Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Suomija

Turinį pateikė
Suomija
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Ustav Finske (731/1999), usvojen u svom sadašnjem osnovni oblik u 2000., uključuje temeljno pravo na okoliš prema odjeljku 20. Osigurava sljedeće:

 • Priroda i biološka raznolikost, okoliš i nacionalne baštine odgovornost su sve.
 • Javna tijela nastoje jamčiti svima pravo na zdrav okoliš i svima mogućnost da utječu na odluke koji se odnose na vlastite životnog okruženja.

Pristup pravosuđu regulirana u odjeljku 21. pod naslovom „zaštitu prema”. Odjeljak jamči svakome pravo na svoj slučaj bavio i bez odlaganja pravno nadležni sud ili drugo tijelo, kao i odluku u vezi s njegovim prava ili obveze pregledale sudom ili drugih neovisnih tijela za pravosuđe.

Iako ustavna nadzor iznesu prve ruke unaprijed putem procjena zakonodavnih prijedloga koje ustavnim pravom odbora Parlamenta, ustavna prava također se može pozivati pred sudovima. Ako u predmetu pred sud, primjena akta u očito u suprotnosti s Ustavom, Sud nadređenosti na pružanje u ustavu. Pravo na okoliš primjenjuje nekoliko puta u sudskoj praksi Vrhovni upravni sud, često u tumačenju odredbi o pravu na žalbu. Primjenjivost međunarodnih sporazuma, s druge strane, ovisi o njihovoj provedbi u nacionalnom pravu. U objavljenim sudska praksa, Arhuške konvencije primjenjuje jednom, kako bi se ispravila je nedosljednosti u pravo žalbe za nevladine organizacije (NVO) kroz šire tumačenje primjenjivog nacionalnog prava.

II pravosuđa

Finska sudski sustav podijeljen je na dva neovisna prugama sudovima: Opće sudovima i upravnim sudovima.

Opći sud je linija tri razine:

 • Okružni sudovi
 • Žalbeni sudovi
 • Vrhovni sud

Upravni sud je linija dvije razine:

 • Regionalni upravni sudovi
 • Vrhovni upravni sud

Opći sudova rješavanje građanskim i kaznenim predmetima, dok Upravni sudovi se žalbe protiv tijelo odluka. Osim toga, postoji niz specijaliziranih sudova (npr. tržište sudu, osiguranje Suda i radnom sudu) kao i žalbenih vijeća djeluju u okviru jedne (ili obiju).

Pitanja okoliša općenito odlučuje u prvom stupnju javna tijela, ekoloških sporova obično završavaju s upravnim sudovima. Postoje neke iznimaka, odnosno nekretnine i easement slučajevima, u kojima su žalbe podnesene sa specijaliziranim zemljišta sudova koji djeluju u Prilogu niz okružni sudovi. Osim toga, ekološka šteta i kaznenim predmetima obrađivalo opće sudovima.

U Upravni sud sustava, velik dio svih okolišnih slučajevima centralizirano na jednu regionalne upravni sudovi, tj. Vaasa upravni sud. Ovaj sud bavi svim slučajevima na temelju zakona o zaštiti okoliša (EPA, 86/2000) i vode Act (587/2011), koje čini otprilike jednu četvrtinu ekološke slučajeva u upravnim sudovima nacionalnu razinu. Preostali ekološke slučajevima, npr. za zaštitu prirode, tlo ekstrakcije i vađenje kao i planiranja upotrebe zemljišta i zgrada, bavi se regionalno nadležnim upravnim sudom. Nadalje, ruralni poslovne žalbe (maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd) drške neke žalbe za poljoprivredu, šumarstvo, lov i ribolov. Općenito, geografske i znatne nadležnosti nadležnih sudova u pitanjima okoliša prilično jasno definirane zakonom, te iako granične slučajeve može doći, mogućnost biranja najpovoljnijeg suda ne postoji.

Općenito, tijelo odluka može osporiti putem podnošenje upravne žalbe s regionalnim upravni sud, kako je propisano administrativne sudskog postupka Act (ajpa, 586/1996). Kao iznimka od tog, odlukama općinskih vlasti pod nadležnost predviđeno njihovim samoupravi osporavaju umjesto putem komunalnog žalbe, koji predstavlja drugog osnovne kategorije žalbi. Iako ekoloških odluka obično su predmet na upravnu žalbu, postoje iznimaka (npr. općinske planovima korištenja zemljišta, naredbama i lokalnih ekoloških pravila kao i tlo ekstrakcije i vađenje dozvole), koje su preispitati na temelju komunalni žalbe.

Pravo pružanja nadležnost za donošenje odluka propisuje vrstu žalbe Odluka podliježe. Glavna razlika između dviju žalbeni postupci je da Općinski žalbe dostupne svim članovima općina, uz pravo na upravnu žalbu obično je ograničena na stranke koje su izravno utjecati odluka. S druge strane, upravnog suda nadzora šira na upravnu žalbu od komunalnog žalbe. Opći žalbe razdoblje je trideset dana od obavijesti o odluci. Upravni sud postupak uglavnom se obaviti pisanim putem, putem pisane izjave od nadležnih tijela, tužitelji i druge stranke u postupku. Pravnog zastupnika nije obvezna i ajpa ne određuje mnogim formalnim zahtjevima kao na žalbu ili drugim fazama postupka.

Upravni sud odluku može dodatno žalba na Vrhovni upravni sud. Ovisno o predmetu na, kao i ishod u upravni sud, dopust na žalbu može zahtijevati (u pitanjima okoliša, npr. korištenje zemljišta i građevinske dozvole, detaljni plan odluke), ali opće pravilo je da Vrhovni upravni sud odlučuje o svim predmetima koje je pred njega. Odluka Ministarstva i vlade (izvlaštenje dozvola, na primjer) općenito osporavati žalbu izravno s visokom upravnom sudu. Pored redovnih žalbe, postoji niz posebnim lijek, poput administrativnih parnica (hallintoriita, förvaltningstvistemål) i materijal porezne žalba (perustevalitus, grundbesvär), koji nisu osobito relevantne u području okoliša pravde. Nadalje, ajpa predviđa tri znači izvanrednih žalbe:

 • Postupovni pritužbu (kantelu, klagan) koji se mogu predati Regionalni upravni sud u žalba šest mjeseci
 • Obnavljanje isteklo vrijeme (menetetyn määräajan palauttaminen, återställande av försutten fatalietid), predati Vrhovni upravni sud
 • Poništenje (purku, återbrytande), predati Vrhovni upravni sud.

Upravne žalbe je reformatory lijek, koji je sud nadležan je za izmjenu osporiti odluku. U načelu, ovlasti suda da preispita predmetu na su prilično dugi, ali samodiscipline izvršavaju u tom pogledu. Izmjene su obično lijevo za situacije kada osporiti odluku su nezakonito kao takvog, ali prevrtanje i obnavljanje administrativni postupak može se izbjeći samo ograničen izmjena, koja služi općeg procesa gospodarskim razmatranjima. U pitanjima okoliša, revizija spornih uvjeti dozvole sadrži tipične uporabe ove reformatory snage. Općinski žalbe s druge je strane cassatory, Sud može podržati ili ukidati tijelo odluke. Međutim, zakon se obično predviđaju iznimke od ovog pravila u pitanjima okoliša, omogućujući upravni sud da ograničene izmjene i u tim slučajevima (npr. zemljišta ekstrakcija dozvola stvarima).

Je ajpa zahtijeva da žalitelj navodi osnove za pobijanje odluke, ali je za upravni sud otkriti prava prema kojima zakonitost odluka se preispituje. Pri razmatranju upravnih žalbi, upravnog suda odgovornosti vrlo opsežan i reviziju nije ograničena izričito u kojoj je naveden u žalbi. U postupanju s komunalnim žalbe, s druge strane, Sud je strogo poštovati razloge nezakonitosti pozvati podnositelja žalbe. Na lokalnim žalbeni postupak, žalbenih razloga također se mora navesti unutar žalbenog razdoblja dok upravni žalbeni postupak predviđa više prostora za nadopunu jedan žalbe tijekom postupka.

S obzirom na pregled činjenica ajpa predviđa da Sud na vlastitu inicijativu prikupiti dokaze koliko je nepristranost i pravičnost postupka i prirodi slučaja to zahtijevaju. Sud može, primjerice, zatražiti posebne sudionika stjecati stručnjak izjave ili organizirati usmenu raspravu ili promatrana za utvrđivanje činjenica slučaja.

Opći sud postupak posjetiti različite i donekle detaljnije postupovne uredbe, poglavito zakona o sudskome postupku (cjp, 4/1734, brojne izmjene) i Zakona o kaznenom postupku (KPD, 689/1997). Postupak uglavnom se oralno, a stranke obveze u pozivanja na okolnosti i utvrđivanju činjenica općenito su izraženiji nego u administrativne sudske postupke. Odlukom Okružnog suda može se podnijeti žalba Sudu, ali punu pažnju žalbe zahtijeva kvalificirani udjel (dovoljno privatnoj tužbi ili kažnjivim rečenica) ili, alternativno, odobriti poseban dopust za nastavak postupka. Na odluku žalbenog suda zahtijeva dopust na žalbu iz Vrhovni sud, koji je prvenstveno je instanca za sudsko presedana (u suprotnosti s visokom upravnom sudu). Pod određenim uvjetima, moguće je podnijeti zahtjev za dopust protiv okružni sud odluku izravno s Vrhovni sud i izvanrednih pravnih lijekova također su dostupni na Opći sud strani.

