Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

U 1999. luksemburškim vlastima izmijenio ustav dodavanjem zaštite okoliša i životinja kao novi ustavno načelo (članak 11.). Država Luksemburg jamči zaštita ljudskih i prirodnog okoliša promicanjem uspostavljanje održive ravnoteže između očuvanja prirode i zadovoljstvo sadašnjih i budućih generacijsku potrebama. Države promiče zaštitu i dobrobit životinja. Građani mogu pozvati na ustavno pravo izravno u upravnim i sudskim postupcima. Ako sudac smatra da je stranka pravedno osporavanje ustavnosti zakona će uputiti prethodnom pitanju Cour Constitutionelle (Ustavni sud). Stranke upravnog ili sudskog postupka može osloniti izravno na europskih direktiva i Konvencije. Se mogu pozivati međunarodnih sporazuma kada su ratificirale Luksemburg. Upravni sudovi upućuju i izravno primjenjuje Aarhuške konvencije. Posebno upravno sudište odnosi se na Arhuške konvencije izravno utvrditi litigants” pravnu osnovu.

II. Pravosuđe

Luksemburg zakonodavstva temelje na rimskom pravu i napravi jasnu razliku između javnog prava i privatnom pravu. Budući da postoji jasna razlika između javnog prava i privatnom pravu u Luksemburgu, pravosudnog sustava u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu podijeljen je u građanskim sudom sustava i upravni sud sustava. Cour Constitutionelle u Luksemburgu odlučuje o usklađenosti zakona s Ustavom. Ne postoji za litigants; samo nacionalni sudovi mogu uputiti prethodnom pitanju Cour Constitutionelle. Sudovi se plaćaju ustava koji vrše sudske vlasti. Su neovisni u obnašanju svojih funkcija. U Luksemburgu, postoje dva reda nadležnost: građanskog i upravnog naloga. Na vrhu hijerarhija civilno bi je Cour supérieure de justice, koji uključuje Cour d’Appel, Cour de Cassation i parket général. Slučajevi u ukidanje presude donesene u različitim komore Cour d’Appel uglavnom koje prije Cour de Cassation koja sadrži Vijeće sjednica s pet sudaca.

U Luksemburgu, nema posebnih sudova za odlučivanje u pitanjima okoliša. Okoliš slučajevima smatra upravnih ili pravosudnih sud prema pitanju. Postoje dva pravna područja u Luksemburgu, okrug Luksemburg i Diekirch, u svako područje sudom D’arrondissement. Suci sudova izravno imenuje Veliki Vojvoda. Postoje tri sudove za sporove male vrijednosti, pravosuđe de paix u Diekirch, Luksemburg i esch- sur- Alzette. Cour administrative, upravni sud, predstavlja Vrhovnog nadležnost upravnog naloga. Forum shopping je dostupan samo u sudskim predmetima i ne postoji u administrativnih predmeta. Stranke mogu uključivati „choice-of-forum” Klauzula u ugovoru. Ako se obje stranke slože da se ova odredba mogu uskladiti svoje kretanja prije male vrijednosti sudu, juge de paix, ako je drukčije ne nadležna s obzirom na vrijednost zahtjeva i teritorijalne pravila. Sve odluke koje je donio prvostupanjski sud D’arrondissement Luksemburga i Diekirch može se podnijeti žalba pred Cour d’Appel. Žalbe presude, žalitelj mora pokrenuti žalbu u roku od 40 dana od obavijesti odluke pred tajnika Suda. Cour d’Appel će nadzire primjenu prava na činjenice sud D’arrondissement i će potvrditi ili poništiti presude Suda D’arrondissement. Presuda male vrijednosti sudovi mogu se žalba prije okružnih sudova. Odluke Suda o žalbi i odluke drugih sudova presudio u posljednjoj instanci može osporiti pred Cour de Cassation. Cour de Cassation će samo nadzire primjenu prava i poslovnik. Rok da pokrene postupak pred Cour de Cassation je dva mjeseca od obavijesti o presudi. Cour administrative je Kasacijski i reformatory prava. Upravni sudac mogu zakonitost i proporcionalnost upravne odluke. Upravni sudac može uvijek poništi a upravne odluke, ali može zamijeniti svoju odluku da odluka uprave ako je tako predviđeno zakonom u pitanju. U pitanjima okoliša, predmeti mogu biti pred građanskim sudaca radi ostvarivanja naknade od tuženika. Civilno suce nadležna odlučivati uznemirujućim slučajevima poput buke ili onečišćenja uzrokovanog neighbors. Štetno djelovanje slučajevima mogu se, čak i u nedostatku prekršaju. Kaznenog suda nadležna odlučivati slučajevima kada potraživanje je pokrenuti policije ili opći odvjetnika. Pravosuđe suda nadležna odlučivati o slučajevima kršenja jesu li civilnog (tj. između dvije osobe) ili administrativne (između uprave i pojedinac). Sudaca može od službenoj bi znanja ili posjet na lokaciji za potrebe postupka. Sudaca može također bi bilo mjera kako bi svjedoka audition. Upravni sudac može kontrolirati vjerodostojnost pokazuje.

