Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Frankreich

Inhalt bereitgestellt von
Frankreich
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. Pristup informacijama slučajevima
 4. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 5. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 6. Drugi načini pristupa pravosuđu
 7. Pravna sposobnost
 8. Pravno zastupanje
 9. Dokazi
 10. Pravno sredstvo
 11. Troškovi
 12. Financijska pomoć mehanizama
 13. Pravodobnost
 14. Ostala pitanja
 15. Je stranac
 16. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Je ekološkog povelja” uveden u francuski ustav koji je Ustavni zakon br. 2005 – 205 ožujka 1, 2005.

Ustavni ekološke Povelju sastoji od 10 stavki. Prepoznaje temeljna prava i obveza koje se odnose na zaštitu okoliša u tri glavna načela: načelo predostrožnosti, sprečavanje načelo i načelo „onečišćivač plaća”. Ova Povelja ne članici ima pravo pristupa pravosuđu, ali člankom 7. predviđa da „svatko ima pravo, u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima pravom na pristup informacijama o okolišu koje posjeduju tijela javne vlasti i sudjelovati u razvoju javnih odluke koje utječu na okoliš.”

Građani mogu pozvati na ta pravnih standarda u upravnom postupku i prije sudova jer „prioritetne zahtjev za prethodnu odluku o izdavanju ustavnosti” stupio na snagu u ožujku 2010. kako je uvedena u okviru ustavnih reformi srpnju 23. rd 2008.

Članak 55. Ustava proclaims prednost ugovorima u zakonima. Svi sudovi moraju osigurati poštovanje ovog načela (predmet prava za upravnim sudovima: CE magarac., 1989, g. nicolo). Stranke mogu osloniti izravno pod određenim uvjetima na međunarodnim sporazumima.

Arhuške konvencije ratificirao Francuskoj 8. srpnja 2002. (nakon odobrenja Zakona br. 2002 – 285 od 28. veljače 2002.). Izravan učinak odredaba Aarhuške konvencije priznaje samo za neke odredbe Konvencije.

II pravosuđa

Francuska pravni sustav organiziran na temelju temeljna razlika između dva reda sudovima:

 • sudske bi rješavanje sporova između privatne osobe ili tijela; i o
 • upravni propis koji se bave predmetima koji uključuju neki oblik spora između građana i javna tijela, privatna osoba ili tijelo (poduzeća, udruge itd.) te javno tijelo.

Svaki od njih sastoji od common-law sudova i specijalizirane sudove.

Postoje dvije vrste sudovima: građanskih sudova i prekršajnim sudovima.

U prvom stupnju, građanskih sudova su redovne (regionalni sud) ili specijalizirana (okružni sudovi, trgovački sudovi, socijalne sigurnosti sudova i conseils des Prud’’hommes za radne odnose sporova između zaposlenika i poslodavaca trgovački sudovi za sporove koji uključuju poslovne osobe ili poduzeća, i socijalne sigurnosti sudova i Suda ruralnih Najmovi).

Organizaciji kaznenim sudovima razlikuje tri vrste zločina:

 • kršenja (sitnih djela), policijskih sudova,
 • djela (misdemeanors), pred kaznenim sudovima,
 • (ozbiljne indictable djela) suditi na Porotni sud (samo Sudu postaviti jurors).

Postoji posebni Sud za maloljetnike, Sud za mladež ili sudovima za mladež, građanskim i kaznenim slučajevima.

Svim žalbama građanske i kaznene presude suda pred žalbeni sud osim žalbama presudama assizes koji leži s drugom Revizorski assizes. Odluke sudova za žalbe može se uložiti žalba pred kasacijskog suda, Vrhovni sud sudskih naloga. „Cour de Cassation” je odgovorna za razmatranje protiv presuda niže pravosudne sudovima, koji odlučuje žalbe pitanja i postupak i može izdvojiti niti ukidati presude i nadležnosti slučajeve rehearing jednom od 35 žalbeni sudovi na ponovno suđenje.

Upravni sudovi redovnim upravni sud u prvom stupnju. Specijalizirane upravni sudovi uglavnom nacionalna azil sudu, financijskih sudova (regionalni obzir komore i Revizorskog suda), disciplinske sudovi (Suda za proračunsku i financijsku disciplinu, Visoko vijeće sudac, Redni sudovi, Sveučilište sudovi...). Žalba svojih presuda u načelu izaći pred Administrativnu žalbeni sudovi, čije odluke su, u žalbi, s državnim Vijećem.

Državno vijeće je Vrhovni upravni sud i Sud završnih žalbe na zakonitost upravnih akata. Poput kasacijskog suda, već samo kontroliraju preko pravilnu primjenu Poslovnika i prava sudskim odlukama osporava pred njim. Osim toga, Državno vijeće također, u određenim sporova poput onih regulatornih akata ministara, adjudicates u prvom i drugom rješenje. Državno vijeće savjetuje i vlade o nacrtu zakona i o nekim Nacrt naloga.

Sukob nadležnosti između sudske i upravne sudove određuje sukoba nadležnosti suda, sastavljen od jednakog broja članova kasacijskog suda i Državnog vijeća.

Ustavotvorno vijeće ima devet članova odgovorna je za odluku o ustavnosti temeljnih zakona i zakonodavstva koje je i za nadzor pravilnog funkcioniranja izbora. Nema nadležnost u vezi s aktima.

Ne postoje posebni sudove u pitanjima okoliša. Sve francuskim sudovima bavi pitanjima okoliša u skladu s njihovim nadležnostima.

„forum shopping” ne postoji u francuskom pravnom sustavu. Nadležnost sudova utvrđuje se Zakonom.

Nema razlike između redovnih žalbe i izvanredni pravni lijekovi na francuskom sudskih postupaka. Postoji razlika između redovnih žalbe i upućivanja (” référés”) koja dopuštaju privremene mjere (obustava akta, privremenu naknadu) ili istragu ili uputa (imenovanje stručnjaka). Prvi primjer odluka poništena na žalbenom postupku te odluke Žalbenih sudova može se canceled u Vrhovnog kasacijskog suda (Državno vijeće ili Kasacijski sud).

Ovlasti upravnih sudaca jesu široke uključujući prvostupanjskim sucima. Upravni sudac može izdvojiti nezakonitog upravne odluke. Sudaca također mogu naložiti uprava preispitivanja ove poništio odluku navodeći sadržaj ove nove odluke.