Uz navedeno, i autonomne Ålandski otoci mora biti navedeno. Ova samoupravne pokrajine nadležna prolaziti vlastitim zakonodavstvom u mnogim područjima prava, uključujući pitanja okoliša, koje djeluju na autonomiju Ålandski (1144/1991). Druga područja, poput sudskog sustava i postupaka, primjenjuju ponajprije državnim zakonom, znači navedenom članici akti primjenjuju na sudske postupke. Otoke imati opće okružni sud kao i upravni sud, koja djeluju unutar svojih nacionalnih hijerarhije. Međutim, odluke koje donose regionalne vlade žalbu izravno Vrhovni upravni sud. Osim toga, centralizaciju preispitivanje pitanjima okoliša prethodno opisano ne primjenjuje na pitanjima okoliša na Ålandske, tj. upravnog suda Ålandski bavi tim pitanjima na otocima.

III pristup informacijama slučajevima

Pristup informacijama o okolišu podliježe općenito zakonom o otvorenost vlade aktivnosti (aoga, 621/1999), prema kojoj službenih dokumenata u javnoj domeni, osim ako je izričito predviđeno drukčije.

U slučajevima kada je dužnosnik ili zaposlenik nadležno tijelo odbije zahtjev za informaciju:

 • On mora navesti razloge za odbijanje i pružiti upute o tome kako postupiti u pitanju.
 • Nakon tog odbijanja zahtjeva za pristup može obnoviti s tijelom, kako bi se utvrdila upravna odluka.
 • Pravo zahtijeva da zahtjev za pristup smatrati i pristup odobren bez odlaganja, a u svakom slučaju u roku od dva tjedna zahtjeva (četiri tjedna za iznimno zahtjevan zahtjeva).

Ako tijelo donosi konačnu odluku negativan, može se osporiti upravnih žalbi na Regionalni upravni sud, iz prethodne točke. Žalbe protiv odluka određenih tijela podnijeti izravno s visokom upravnom sudu. Poput svakog tijela odluku, takva se odluka o odbijanju traži ajpa uključiti žalbe upute, koje navodi gdje žalba može biti podnesena i u kojem roku, kao i druge zahtjeve za osporavanje odluke.

Upravni sud općenito je pristup cjelokupnom upravni predmet spis osporiti odluku, zajedno s mogućnost zatražiti dodatne informacije od tijela. Dakle, čije je objavljivanje osporavali obično stečenih Suda kako bi se preispitala valjanost razloga na kojima je pristup odbijen. U svojoj reviziji odluke Nadzornog tijela, sud ako dolaze do drugačijeg zaključka, nadležno za nalog žalitelj pristup traženom dokumentu.

Pravo ne trenutačno osiguravaju potpuno učinkovit pravni lijek u slučajevima kada tijelo holding tražene informacije kašnjenja u ispunjavanju zahtjeva za pristup; Iako je to zakonodavstvo u pripremi. Trenutačno, pristup sudu potrebna odluka o odbijanju da može osporiti, upravni sudovi nisu nadležni intervenirati u sama pasivnost tijelo (vidi sljedeći odjeljak XIII). Međutim, moguće je podnijeti Administrativnom pritužbe s nadzor tijelo ili ombudsman, ali kao nadzornici obično nemaju ovlast za prinudno pasivnih tijela u pojedinačnim pitanjima.

S obzirom na regionalne uprave Ålandskih otoka, pristup informacijama uređena je regionalno zakonodavstvo (landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, 1977: 72). Unatoč manje detaljne odredbe s obzirom na traženje dokumenata, odgovarajući postupak prema regionalnim Zakonom odgovara što je gore opisano. Isto vrijedi za osporavanje uskraćivanja kroz žalbe; Osim što sud revizije u određenim slučajevima prethoditi zahtjev za administrativno preispitivanje s regionalnim vlada. Kako je navedeno gore, žalbe protiv odluka vlade su podneseni izravno s visokom upravnom sudu.

IV. pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Opći administrativni postupak

Postupak u administrativnim pitanjima obično uređena zakonom o upravnom postupku (APA, 434/2003), koji sadrži odredbe o temeljnim načelima dobrog upravljanja i na postupak u administrativnim pitanjima. Postupak pod APA se u pitanjima okoliša osim ako drugačije predviđeno u primjenjivom materijalnog prava. Čak i tada, odredbe kao i načela APA primjenjuju komplementarnost. Drugim riječima, APA utvrđuju opći postupak, koji se zatim prilagođene o posebnim točkama razne druge zakone. Mnoge vrste pitanjima okoliša se pridržavati prilagođene postupcima. Okoliš izdavanje dozvola u okviru SGP-a i prostorno planiranje pod korištenje zemljišta i zgrada Act (luba, 132/1999) primjerima postupaka koji su se dosad naširoko regulirana u nepridržavanje APA. Povrh vlastitih regionalne tvari zakonodavstva o okolišu, upravljanju Ålandski otoci poštuje regionalne akt reguliranju administrativni postupak (förvaltningslag för landskapet Åland, 2008: 9). Opći administrativni postupak u okviru regionalni zakon usko odgovara postupak u okviru zakonodavstva.

Administrativni postupak ne uključuje opći fazi unutarnje revizije, tj. preispitivanje u donošenju odluka ili nadređenog upravnim tijelom. Međutim, materijalno pravo može propisati takav administrativno preispitivanje postupaka. Ako se postupak nije predviđeno ne može zaobići izravno podnošenje žalbe sudu. Kao primjer luba propisuje da sudski postupci su prethoditi zahtjev za ispravak s lokalnim nadzorom tijelo u slučajevima kada spor je odlučilo je dužnosnik s prenošenjem ovlasti. Rok za podnošenje zahtjeva za administrativno preispitivanje obično je kraće od žalbeni postupak, a tijelo može zahtijevati da daju prednost obradu zahtjeva te. Uobičajeno samo one koji su podnijeli zahtjev za administrativno preispitivanje imaju pravo na izazov preispitivanja odluka kroz žalbe, osim ako izvorne odluke promijenjeno je kao rezultat zahtjeva.

Upravni sud nadležan preispitati i postupovnu i materijalnu zakonitost administrativne odluke i, s iznimkom komunalnog žalbe (vidjeti odjeljak II. gore), nisu obvezane optužbe izričito prikazati u žalbi. Kada je zatražila, sud će ocjenu valjanosti materijalnu i tehničku nalazi, odluka temelji. Sud je na pitanje stručnost tijela i ponovno ocijeniti neovisno činjenice slučaja ili njihove posljedice u slučaju na. Kako je opisano ranije suda znači ispunjavanja svoje obveze kontrole uključuju na primjer provođenju gledanja u relevantnom području ili saslušanja stručnjaka tijela izvan predmetu na.

Planovima korištenja zemljišta

Odluke o prihvaćanju komunalni planovima korištenja zemljišta (lokalno diplomski ili detaljni planovi) pod luba mogu osporiti znači komunalnog žalbe s regionalnim upravni sud. Pored izravno zainteresiranih strana, pravo žalbe pripada svi članovi općina. To uključuje registrirana udruženja domicil u općini. Osim toga, pravo žalbe pripada drugi registrirani lokalne ili regionalne organizacije ako predmet odnosi na području njegovog poslovanja.

Naprotiv, žalbe protiv regionalnih planova koji su ratificirale Ministarstvo okoliša, podneseni izravno s visokom upravnom sudu. Uz navedeno, također na nacionalnoj razini aktivno organizacije imaju pravo žalbe protiv odluke o odobrenju regionalnih planova na određenim područjima, određene u Aktu. Od planiranja Odluka preispitati na temelju komunalni žalbe, Sud obavio je strogo ograničiti na temelju protupravnost koju navodi žalitelj. Kao iznimka od cassatory prirode Općinskog žalbe luba uključuje odredbe da bi Sud mogao dati neznatne izmjene plana pod određenim uvjetima. U pogledu postupka primjenjuje opći postupak u okviru ajpa.

Alandski otoci imaju svoje regionalne akt o planovima i građevinarstvo (plan- och bygglag för landskapet Åland, 2008: 102). Regionalnog zakona predviđa dvije razine planova: lokalne zapovjednik i detaljni planovi. Slična svoje partnere u okviru luba, takvi planovi su odobrio općine te putem komunalnog žalbu upravni sud Åland.” Pored izravno zainteresiranim stranama i članovima općine, pravo žalbe pripada organizacije registrirane u regiji kada predmet odnosi na području njegovog poslovanja.

Okolišne dozvole

Nadležnost za dodjelu dozvole iz SGP-a za aktivnosti koje mogu dovesti do onečišćenja okoliša (okolišne dozvole) dijeli se između četiriju regionalne državne upravne agencije (rsa-agency; Avi, provedbu RFV) i općinskih tijela za okoliš. Režimom dozvole uključuje aktivnosti od životinjskih skloništa za najvećih industrijskih postrojenja (IPPC), i dozvola može biti integrirani u one pod vodom akta. Dozvola odluka može osporiti putem upravne žalbe s Vaasa upravni sud, koja ima nacionalni nadležnost u žalbi pitanjima iz SGP-a. Iznimka od ovog je autonomna Aland, koja imaju vlastite zakonodavstvo o zaštiti okoliša. Dozvola odluke na temelju ovog regionalno zakonodavstvo donosi zaštitu okoliša i zdravlja tijela Ålandskih otoka (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet) i preispitati na poziv upravni sud Åland.”

Pored reguliranju administrativnih dozvola postupak, SGP također uključuje posebne odredbe o sudskim postupcima. Pravo žalbe donekle širi od prema normi odredbe ajpa, osoba čija prava ili interese može utjecati to pitanje. Pravo žalbe i registrirani udruga ili zaklada čija je svrha promicati ekološka, zdravlje ili zaštitu prirode ili opće prostora okoliša i čije područje djelatnosti podvrgava se utjecaj na okoliš u pitanju. Nadalje, određena tijela imaju pravo žalbe odluka u okviru SGP-a. Sudjelovanje tijekom upravnog dopustiti postupak nije preduvjet za stajaće na sudu, ali osim drugih uvjeta isporuke i objavljivanje dozvola odluke, dozvolu tijelo mora dati posebnu obavijest o svojoj odluci da svatko tko je uložio prigovor tijekom postupka ili zahtijevaju takve obavijesti.

