Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Introducere

Taxele aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt stabilite în Legea privind taxele judiciare (Gerichtskostengesetz, GKG).

Instanța emite o factură prin care solicită plata taxelor. Taxele sunt exigibile din momentul depunerii în fața instanței a cererii de inițiere a procedurii. Procedura va continua chiar dacă taxele nu au fost plătite la momentul respectiv.

Cheltuielile de judecată trebuie, în principiu, să fie suportate de reclamant. La sfârșitul procedurii, taxele trebuie plătite de persoana căreia i-au fost impuse de către instanță sau care și-a asumat răspunderea pentru plata taxelor respective în cadrul unei tranzacții.

Ce taxe se plătesc?

Cuantumul exact al taxelor este stabilit în registrul taxelor (Kostenverzeichnis, KV), anexat la Legea privind taxele judiciare. Punctul 1210 din registrul taxelor stabilește un coeficient de 3,0 pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. În cazul încheierii anticipate a procedurii, taxa se reduce la coeficientul de 1,0 (punctul 1211 din registru).

Cuantumul taxei este determinat de cuantumul în litigiu, care este, în mod normal, identic cu valoarea creanței.

Cât trebuie să plătesc?

Se aplică următoarele taxe:

Valori de până la
EUR

Coeficientul de 3,0
EUR

Coeficientul de 1,0
EUR

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Pe lângă taxele sus-menționate, trebuie plătite orice alte eventuale cheltuieli, cum ar fi costurile de notificare sau comunicare, costurile legate de martori, experți și interpreți.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care taxele judiciare nu sunt plătite, instanța le recuperează prin executare silită.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Plata trebuie efectuată prin virament bancar în contul indicat pe factură. Numărul de referință trebuie să fie inclus în transfer.

Plata cu cardul de credit nu este posibilă, iar instanța nu poate percepe taxele de judecată din contul bancar al reclamantului.

Nu este disponibilă nicio altă modalitate de plată.

Ce trebuie să fac după ce plătesc taxele?

Procedura va continua chiar dacă taxele nu au fost plătite. Instanța prelucrează cererea după primirea acesteia.

Ultima actualizare: 14/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.