Nema posebnih pravila sudske postupke u pitanjima okoliša, postoje samo dvije iznimke pred upravnim sudovima.

Prvi Članak L. 122 – 2 Ekološki kodeks i L. 554 – 11 code administrativnih pravde, omogućuje obustavu dozvola ili Odobravajuća odluka o provedbi intervencija ili radova ako zbog njihove veličine ili učinak na prirodni okoliš potrebno ih je EIA, ali to nije ispunjena.

Drugi, člancima L. 123 – 12 Ekološki kodeks i L. 554 – 12 code administrativnih pravde, omogućuje obustavu odluke o odobravanju provedbe intervencije, struktura, ili radova podložno prethodnom javnom istragom ako se appication izrazili su ozbiljne sumnje u zakonitost odluke: Ako nalazi thecompetent tijela unfavorable ili kada potrebno javno saslušanje nije došlo.

U oba slučaja, uvjet hitnost da se mora odrediti obustavu se akt u pravilu pretpostavku

Obično, suci, posebno upravnih sudaca, nemaju pravo pokretanja postupka pred sudom, samo stranke uključujući građane, nevladine organizacije, poduzeća, uprave i javna tijela mogu. No postoji izuzetak: Pravni postupak može biti pokrenut po službenoj dužnosti u kaznenim stvarima koje je tužitelj Republike. To je također moguće u području pitanjima okoliša.

III pristup informacijama slučajevima

Opće zakonodavstvo o pristupu upravnim dokumentima (Zakon br. 78 – 753 od 17. srpnja 1978. kako je izmijenjen Zakonom br. 79 – 583 od 11. srpnja 1979. o motivaciji administrativnih akata i poboljšanju odnosa između uprave i javnost i čl. 7. Zakona br. 321 od 12. travnja 2000. o pravima građana u odnosima s upravama) uspostavljen je slobode pristupa administrativne dokumente. Ovaj Zakon obuhvaća sve dokumente uprave (bilo da proizlaze iz uprava ili jesu li treća strana podrijetla) i čija narav, predmet, ili uporabu su povezane s ostvarivanjem javne uslužne djelatnosti. Ovaj Zakon propisuje da pristup administrativni dokumenti se ne odobrava ako savjetovanje ili otkrivanje tih dokumenata štetilo tajne zaštićena zakonom.

Pravo pristupa informacijama o okolišu izvršavaju u skladu s općim uvjetima utvrđeno zakonom od 1978. srpnja 17. i posebne odredbe Ekološki kodeks.

Nezakonito administrativne odluke povezane s tom temom može ukinuti upravni sudovi nakon obavijesti nacionalnog Komisija.

Članak r.421 – 5 upravnih sudova zakonika propisuje: „rok za podnošenje žalbe protiv odluke Sudu obvezujući su samo ako je navedena, kao i sredstva u obavijesti o odluci.”

U pitanjima okoliša, implicitnog odbijanja otkriti informacije nužno nezakonita jer ovom Odlukom nisu prijavljeni podnositelju zahtjeva pisanim obrazloženu odluku navodeći sredstva i razdoblja tvrdnja pred upravnim sudom.

Zakon br. 753 – 78 od 17. srpnja 1978. utvrđena neovisnog povjerenstva o pristupu upravnim dokumentima (cada), koji je odgovoran za osiguravanje poštovanja slobode pristupa administrativne dokumente. Je c.a.d.a. ima nadležnost u pitanjima pristup informacijama o okolišu. Predmet se prvo mora podnijeti Komisije prije nego što ga upravnom sudu. Postupak je iz odjeljaka 17., 18. i 19. Uredbe br. 2005 – 1755 od 30. prosinca 2005. o slobodi pristupa administrativne dokumente. Podnositelj prijave koji je doživjela odbijanje priopćiti mora uputiti pitanje cada unutar dva mjeseca od obavijesti o odbijanju. U roku od mjesec dana od primitka takve obavijesti, nadležno tijelo mora obrazložiti svoje stajalište na cada. Ako nadležno tijelo potvrđuje svoju početnu odbijanja ili ne odgovori u roku od dva mjeseca od upućivanja na cada, podnositelj zahtjeva može se žaliti upravni sud za poništenje.

Sudovi mogu zatražiti uprave dostaviti zatražene informacije. Sudovi također mogu poništiti odluke o odbijanju pristupa te stoga izvuku posljedice odbijanja.

Sudovi mogu naložiti informacije smatraju povjerljivima.

IV. pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

Objekt ili u vlasništvu bilo koje osobe ili subjekta, javna ili privatna, koja može predstavljati opasnosti ili poteškoćama rezidentima, zdravlje, sigurnost, javno zdravlje, poljoprivreda, očuvanje okoliša, zaštita lokaliteta i spomenika, naziva „razvrstati instrument za zaštitu okoliša (icpe)” u Francuskoj i podliježe poseban pravni režim opisati Ekološki kodeks. Postoji oko 500000 takvih objekata u Francuskoj.

Zakonodavstvo o klasificiranim objektima za zaštitu okoliša organizirati tri različite režimi ovisno o ozbiljnosti opasnosti i nedostaci: odobrenja, izvješćivanje i nedavna prijelazni režim pojednostavljenje odobrenja, navedene kao „registracija” (Nalog br. 663 – 2009 od 11. lipnja 2009. i Odluka br. 2010 – 368 od 13. travnja 2010.).

Pod režimom prethodnog odobrenja, pravo upravljanja dodjeljuje nakon” studija utjecaja” i” javnom istragom”.

Žalba na nadređena upravne vlasti protiv administrativna odluka je uvijek moguće (to je opća načela sudske prakse). Ako posebno pravilo države je obavezan.

Opće je načelo da se administrativne odluke donijele na sud izravno ako posebna postupovna pravila (na primjer u slučaju pristup informacijama o okolišu). Ne postoje posebna pravila u pogledu sudjelovanje javnosti i povezanih odluka.

U nedostatku posebnih pravila predviđena zakonom o nužnosti administrativne tvrdnji, administrativne odluke mogu se upravni sud izravno.

Upravni sudovi preispitivanje postupovne zakonitosti i materijalnu zakonitost sve administrativne odluke.

Sudovi proučavanje materijala, tehničkim nalazima i izračuni kada su uzeti iz odluke.

Zakonitost administrativnih planiranje upravlja upravni sudovi. Uvjeti u pogledu pravnog položaja, pravila, pravila o saslušanju ili opseg revizije Suda nisu specifične u tom području.