Početne faze sudskog postupka za žalbe slučajevima razlikuju od općih žalbeni postupak:

 • Žalbe mogle dostaviti tijelu koje je izdalo dozvolu odluke, umjesto Suda.
 • To tijelo tada da obavijest o podnijeli žalbu i odvojeno obavijesti zainteresiranih strana i tijela, kako bi odgovori moraju podnijeti.
 • Tek tada je kompletan spis dostaviti Vaasa upravni sud.

Druga obilježja posebno u SGP-a slučajeva pružena mogućnost za sud ili dio skupštine da provede nadzoru, tj. jednostavnijim čine gledanja.

Sud nadležnosti i odgovornosti preispitivanje iste su kao i u drugim upravnih žalbi pitanja. Oba i proceduralna zakonitost odluke koja je dovedena odgovorni za pregled, kao i povezanih materijala i tehničkim nalazima. Međutim, radi osiguranja sud dovoljno znanja, stručnih sudaca koji su osposobljeni iz tehničkih ili prirodnih znanosti umjesto prava, imenuju se kao punopravni članovi Vaasa upravni sud. Pri odlučivanju pitanja u okviru SGP-a ili vode akt, dva pravnik članove Suda pridružiti jednoj od specijaliziranih članova, umjesto općenito nadležna tijela tri pravno osposobljavanje sudaca. Kao niti nacionalna SGP-a niti povezanih sud specijalizacije primjenjuje na Ålandske otoke, odgovarajućih dozvola žalbe postupa u skladu s redovitim upravni sud postupak u upravni sud Åland.”

Odluka Vaasa upravni sud može dodatno žalba na Vrhovni upravni sud u redovnim način. Suci osposobljeno u tehničke i fizičke znanosti zapošljava Vrhovnog primjer, na temelju vremena imenovanja. Specijaliziranih suci i povezanih pri odlučivanju žalbe protiv odluka upravnog suda Ålandski u zaštiti okoliša i vode slučajevima. Na njoj se navodi da odgovarajuće specijalizirane pola članova Suda i povezanih pri odlučivanju druge žalbi pitanjima, poput onih o zaštiti djece, nedobrovoljne postupanja i patenata.

Opće pravilo u sve administrativne sudske postupke, koji se primjenjuje i na ekološke dozvole pitanja, da se administrativne odluke može izvršiti samo nakon sredstva i rokove za osporavanje odluka kroz žalbe iscrpljeni. Stoga privlačniji protiv okolišnu dozvolu odluku uobičajeno obustavlja početka ovlašteni aktivnosti dok se žalbeni sud presudio o tom pitanju. Kao iznimka od ovog suspenzivni učinak, upravno tijelo može pod određenim uvjetima izdati privremenu bi za provedbu dozvola unatoč žalbe, bilo zajedno s dozvola odluku ili kratko nakon toga putem zasebne odluke. Sud nadležan preispitati tog zahtjeva i obustaviti provedbu unatoč tome. Ovaj sustav pravno sredstvo je podrobnije opisan u nastavku (Odjeljak X).

Postupak procjene utjecaja na okoliš

Procjena učinka na okoliš (EIA) postupak regulirana zakonom o postupka procjene utjecaja na okoliš (EIA 468/1994) zajedno s komplementarnom vladina uredba (713/2006). Uredba uključuje popis aktivnosti (pragovi), za koje EIA uvijek je potrebna. Osim toga, državno tijelo je nadležno za odlučivanje o tome treba li procjenu utjecaja na okoliš zahtijeva se u slučaju ostale aktivnosti (pregleda). U većini slučajeva to tijelo Regionalni centar za gospodarski razvoj, promet i okoliš (ete-centre; Ely-keskus, ntm-central).

U slučajevima kada provjere odluku pozitivan, tj. procjena postupak:

 • Odluka se može osporavati upravne žalbe s regionalnim upravni sud investitor/korisnika
 • Preispitivanje postupka slijediti redovni upravnih žalbi postupak u okviru ajpa, kao što je opisano u prethodnim kontekstima.

U slučajevima kada provjere je odluka negativna:

 • Odluka može pobijati u kasnijoj fazi, u kontekstu završne dozvole ili druge suglasnost odluke u pitanju.
 • Postupovne uvjete, uključujući pravo žalbe, utvrđuje kako taj pristanak odluka može osporiti

Kao primjer, odluku da neće zahtijevati EIA za korištenje zemljišta plan može osporiti kada i ako plan odobren, putem komunalnog žalbu Regionalni upravni sud, a sličan negativne odluke prije okolišnu dozvolu osporava zajedno s dozvolu, upravnih žalbi na Vaasa upravni sud.

I sadržajne i postupovne zakonitosti odluke o provjeri mogu se preispitati sada i suda nadzora suglasnost s preispitivanjem suglasnost odluke. Privremene izvještaje koje izdaje koordinacijsko tijelo tijekom utvrđivanja opsega ili zaključivanja fazama postupka procjene nisu zasebno appealable. Umjesto toga, EIA aktom predviđeno da bitni nedostaci u procjeni koja također obuhvaća temeljne i proceduralne nedostatke, može pozvati protiv konačnog dogovora odluke. Kada zatražila, Sud može provjeriti valjanost spornih nalazi EIA. Sudjelovanje u ili tijekom EIA postupak nije formalni preduvjet za osporavanje ili odlukom o suglasnosti ili EIA prije njega. Činjenicu da procjenu izostavljeni Sveukupno se može pozvati na sličan način, koji se, u skladu sa sudskom praksom, znači upravni sud nadležan preispitati potrebu za procjenu utjecaja na okoliš je li zaštitni pregled odluka izdana ili ne, pod uvjetom da je osnovala potrebne činjenice da riješi to pitanje.

Izvršivost i pravno sredstvo uređuje postupak za odobrenje odluke. Osim toga, EIA aktom predviđeno da, ako provedbe projekta ne zahtijevaju dozvolu ili drugih odlukom o odobrenju i provedbi nabave bez potrebne EIA, nadležna regionalna državno tijelo ima ovlast bi takva provedba zaustave do EIA provedeno.

Postupak procjene utjecaja na okoliš na Ålandskim otocima uređuje regionalne Act (landskapslag om miljökonsekvensbedömning, 2006: 82) i odluka (landskapsförordning om miljökonsekvensbedömning, 2006: 86). U odnosu na državu postupak, ne postoji odvojeno tijelo odgovorno za probir, tj. administrativno tijelo nadležno u glavnom dozvole ili suglasnost pitanju odlučuje postoji li potreba za procjenu utjecaja na okoliš kad to nije potrebno izravno zakonom. Sredstva osporavanja EIA odlučivanja i pozivanja na neispravan EIA odgovaraju što je gore opisano. Su žalbe podnesene s upravnog suda Ålandski ili Vrhovni upravni sud, ovisno o upravno tijelo čiji pristanak odluku je dovedena u pitanje.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Uobičajeno, lako dostupna sredstva za pojedinačni tražiti izvršenje ekološke odgovornosti od privatnih subjekata mora pristupiti nadležnim komunalnog ili državno tijelo sa zahtjevom za provedbu mjera. Privatna provedba javnim pravom nije moguće, tj. privatne osobe ne može donijeti druge privatne strane na Sud za kršenje ekološke odgovornosti prema javnosti.

Provedba privatnih ekološke obveze moguće. Naknada štete koja proizlazi iz ekološke smetnje, kao što su oštećivanje imovine, zdravlje ozljeda ili financijski gubitak, može se tražiti u Općem sudu. Postoji određeni akt koje reguliraju tu vrstu privatnoga štete, akt o naknadi za štetu u okolišu (737/1994), koji je dopunjen opći deliktom odgovornost Act (412/1974). Od prvospomenutog Act također pokriva troškove mjera za sprečavanje štete nanesene okolišu prijeti osoba koje mjere, kao i mjere za prijenos oštećena okruženju. To znači da je moguće tražiti presudom Suda u vezi s troškovima vratiti jednu imovinu izravno protiv odgovornu stranku, bez zahtijevanja bi čišćenja ili javnih tijela. Za rijetke iznimke, privatne osobe ne mogu drukčije slijede naknadu štete javnim interesima prema okolišu. Određene aktivnosti i situacijama, poput smetnje zbog zemljišta ili permit-authorised onečišćenje vode, podliježu posebno uređena naknade koje zaobići opće odgovornosti zakonodavstva. Sudske zabrane ne može se obično traži od subjekata izravno na sudu; Nadležna nadzorna upravno tijelo treba promatrati za takvu provedbu.

U osnovi jednaka su mogućnosti dostupne u odnosu na potraživanja od javnih tijela: Kako bi stekle presude Suda obvezivanje javno tijelo poduzme, prvi primjer odluke od tijelo općenito potrebni. Nakon preispitivanja ove Odluke, Upravni sud nadležan je pronaći izvršne mjere opravdane. Što je navedeno o lijek protiv pasivnost agencije vrijedi i ovdje (vidi sljedeći odjeljak XIII). Pritužbe na nadzor državnih tijela bit će podrobnije opisan u nastavku (Odjeljak VI.). S druge strane, naknadu štete uzrokovane obnašanja javne vlasti mogu, pod određenim uvjetima, biti zatražen izravno u Općem sudu na temelju deliktom odgovornost akta. Naravno, ako su tvrdnje usmjereni protiv državu ili općinu u sposobnosti subjekta, na primjer, iste odgovornosti postupaka za privatne operatere primjenjuju.

U pogledu provedbe kroz zahtjev nadležnom nadzorna tijela nadležnom tijelu da je pristup općenito utvrđeni u primjenjivim tvari prava ili u slučaju općinske vlasti, na lokalnim propisima izdanih na temelju tog zakona. Stoga SGP-u, na primjer, utvrđuje nadležno državno tijelo nadležno za nadzor kao i zahtijeva općine dodijeliti jednog od svojih odbora kao lokalni nadzorna tijela. Na državnoj razini, ete-center obično je nadležno tijelo nadležno za nadzor u pitanjima okoliša.