III. Pristup informacijama slučajevima

U slučajevima kada zahtjev za informacije o okolišu bude odbijen ili wrongfully/neprimjereno odgovoreno, osoba može početi hitne privremene postupak pred upravno sudište. Tužba pokreću se pred upravno sudište u roku od 30 dana od obavijesti o odbijanju odluke ili nakon šutnje uprava čuva 3 mjeseci. Ako sudac smatra tvrdnja kao valjane, može narediti uprave da objavi informacije. Presuda je dopuštena žalba. Potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva za informacije moraju biti obrazloženi i poslana preporučenom poštom. Odbijanje uključuju informacije o raspoloživim pravnim lijekovima te pravna sredstva. Zahtjev mora se podnijeti u roku od 30 dana od obavijesti o odbijanju ili neodgovarajuće odluka. Prijedlog mora uključivati:

 • imena i adrese stranaka,
 • Sažetak činjenica
 • Zaključci
 • Opis informacije o okolišu pristup odbijen.

Prijedlog mora biti proizvedeno u isti broj kao stranke i na službenik Ureda prije saslušanja datuma. Sud presudu obavješćuje se podnositelja zahtjeva i upravno tijelo. Upravno tijelo će imati informacije o okolišu predsjedniku Suda preko tajnika Ureda. Narav informacija će utjecati odlučivanje jer može isključiti iz divulgation zakonom. Sud će razmotriti informacije i bi li upravno tijelo mora ih otkriti tužitelja. Sud može naložiti potpuno ili djelomično objavljivanje informacija.