O pravnog položaja: Svaka fizička osoba koja je ovlaštena ići na sud može uputiti upravnom suca. Ovaj kapacitet ocjenjuje se prema pravilima građanskog prava. Stoga non-emancipated maloljetnika, kao i glavne osobama „pod zaštitu pravosuđe” zbog mentalne sposobnosti ili na kaznene osude za njihov pravni pravosudne presretanja nisu u mogućnosti ići na sud. Međutim, administrativna praksa priznaje da određenih osoba, dok su oni onesposobljene prema Građanskog zakonika, sposobnost izvršavanja za višak ovlasti protiv odluka koje utječu na „temeljno načelo prava na Habeas Corpus.”

Pravne osobe ili skupine može uložiti žalbu protiv mjera usmjerenih protiv vlastitih interesa (postojanja, nekretnine, djelatnosti, uvjeti rada), kao i zatražiti naknadu štete za materijalnu i moralnu štetu koju trpe. Ali također mogu ići na sud braniti cjelokupni interes te predstavljaju, ako Uredbe ili osporene mjere HARMS ovog zajedničkog interesa.

U upravnim sporovima, kako u privatnim pravnim postupcima, tužitelj snosi teret dokazivanja. Međutim, ovo načelo primjenjuje nešto drukčije u upravnim sporovima, posebno kada su elementi dokazivanja u rukama uprava ili, u slučaju odgovornosti na temelju načela pretpostavke podnositelja predstavke izuzeta je od utvrđivanja krivnje on tvrdi i obvezati uprava dokazati da je on počinjena br. pogreške. Uzimajući u obzir inquisitorial priroda postupka, administrativna sudac koji ima značajan istražne ovlasti, stvarno sudjeluje u utvrđivanju činjenica. Ako je potrebno, može naložiti objavu dokumenata ili nastavi sebe na određene istragama izravno razmatranje akata ili dokumente, u mjestima, prisustvovanjem saslušanja ili procjene stručnjaka.

Članak L. 6 Kodeks upravnog pravosuđa prepoznaje načelo „postupak se održavaju na javnom saslušanju”.

Pravilo zakonitosti ima različita zahtjeve kako je tumačiti i provoditi upravnog suda. Posebno pravilo ne isključuje upravnih tijela s slobodu djelovanja koje će ilustrirati kakav je njihov „full ovlaštena djelovati”.

Kada uprava ima izbor između donošenja odluke i suzdržavaju od svih odluka ili između dva ili više odluke drugi sadržaj već sukladno zakonu, sudac nije uvijek vezana za kontrolu primjerenost odlukama uprave.

Osim toga, podložno pravilu zakonitost je više ili manje stroge ovisno o tome je li sudska kontrola kao „uobičajenog kontrola” ili” ograničene kontrole.” kojom će se ograničiti na slučajeve u kojima se sporna odluka donesena u izvršavanju diskrecijskih ovlasti, to jest, kada zakonitosti odluke treba ocijeniti. U tom slučaju upravni sudac će kontrola da li se odluka temelji na činjenične pogreške, pravni pogreške, ili zlouporabe ovlasti, ali kontrolu činjenica” pravna ocjena će usredotočiti samo na očite pogreške u ocjeni. U uobičajenim slučajevima kada uprave je odluka vođena pravne kriterije i kada stoga sudac provede, sve pogreške u pravne kvalifikacije činjenica bit će controled.

U određenim slučajevima normalne kontrole i ograničene kontrole provode u skladu sa posebnim uvjetima. Stoga ograničeni nadzor ne uključuje pretraživanje očitu pogrešku u ocjeni kada Odluka proizlazi iz državne uprave procjene (primjer pregleda izborne komisije).

Sudac također ima ovlast ravnotežu upravne odluke o prednosti i nedostaci; Odluka će se samo pravnim ako je primjereno odražava činjenica.

Procjena utjecaja na okoliš (orijentacijske ili utvrđivanje opsega odluke) dio je postupka za odobrenje postrojenja razvrstani za zaštitu okoliša. Moguće je podnijeti zahtjev za poništenje protiv tog odobrenja ili suglasnosti projekta prije upravni sudovi nedostatka ili nedostatnosti EIA [1].#_ftn1 Ali nije moguće djelovati izravno pred sudovima protiv te procjeni učinka na okoliš.

Konačnog odobrenja mogu preispitati sudovima. Uvjeti u pogledu pravnog položaja, pravila, pravila o saslušanju ili opseg revizije Suda nisu specifične u tom području.

Upravni sudovi preispitivanje postupovne zakonitosti i materijalnim zakonitost sve administrativne odluke. Sudovi proučavanje materijala, tehničkim nalazima i izračuni kada se odnose na odluke. Studija utjecaja na okoliš kontrolira jer je glavni aspekt postupovne zakonitosti.

Dokazivanje interes za pokretanje zakonskog postupka je glavni uvjet koji je potrebno ispuniti za žalbe je dopuštenosti.

Osim u iznimnom slučaju kada javno tijelo povjerava pravnu naloga osnaživanje donošenja odluke protiv mjera smatra nezakonitih (slučajeve prefectorial zahtjeva za sudsku reviziju), interesa opravdano ostvarivanje žalbe. Taj interes, čije je postojanje ocijenjenome prilikom žalbe, mogu biti različite naravi: moralni ili materijala, pojedinačni ili kolektivni.

U svim slučajevima, mora se osobne, legitimnih i primjerenim. Prvi tih zahtjeva sprečava s djelujući bez naloga u ime druge ili tvrdnje samo njegove kvalitete kao građanin potrošača ili izabrani službeni suprotstaviti akt o zakonitosti. Nužnost zaštitnom interesa protivi činjenicu da žalba nastoji osigurati neregularni ili nemoralne situaciju. Konačno, status iz kojih podnositelj predstavke akti moraju odnositi na sporne odluke. Osim toga, interes mora biti izravan i neminovan, koji je izravno i svakako im je osporavana odluka.

Upravni sudovi preispitivanje postupovne zakonitosti i materijalnu zakonitost IPPC [2] odluke te zakonitosti svih upravnih odluka.#_ftn2 One su također za proučavanje materijala, tehničkim nalazima, izračuna i IPPC dokumentaciju ako su ti elementi smatrati da pripadaju odluke. Sudovi proučavanje materijala, tehničkim nalazima i izračuni kada su smatrati odluke.

