s druge strane. U pogledu upravnih žalbi na prirodu i okoliš žalbe, može varirati u kojoj mjeri upravne žalbe može imati suspenzivni učinak. Općenito žalbe o zabrani ili naloga obustavit će odluku, budući da žalba za dozvolu ili plan neće obustaviti odluke. Prirodu i okoliš žalbe mogu, međutim, odlučiti drugačije kada žalba podnesena.

XI. Troškovi

U upravnim žalbama na prirodu i okoliš žalbe postoji opći naknada od 500 DKK od 1. kolovoza 2012. Posebna naknada 3.000 DKK za nevladine organizacije i drugi pravni subjekti uvesti s učinkom od 1. siječnja 2011. je povučena u 2012. Arhuške konvencije Odbor za usklađenost u ožujku 2012. utvrđeno da 3.000 DKK naknada krši članak 9. stavak 4. Konvencije. Upravne žalbe pristojba se vraća ako žalitelj se u cijelosti ili djelomično uspješna u žalbi. Nema dodatnih troškova za privatnim osobama u upravnih žalbi – osim za moguće pravnog zastupnika. U sudskim predmetima sudske pristojbe u 2012. uključuju standardnu pristojbu od 500 DKK za pokretanje postupka na Prvostupanjski sud, vidi www.domstol.dk. Ako predmet ima vrijednosti veće od 50.000 DKK dodatnu naknadu od 1,2 % vrijednosti iznad 50.000 DKK isplaćuje se s maksimalnu naknadu od 75.000 DKK za donosi predmet Sudu. Ako je prihod sudu pregovora dodatnih naknada isplaćuje se za slučajeve čija vrijednost premašuje 50.000 DKK: 750 DKK + 1,2 % vrijednosti iznad 50.000 DKK. Ako je predmet žalba novu naknada će se izračunati na temelju vrijednosti postupka u tom trenutku uključujući uobičajena pristojba od 750 DKK na otvorenom sudova i 1.500 DKK u Vrhovni sud. Većina sudske postupke s tim izazovom administrativne odluke neće imati vrijednost koja premašuje 50.000 DKK i sudske pristojbe će se na odgovarajući način nizak. Osim sudske pristojbe stranke mora platiti troškove npr. stručnih mišljenja kao i odvjetnik naknada. Obje mogu biti skupe. Teško je procijeniti honorara stručnjaka i odvjetnik naknade – Minimalna pristojba od 1.500 – 2.000 DKK po satu mogu biti (2012). Standardne naknade može primijeniti za različite vrste slučajevima. U nekim situacijama sigurnosna depozita može zatražiti Sud za pokrivanje potencijalnih troškova. Ako je pravno sredstvo odobrena je sigurnost depozita mogu biti potrebni radi pokrića moguće troškove odgode projekta. Sigurnost depozita utvrđuje Sud na pojedinačnoj osnovi. Općenito „gubitnik plaća” primjenjuje se u sudski postupci, prema zakonu o pravosuđe člankom 312. Sud će u svakom slučaju odrediti trošak koji snosi stranka koja izgubi spor na temelju procjene troškova za stručna mišljenja i odvjetnici. Ako ste izgubili tužbi protiv javnog tijela možete rizik plaćanja sudskih troškova Agencije. Sud može, međutim, u posebnim okolnostima odlučiti da stranka koja izgubi spor ne plaća troškove protivnikom. To može biti slučaj ako podnositelj prigovora je javno tijelo ili velika poduzeća. Ali, uvelike ovisi o posebnim okolnostima i postoji nekoliko primjera privatnih podnositelji zahtjeva koji su joj naložiti snošenje troškova javne vlasti (do nekoliko stotina tisuća DKK).

XII. Financijska pomoć mehanizama

Sudovi ne mogu odobriti izuzeća od sudske pristojbe. Sudske pristojbe, međutim, ne primjenjuje ako je tražitelju priznaje „Slobodan” ili ako on/ona ima osiguranje i fulfills određene kriterije za dohodak. Moguće je podnijeti zahtjev za „besplatno” (ili pravna pomoć), prema zakonu o pravosuđe. U pravilu ste ispunjavaju određene kriterije u pogledu dohodak (od 1.1.2012.: 289.000 za dohodak i 368.000 za par). Osim vašeg predmeta mora biti objektivno opravdano. Važnije u pitanjima okoliša moguće je da „Slobodan” može se odobriti na temelju posebnih okolnosti same. To može biti ispunjeni u slučajevima koji se bave pitanjima načela ili pitanja od općeg javnog značaja. Pojedince kao i skupina ili organizacija može podnijeti zahtjev za „Slobodan” na temelju posebnih okolnosti. Pro bono pravnu pomoć može pružiti „pravne klinike” ili odvjetničkih društava. Međutim, to u pravilu se ne proširuje na pitanjima okoliša. Nema javnog interesa prava okoliša organizacije ili odvjetnici u Danskoj koje pružaju pravne savjete javnosti kao takve.