IV. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti

U Luksemburgu, nema posebnih pravila postupanja u pitanjima okoliša. Redovito administrativni postupak primjenjuje. U načelu administrativne odluke upravnih tijela podliježu „postupak administrativne non contentieuse” (zakonu o administrativnom postupku).http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf Ako pravna odredba predviđa kraća razdoblja i/ili obnovu postupke za poduzimanje mjera protiv upravne odluke, upravne odluke može pobijati pred sudom izravno u roku od 3 mjeseci od obavijesti ili objave. Slučaj se može podnijeti Sudu prije iscrpe sve administrativne pravnih lijekova. Međutim, žalba na upravno tijelo obustavlja rok žalbe upravno sudište. Svi zahtjevi prije upravni sud mora se uvesti i potpisuje odvjetniku, avocat à la Cour, u obliku prijedloga. Prijedlog mora uključivati imena i adrese tužitelja, upitna upravne odluke, sažetak činjenica, cilj kretanje i popis pokazuje. Izvorni prijedlog moraju se podnijeti s četiri primjerka sudu za službenik Presudom tribunal administratif može se podnijeti žalba prije Cour administrative unutar 40 dana presude. Upravni sudac može preispitati postupovnu i materijalnu zakonitost upravne odluke. U visokotehnološke slučajevima upravni sudovi mogu provjeriti materijalom te tehničkim nalazima. Sudaca također može zatražiti tehničku stručnost i posjetima više tehničkih informacija i pronašla odgovarajuće rješenje za pitanje. Stoga mogu temeljiti svoju odluku o znanstvenih spoznaja. To je posebno koristiti u procjeni utjecaja na okoliš (Environmental Impact Assessment) slučajevima. Prvi Tribunal administratif sudaca o meritumu slučaja i stalnom podnositelja zahtjeva, koji treba imati izravan i neminovan interesa. Nevladine organizacije mogu biti u položaju ako su priznata od nacionalne važnosti. Smatra se da imaju osobni interes ako pravo pribavlja tako. Postupovna pravila ista su kao administrativni postupak. On će preispitati materijalnu zakonitost ekoloških odluka i pravilo slučaju na odgovarajući način. Sudac će procijeniti. On od će preispitati materijalnu zakonitost ekoloških odluka i pravilo slučaju na odgovarajući način. Pravni postupak mora pokrenuti u roku od 3 mjeseci od obavijesti administrativne odluke. U slučaju nužde tijekom postupka, predsjednik Tribunal administratif mogu preispitivanje procjena utjecaja na okoliš utvrđivanjem odluka. Podnositelj zahtjeva može donijeti slučaja pred upravno sudište. Zahtjev mora sadržavati imena i adrese tužitelja, imenovanje upravne odluke, sažetak činjenica i prigovora i predmet zahtjeva. Ona također mora sadržavati popis pokazuje da tužitelj će koristiti u ispitivanju. Tribunal administratif može preispitati završne EIA odluka ili odobrenja. Podnositelj zahtjeva, ministri, općina, neighbors uspostavom koji su dovoljne i izravan interes i udruženja od nacionalne važnosti – kao priznaje pravo concerned- može donijeti slučaja pred upravno sudište. Zahtjev mora sadržavati naziv i adresu podnositelja zahtjeva, imenovanje upravne odluke, sažetak činjenica i prigovora i predmet zahtjeva. Ona također mora sadržavati popis pokazuje da tužitelj će koristiti u ispitivanju. Cour administrative će preispitati zakonitost upravne odluke i njegova valjanost. Cour administrative preispitivanja postupovnim i materijalnim zakonitost EIA odluke. Budući da sudac o meritumu predmeta, oni će preispitati tehničke dokumente i dokazi dostavljeni. Mogle bi stručnost i Posjet lokaciji. Radi stalnog pred nacionalnim sudovima nije potrebno sudjelovanje u javnom savjetovanju fazi postupak procjene utjecaja na okoliš, dati primjedbe ili sudjelovati na raspravi. Redovito pravila o stalnom pred nacionalnim sudovima primjenjuje na ljudima koji žele osporiti odluku u vezi s EIA. Pravno sredstvo u EIA postupci u slučajevima kada postoji opasnost od ozbiljne štete. Ne postoje posebna pravila koja se primjenjuju na EIA postupcima osim redovite nacionalne odredbe. Upravni sudovi mogu preispitati završne IPPC odluka ili odobrenja. Podnositelj zahtjeva, ministri, općina, neighbors uspostavom koji su dovoljne i izravan interes i udruženja od nacionalne važnosti – kao priznaje pravo concerned- može pokretanje postupka pred tribunal administratif. Zahtjev mora sadržavati imena i adrese tužitelja, imenovanje upravne odluke, sažetak činjenica i prigovora i predmet zahtjeva. Ona također mora sadržavati popis pokazuje da tužitelj će koristiti u ispitivanju. Upravni sud će preispitati zakonitost upravne odluke i njegova valjanost. Redovito pravila upravnog postupka koji se primjenjuje kako je gore opisano. Tribunal administratif sudaca postupovnim i materijalnim zakonitost IPPC odluka kako smatra o meritumu. Sudac će provjeriti činjenične i tehničkih kriterija i sve odgovarajuće dokumente. Može narediti stručnu i bi uprava dostavljanje dokumentacije i dokumenata. On također mogu posjetiti lokacije za prikupljanje informacija o situaciji. Radi stalnog pred nacionalnim sudovima, nije potrebno sudjelovanje u javnom savjetovanju faze IPPC postupak, dati primjedbe ili sudjelovati na raspravi. Redovito pravila o stalnom pred nacionalnim sudovima primjenjuje na ljudima koji žele osporiti odluku vezane uz IPPC. Pravno sredstvo u IPPC postupci u slučajevima kada postoji opasnost od ozbiljne štete. Ne postoje posebna pravila koja se primjenjuju na IPPC postupcima osim redovite nacionalne odredbe.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