Argumenti podneseni u potporu tužbu za poništenje upravne odluke (za zlouporabu ovlasti) klasificiraju u dvije kategorije: vanjski i unutarnji zakonitosti.

Vanjski znači nezakonitosti odnose se na provedbu akta: nesposobnosti autora akta, postupovni nezakonitosti, kvar ili nepravilnost (uključujući nedostatak obrazloženja)

Zakonitost putem povezanim sa sadržajem, tvar akta, a pogreške ili pogreške u pravu:

 • pogreške u pravu: primjena vladavine prava koji se ne primjenjuje ili pogrešnog tumačenja primjenjivo pravilo
 • pogreška u stvari: pogreška u karakteristike činjenice ili očitu pogrešku u ocjeni kada sudac izvršava ograničenu kontrolu,

te zlouporabe postupka ili snage.

Nije potrebno sudjelovanje u javnom savjetovanju faze IPPC ili postupak procjene utjecaja na okoliš ili dati primjedbe na stalni pred upravnim sudovima.

Žalba za zlouporabu ovlasti široko otvoren litigants, ali nije „actio popularis.” kako bi ispunjavali uvjete za pristup pravosuđu, podnositelj zahtjeva mora opravdati ‚kamata’povezanih s sadržaj odluke koji razumije, međutim, pravedno liberally i upravni sudovi. Taj interes mora biti izravna, određene i stvarnih.

Ovlast naredbu za upravnim sudovima u svim pitanjima.

Dugo, administrativna sudac odbila adresa sudski nalozi upravi, uključujući za izvršenje njegovih odluka. Samo za odluku o korisnik je pokrenuti drugoj protiv uprave inercije. Pravo veljače 8, 1995, na upravni sudovi mogućnost rješavanja upravi sudski nalozi za donošenje izvršenje mjere u određenom smjeru ili odlučivati u unaprijed utvrđenom vremenskom okviru.

U tom pogledu, potrebno upućivati na Sud poseban zahtjev za sudskom mjerom. Tijela javnog ili privatnog prava institucije odgovorne za upravljanje javnim usluge podliježu taj nalog.

Izdavanje sudskog naloga snage popraćene moguće kazne. Kazna se mora zatražiti, osim pred Državnim vijećem, što može izjašnjava automatski i, dodatno, uživa potporu Specijalizirana služba odgovorna za nakon izvršenje njegovih odluka.

O klasificiranim objektima za zaštitu okoliša, administrativna sudac ima ovlast naredbu protiv župan. Može zatražiti da provede mjere koje smatra potrebnima.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Sporovi se mogu podnijeti izravno protiv fizičkih osoba ili privatna poduzeća prije redovnih građanskih sudova ili kaznenim sudovima. Kazneni sudovi mogu nametnuti kaznu osobe (također postoji mogućnost da bude osuđen na zatvorsku kaznu), ako on doveo do štete za okoliš. No to je moguće samo ako to incrimination je prethodno kažnjivo zakonom. Nema opće incrimination u pitanjima okoliša, tako kaznenog suci moraju se odnositi na navedenim pisani popis kazneni zakonik. Civilno sudci mogu rečenica pojedinaca ili privatna poduzeća da bi ekološka šteta ako su zadovoljena tri uvjeta:

 • (1) Autor je odgovoran za ova oštećenja,
 • (2) ove aktivnosti prouzročila compensable štetu,
 • (3) i postoji uzročno-posljedična veza između djelovanja i štete.

Neki se režimi odgovornosti građanskog prava može rezultirati obveza, čak i u nedostatku pogreške (odgovornost za stvari ili za druge vicariously ili za neispravne proizvode). Operator postrojenja može se naložiti za čišćenje zagađenoj lokacija (sanacija).

Zahtjevi za zaštitu okoliša mogu podnijeti izravno u upravnim sudovima protiv javnih tijela (državnih ili lokalnih tijela javne vlasti). Tim pravnim lijekovima omogućiti upravnim sudovima otkazati nezakonitih administrativne odluke (npr. dozvola), nametanje novih zahtjeva za privatnih operatera kako bi poboljšala zaštita okoliša, ili sudjeluju odgovornosti države ili lokalne vlasti. Tu odgovornost najčešće se traži u slučaju nedostataka pronađenih u moć kontrole upravlja javnim tijelima. Ali primjeri su rijetke. Državno vijeće ponekad dijeli odgovornost između države i općine (vidjeti na primjer: CE, 2007. srpnja 13. općine taverny, br. 293210). Zakon od 1. kolovoza 2008. objavljena za prenošenje Direktive EU-a od 21. travnja 2004. nije načelo supsidijarnosti odgovornosti države u slučaju nemogućnosti provesti načelo „onečišćivač plaća”.

U članku L 165 – 2 Zakonika okoliša, koje proizlaze iz zakona br. 2008 – 757 od 1. kolovoza 2008., pod uvjetom intervencija dekret odrediti nadležna tijela u odgovornosti za okoliš pitanja. Dekret br. 2009 – 496 objavljeno 30. travnja 2009. odredila nekoliko tijela unutar države, sukladno vrstama projekata, planovi i programi: ministar za okoliš, Opće vijeće okoliša i održivog razvoja, župan regije, drugoj župan koordinator ili pomorski župan (za morska područja).

Ne postoje posebna pravila o zahtjevima za djelovanje u pitanjima okoliša. Odgovorna država ne može se potraživati izravno pred upravnim sudovima. Tvrdnja je sudac uvijek žalbu protiv prvostupanjske eksplicitna ili implicitna odbijanje države ili protiv pozitivan odgovor u nedostatne.

Ne postoje posebna pravila o uvjetima sud revizije u odgovornosti za okoliš pitanja u francuskom zakonodavstvu. Odvjetnici moraju upućivati na opća načela odgovorna država. Upravnih sudaca može ukidati odbacivanje zahtjeva i osuđuju članici ako (1) je odgovoran za štetu, (2) ako ovim djelovanjem (ili nedjelovanje češće) izazvao compensable štete te (3) postoji uzročno-posljedična veza.

Kada se nezakonito upravne odluke u pitanjima okoliša je canceled, upravni sudovi moraju, na zahtjev podnositelja zahtjeva, zahtijevaju nadležna javna tijela da posljedice ove poništenje.