Tvar zakon definira nadzorna tijela ovlasti izvršenja, tj. nadležnost tijela da koriste administrativna prisile protiv nekog kršenje odredbi zakona. Ovisno o slučaju, to može na primjer uključivati naloga poštuje dozvola, sprečavanje ili ispravljanje štete za okoliš ili poništavanje dozvole. U načelu, svatko može pristupiti tijelu zahtjev za takve mjere izvršenja od nadzornog tijela, iako okoliša akti uključuju posebne odredbe prava. Među drugi oblici upravne prisile, postupak opisan ovdje primjenjuje bitno za provedbu obveza iz sustavu Direktive o odgovornosti za okoliš, prenijeti u dio zakonom o zbrinjavanje određenih štete na okolišu (383/2009).

Bez obzira je li javna odgovornost ili drugih tvari nadzora ili izvršenje započeta putem privatnog zahtjev ili na vlastitu inicijativu Agencije, konačna odluka u predmetu može pobijati kroz žalbu u redovitim način. To znači odluka uvjerljivih prijevoznik za ispravljanje situacije da povrede njegovih dozvola, primjerice, mogu osporiti operater, iako je Odluka ne zahtijevati mjere od subjekta mogu osporiti zainteresirane treće strane (npr. nevladine organizacije koja je zatražila izvršenje). Kao što je i uobičajeno, pravo žalbe uređena primjenjivim tvari prava. Obično, pravo na žalbu u provedbu ograničenijeg nego u odgovarajuće dozvole odobrenje pitanja, ali to nikako nije uvijek tako. U većini situacija najmanje neighbors i nevladine organizacije imaju pravo žalbe. Nešto istaknuti da činjenica da Nadzorno tijelo odlučilo o zahtjevu za provedbu, nužno ne daje pravo osobi koja pokrene pitanje, tj. podnijela zahtjev, osporiti odluku na sudu.

S obzirom na Ålandske otoke, državna odštetno pravo primjenjuje u autonomnoj regiji te. Isto tako, načela za molitelj izvršenje u skladu s gore opisano. Primarni nadzorna tijela o otoka zaštitu okoliša i zdravlja tijelo Åland, regionalne i općinske izgradnja nadzor tijela.

VI drugim sredstvima pristup pravosuđu

Kao što je gore spomenuto, osim izravno izazov administrativne odluke i mogućnost upravne pritužbe dostupan. Pritužbe se mogu podnijeti komunalnog ili državnim nadzornim tijelima, kada je relevantno, ili dva Vrhovnog nadzornika.

Parlamentarni ombudsman i ministar pravosuđa s vladom dvije su Vrhovnog nadzornici tijela javne vlasti i dužnosnika usklađenost s pravom i dobre upravne prakse, s naglaskom na temeljnih i ljudskih prava. Uz manje razlike, nadležnosti vrhovnih nadzornici su uglavnom isti, i proširi i na vlasti Autonomne Ålandski otoci. Na nadzornika daje svoje mišljenje u pritužbi podnesenih njih te su također nadležne za izdavanje službenih reprimands kao i pokrenuti kazneni progon za malfeasance. Na nadzornika može pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu. Na njoj se navodi da je vrhovni nadzornici zakonitosti su nadležna za istragu aktivnosti sudova i sudskih dužnosnika koji prirodno zahtijeva pozorno razmatranje s obzirom na diobu vlasti i neovisnost pravosuđa. Na nadzornika nisu nadležni za prinudno tijela ili dužnosnika u pojedina pitanja ili ukinuti ili izmijeniti odluke ili ulaganje žalbe vlastitih.

Da su također brojne specijalizirane nadzornika s nacionalni nadležnosti, poput zaštite podataka Ombudsmana, potrošač ombudsmanu i Ombudsman za manjine, primjerice, no takav ured namijenjeno posebno pitanjima okoliša. Umjesto toga, upravne pritužbe mogu se podnijeti s lokalnim ili regionalnim administrativnim tijelima nadzorne funkcije, poput nadređenog općinsko tijelo, navedenom ete-centre ili rsa-agency.

Osim toga, nadzor ili druge vlasti često pravo osporavati ekoloških odluka na isti način kao privatne osobe. Obično, kao tijelo pravo žalbe u pitanjima okoliša propisan je na ete-centre. Prijavljivanje takvih tijela u pogledu diskutabilne odluka može daljnje korištenje tijela pravo osporiti, ali nema sredstva za učinkovito prisiliti tijelo zapošljavati svoje pravo žalbe.

U kontekstu kaznenog postupka, javni tužitelj je, na zahtjev, obvezan slijediti privatne tužbe za naknadu štete u ime oštećenih strana. Tom pomoći besplatno je i tužitelj može odbiti zahtjev samo ako je zahtjev očito neutemeljen ili prezentacija bi znatno naštetiti kaznenog progona predmeta. Oštećene strane i sekundarno pravo progona. Drugim riječima, u kaznenom predmetu ako tužitelj odlučio ne kaznenog progona, oštećena stranka ima pravo na priopćenje kaznene optužnica za djela i slučaj odlučuje Sud.

Na nacionalnoj razini, postoji niz tužitelja specijaliziranih za pitanja okoliša, koji može odrediti, posebnim bi, na slučajeve izvan svoje opće nadležnosti.

VII pravnog položaja

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Obveza da sasluša tijekom upravnog postupka obično uređena primjenjivim tvari prava (APA); Ostalo mogu sudjelovati putem javnih savjetovanja.

Pravo žalbe za izravno pogođene stranke kao i za druge kada propisana mjerodavnim tvari prava; Svi članovi, u područjima koja su podložna komunalni žalbe.

NVO-i

Uz nekoliko iznimaka, posebne odredbe o stalnom tijekom upravnog postupka, tj. nevladine organizacije mogu sudjelovati putem javnih savjetovanja.

Pravo žalbe predviđena tvar prava u najvažnijim pitanjima okoliša, dopuniti u određenoj mjeri slučaj zakona i. NVO moraju biti registrirana, a određene zahtjeve s obzirom na području rada (zemljopisna/registracija svrhu) obično propisano.

Drugih pravnih subjekata

Ostali privatni pravni subjekti obično imaju prava sudjelovanja prema istim pravilima kao i pojedinaca.

Ostali privatni pravni subjekti obično imaju pravo žalbe prema istim pravilima pojedinaca.

Ad hoc skupine

Sudjelovanje preko javno savjetovanje; drukčije sposobnost sadržane pojedinaca.

Ne, tj. sposobnost sadržane pojedinaca.

vanjske nevladine organizacije

Prava sudjelovanja u prekograničnim postupak procjene utjecaja na okoliš; granica Ugovori i ostali sporazumi mogu predvidjeti prava u drugim postupcima.

Pravo žalbe u skladu s redovnim odredbe, tj. uobičajeno temelji na području operacije, uzimajući u obzir moguće obveze koje proizlaze iz granica ili drugim ugovorima.

Sve druge [1]#_ftn1

Primjenjivim tvari pravo može zajamčiti da državne vlasti, općine i/ili općinske vlasti treba savjetovati prije odlučivanja.

Državne vlasti, općina kao i općinske vlasti mogu imati pravo žalbe na temelju primjenjivih tvari prava ili na temelju ajpa.

Zapažanja koja su predstavljena u gornjoj tablici iznose grubi generalizacija. Odredbe o prava sudjelovanja i stalnih tijekom upravnog postupka i žalbenom postupku razlikuju prema potrebi tvari i/ili postupovnim pravom.

Obično materijalno pravo propisuje koji se posebno prijavljena i/ili saslušani tijekom upravnog postupka kao i li šire javno savjetovanje nekih sortiranje je postavljen prije odlučivanja. Ako postupak nije izričito regulirana općim odredbama APA primjenjuju. APA propisuje stalnog kao stranka osobi u predmetu ako njegova prava ili obveze utječe tvari i zahtijeva da takva stranka biti saslušani pred tvari odlučeno. Osim toga, APA zahtijeva da tijelo pričuva i ostalo priliku za sudjelovanje u pitanjima koja mogu imati značajan utjecaj na žive ili radnih uvjeta osim stranaka. U većini slučajeva, ekoloških tvari pravo propisuje šire stalnog i/ili savjetovanja. U okolišnu dozvolu pitanjima, primjerice, SGP propisuje stalnog (pravo da se posebno saslušalo) za Svatko čija prava i obveza može utjecati predmet te pruža drugi priliku da iznesu svoje mišljenje tijekom opće javno savjetovanje (pisanim putem). Nevladine organizacije nisu uobičajeno propisano stalnog tijekom upravnih postupaka, što znači da su općenito sudjelovati tijekom javnog savjetovanja, kada takva se predviđaju kao dio postupka.

Kao što je opisano, zajednički ajpa predviđa pravo žalbe na administrativne odluke. To pravo pripada osoba kojoj je odluka upućena ili čije pravo, obveze ili interes izravno utječe odluka. Međutim, zakonodavstva o okolišu često uključuje zamijenio odredbama koje obično propisuju širi pravo žalbe. Stoga SGP-a, primjerice, pruža opće pravo žalbe za sve osobe čije prava ili interese može utjecati, dok luba utvrđuju detaljniji okvir za pravo žalbe na različite vrste zgrade i zemljište dozvola pod režimom. Osim toga, odluke koje podliježu komunalni žalbe, kao što su upotreba zemljišta odluke o planiranju, to može se osporavati bilo koji član općine koji obuhvaća svaki pojedinac, korporacija itd. domicil u općini kao i svatko tko posjeduje ili zauzima vlasništva u općini.