U pitanjima okoliša, potraživanja može predati na sudsko sud izravno protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata. Podnositelj zahtjeva mora dokazati dostatan interes za to pitanje. Privatne osobe mogu pokrenuti postupak pred sudskim sudovima u slučaju štete. Također mogu donijeti zahtjev za poništenje upravne odluke koja može izazvati štetu po njih ili njihovu imovinu. Jedan može tražiti popravak jednom štetu, suzbijanje aktivnosti koje je štete za okoliš ili sanaciji okoliša. Potraživanja od odluke Ministarstva ili nadležnoj upravi može se pokrenuti pred tribunal administratif. Nevladine organizacije – kao priznaje pravo concerned- može podnijeti zahtjev protiv odluke minsitry. Tvrdnje mogu se podnosi osoba koja je izravno pogođena ekološke štete, pretrpjela kršenje njegovih prava ili osoba koja ima dostatan interes u vezi s okolišnim odluke. Sudac će odlučiti o meritumu. U odgovornosti za okoliš pitanjima, vlade koji je zadužen za okoliš, i vlade u čijoj vode i njihove uprave nadležnim tijelima Luksemburga u odgovornosti za okoliš pitanja. Zahtjevom za djelovanje može podnijeti ministri ili nadležne uprave u slučaju štete za okoliš ili u slučaju neposredne opasnosti. Zahtjev za poduzimanje mjera mora sadržavati sve potrebne informacije o stanju. Nadležno tijelo zatim pregledava zahtjev za poduzimanje mjera i odgovarajuće odluke. Tribunal administratif nadležan preispitati administrativne odluke ili vlade ili nadležne uprave. Tužbi mora biti na sud u roku od 40 dana od obavijesti administrativne odluke. 30 dana šutnje uprave jednaka odluke o odbijanju uprave. Samo osoba koja ima dostatan interes može podnijeti zahtjev za upravno sudište. Aktivnostima za provedbu odgovornosti za okoliš se izravno nadležnom vlade ili uprave. Nevladine organizacije koje su dobile akreditaciju od države može podnijeti zahtjev.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

U Luxembourgu, osim pravna sredstva mjera ljudi mogu podnijeti odštetni zahtjev protiv upravne odluke ombudsmanu koji djeluje kao posrednik između stranaka. Međutim, Ombudsman neće pravilo slučaju nego pomoć strankama da postignu dogovor. Ombudsman (tzv. „izmiritelj”) glavni je organe da pravila sukoba između uprave i pojedinaca. Kao nepristranu posrednika, Ombudsman će organizirati istraga pomoći u rješavanju sukoba. To će dati prijedlog za rješavanje pitanja koja stranke će moći pratiti ili ne. Ombudsman može uputiti preporuke uprava kako bi se ispravio situaciju i poboljšati uprave funkcioniranje. Također može preporučiti izmjene pravnih akata poslužio kao pravna osnova za odluku kada je pritužba podnesena protiv upravne odluke. Pojedinci mogu obavijestiti policijom ili javnog tužitelja u slučaju kaznenog djela okoliša koji kasnije može odlučiti za kazneni progon počinitelja. Pritužbu protiv nekog neprimjerene upravne mjere mogu podnijeti Europskom ombudsmanu koji djeluje kao posrednik između privatnih osoba i upravi.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Upravni postupak

Sudski postupak

Pojedinci

Samo pojedincima koji imaju izravan i neminovan interes za pitanje može pokretanje postupka pred upravnim sudovima. Svoj interes mora biti različit od općeg interesa.

Samo pojedincima koji imaju izravan i neminovan interes za pitanje može pokretanje postupka pred sudovima. Svoj interes mora biti različit od općeg interesa.

NVO-i

Nevladine organizacije imaju pravnu osnovu ako su dobila službeno odobrenje država Luksemburg na temelju njihovog nacionalnog značaja. Dobio službeno odobrenje, zaštitu okoliša moraju uključiti u njihovu podzakonskih akata za 3 godina.

Nevladine organizacije imaju pravnu osnovu ako su odobrene Luksemburga na temelju njihovog nacionalnog značaja. Dobio službeno odobrenje, zaštitu okoliša moraju uključiti u njihovu podzakonskih akata za 3 godina.

Drugih pravnih subjekata

Opštine pravnog položaja podnijeti tužbu protiv Ministarska odobrenje su da kontrolira provedbu zakonodavstva o okolišu na svojem državnom području. Moraju imaju osobni interes.

Javni tužitelji, policijski djelatnici, djelatnici vode i šume uprave i zastupnika carinska uprava može podnijeti tužbu protiv počinitelja u pitanjima okoliša.