Postoji nekoliko odgovornosti za okoliš režima. Svaka od njih temelji se na posebnim uvjetima. Pred upravnim sudovima, odgovornosti onečišćivač može se zatražiti na temelju „IPPC Uredbe” (subjekta obveza), pravila o gospodarenju otpadom (odgovornost nositelja) ili poseban režim uspostavljeni zakonom od 1. kolovoza 2008. Prije građanske sudove, štete na okolišu mogu nadoknaditi na temelju zajedničkih građanskopravnoj odgovornosti (za povrede, nemara, a ponekad bez greške) ili posebne carine (neuobičajene susjedske poremećaja, štete uzrokovane određenim vrstama onečišćenja: Ugljikovodici i nuklearnih postrojenja). Kazneni sudovi mogu kažnjavanje za štetu za okoliš koji su prethodno kažnjivo (razmotre odgovor od).

VI drugim sredstvima pristup pravosuđu

Sve opće sudskim postupcima, upravne, građanske ili kaznene vjerojatno će se primjenjivati u pitanjima okoliša. Ne postoje uistinu druga posebna pravila u tom području.

Nema posebnih javnih tijela odgovornih za osiguravanje pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša. Pučki pravobranitelj, javni tužitelji i svim mjestima nadležnosti mogu intervenirati u području zakonodavstva o okolišu.

Ombudsman osnovana je zakonom od 3. siječnja 1973. na švedskom pravobranitelju To je „neovisno administrativno tijelo” odgovorna za poboljšanje odnosa između građana i javne uprave. Ombudsman posreduje u sporovima između građana i javna tijela. On je zadužen za predlaganje rješenja za mirnim putem rješavanje sporova. To tijelo promijenio svoj naziv od ožujka 31., 2011 sada naziva „pravobranitelja.”

Tužitelj Republike (Procureur de la République) je suca koji je zaduženo za vođenje „javnog djelovanja” u nadležnosti Tribunal de grande stupnju (TGI), Glavni građanski i kazneni sud u prvom stupnju razini. Su tužitelji podliježu ministra pravosuđa. Zadaće tužitelja izvršavaju se uglavnom u kaznenim stvarima. Je odgovoran u skladu s načelom diskrecijske ovlasti tužiteljstva kaznenog progona počinitelja ili ne (također u pitanjima okoliša).

Kada se kaznenim djelom o okolišu, privatne tužbe dostupan.

Postoje dvije mogućnosti zahtjeva pred upravnim sudovima u slučajevima administrativnih nedjelovanja ili neprimjereno djelovanja:

 • Tužba za poništenje protiv nezakonitog upravne odluke: „razlog za zlouporabu ovlasti”.
 • Tužba za naknadu štete protiv javnog tijela ako se dokaže da je to nedjelovanje ili neprimjereno mjera uzrokovala štetu.

VII pravnog položaja

Članak 31. Zakonika o građanskom postupku prepoznaje pravnog položaja onima koji imaju interes i stalnih. Podnositelj zahtjeva mora dokazati legitiman interes zaštićena zakonom te osobne i izravan interes („Nitko tvrdi s odvjetnika”). Zakon također omogućava pravne osobe; uključujući udruženja; Nevladinim organizacijama; i profesionalne, pravno valjano, sindikate radi obrane zajedničkih interesa njihovih članova. Kamate na pokretanje postupka Sudu moraju biti dane i predstavi, no sudovi nisu ponekad prepoznala dopuštenost tužbi kada se kamata u budućnosti ili nesigurna.

Ti građanskog prava koncepti u sudskom praksom upravnih sudova pragmatičan i opsežnih tumačenje. „razlog za zlouporabu ovlasti” široko otvorenog protiv svake administrativne odluke, međutim kvaliteta građana životu nije dovoljan za odlučujući: nije „actio popularis.” kako bi bila prihvatljiva da ostvaruju, tužitelji moraju opravdati „interesa s dodjelom Aktivna procesna legitimacija” koji je izravna, određene i strujom (CE, 21. prosinca, 1906, Union des propriétaires et des Contribuablesa du Okružni de La Croix – seguey – tivoli lebon, Recueil, str. 962. – CE, prosinac 21., 1906., Unija vlasnika i porezne obveznike okruga cross-seguey – tivoli, Recueil lebon str. 962.).

Ta načela primjenjuje na sve podnositelje zahtjeva: Pojedinci, pravne osobe privatnog prava, francuski ili strane udruge, nevladine organizacije itd.

Ne postoji mehanizam „actio popularis” u Francuskoj.

Ombudsman ne može intervenirati u postupcima pred sudovima ili pitanje valjanosti sudske odluke. Međutim, Ombudsman može izdati sudski nalozi javnim tijelima prilikom odbiti izvršenje sudske odluke u korist podnositelja zahtjeva.

Javni tužitelji nemaju nikakav interes djelovati pred upravnim sudovima. Oni mogu djelovati samo u kaznenim stvarima.

Svih drugih javnih institucija ima pravnu sposobnost djelovanja pred upravnim sudovima kada imaju interes tražiti ili braniti.

Nema utjecaja na okoliš i IPPC-a posebna pravila o pravnog položaja pojedinaca/nevladine organizacije i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša.

VIII. pravno zastupanje

Prije prvog stupnja Upravni sudovi (pravilo R. 431 – 2 Zakonika administrativnih pravosuđe), zastupanje putem pravnog zastupnika izrečeno u pitanjima punu nadležnost: uglavnom monetarne ili ugovornih sporova. Drugi sporovi se implicitno izuzeti od pravila obveznog zastupanja. Pred Administrativnu žalbeni sudovi (pravilo R. 811 – 7 Zakonika administrativnih pravosuđe), obveza pravnog zastupnika je pravilo (samo iznimke: spornih višak moći u odnosu na javnu uslugu i spornih autocesta prometa kršenjima).

Pred prvostupanjskim sudovima kao i pred žalbeni sudovi, država izuzet je od s odvjetnikom.

Pravilo obveznog zastupanja šira pred Državnim vijećem: To je pravilo u kasacijskom postupku (osim pojedinih situacija poput sporova socijalne pomoći). S obzirom na višak snage u prvog i posljednjeg stupnja, zastupnika nije obvezno.

Ako je odvjetnik sankcionirano Nedopuštenost zahtjeva, nakon kvara obračun.

Ekoloških zakona jedna je od podrijetla specijalizacije u uporabi u odvjetnika struku (Odluka od 28. prosinca 2011. službena francuski list br. 0301 od 2011. prosinca 29., str. 22577.). Web-mjesto svakog stupca uključuje popis odvjetnici specijalizirani u tom pitanju. Sve ekološke udruge može djelovati u ime pojedinačnih žrtve predrasuda, kada je dobila zaduženje da to učini. Ona može djelovati protiv svake administrativne odluke koja može štetno utjecati na okoliš.