Pravo na žalbu predviđeno je NVO protiv većinu, ali ne za sve vrste odluka. Nadalje, sudska praksa predviđa dodatno pravo žalbe u nekim pitanjima, kad nije propisane izričito zakonom. Nevladina organizacija moraju registrirati kako bi se pravo na žalbu. Osim toga, primjenjivim materijalnog prava obično uključuje zahtjeve u pogledu organizacije geografske i/ili znatnim području rada. Stoga SGP-a, primjerice, predviđa pravo žalbe na registrirane udruga ili zaklada čija je svrha promicati ekološka, zdravlje ili zaštitu prirode ili opći prostora okoliša i čije područje djelatnosti podvrgava se utjecaj na okoliš u pitanju. U slučajevima kada se veza između NVO-ove svrha i spornih odluka ne smije biti očitih poput različitih rezidenata” ili selo udruženja, primjerice, statuta organizacije obično savjet za rješavanje pravo žalbe. Nema zahtjeva za trajanja aktivnosti ili broj članova.

Kada pravo žalbe, međutim, žalitelji, nevladine organizacije ili pojedinci, općenito nisu ograničene na zahtijevanje oštećenja njihovih prava ili interesi, već se umjesto slobodno osporiti odluku na temelju javnog interesa te. Predmetne privatnih osoba stoga može osporiti rudarstvo dozvolu jer ugrožava stanište zaštićenih vrsta, na primjer.

Kao što je opisano, zajednički SGP-a predviđa javna obavijest/savjetovanja i tijekom sudske žalbene postupke (vidi odjeljak IV.). Ostali sudski postupci u pitanjima okoliša nemaju takve fazi i, posljedično, predviđa samo savjetovanje izravno zainteresiranih strana. Mogućnosti za sudjelovanje nevladinih organizacija i drugih članova javnosti koji nisu osporava predmetnu odluku, stoga su prilično ograničen. Međutim, neke sudska praksa povezivanje u Suda te non-appellant osoba/subjekata na sudjelovanje tijekom upravnog postupka.

Osim komunalni žalbe, nema actio popularis s obzirom na pristup sudu. Napomena mogućnost zatražiti djelovanje nadzorna tijela, međutim (vidi odjeljak V.). U IPPC pitanja slijedi SGP, dok u EIA pitanja lijepi na ajpa ili postupak konačnog dogovora pitanja (vidjeti odjeljak IV.).

Sudjelovanje u postupak procjene utjecaja na okoliš projekata koji bi mogli imati znatniji prekograničnih posljedica opisan je u nastavku (odjeljak XVI. U drugim postupcima stalnog i sudjelovanje osoba s domicilom u drugim zemljama kao i strane nevladinih organizacija prvenstveno uređena granica Ugovorima i drugim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima i zakonodavstva koje prenosi ih. Posebno Konvencije o zaštiti okoliša između Danske, Finske, Norveške i Švedske (nordijski zaštite okoliša ugovora, SOP-ovi 75/1976) mora biti navedeno. Obično, odgovara Stalnom domaćih sudionika koji se osobito odnosi između građana navedenom nordijskim zemljama. Neki sporazumi također sadržavali slične odredbe o jednakom postupanju s obzirom na pravo žalbe. U svakom slučaju, u slučaju prava koja se odnose na vode akta, na primjer NVO-i dano pravo žalbe prema istim kriterijima kao domaće nevladine organizacije, tj. temelji na području rada. Stoga žalbe podnesene za estonski nevladine organizacije protiv dozvolu za Sjevernog toka cjevovodima su pokušali uz domaći pravni lijekovi, na primjer.

Kao dio pravosuđe, koje spada pod nadležnosti, pravo žalbe je regulirano državnim zakonodavstvom i na Ålandske otoke. Stoga pravo žalbe u pitanjima okoliša obično se rješavaju u skladu s pravom koje odgovaraju mjerodavnim regionalnim Zakonom.

Državne i općinske vlasti kao i općina sami mogu imati postupovna prava u administrativnim pitanjima nisu nadležna za odlučivanje. U ekološkom postupaka, potpuno je tipično da nadležno upravno tijelo treba savjetovati s drugim javnim subjektima prije donošenja odluke. Takvo savjetovanje obveza može biti bezuvjetno ili ovisi o okolnostima predmeta. Isto tako, materijalnog prava okoliša često osigurava određena tijela pravo osporiti odluke nadležnog tijela. Ako takvo tijelo pravo žalbe nije predviđeno izričito, Nadzorno tijelo može također pokušaj ga potraživati na temelju opće odredbe u ajpa, prema kojem se dodjeljuje ako je bitno za zaštitu javnog interesa pod nadzorom tijela. Obično, pravo na žalbu propisan je s regionalnim ete-centre u pitanjima odlučuje općinske vlasti ili drugih državnih tijela. Gradski okoliš ili zdravlje zaštita vlasti, regionalnih ili nacionalni muzej tijela kao i općina same su primjeri drugih tijela koja mogu imati pravo na žalbu. S iznimkom posebnog postupak savjetovanja u žalbenom postupku u okviru SGP-a, kao „ekstra” tijela nemaju stalni na sudu u drugoj kapaciteta ne žalitelj.

Vrhovni nadzornici zakonitosti nemaju stalne ili pravo žalbe u administrativnim pitanjima. Isto tako, ostali ombudsmana uobičajeno manjak stalnog u pitanjima okoliša. Uz gore navedene iznimke u području građanskog prava zahtjeva za naknadu štete, tužitelja stalnog ograničen na kaznenih postupaka; nemaju stalni u administrativnim pitanjima okoliša. Kao što je već navedeno (vidi odjeljak V.), građanskih tužbi na temelju javnog interesa ne može se obično pokrenuti pred Općim sudom. Isto tako, sekundarno pravo progona samo pripada oštećena strana.

Nema sustava razreda djelovanje u pitanjima okoliša.

VIII. pravno zastupanje

Jednostavnih i jeftinih pristup sudovima jedan je od temelja administrativne sudske postupke i odgovarajuće, pravnog zastupnika nije obvezna u svakom ekološke administrativne sudske postupke. Nije u praksi vrlo zajedničke za privlačan pojedinci ili nevladine organizacije zaposlili zastupnika. Za društva, u svojstvu žalitelj ili drukčije zainteresiranih strana je uobičajeno. Je ajpa ne zahtijeva zastupnika, kada se koristi, imaju prava ili drugih osposobljavanja, samo opće prikladnosti zatražio je.

Savjetnik nije obvezna u Općem sudu postupak bilo, ali ovdje je više najčešći. Za razliku od ajpa, cjp također zahtijeva pravna kvalifikacija osobe u svojstvu savjetnika ili odvjetnika, osim određenih vrsta predmeta (koji uključuje Land Court slučajevi).

Ne postoji službeno certificiranje za okoliš odvjetnika u posebnim, osim studije pod diplomski i poslijediplomski stupnjevima. Ipak, postoje odvjetnika i odvjetnička društva različitih veličina koji nude ekološki specijalizirani pravni savjet. Većina većih poduzeća nude usluge u području prava okoliša, iako obično u kontekstu poslovnog prava. Nema sveobuhvatne registar ekološki specijalizirane odvjetnička društva ili odvjetnici dostupni. Finska odvjetničkoj komori daje pretraživača koji omogućuje pretraživanje za zastupnike i poduzeća prema lokaciji i područja stručnosti, uključujući područja prava okoliša i koji uključuje urede na Ålands otoci (poveznica na kraju dokumenta). Nevladinim organizacijama obično ne oglašavaju pravne usluge.

IX. dokaza

Prilikom razmatranja žalbe, Upravni sud obično ima pristup cjelokupnom administrativne spis (zahtjevi od nadležnog tijela zajedno s izjavom obično prvi korak na obradu žalbe). Kako je navedeno gore, ajpa daljnje nameće opću obvezu istražio predmet na sud.

 • Cilj je uspostaviti cilj činjenice predmeta.
 • Sud ispunjava svoju obvezu tražeći dokaze smatra potrebnim ili korisnim uz administrativne spis.
 • Obično su takvi zahtjevi upućeni u Tijelo, dok stranke postupka pružaju priliku dati svoj račun.

U skladu s tim načelom sudsku istragu, nema izričitih opća pravila za teret dokazivanja u pogledu stranke žalbenog postupka. Određene implicitne načela razvile za različite vrste pitanja i situacijama, ponekad odmora i sudskom praksom Europskog suda. No mora se naglasiti da pitanja u vezi s dokazima obično rješavati u prvom stupnju upravnog tijela i, sukladno tome, Sud zadatak je obično ne toliko da razmotri nove dokaze jer ispituje dokaze prethodno predati tijelo kao i procjenom agencija. Pored zahtjeva dokumenata ili mišljenja prvom redu tijelo i stranke, sud može olakšati njegova revizija drugim sredstvima te:

 • Sud može savjetovati s drugim tijelima ili dogovaranjem daljine ili usmenu raspravu.
 • Stranke mogu uvesti dokaza vlastitih za potporu svojih zahtjeva i argumente.
 • Stranke mogu također zatražiti Sud zapošljavaju bilo istražna sredstva kojima raspolaže.

Sud ima diskrecijsko pravo odlučivanja o slaže s zahtjeva stranaka. Mjeru diskrecije ovisi o vrsti zahtjeva kao i tvari i odbijanje za daljnju istragu mogu biti pozvati protiv suda konačnu odluku, ako podliježe daljnjim žalbe.

Upravni sud ima pravo neovisno ocjenjivati dokaze i preispitati činjenice predmeta. U tom pogledu, Sud ne obvezuje argumente stranaka ili; tj. stranke obično ne mogu riješiti o činjenicama predmeta. Naravno, navodima koji se odnose na dokaze vodit će Suda u predmetu. Kako je navedeno gore, Sud je nadležan za proširenje svog preispitivanja tehničkih ili druge znanstvene baze osporiti odluku. Slijedom navedenog, Sud je na pitanje znanstvene studije ili stručnjak računa, bez obzira koji je dostavio ili na čiji je zahtjev. Važno je ponavljajući da upravnog suda Vaasa s bakrenoj parici nadležnost u žalbi pitanja u okviru SGP-a i vode akt, koristi sudaca osposobljeno u prirodnim i tehničkim znanostima kako bi se osiguralo da dovoljno znanja za takav ulog (vidi odjeljak IV.).

