Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Suecia

Contenido facilitado por
Suecia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

„Taotluse esitamise lõiv nõutakse sisse allpool näidatud summas, kui algatatakse mõni järgmistest menetlustest.

Kategooria A........................ SEK (1)/.../tsiviilmenetlus vastavalt 11. juuli 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus" (määruse (452: 900) lisa, mis käsitleb lõive ja lõive üldkohtutes).

Taotluse esitamise lõiv makstakse kohtule, kellele nõue esitatakse. Praegu ei ole võimalik maksta tasu elektrooniliselt veebisaidi kaudu.

(1) Seda summat kohaldatakse alates 1. juulist 2014. 

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Väiksemate nõuete menetluse puhul on kohaldatav ainult üks taotluse esitamise lõiv, mis makstakse taotluse kohtule esitamise ajal. Menetluse või menetlustoimingute eest muid tasusid ei nõuta.

Kuipalju pean maksma?

Taotluse esitamise lõiv, mis alates 1. juulist 2014 on 900 Rootsi krooni, moodustab menetluse kogusumma.

Mis juhtub, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui Te ei maksa taotluse esitamise lõivu, jäetakse asi pärast seda, kui Teil on palutud täiendada taotlust makse tegemisega, rahuldamata ja kohus ei vaata Teie nõuet läbi. Pärast töölepingu ülesütlemist on võimalik esitada samasisuline uus nõue.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Taotluse esitamise tasu võib maksta elektroonilise makseteenuse kaudu.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse tegemist ei pea te midagi muud tegema ja üldjuhul ei pea te makset tõendama. Kohus võrdleb tehtud makseid kohtule esitatud nõuetega. Selleks et makset oleks lihtsam teha, märkige makse tegemisel kindlasti ära oma täielik nimi ja vastulause esitaja täielik nimi. Salvestage alati maksekinnitus, sest seda saab vajaduse korral kasutada makse jälgimiseks.

Viimati uuendatud: 23/11/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.