XIII. Pravodobnost

Općenito ne postoje rokovi za javna tijela donosi odluke. Opće pravilo je da Odluka se podnose u razumnom roku. Utvrđene rokove primjenjivati na zahtjeve za pristup informacijama o okolišu, kao i na druge zahtjeve za pristup informacijama. Nema formalne sankcije protiv upravnim tijelima za donošenje odluka u odlaganja. Pritužbu, međutim, mogu podnijeti Europskom ombudsmanu ili, ako u vezi s lokalnim i regionalnim vlastima, državnim nadzornim tijelima. U sudskim postupcima različite rokove primjenjivati uglavnom za stranke. Nakon podnošenja zahtjeva rok obično na četiri tjedna će se tuženik podnese odgovor. Tužitelju i tuženiku će se druga je mogućnost da podnesu izjave – obično unutar četiri tjedna rok svaki. Nakon tog glavni sud pregovori mogu započeti. Nema formalne rokovi u ovoj fazi. Odlukom suda navodi se kao ubrzo nakon kraja sud pregovora – okružni sudovi i Visoki sud žalbe obično u roku od četiri tjedna, prema zakonu o pravosuđe člankom 219. Trajanje civilnog okružni sud i Visoki sud može lako godinu dana ili više. U Vrhovni sud prosječno traje oko dvije godine. Kaznenim predmetima obično se odlučiti u nekoliko mjeseci od pokretanja sudskog postupka. Složeniji kaznene predmete, uključujući okoliša slučajevima može donijeti više vremena. Nadalje, europski javni tužitelj može potrošiti neko vrijeme odlučivanju je li slučaj sudovima i istražiti slučaj.

XIV. Ostala pitanja

Većina administrativnih ekoloških odluka osporavati javnosti upravne žalbe sustava, tj. za žalbe na prirodu i okoliš žalbe. Gotovo sve administrativne odluke su javno objave zajedno s informacijama o tome kako se žaliti na odluku. Prijedlog je uspostaviti lako dostupnom i razumljivom elektronička točka pristupa za upravne žalbe u pitanjima okoliša. Neke smjernice već dostupan na http://www.nmkn.dk/, uključujući pritužbe obliku.http://www.nmkn.dk/ Relativno malo administrativne ekoloških odluka osporiti pred sudovima. Većina građanski sud slučajevima su slučajevi protiv odluka prirodu i okoliš žalbe. Alternativno rješavanje sporova nije uobičajeno u pitanjima okoliša u Danskoj. U građanskim stvarima, prvostupanjski sudovi obično obvezna tražiti nagodbu između stranaka u sporu, prema zakonu o pravosuđe člankom 268. Stranke u slučaju mogu, međutim, zahtijevati od suda da imenuje posrednik u svrhu zatraži izvan suda sporazuma, prema zakonu o pravosuđe člankom 272. Stranke će snošenje troškova. Ako se dogovor postigne Sud može ukinuti. Druge vrste alternativnom rješavanju sporova u pitanjima okoliša nisu formalizirati.

XV. Je stranac

Antidiskriminacija klauzule o jeziku ili zemlja podrijetla ne sastavljenih u procesnim zakonima – osim Nordijske konvencije o zaštiti okoliša i nordijskim jezik Konvencije. Sud jezik u Danskoj danski, prema zakonu o pravosuđe člankom 149. Prijevod dokumenata na danskom obično je potrebna – osim ako obje stranke i sud prihvati izvorni jezik. Dokumenti u nordijskim jezika obično prihvatiti bez prijevoda. Prijevod obično ne i platili vlade u građanskim sudskim predmetima. U kaznenim predmetima prijevod bit će dostavljeni i platili vlade prema Okružnica br. 104/1989.

XVI. Prekogranični slučajevi

Projekata, planova ili programa koja bi mogla imati prekogranične učinke na okoliš u drugim zemljama podliježe dodatnoj postupkom koji osigurava savjetovanje zemalja to može utjecati. U takvim slučajevima tijela dotične zemlje obavješćuje se u skladu s Espooa i zakona o ekološkoj procjeni planova i programa. Savjetovanje zainteresirane javnosti u relevantnim zemljama se zatim ovisna o tijela dotične države. Nema odredaba u danskom zakonodavstvu za neposredno savjetovanje javnosti u drugim zemljama. Stanovništvo u drugim zemljama, međutim, ne isključuje iz sudjelovanja u javnom savjetovanju u Danskoj. Pristup prirodu i okoliš žalbe ili sudovi nije ograničena na danskim državljanima, ali uglavnom ovisi o tome ima li osoba dovoljan pravni interes. Vanjske NVO-ove obično neće imati pristup upravne žalbe ili pravnog položaja pred sudovima, osim ako predstavlja dovoljan pravni interes. Nordijske konvencije o zaštiti okoliša u članku 3. propisuje da svaka osoba pogođenih smetnje od ekološki štetne aktivnosti u drugoj (nordijske) zemlje imaju jednako pravo provjere dopustivosti takvih aktivnosti pred tijelima ili sudovima kao i građani te države.

Ostale poveznice

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.