Nepostojanje opće pravilo mogu dati u vezi s pokrivanjem ili posljedice nove dokaze tijekom žalbenog postupka. Nove stručne studije predstavio žalitelji protiv odluke dodijeliti dozvolu, primjerice, mogao dokazati nedvojbeno da se dozvola odluka nezakonita ili Suda mogli smatrati potrebnim vratiti predmet i novi dokazi za (ponovo) u prvom stupnju dopustiti tijelu. Sa svojim non-jurist sudaca, upravnog suda Vaasa je prirodno spremniji za izravno procjenu znanstvenih dokaza i sadržajan odluku na temelju novih dokaza, ali sud mora očito pazite da ne zadiralo pretjerano na prvom stupnju nahođenju uprave. U skladu s tim, stranke ne odgađaju do žalbe fazi prije uvođenja dokaza važnih za slučaj, kada imaju mogućnosti već tijekom upravnog postupka.

Opći sudovi imaju iste osnovne nadležnosti ocjenjivati dokaze, ali ima naglašavajući da u građanskim sporovima Opseg ispitivanja Suda je u tom smislu obično ograničena isključivo na potraživanja i dokaze koje su predočile stranke. Sukladno tome, stranke” ulogu u pružanju i znanstvene ekspertize je osjetno izraženiji.

X pravno sredstvo

Sukladno općim odredbama o izvršivosti pod ajpa, administrativna odluka kvalificirani za žalbe ne provoditi prije (redovni) znači izazova iscrpljeni, tj. Odluke stečeno „pravnu snagu” (saanut lainvoiman, vunnit laga kraft). Podrazumijeva se da podnošenje žalbe protiv odluke uobičajeno automatski kašnjenja njegove provedbe.

Ekoloških i drugih dozvola režima često predvidjeti mogućnost zatražiti pravo za početak rada/aktivnosti u skladu s dozvolom za rad odluka neovisno izazovi protiv. Uvjeti za dodjelu takvog prava započeti su propisani primjenjivim tvari prava, mogu se razlikovati, ali obično zahtjevi su:

 • opravdan razlog za neposredno izvršenje odluke
 • da izvršenje nije u suprotnosti sa svrhom žalbe protiv odluke
 • da podnositelj zahtjeva daje prihvatljivu sigurnosti

Pravo započeti može odobriti bilo zajedno sa stvarnim dozvola ili na odvojeni zahtjev podnijeti u određenom roku nakon žalbe roka (obično 14 dana). U većini slučajeva zahtjev za pravo započeti dostavljeni i naknadno odlučilo omogućiti tijelu.

Upravni sud koje dopuštaju odluke osporiti nadležan preispitati naloga dodijeliti pravo započeti te, na zahtjev tužitelj ili na vlastitu inicijativu. U privremenu postupku odgovara u glavnom postupku. Sud može mijenjati ili izmjene naloga ili drukčije osigurati pravno sredstvo. Obično sve mjere koje izazivaju ili rizik neopozive učinaka na okoliš suspendirane. Sud je privremena odluka, pozitivan ili negativan, obično ne mogu osporiti odvojeno, ali pitanje privremenu se mogu povećati ako konačna odluka suda osporava s visokom upravnom sudu. Međutim, moguće podnijeti novi zahtjev za nalog s istim Sud, utemeljene primjerice na promjene okolnosti. Postoje i režimima prema kojima pravo započeti u prvom stupnju nadležnih žalbeni sud (npr. u vodi) ili kad je moguće žalbenog suda izda takvo bi zajedno s odbijanje žalbe protiv dozvola odluke (npr. EPA).

Također postoje neke vrste odluka koje su izravno izvršiva prije su dobiveni pravnu snagu, tj. unatoč žalbe, osim ako žalbeni sud pravila drukčije. Primjeri uključuju odluke za provedbu zaštićena staništa ili provesti zaštitu na temelju zakona o zaštiti prirode. U slučajevima gdje ne postoje posebne odredbe s obzirom na izvršivost, ajpa predviđa opća mogućnost izvršenja prije pravnu snagu. Takve bi izvršenja ako je odluka prirode koje zahtijevaju neposredno izvršenje ili ako njezino izvršenje se ne može odgoditi zbog javnog interesa. Također je nalog reviziji upravnog suda.

Ne zahtijeva se sredstvo osiguranja od podnositelja prijave za naredbu, bez obzira je li izvršivost temelji se na dodijeljena prava za započinjanje ili druge bi izvršenja.

Drugi oblik privremenu sudsku zaštitu snaga suda da bi administrativna odluka ostaje na snazi dok se nova odluka donesena u situaciji kada Sud za obaranje je. Primjer primjene bio bi slučaj kad odluka za provedbu zaštite prirode je ukine i vratiti za djelomično preispitivanje ili obnova nepravilan postupak.

XI. Troškovi

Za administrativne sudske postupke, ispitivanja naknada od žalitelj, prema žalbe faza (od početka 2011.):

 • Upravni sud: 90 EUR
 • Visoki upravni sud: 226 EUR

Određene vrste pitanja koja su izričito izuzete od naknada, iako one nisu obično pitanjima okoliša. Isto tako, pojedinačne žalitelji mogu biti izuzeti pod određenim okolnostima. Temeljni razlog za to da žalitelj je uspješna u svom izazov (ne primjenjuje na visokom upravnom sudu). Pristojba ne naplaćuje za žalbe koji su otpustiti bez razmatranje osnovanosti, npr. ako žalbe nisu podneseni na vrijeme ili ako ne postoji pravo žalbe kao i u slučaju žalbe povučene. Kada izvanredna žalba odbacuje ili dopust za žalbe uskrati Vrhovno upravni sud, naknada je prepolovljen.

Ne postoje dodatni sudskih pristojbi za svaki dodatni fazama postupka, npr. razmatranje zahtjeva za pravno sredstvo ili dogovaranja usmenu raspravu ili gledanja. Isto tako, stranke neće nastati troškovi za ostale mjere Suda u istraživanju, kao što su stjecanje izjavu stručna tijela.

Kad više osoba zajednički podnijeti žalbu, samo jedna naknada.

S obzirom na stranke” vlastitim troškovima, ajpa predviđa pravilu, prema kojem Stranke snose vlastite suđenje troškove osim ako bi bilo neprimjereno u svjetlu okolnosti. To uključuje naknade za pravnog zastupnika kao i moguće troškove za proizvodnju stručnjak izjave ili drugi dokazi na vlastitu inicijativu. Ako usmena rasprava održana je država odgovorna za naknadu svjedoke i vještake pozvao Suda na vlastitu inicijativu. Stranke, s druge strane, uobičajeno obvezan nadoknaditi svjedoci koji su pozvani.

S obzirom na izuzeće snosi vlastite troškove, tj. obveza druge stranke ili tijelo čije odluke osporiti preuzeti te troškove u cijelosti ili djelomično, okolnosti slučaja su pred Sudom na pojedinačnoj osnovi. Je ajpa propisuje da posebno ishod slučaja smatra se. Osim toga, pri procjeni odgovornost javnog tijela, posebne uzima se u obzir je li postupak nastalih zbog pogreške Agencije. Osim toga, ajpa smatra da privatne osobe mogu odgovarati za troškove javnog tijela samo ako su očigledno neosnovan zahtjev. U praksi je i iznimni privatne osobe se dužan vršiti privatnih izdataka. To znači pitanja u pogledu troškova obično okretati oko li tijelo treba odgovarati za troškove uspješnog žalitelj. Međutim, valja ponavljanje da administrativne sudske postupke obično dovode do relativno niske troškove te je znatno više zajedničkih da privatnim stranama tvrdnju nema troškova na sudu od da to čine.

Za opće sudske postupke, ispitivanja se plaćanju naknade od tužitelj/žalitelj (od početka 2011.), s odgovarajućim ili sličnim izuzeća u upravni sud postupak:

 • Okružni sud (uključujući Land Court): 60 – 180
 • Žalbeni sud: 182 EUR (90 EUR u kaznenim stvarima)
 • Vrhovni sud: 226 EUR (113 EUR u kaznenim stvarima)

Za razliku od drugih sudskih postupaka, načelo „gubitnik plaća” primjenjuje se na građanske sporova u Općem sudu. To znači stranka koja izgubi spor dodjeljuje nadležnost za razložne troškove potrebne mjere podnositelja prigovora. Je cjp također predviđa dodatne posebni razlozi za izuzimanje od ili smanjenja obveza, uključujući isprazna parnice, opravdan razlog za obavljanje slučaju da izgubite ili okolnosti koje bi odgovornost drukčije očito nerazuman. Ako osnovica ili razumnosti navodnih troškovi se osporavati odgovornu stranku, Sud o troškovima na pojedinačnoj osnovi.

Prema istraživanju koje je naručio nacionalni istraživački institut za pravne politike, prosječna pravni troškovi u 2008. u građanskog spora postupcima u okružni sud su 6 543 EUR za tužitelji i 5 554 EUR tuženika. Prosječna obveze nametnute stranka koja nije uspjela je 5 277 EUR. Prosječna (srednja) naknada po satu naplaćenih za pravnog zastupnika je 160 EUR, što je sasvim u skladu s općenitije studije naknada za pravni savjet.

XII. financijsku pomoć mehanizama

Pored kategorijske izuzeća od ispitivanja naknade, koje su gore spomenuto, izuzeće se može odobriti na temelju unreasonableness na pojedinačnoj osnovi referendary/izvjestitelj koji dodjeljuje naknadu. Iako bruto naknada zajedno s odlukom Suda, odvojeno osporiv kroz zahtjev za preispitivanje s dužnosnikom koji je dodijeljena naknada. Odluka dužnosnik može osporiti upravnih žalbi.

Pravnu pomoć na štetu države dostupan je za osobe kojima je potrebna pomoć stručnjaka u pravno pitanje. Pravna pomoć pruža za osobe s boravištem u Finskoj ili drugu državu EU-a ili EGP-a. Također je predviđeno neovisno boravišta, ako primatelj ima predmet pred finskom sud ili kada postoji posebna uzrok.