IX. dokaza

U upravnim sporovima, kako u privatnim pravnim postupcima, teret dokazivanja snose tužitelj. Međutim, ova načela smatra ublažavanja u upravnim sporovima, posebno kada su elementi dokazivanja u rukama uprava ili, u slučaju odgovornosti u pretpostavka pretpostavke o izuzimanju predstavke od utvrđivanja krivnje on tvrdi i obvezati uprava dokazati da je on počinjena br. pogreške.

Uzimajući u obzir inquisitorial priroda postupka, administrativna sudac koji ima značajan istražne ovlasti, stvarno sudjeluje u utvrđivanju činjenica. Ako je potrebno, on može nametnuti komunikaciju dokumenata ili nastavi sebe na određene istragama izravno razmatranje akata ili dokumente, u mjestima, prisustvovanjem saslušanja ili procjene stručnjaka.

Stranke uvijek mogu uvesti nove dokaze. Ali postupkom primjenjivim na upravni sudovi „inquisitorial”: To znači da Sudac je glavni postupka. On komunicira argumente koje je iznio litigants. Također može zahtijevati od stranaka da dostave nove dokumente utvrditi dokaz činjenica. Također može bi stručnu.

Postupak u upravnim sudovima drugačiji je od prije redovnih građanskih sudova. Prije građanski sudovi stranke vodi suđenje tražeći sudac kako bi istrage, stručnosti. Upravni sudac ne obvezuje zahtjev stranaka: nije obvezno pribjegavanja znanja kada stranka zahtijeva, ako sudac smatra da dokumenti postupka dostatni za osudu. Međutim, on može naložiti stručnu čak i ako takav zahtjev izrazile stranaka.

Sudac nikad ne obvezuje rezultat stručnjaka. On uvijek mora ocijeniti studije s kritičnom okom. Njegov otopina može se temeljiti na druge elemente koje izazov zaključke izvješće stručnjaka. Ovog starog načelo izričito predviđeni člankom 22. akta od 1889. srpnja 22. primjenjiva na administrativna sudova i također je sudska praksa Državnog vijeća.

X pravno sredstvo

Prema ustaljenoj sudskoj praksi, načelo neposrednu provedbu administrativne odluke temeljno pravilo javnog prava (CE., magareće., 2 juillet 1982, huglo et autres). Stoga administrativne odluke mogu odmah izvršen, neovisno o pokrenuti postupak. Klasična djelovanja pred sudom protiv takvih odluka ne imati suspenzivni učinak. Postoje neke iznimke uglavnom u području imigracije ili porezno pravo, ali ne u pitanjima okoliša.

Postoji mogućnost pravne zaštite protiv administrativnih odluka u administrativnim sudskih postupaka u pitanjima okoliša, kao i u svim pitanjima. Ova mogućnost ne postoje pred upravnim sudovima protiv djela ili propuste privatnih strana. Ali takav postupak mogu provesti redovnih građanskih sudova („référé civilnog”).

U hitnim slučajevima, privremeni boravak izvršenja omogućuje Obustava izvršenja upravne odluke do sudac presudio na ovu Odluku o zakonitosti. Podnositelj predstavke moraju dokazati na hitnost slučaja i da postoji ozbiljna sumnja o zakonitosti odluka kako bi sudac za odlučivanje o privremene mjere u nekoliko dana.

Moguće je žalbe Odluka Upravnog suda o nalogu. Žalbi mora se pokrenuti izravno Vijeću države.

XI. Troškovi

Pravni troškovi uključuju sudske pristojbe i troškove odvjetnika.

 • Sudski troškovi određeni su u odjeljku 695. Zakonika o parničnom postupku. Su regulirane ili tariffed naknade:
  • Sudski izvršitelj naknade (zakon predviđa da akte uvodeći suđenju te je presude šalje se protivnikom koju je sudski izvršitelj);
  • naknade poznati kao „postulation i zalaganje” (ukaza br. 72 – 784 od kolovoza 25., 1972., revidiran 1975.) koja se dijeli na „paušalna naknada” ovisno o prirodi suđenja te „razmjernom udjelu” izračunani o financijskom učinku ispitivanja;
  • i „vještačenje”.

Nema sudski izvršitelj honorari niti troškovi postulation u upravnim sudovima.

 • Odvjetničke naknade. Pristojbe se naziva „nenaplativa” jer se ne može subvencija (vraćena) jer nisu „propisane.”

Troškova odvjetnika u vezi s izvršavanjem svoje misije u ime njegova klijenta: porezne biljege za naknade za registraciju, prava posredovanja, promidžbe prava, naknade stručnih, sudski izvršitelj itd.

Pečat pristojbe smanjen za zahtjeve bilježe od siječnja 1, 2004. No od 1. listopada 2011., svaka osoba koja traži pravdu mora platiti porez pečat 35 EUR. Taj iznos mora se obratiti na svakoj razini postupka: prvom stupnju, žalbe žalbenom.

Odvjetničke naknade se slobodno određuju između stranaka i njihovih zastupnika: nije moguće dati procjenu.

Troškove stručnjaka na sudu određuje suca. Na primjer 2009. redovnim žalbeni sud i upravnog suda Caen predložene primjene sljedećim rasporedom:

 • Naknade za stručnjak: 90 EUR za jedan sat na 180 eura i izvan njega ovisno o složenosti predmeta.
 • Tipizaciju: 7 EUR po stranici.
 • Preslika: 0,42 EUR po stranici, 1,5 EUR za boju primjerku.
 • Dokumenti dostupni na CD: 20 EUR.
 • Poštarina: Prema poštarine.
 • Fee-kilometer: 0.60 do EUR 0.80/km.
 • Put, smještaj, obroci: Prema obrazloženja.

http://www.upem.org/documents/coutjud.html

Troškovi pravno sredstvo/privremenu mjeru su isti kao i za glavni postupak.

Pravni troškovi obično plaćaju izgubi spor. U članku L 761 – 1 Zakonika administrativnih pravde: "u svim slučajevima, stranka koja izgubi spor mora platiti drugoj stranci iznos utvrđuje sudac u pogledu troškova. Sudac uzima u obzir vlasnički ili ekonomsku situaciju osuđenika stranke. On može čak automatski, radi na temelju sličnih razmatranja, reći da nema razloga da osudi.”. Međutim, upravni sudovi obično ograničenja troškova posveti nekoliko tisuća eura.

