Taxele judiciare aferente somației europene de plată

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Introducere

Taxele pentru procedura europeană de somație de plată sunt stabilite în conformitate cu „Legea privind taxele judiciare” (Gerichtskostengesetz – GKG). Taxele judiciare pot fi plătite fie direct, în momentul depunerii cererii, fie prin plata unei facturi judiciare.

Ce taxe se plătesc?

Somația europeană de plată va fi emisă numai după plata taxei în cauză. Cuantumul exact al taxelor este stabilit în registrul taxelor (Kostenverzeichnis, KV), într-o anexă la Legea privind taxele judiciare. Punctul 1100 din registrul taxelor stabilește un coeficient de 0,5 pentru procedura europeană de somație de plată.

Cuantumul taxei este determinat de valoarea litigiului, care coincide, în mod normal, cu cuantumul creanței. În cazul în care, pe lângă creanța principală, dobânzile sau costurile sunt, de asemenea, avute în vedere ca și creanțe accesorii, aceste creanțe accesorii nu sunt luate în calcul la stabilirea valorii litigiului.

Cât trebuie să plătesc?

Taxa judiciară care trebuie plătită pentru emiterea unei somații europene de plată este:

Valoarea litigiului până la

Taxă în EUR

Valoarea litigiului până la

Taxă în EUR

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care nu se efectuează plata în avans a taxelor judiciare, instanța nu va emite un ordin de plată, iar procedura va fi sistată.

Pentru ca instanța să poată asocia plata cu numărul de dosar corespunzător, este imperativ ca reclamantul să specifice și numărul de dosar atunci când efectuează transferul bancar.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Avansul din taxele judiciare poate fi plătit direct în momentul depunerii cererii. În cazul în care acest avans nu a fost plătit, instanța va trimite reclamantului o factură cu taxa judiciară aferentă. Plățile pot fi efectuate prin transfer bancar. Plata cu cardul de credit nu este posibilă, iar instanța nu poate percepe taxele de judecată din contul bancar al reclamantului.

În cazul în care reclamantului i s-a acordat asistență judiciară, taxele judiciare sau plățile în avans nu sunt datorate. Cererea de asistență judiciară poate fi depusă la aceeași instanță la care a fost introdusă cererea de somație europeană de plată.

Nu este disponibilă nicio altă modalitate de plată.

Ce trebuie să fac după ce plătesc taxele?

După efectuarea cu succes a plății, instanța va face o corelație între plată și cerere și va prelucra cererea.

Ultima actualizare: 05/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.