Pravna pomoć nije dostupna nevladine organizacije ili poduzeća.

Pravnu pomoć odobren na temelju zahtjeva raspoložive putem. Je to predviđeno da osobe bez sredstava, dok druge ovlaštene osobe mogu co-pay za potporu.

Potpora pokriva pravne savjete kao i potrebne mjere i zastupanje pred sudom ili drugih tijela. Za sudske postupke, podnositelj zahtjeva može odabrati zastupanje javno pravna pomoć odvjetnika ili privatne odvjetnika. U drugim pitanjima, pravna pomoć osigurava isključivo javna pravna pomoć odvjetnici. Osobe koje su odobrena pravna pomoć također su izuzeti od ispitivanja naknada. Postoje neke iznimke u pogledu besplatne pravne pomoći, poput pitanja pravno jednostavnih ili nije od velike važnosti podnositelju zahtjeva, kao i temama u kojima stalnog temelji se na općinskim članstvo, na primjer.

Uz navedeno, pravo na pravnu pomoć može se ograničiti djelomično ili potpuno ako podnositelj zahtjeva nema osiguranje troškova pravne zaštite za predmetu na. To je relativno zajedničke, kao takvo osiguranje obično uključene u mnoge vrste polica osiguranja, kao što je osiguranje, osiguranje automobila kao i sindikata osiguranja. Financijsku pomoć koju pružaju pravni troškovi osiguranja varirati prema politici, koja određuje se područje njegove primjene te primjenjive franšize i maksimalne naknade. Osiguranje uvjeta u općoj uporabi odrediti odbiti od 15 % te naknadu od 8 500 EUR.

Pravna se pomoć članici daje i raspoloživa prema istoj preduvjeti na Ålandske otoke.

Odvojeno od pravne pomoći, tuženik u kaznenom postupku ili istražnog postupka može se pravo na državnom odvjetništvu neovisno raspoloživih sredstava.

Mnogi odvjetnička društva, posebno veći, učiniti pro bono zakonski rad, često u skladu s utvrđenim pro bono programe svoje. Udruženja komunalne, uključujući i nevladine organizacije za zaštitu okoliša, mogu biti primatelji takvih pro bono pravne pomoći. Nema naširoko promovira pro bono programa pruža pravnu pomoć za pojedince u pitanjima okoliša, posebno. Općenito, pro bono posla ne igrati značajnu ulogu u okoliš sudskih postupaka.

XIII pravodobnost

APA općenito propisuje da Administrativna pitanja smatra se bez nepotrebnog odlaganja. U pitanjima okoliša, posebni rokovi su obično propisane za stranke od Agencija, iako postoje iznimke, poput postupak procjene utjecaja na okoliš, ako se rokovi iz tijelo te. Ekološka odluke donosi mnoštvo različitih upravnih tijela, nije moguće dati detaljno izvješće u prosjeku do puta. Nadležna tijela mogu predvidjeti average-based procjene na svoje internetske stranice, i nalažu i APA pružanja posebnog procjena na njihov zahtjev, kao i odgovoriti na upite o napretku predmeta. U rsa-agencies, koji upravljaju glavne ekološke dozvole pitanja, prosječni do vremena varira oko 11 do 16 mjeseci posljednjih godina.

Regionalno zakonodavstvo reguliranju administrativni postupak Ålandskih otoka (vidi odjeljak IV) sliči APA s obzirom na zahtjeve pravodobnosti i procjene do vremena. Međutim, on također sadržava opća obveza odlučiti pitanja u roku od tri mjeseca od pokretanja, ako je izvedivo, i nadalje predviđa da odgovorni dužnosnici moraju sastavljaju godišnje izvješće o razlozima kašnjenja za pitanja prelazi taj rok. Naravno, pitanjima okoliša može dobro uzeti duljeg od tog procesa. S obzirom na pitanja odlučuje glavni regionalnih okolišnih tijelo (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet), odobrenje za manje aktivnosti (miljögranskning) redovito se odlučilo u roku od 6 mjeseci, dok do vremena za okolišne dozvole za glavne aktivnosti (npr. IPPC) su prosječno 15 mjeseci.

Trenutačno ne postoji potpuno učinkovit pravni lijek protiv kašnjenja ili pasivnost za upravno tijelo. Upravni sud nije nadležna za intervenciju u upravnom postupku pred konačne odluke nadležnog tijela. Pasivnost u tom kontekstu ne bi smjela miješati izdane odluku da ne poduzimaju mjere provedbe, međutim, koji se obično podlijegala žalbom (vidi odjeljak V.). Također zakonodavstva kojim se rješava pitanje odlaganja razmatra. Isto tako, ne postoji opći režim u pogledu sankcija za kašnjenje. U skladu s što je opisano (Odjeljak VI.), nadzor tijela nadležna su za izdavanje službenih reprimands kao i pokrenuti kazneni progon u ozbiljnim slučajevima. U određenim slučajevima nadzor državne vlasti može imati nadležnost općina ispunila svoje obveze u određenom vremenu. Tijela također podliježu općim odštetno odgovornosti, ali štete nagrada za kašnjenja rijetke.

S obzirom na žalbeni postupak u upravnim sudovima, ne postoje propisanih rokova za većinu pitanja. Ustav predviđa svatko s pravom ili je slučaj bavio bez odgode i na sud. Osim toga, određene kategorije i vrste žalbe je propisano hitnim zakonom, što znači u praksi prioriteta redoslijedom rješavanja. Primjeri takvih zakonski hitnim pitanjima okoliša detaljno su glavni planova za korištenje zemljišta i planove za javnim cestama, kada su smatra općinskih važnosti. Iako ne postoje posebne odredbe s obzirom na zahtjeve za pravno sredstvo, kao obično su prerađeni hitno te može čak biti riješeno na dana ili manje, u ekstremnim slučajevima. Ne postoji mehanizam sankcija u nepotrebna kašnjenja, no sudovi podliježu istim nadzora Vrhovno nadzornici zakonitosti kao tijela upravne vlasti, kao i moguće kaznene i šteta odgovornosti.

Preostali puta za žalbe postupak u Regionalni upravni sudovi posljednjih godina (2009. – 2011.) je otprilike 10 mjeseci u kategoriju korištenja zemljišta i zgrada pitanjima i nešto iznad 12 mjeseci u drugim pitanjima okoliša. U Vrhovni upravni sud odgovarajuće do su približno 12 i 13 mjeseci,

Postupovne zakonodavstva koje uređuje postupak u opće sudovi uključiti detaljnije odredbe o pravodobnosti za posebne faze postupka. Prosječna do puta (2009 – 2010) u okružni sudovi su nešto iznad 8 mjeseci u sveobuhvatno građanskim sporovima i otprilike 3,5 mjeseci u kaznenim predmetima. U žalbeni sudovi, prosječni do vremena za žalbenom postupku iznosile oko 6,5 mjeseci. U Vrhovni sud, prosječne su oko 4,5 mjeseci za odbijena listovi žalbe i 16 mjeseci za odluke o meritumu.

Za opće sudovi također postoji Režim kompenzacija za nepotrebna kašnjenja, uređena Zakonom o naknadu za prekomjerne duljine sudskog postupka (362/2009). Zakon propisuje da je zahtjev za naknadu štete može se podnijeti isti sud razmatranja glavno pitanje i utvrđuje pretpostavci vrijednost za odštetu na eur 1 500/year kašnjenja. U administrativnim sudskog postupka, uzimajući u obzir kašnjenja trenutačno je moguće samo prilikom rješavanja monetarne administrativnih sankcija, ali opći režim kompenzacija za administrativne sudske postupke je u pripremi.

XIV. Ostala pitanja

Iako sudjelovanje u upravnom postupku pitanjima okoliša moguće u relativno ranim fazama, pristup sudskoj ocjeni obično dostupne samo nakon završne upravne odluke u pitanju. Postupovnih pogrešaka tijekom pripremnih faza odlučivanja može se pozvati protiv konačne odluke. Određenim okolišnim postupci mogu uključivati kao „konačna odluka” u više faza, u kojem slučaju svaka takva odluka obično se može osporiti na sudu. Različite razine planovima korištenja zemljišta zajedno s naknadnim zgrade i/ili aktivnosti dozvole od primjera za to. Ponekad zakonodavstvu mogu odrediti ograničenja za naknadne sudske revizije, kao u slučaju javnih cesta planiranje u okviru autocesta Act (503/2005).

Je ajpa zahtijeva da se žalbe upute se sve odluke kvalificirani za žalbu, obavješćivanje stranke kada i kako ta odluka može osporiti kao i razdoblje za žalbe. Alternativno, pravnu osnovu za zabranu žalbe mora biti naznačena. Je ajpa nadalje predviđa da žalbe ne se odbija zbog pogrešnog podnošenje zbog nedostatka ili loše žalbe upute. Stoga se žalitelj u skladu s žalbe upute koje pokazuju netočan žalbe razdoblja, na primjer, ne bi trebala imati svoju žalbu odbiti zbog prelazi razdoblje za žalbe.

Sveobuhvatne informacije o pristupu pravosuđu nije dostupna za pitanja okoliša posebno. Opće informacije o administrativne i općih) sudskog postupka dostupni su na web-mjestu Finske pravosuđa (poveznica na kraju dokumenta) i zakona u finlex baze podataka (poveznica na kraj). Glavno web-mjesto ekološke uprave pruža informacije o različitim postupcima okoliša, uključujući neke o pristupu sudskim (poveznica na kraj). Web-mjestima četiri rsa-agencies nadležna u okoliš i vode dozvola pitanja uključuju registara do dozvola pitanja i dozvola odluke (poveznica na kraju). Dodatne informacije o pojedinim ekoloških postupaka i pristup pravosuđu mogu se pružati na web-mjestima općine, na primjer.