XII. financijsku pomoć mehanizama

Ne postoje posebna pravila o sporovima troškovi postupka u pitanjima okoliša. Postoji samo jedan porezne pred upravnim sudovima. Zakon od 29. srpnja 2011. osnovana posebnog poreza od 35 EUR koji se plaća nakon podnošenja postupka pred Sudom (administrativni ili drukčije). Ovaj porez se uvjet za dopuštenost zahtjeva. Korisnici pravne pomoći ne moraju plaćati taj porez (pogledati odgovora na pitanje broj 2).

Postoji „pravna pomoć” u Francuskoj. Sadašnji sustav pravne pomoći podliježe pravnom pomoći Act (br. 647 – 91 od 10. srpnja 1991.) i ukazom br. 91 – 1266 od 18. prosinca 1991. Ona pokriva:

 • Dobila pravnu pomoć: Financijska potpora za sudske postupke i izvansudsko rješavanje postupaka;
 • Potpore za zagovara naknade u kaznenim postupcima koji su dostupni kao alternativa progona (rješavanje i posredovanje), za pravnu pomoć za one koje drže policije za ispitivanje i za stegovni postupak u zatvorima;
 • Pristup pravu (informacija, smjernica, pravno savjetovanje). Pravna pomoć daje pravo primatelja na besplatnu pomoć od advocate ili pravnika (sudski izvršitelj, avoué – javni bilježnik, dražbovatelja itd.) i izuzeće od sudskih troškova.

Pravna pomoć dostupna je i u pitanjima okoliša bez posebnih pravila.

Pravna pomoć podliježe zahtjevima u pogledu resursa, državljanstvo, boravište i dopuštenosti. Možete dobiti pravnu pomoć ako prosječni Vaša kombiniranih sredstava za prethodnu kalendarsku godinu ne prelazi određeni prag utvrđen zakonom svake godine. Imate pravo na pravnu pomoć ako ste francusko nacionalno ili građanin Europske unije ili stranog državljana uobičajeno, koji zakonito borave u Francuskoj. Uobičajeno i zakonito boravište u Francuskoj je potrebno u načelu. Pravne pomoći ako tužba nije očito nedopušten ili bez tvari. Ti uvjeti također primjenjuju na nevladinih organizacija.

Većina sindikati i nevladine organizacije potrošača nude besplatne pravne podrške odvjetnici njihovim članovima. Većina odvjetnici dati slobodno početnog razgovora. Nema posebnih prakse u pitanjima okoliša.

Pravne klinike su prilično nova organizacija u Francuskoj. Trenutno postoji 4 prava klinike u Francuskoj, dvije o građanskim i dva za ljudska prava (La Maison du droit na Sveučilište Paris II;http://www.u-paris2.fr/63247158/0/fiche___pagelibre/&RH=ORGA_ETUDES Pravo klinike Sveučilišta u turama ; Temeljna prava klinike Sveučilišta u Caen; Je euclid prava klinike sveučilišnog Paris Ouest Nanterre). Nijedan s ekološkim slučajevima.

Postoje i sve više specijaliziranih odvjetnika u okolišnom zakonodavstvu i brojne nevladine organizacije za zaštitu okoliša u Francuskoj. Neke od njih priznaju kao javne komunalne službe država poput Francuske naravi okoliša (fne) koja je Francuska federacije udruga za zaštitu prirode i okoliša. Projekt okuplja 3,000 nevladinih organizacija (na zemljopisne ili tematske osnovi).

XIII pravodobnost

Postoji načelo da implicite negativne odluke dolazi kada uprava ne odgovori nakon razdoblja od dva mjeseca na zahtjev poslao zahtjeva (članak 21. Zakona 2000. travnja 12.).

U nekoliko područja, pravo utvrđen je režim prešutno prihvaćanje. Šutnje uprave zatim uzrokuje pojavu prešutno prihvaćanje unutar razdoblja utvrđenog zakonom. Osim toga pretpostavke odgovornošću javnog tijela može se izreći administrativno sud kada se dokaže da to kašnjenje neuobičajene dovela do dovodeći podnositelju zahtjeva.

Ne postoje posebni rokovi utvrđeni zakonom za sudske postupke u pitanjima okoliša.

Također moramo razlikovati postupaak o meritumu i hitnim postupcima.

U slučaju značajnih postupak, cilj određen parlamenta upravni sudovi, na bilo kojoj razini (prvom stupnju, žalbe i kasacijskom postupku), u prilog godišnjim Zakona o državnom proračunu, donijeti odluku u roku od najviše jedne godine.

U slučaju hitnog postupka, Sud odluku dolazi obično u roku od tjedan dana do mjesec dana, ponekad 2 ili 3 dana.

Ne postoji pravno utvrđeni rok za postupka o meritumu. Ali postoje ograničenja za hitne postupke: Na primjer, ako je postupak o prijetnja temeljnih sloboda sudac donosi svoju odluku u roku od 48 sata.

Postoji važna načela koje je izdala sudska praksa u 2002. „litigants imaju pravo da im zahtjeve procjenjivati u razumnom roku prema načelu izdaje članka 6. EKLJP-a. Kršenje te obveze ne utječe na valjanost sudske odluke. Kada pravo na isplatu sudske odluke u razumnom roku uzrokovao štetu, mogu dobiti naknadu štete „zbog nepravilnog upravljanja upravni sudovi”. Referentni dokument: Conseil d’Etat Assemblée, 28 lipnja 2002, garde des sceaux protiv M. magiera, br. 239575. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008099419&fastReqId=109660118&fastPos=7...
&fastpos = 7

XIV. Ostala pitanja

Tužbu za poništenje protiv administrativnih odluka prihvaća se samo ako je protiv „administrativni postupak koji negativno utječe na” („Acte administratif faisant duboka” u francuskom upravnog prava). Upravni akt se smatra kad ona proizvodi pravne učinke: Uredbom je promijenjen zakonski sustav ili ono krši prava i obveze građana. Akt koji samo u postupku za razvijanje naknadne glavne odluke samo pripremni akt, ne mogu osporiti pred upravnim sudom. Sve te opća pravila primjenjuju u pitanjima okoliša.