Ad hoc skupine

NIJE PRIMJENJIVO

NIJE PRIMJENJIVO

Vanjske nevladine organizacije

Vanjske nevladine organizacije imaju pravnu osnovu ako pravo pribavlja tako.

Vanjske nevladine organizacije imaju pravnu osnovu ako pravo pribavlja tako.

Drugi

NIJE PRIMJENJIVO

NIJE PRIMJENJIVO

Imati pravnog položaja, tužitelj mora imati osobne, izravne, stvarne, određene, učinkovite i legitimnih interesa. U Luksemburgu, actio popularis ne existpublic tužitelji, policijski djelatnici, djelatnici prirodu i šume uprave i zastupnika carinska uprava može obavljati kršenja pravila o zaštiti okoliša. Ta povreda može dovesti do tužbe pred može se pokrenuti pred kaznenim sudom pod okolišnim zakona.

VIII. Pravno zastupanje

U sudskim Sud, zastupati pravnog zastupnika je obvezno kada je postupak pisani. Stoga, ako vrijednost spora pod 10,000 eura, pravosuđe de paix, mala potraživanja” sud nadležan za rješavanje pitanja. Litigants ne treba zastupati odvjetnik te litigants mogu osobno pojaviti. Ako vrijednost spora prelazi 10,000 EUR, Sud D’arrondissement nadležna i litigants mora zastupati pravni savjet, odvjetnik à la Cour. Pravnog zastupnika također je obvezno sudu. Pravni savjetnik mora predstavljati litigants pred upravnim sudovima i prijedlog mora potpisati pravni savjetnik, avocat à la Cour. U Luksemburgu, samo nekoliko odvjetnici imaju specijalizirane u okolišnom zakonodavstvu te većina njih praksom upravnog prava i planiranje prava. Najbolji način za pronalaženje odvjetnika specijaliziranih za prava okoliša za odvjetničke Luksemburga, (Barreau de Luxembourg).

IX. Dokazi

Teret dokazivanja pripada zahtjeva. Mora dostaviti dokaze činjenica i štete. Različite vrste dokaz su dokaze, usmeni dokazi, pretpostavke, uvoz i zaprisegnuti dokaza. Obliku dokazi diskrecijske osim u slučaju pravnog dokumenta ako dokaz treba biti pisane. Odluku o tome odgovara li svjedok se sasluša prepušteno suca diskrecije. Sud može zatražiti dokaz o službenoj dužnosti ako smatra da korisno je objasniti predmet. Na primjer, Sud može zatražiti mišljenje stručnjaka ili organiziraju posjetima. Kako bi se stručnih mišljenja u postupku, stranke moraju dostaviti imena stručnjaka sudu. U administrativnim pitanjima, stručnjaci treba odabrati stručnjaka popis objavljuje Ministarstvo pravosuđa. Sudac će se utvrditi postoji li stručnjak treba saslušati ili ne. Suci mogu naložiti drugih stručnjaka ako nisu ispunjene prvi. Međutim, suci moraju uzeti stručno mišljenje s najvišim identifikacije i samo odbaciti kada postoje ozbiljni razlozi to dokazuje nije pripremljena pravilno.

X. pravno sredstvo

U upravnog prava, žalba ili djelovanja dostavljen upravnom sudu protiv administrativna odluka nema suspenzivni učinak. Upravne odluke smatra se pravni i primjenjivi čak i ako zakonitosti osporava. Žalbe i sudskih mjera nemaju suspenzivni učinak i administrativne odluke odmah izvršiti. Žalbe i Sud aktivnosti će samo obustaviti upravne odluke u slučaju nesreće ili ozbiljne sumnje o zakonitosti odluke. U pitanjima okoliša, mjere protiv upravna odluka može imati suspenzivni učinak ako je na temelju ozbiljnih razloga i izvršenje odluke može uzrokovati ozbiljne i nenadoknadive štete. Upravna odluka može biti pozitivan ili negativan. Moguće je dobiti pravno sredstvo sprečavanja neposredne štete ili zaustavile zakonski smetnje putem privremenim hitnim postupkom. Hitne privremene postupak u slučaju nužde prije sudac privremenih postupaka, juge des référés. Može narediti sve mjere zaštite dokaza, da bi svjedok pojavi ili svaku odluku radi sprečavanja neposredne štete. Postupak nije naveden. Stranke ne moraju zastupati pravnik. Suca odluke samo privremene i može se promijeniti isti sudac kasnije ili sudac odluku o meritumu. Sud odluka može podnijeti žalba u roku od 15 dana od obavijesti o odluci. Predsjednik žalbeni sud nadležan odlučivati u predmetu. Hitni postupak će biti sljedeći u prvom stupnju.