Se uobičajeno nemoguće službeno potvrditi nagodbe u upravni sud žalbe pitanjima i posredovanje ili drugim sredstvima alternativno rješavanje sporova su odgovarajuće nije dostupna u administrativnim pitanjima okoliša. U građanskim stvarima, različite metode ili rješavanje sporova su dostupni. Sud posredovanje nudi opći sudova i također je moguće potvrditi izvansudske nagodbe. Pravna pomoć može se primijeniti.

XV je stranac

Prava pojedinaca na korištenje dvije nacionalne jezike, finskom i švedskom, kako je predviđeno odjeljkom 17. Ustava, utvrđene su na jeziku Act (423/2003). Dodatni jezik prava predviđeni su domaći sámi, posebno, kao i druge skupine. Važni strancima, odjeljak 6. Ustava predviđa da su svi jednaki pred zakonom, i da nikoga ne bez prihvatljiva razloga treba tretirati različito od drugih osoba na zemlji podrijetla ili jezik, među ostalim. Ombudsman za manjine nadzire poštovanje zabrane protiv etničke diskriminacije i radovi na unaprijed Status i pravna zaštita etničkih manjina i strancima.

Zakonodavstvo za administrativne i sudske postupak (APA, ajpa, cjp i KPD) sadrže dodatne odredbe o jezičnim prava. Dodatne odredbe za određene posebne postupke, ali obično ne ekoloških postupaka. U administrativnim pitanjima, pismeno i usmeno prevođenje se može predvidjeti stranke pod određenim uvjetima, uglavnom u authority-initiated pitanjima, no također je moguće za jamčenje prava strankama u drugim pitanjima. Opće jezične prava u administrativne sudske postupke odgovara, predvidjeti bezuvjetno pravo na tumačenje kada se usmeno saslušane. U kaznenim stvarima, jezik prava su prirodno izraženiji. U građanskim sporovima, stranka koja ne govore finski, švedski ili sámi obično je odgovoran za prijevod na vlastiti trošak, osim ako Sud pravila drukčije zbog prirodi slučaja. Pored gore, upravna tijela i sudovi imaju obvezu osigurati da građani drugim nordijskim zemljama primiti jezične pomoći koje zahtijevaju.

Navedeno znači da pojedinci jezik se nordijskim zemljama koji žele sudjelovati u ekološki tvari obično moraju pokriti svoje vlastite troškove prevođenja. Međutim, kada pravnoj pomoći dostupan (vidi Odjeljak XII.), primjenjuje se i na potrebne troškove prevođenja i tumačenja. Prijevodi u prekograničnim pitanjima okoliša se govori u nastavku (odjeljak XVI.

Za razliku od ostatka Finska, autonomne Ålandski otoci monolingually švedski. To se odnosi i na regionalne i općinske vlasti kao i državne vlasti na otocima, uključujući sudove. Akt o autonomiju Ålandski uključuje odredbe u pogledu prava korištenja finski u regionalnim državnim tijelima i sudovima i regionalni zakon o upravnom postupku (förvaltningslag för landskapet Ålandski) sadrži odredbe slične državnog zakonodavstva o pružanju tumačenje i prevođenje u regionalne i općinske vlasti.

XVI. prekogranični slučajevi

Radi prenošenja Espooa EIA Konvencije i drugim međunarodnim obvezama, finski EIA zakon sadrži odredbe u vezi s projektima koji će vjerojatno imati znatne ekološke učinke na teritoriju druge države. Akt zahtijeva da nadležna EIA tijelo Ministarstvo okoliša, koji je odgovoran za koordinaciju s drugim predmetnim državama.

Članicama prijavljena očekivane projekta i dostavila informacije o svojim prekogranične posljedice te procjenu i pristanka. Ovo uglavnom uključuje prijevodi najmanje do mjere potrebne za razumijevanje predmet, kao i informacije o mogućim javno saslušanje događanja u ciljnoj zemlji ili u Finskoj. Rok predviđen tijela i javnost obavijesti Ministarstvo da žele sudjelovati u postupku procjene. Javno savjetovanje u skladu s domaćim postupak procjene utjecaja na okoliš tada se prvenstveno susjednih država, obično putem tijela koja pripadaju u dotičnoj državi. Zemljopisno područje primjene Obavijesti za savjetovanje nije navedena u Aktu, ali nema pravo na komentar ograničen. Investitor je odgovorna za troškove potrebnih prijevoda. Ministarstvo okoliša, također je odgovorna za koordiniranje javno savjetovanje i slanje stajališta finski sudionika u slučajevima kada Finska vjerojatno biti pogođena strana projekta.

Zakon o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SEA 2005/200) sadrži slične odredbe s obzirom na stratešku procjenu učinka na okoliš planova i programa.

Granica ugovorima ili drugim sporazumima između država zajedno s odgovarajućim zakonodavstvom mogu uključivati detaljnije odredbe o prekograničnom postupak ocjenjivanja (npr. sporazum između Estonije i Finske o prekograničnom EIA), kao i odredbe o stalnog i sudjelovanje u pitanjima okoliša koji ne uključuju procjenu utjecaja na okoliš (npr. nordijske zaštite okoliša konvencije ili granice između Finske i Švedske).

U skladu sa Zakonom o autonomiju Åland, država je glavna zakonodavna tijela u području vanjskih poslova. Iako regionalni zakon o EIA sadrži neke odredbe o dostavi informacija u slučaju prekograničnih posljedica, međunarodne rasprave je postavljen kroz Ministarstva okoliša.

Kako je prethodno navedeno (Odjeljak VII.), vanjske nevladine organizacije imaju u slučaju prava dodijeljena pravo žalbe prema istim kriterijima kao domaće nevladine organizacije. Nakon stalnog na sudu, iste osnovne postupovna prava (na zahtjev za dobivanje sudskog naloga, na primjer) primjenjuju bez obzira na državljanstvo. S obzirom na pravnu i jezičnu, vidi odjeljke (XII. i XV.).

Ako projekt zahtijeva dozvola u dvije ili više zemalja, pojedinci ili nevladine organizacije mogu htjeti/trebaju stremiti svoje interese u postupcima s obje strane granice. U pogledu zahtjeva za dozvolu i drugim javnim pravom obveza, mogućnosti izbora u kojem nadležnosti da djeluje obično su prilično ograničen. Prekograničnim građanskopravnim obveze, s druge strane, obično su uređen bilateralnim ili multilateralnim ugovorima i nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu EU-a prenose ih. Primjerice, Konvencije o zaštiti okoliša između Danske, Finske, Norveške i Švedske predviđa da tužbe za naknadu štete može se podnijeti nadležnom sudu države u kojoj se mogućim štetnim aktivnost izvršena.

Ostale poveznice [2]#_ftn2

Finlex baze podataka (zakonodavstva, sekundarno zakonodavstvo, prijevodi, sudska praksa itd.):

Odabrani zakonodavstvo (švedski jezične verzije se može pristupiti putem sljedeće poveznice u finskoj verziji; Napominjemo da engleski prijevod su neslužbene i ne može uključivati najnovije izmjene):

— constitution Finske (731/1999)

— administrativni postupku (434/2003)

— Lokalne vlasti Act (također poznat kao općine akta; 365/1995

— act na otvorenost vlade aktivnosti (621/1999)

— administrativni sudskom postupku (586/1996)

— code o sudskom postupku (4/1734)

— Kazneno postupku (689/1997)

— Pravno potpore Act (257/2002)

— act odštete za prekomjerne duljine sudskog postupka (362/2009)

— Okoliš Protection Act (86/2000)

— water Act (587/2011)

— land uporabu i izgradnja Act (132/1999)

— nature očuvanje Act (1096/1996)

— land ekstrakcija Act (555/1981)

— mining Act (621/2011)

— act procjene učinka na okoliš (468/1994)

— act o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (200/2005):

— act na zbrinjavanje određenih štete na okolišu (383/2009)

— act odštete za štetu za okoliš (737/1994)

— tort odgovornost Act (412/1974)

— nordic zaštite okoliša Konvencije (SOP-ovi 75/1976)

Druge internetske stranice

Finska – pravosudni sustav (uključujući informacije o sudskim postupcima i pravne pomoći kao i stranicama pojedinih sudovima i drugim uredima):

— Ured parlamentarnog ombudsmana:

— Ured glavnog ministar pravosuđa:

— ombudsman za manjine

— Finska ekološkog upravljanja (uključujući informacije o zakonodavstvu i postupcima):

— ece-centers, okoliš i prirodni resursi:

— rsa-authority (engleski jezik web-mjesto u izgradnji):

— bar udruzi odvjetnika pretraživača:

— finnish udruge za očuvanje prirode:

— wwf Finska (na finskom):

— finnish društva za prirodu i okoliš:

— birdlife Finska:

Alandski otoci

— act na samostalnost Ålandskih otoka (1144/1991):

— regionalna zakonodavstvo Olandski otoci (na švedskom):

— environmental i zaštitu zdravlja tijela Ålandskih otoka (na švedskom):

— environmental Ured regionalna Vlada Ålandskih otoka (na švedskom):

— ålands priroda och miljö (NVO, lokaciju na švedskom): 

#_ftnref1[1] Ova kategorija uključuje sve potencijalne dionike koji nisu obuhvaćeni prethodnim linije, npr. da nadležna tijela imaju stalni protiv odluka drugih nadležnih tijela itd.?

#_ftnref2[2] Navedite poveznice na sljedeći sadržaj:

 • Nacionalno zakonodavstvo o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (u službenom jeziku/jezicima zemlje ili engleski, ali po mogućnosti i)
 • javno dostupne popise i registre stručnjacima za zaštitu okoliša
 • javno dostupne popise i registara okolišnih pravnika
 • odvjetničkih komora
 • pro bono prava okoliša uredi
 • Popis nacionalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama u zemlji koje su aktivne u pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša
 • urede pučkih pravobranitelja, tužitelja uredi
 • informacije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša pružaju javnosti na strukturiran i dostupan način
Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.