Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích

Suecia

Contenido facilitado por
Suecia

Úvod

Jaké poplatky platí?

V jaké výši?

Co se stane, nezaplatím-li poplatky včas?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co mám udělat po zaplacení?

Úvod

„Poplatek za podání žádosti se vybírá ve výši uvedené níže při zahájení některého z následujících řízení.

Kategorie A....................................................... SEK (1)/.../občanské řízení podle nařízení (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích" (příloha nařízení (452: 900) o poplatcích a platbách u obecných soudů).

Poplatek za podání žádosti se platí soudu, kterému je žaloba podávána. V současné době není možné poplatek hradit elektronicky prostřednictvím internetových stránek.

(1) Tato částka se použije ode dne 1. července 2014. 

Jaké poplatky platí?

Na řízení o drobných nárocích se vztahuje pouze jeden poplatek za podání žádosti, který se platí při podání návrhu soudu. Za řízení ani za procesní opatření se nevybírají žádné další poplatky.

V jaké výši?

Poplatek za podání žádosti, který od 1. července 2014 činí 900 SEK, představuje celkovou částku řízení.

Co se stane, nezaplatím-li poplatky včas?

Pokud nezaplatíte poplatek za podání žádosti, bude po výzvě k doplnění návrhu zaplacením zamítnut případ a soud váš nárok nepřezkoumá. Po propuštění je možné podat novou žalobu ve stejné věci.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatek za podání žádosti lze uhradit prostřednictvím elektronické platební služby.

Co mám udělat po zaplacení?

Po provedení platby nemusíte činit žádné další kroky a zpravidla nemusíte prokazovat platbu. Soud odpovídá platbám provedeným na základě nároků, které byly soudu předloženy. Aby bylo možné snáze porovnat vaši žádost s platbou, ujistěte se, že při platbě uvedete své plné jméno a celé jméno protistrany. Vždy uložte potvrzení o platbě, neboť v případě potřeby může být použito ke sledování platby.

Poslední aktualizace: 23/11/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.