XI. Troškovi

Podnositelj zahtjeva za pristup pravosuđu u pitanjima okoliša lice sudski izvršitelj naknada, honorara stručnjaka i odvjetnik naknada. Sudski izvršitelj naknade utvrđuju se paušalna naknada i uređena grand-ducal Uredbe. Stručnjak, svjedoka, tumača i prevoditelja naknade su također uređuju grand-ducal Uredbe. Odvjetnici će pojedinačno odrede svoje naknade. Njihova naknada može se izračunati na temelju satnice ili prema složenosti slučaja. Šipka Luksemburga zabranjuje odštete (pacte de kvote litis) za cijeli pravosudni naknade. Odvjetnici općenito zatražiti držačima za njihove naknade, troškove i isplate osim propisane naknade. U Luksemburgu, Sud ne za pokretanje postupka pred sudom, niti za podnošenje žalbe. Sudski izvršitelj troškova i odvjetničke naknade vrlo visoke u Luxembourgu. Sudski izvršitelj naknade od 100 EUR na 300 EUR. Vještačenje može voziti od 1 500 EUR do 6 000 EUR ovisno o složenosti stručnosti. Odvjetničke naknade čine 60 do 95 % cijeli postupak trošak. Odvjetnici mogu naboj na time-spent osnovi i po satu mogu biti u rasponu od 100 EUR do 650 EUR. Svjedok naknade od 60 EUR na 300 EUR. Stručnjak pristojbe podliježu luksemburškom PDV po stopi od 15 % (i za privatnim klijentima s poslovnim nastanom u EU). Trošak pravno sredstvo/privremenu mjeru mogu varirati ovisno o složenosti i uloga predmeta. Iako pravno sredstvo postupak trebao biti jednostavan i jeftin, odvjetnici mogu naplaćivati veće naknade za ovaj posao nego za ostale jednostavne postupke. U Luksemburgu, sve stranke moraju snositi svoje troškove, bez obzira na ishod postupka. Postupovni naknada vrlo rijetko dopustiti strankama. Nema opće pravilo prema kojem stranka koja izgubi spor će snositi prevladavajuće stranke troškove odvjetnika. Ostali troškovi moraju obično snosi stranka koja izgubi spor.

XII. Financijska pomoć mehanizama

U Luksemburgu, nema posebnih izuzeća od troškova u pitanjima okoliša. Nema postupovnih troškove osim odvjetnik naknada, honorara stručnjaka, svjedok naknade i sudski izvršitelj naknada. Pravnoj pomoći dostupan za osobe koje imaju financijskih poteškoća. Oni moraju ispuniti zahtjev u odvjetničkoj komori Luksemburga ili središnjem usluge socijalne pomoći. Ta financijska pomoć obuhvaća sve naknada povezanih s pravnim postupkom i odvjetnik, javni bilježnik, sudski izvršitelj i Prevoditeljeva naknada. Pravnoj pomoći dostupan za građansku, trgovačku i administrativnu pravni predmeti za tužitelja i tuženika. U sporovima i u dodatnim pravosudne resursa. Pravna pomoć se također može odobriti u slučaju mjera predostrožnosti i postupke za izvršenje sudskih odluka ili bilo koje drugo tijelo za izvršenje. Nema posebne pravne pomoći u pitanjima okoliša. Međutim, redovite pravne pomoći pravila primjenjuju na okoliš slučajevi koji se pred bilo građanski ili upravni sud. Pravna pomoć dostupna je samo pojedincima dovoljno sredstava. Nema pro bono pravne pomoći poduzećima u Luxembourgu. Pravna informatička služba pruža besplatnu pravnu informacije, ali nije specijaliziranih za prava okoliša. Ne postoje pravne klinike suočavanje s ekološkim slučajevima u Luxembourgu. Nema javnog interesa prava okoliša organizacije ili odvjetnici u Luxembourgu.