Pravo pristupa informacijama o okolišu je pod opće načelo izdaju Zakona br. 78 – 753 od 17. srpnja 1978. i provedbena odluka br. 2005 – 1755 od 30. prosinca 2005. o pristupu upravnim dokumentima, kao i posebnim normama napisana na ekološki kodeks (Članak L. 124 – 1 do L. 124 – 8 i R. 124 – 1 za R. 124 – 5). Sve te su tekstove sintetiziranih u ministarskoj informacije kružno objavljen 18. listopada 2007.

Glavni web-mjesto o ovoj temi: Francusko ministarstvo okoliša:

http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/lacces-du-citoyen-la-justice

Mirenje, transakcija i arbitražu su metode za rješavanje sporova koji nemaju kao puno prostora u upravnim sporovima u sporove privatnog prava. Članak L.211 – 4 Kodeksa upravnog prava pruža upravnim sudovima opće nadležnosti za mirenje. Ali ova odredba rijetko se upotrebljava te razmatranje prirode administrativnih sporovima i činjenicu da u ugovornim pitanjima već postoji mehanizam za mirno rješavanje sporova s odborima nagodba tržišta. Pravo je kompromis dati javna društva riješiti njihov spor. U većini slučajeva transakcije potpisuju s privatne osobe predstavljaju privatni pravni ugovori i ne spadaju u nadležnost administrativnih suca. Javna tijela podliježu zabrani načelo žalbe arbitražu.

Posredovanje nije često koriste u području okoliša, ali ideju postaje sve popularniji u Francuskoj. Postoji mnogo novih istraživanja o ovom pitanju: dobivanje posredovanja u pitanjima okoliša? Zanimljivu konferencije organiziran je u travnju 2012. „Institut za istraživanje i obrazovanje o pregovaračkom” sa sažetkom objavljen na „nagodba, način rješavanja sukoba okoliša?” (na francuskom).

http://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/05/CR-SIRENE-29.pdf

XV je stranac

Članak 1. francuskog Ustava proclaims načelo „jednakost pred zakonom za sve građane neovisno o podrijetlu, rasi ili religiju.” mnoge zakoni produljiti ovaj članak ustava, zabranu diskriminacije, osobito one na temelju spola, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Članak 225. – 1. Kaznenog zakonika precizno definira pojam diskriminacije s popisa mnogih kriterija. Ali nema diskriminacije klauzule o jezik u procesnim zakonima u Francuskoj (pogledati odgovor broj 2 i 3).

Francuskom jeziku treba koristiti posebno u sudovima. Ovo se načelo vrlo stare. Je proglasili kraljevske Pravilnik potpisan u gradu villers-cotterets (naziv tog Royal odluku) u kolovozu 15., 1539. Ovaj akt se smatra „Službeni rodni list” francuskog jezika. Je osnovana u članak 2. Ustava i predvidio zakonom ° 94 – 665 August 1994, 4 „o uporabu francuskih.”

Ako je potrebno, prijevod i plaćeni vlade u sudskim postupcima, ali samo u imigraciju, azil i kaznenim predmetima.

XVI. prekogranični slučajevi

Ovo pitanje uglavnom odnosi na provedbu odgovornosti prema okolišu. Okoliš ne poznaje granice. Samo za žrtva prekograničnog onečišćenja, da je ovaj slučaj pred nacionalnim sudom države u kojoj prekršaja iz ili države na čijem državnom području povreda proizvodi učinke. Dopuštenost tužbe pred francuskog suda moguće je pod nekoliko uvjeta koji se odnose na nadležnost sudova i načelo teritorijalnosti prava. Nerezidentni stranaca može pozvati na odredbe francuskog zakona. Ali uspostaviti prekograničnu odgovornost teško prema važećim pravilima. Postoje poteškoće za sudaca izražavati običajno pravo građanske odgovornosti, posebno odgovornosti za okoliš uspostavljenih Zakonom od 1. kolovoza 2008. o odgovornosti za okoliš. To prenošenje Direktive br. 2004/35 od 2004. travnja 21. kodificirana je u ekološki kodeks (Glava VI. „Sprečavanje i popravak neke šteta za okoliš”) koji je gotovo unimplemented. Glavna studija objavljena je o tom pitanju u siječnju 2012. (70 stranica):

http://www.leclubdesjuristes.com/notre-expertise/a-la-une/risque-environnemental-affaire-erika

Francuska Ekološki kodeks na engleskom:

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1963/13739/version/3/file/Code_40.pdf

Ovoj temi mogu se analizirali i koristeći poznatom slučaju u Francuskoj nakon havarija tankera Erika broda s Malte u prosincu 1999. u međunarodnim vodama u francuskom ekskluzivne ekonomske zone (EEZ) uz obalu Bretanjom. Ovoj nesreći onečišćenog 400 km obale. Vlasnik i upravitelj ove zakupnik plovila, klasifikacijsko društvo, osuđen ove onečišćenja građanski sud žalbe Pariz presudom od 30. ožujka 2010.

Pojam javnog interesa nije specifičan u prekograničnom kontekstu. Opća pravila primjenjuju (posebno o dopuštenosti zahtjeva putem koncept pravni interes).

Francuska upravno pravo priznaje jednak pristup upravnim sudovima za osobe ili nevladinih organizacija koji borave u inozemstvu, na istoj osnovi da podnositeljima zahtjeva koji borave u Francuskoj. Ali stranih stanovnika nemaju pristup pravnoj pomoći. Upravni sud Strasbourg odlučeno 1983., u slučaju naziva „potaša rudnici Alsace”, da pravne osobe stranih javnog prava možda imaju interes djelovati prije francuskog upravni sud. Zanimljivu studija o toj temi na području vodoprivrede, objavljeno 2007. godine na francuskom: Jochen sohnle, „Le dispositif juridique de L’Europe pour les appréhender conflits transfrontaliers sur l’Eau”, lex electronica, Vol. 12 br. 2, automne/nisu usvojeni, 2007., posebno stranice 17. i 18.:

http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/sohnle.pdf

Nadležnosti odredba je moguće u građanskim stvarima. Ona ima oblik ugovorne odredbe na temelju kojih sudionici pristaju povjeriti rješavanje spora suda koji obično ne nadležan. To se može odnositi na predmet nadležnosti ili teritorijalne nadležnosti. Ova odredba se mogu odnositi samo na sporove koji proizlaze iz Ugovora. No taj mehanizam zabranjeno je za ugovore o javnoj nabavi te javnih su pred upravnim sudom.

[1] Procjena učinka na okoliš (EIA)

[2] Integrirani polluton sprečavanju i nadzoru onečišćenja

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.