Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Suecia

Contenido facilitado por
Suecia

Johdanto

Mitä maksuja sovelletaan?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä minun on tehtävä maksun jälkeen?

Johdanto

”Hakemusmaksu peritään jäljempänä esitetyn suuruisena, kun aloitetaan jokin seuraavista menettelyistä.

Luokka A:....................................... SEK (1)/.../riita-asiain oikeudenkäynti eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 (asetuksen (452:900) liite) mukaisesti.

Hakemusmaksu suoritetaan tuomioistuimelle, jolle vaatimus esitetään. Tällä hetkellä maksua ei ole mahdollista maksaa sähköisesti verkkosivuston kautta.

(1) Määrää sovelletaan 1. heinäkuuta 2014. 

Mitä maksuja sovelletaan?

Vähäisiä vaatimuksia koskevaan menettelyyn sovelletaan vain yhtä hakemusmaksua, joka maksetaan, kun hakemus toimitetaan tuomioistuimeen. Menettelystä tai menettelyllisistä toimenpiteistä ei peritä muita maksuja.

Mikä on kulujen suuruus?

Hakemusmaksu, joka on 900 Ruotsin kruunua 1. heinäkuuta 2014 alkaen, muodostaa menettelyn kokonaismäärän.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos hakija ei maksa hakemusmaksua, asia hylätään sen jälkeen, kun hakijaa on pyydetty täydentämään hakemustaan maksulla, eikä tuomioistuin käsittele hakemusta. Samasta asiasta voidaan esittää uusi vaatimus irtisanomisen jälkeen.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Hakemusmaksu voidaan maksaa sähköisen maksupalvelun kautta.

Mitä minun on tehtävä maksun jälkeen?

Maksun suorittamisen jälkeen sinun ei tarvitse ryhtyä muihin toimiin, eikä sinun yleensä tarvitse esittää maksutositetta. Tuomioistuin vastaa sille esitettyjen vaatimusten perusteella suoritettuja maksuja. Jotta hakemuksen ja maksun vastaavuus olisi helpompaa, maksun suorittajan on ilmoitettava koko nimensä ja väitteentekijän täydellinen nimi. Tallenna aina maksuvahvistus, koska sitä voidaan tarvittaessa käyttää maksun jäljittämiseen.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.