XIII. Pravodobnost

U načelu, upravnim tijelima moraju donijeti odluka unutar 3 mjeseca od zahtjeva poslao podnositelj zahtjeva. Ako Uprava ne osigurava odluku u roku 3 mjeseci ili manje ako tako zakonom, šutnje jednaka negativnu odluku. Sankcija predviđeno je za disrespect o vremenskom okviru. Upravni sud može provjeriti zakonitost odluke o odbijanju i pravilo ukidanje odluke utemeljene na nedostatku motiv. Recept propisa iz građanskog zakonika. Pravni postupci pokreću se pred pravosudnim sud unutar 30 godina od oštećenja ili od dana žrtva je obaviještena štete. Tužba podnositelja zahtjeva protiv osiguranje pred civilnim sudovima u 5 godina od oštećenja ili od dana žrtva je obaviještena štete. Propisivanje odlaganja podnijeti javnog djelovanja je 10 godina protiv kriminala, 5 godina protiv prekršaju i 1 godine manji djelo. Nema uobičajeno trajanje ekološki predmet u Luxembourgu. Se razlikuje ovisno o složenosti slučaja. Kada tužitelj podnese zahtjev, tuženik mora poslati njegov kratkim (obrana) u roku od tri mjeseca. Podnositelji zahtjeva moći će podnijeti svoj odgovor u roku od 2 mjeseca i slično za sve dodatne odgovore. Rokovi mogu produžiti juge de la Mise en État je juge de la Mise en État kontrola koje obje stranke u skladu s postupkom roku. Br. rok utvrđen je za sud iznese presudu; Presudu rokovi značajno varira među slučajevima. Ne postoje sankcije protiv sudovi donose odluke u kašnjenja u Luxembourgu.

XIV. Ostala pitanja

U većini slučajeva, javnost može osporiti ekološke odluke nakon što postanu svjesni odluke. Informacije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša bude dostupna javnosti putem nekoliko web-mjesta.

Informacije o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša dostupna putem državnog područja: http://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html ADR postoji u obliku arbitraži, posredovanju i mirenja, ali rijetko se upotrebljava u pitanjima okoliša u Luxembourgu. Iako posredovanja u pitanjima okoliša u Luksemburgu, nije često koriste.

XV. Je stranac

U Luksemburgu, nema diskriminacije klauzule o jeziku ili zemlja podrijetla u procesnim zakonima. Stranaca može pred luksemburški forum ako imaju pravnu sposobnost. Također mogu koristiti pravnu pomoć. U Luksemburgu, postoje tri administrativne jezici: Francuski, njemački i luksemburški. Svi postupovni dokumenti mora biti napisana na francuskom ali saslušanje se može obaviti u ta tri jezika. Prijevod se može dostaviti strankama u Sud i plaća vlada. Međutim, ako stranka želi proizvoditi svjedok koji potrebama prevoditelj, stranka će morati platiti svjedoka te tumača.

XVI. Prekogranični slučajevi

U procjeni utjecaja na okoliš i IPPC-a postupak, ako ustanova mogu imati utjecaj na okoliš druge države, zahtjev predmet dostavlja se državi koja će se moći dati svoje primjedbe. Potom će biti obaviješteni konačne odluke. Zainteresirane javnosti u prekograničnom kontekstu uključuje pojedince koji imaju izravan i dostatan interes jesu li luksemburškom boravište ili ne. Pojam interesa kako je gore opisano je glavni uvjet koji ima ovlasti. Osobe pogođene zemlje koje imaju izravan interes ima ovlasti i može pokrenuti postupak pred luksemburškom Suda. Imaju pravo na pravnu pomoć u istom stanju kao luksemburški rezidenata. Mogu pokrenuti postupak i zahtjev za privremene mjere zabrane ili privremene mjere pod istim uvjetima kao luksemburški rezidenata. Vanjske nevladine organizacije imaju pravnu osnovu ako pravo pribavlja tako. Pojedinci mogu podnijeti tužbu protiv države Luksemburg radi dobivanja naknade štete prije luksemburški Suda. Stranih osoba može podnijeti tužbu protiv luksemburški prije luksemburški ili stranim sudovima čak i ako je šteta nastala izvan Luksemburga.

Ostale poveznice

http://www.emwelt.lu/

http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.