Оборудване в държавите от ЕС

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

Разпитът на свидетели в Хърватия за целите на висящо производство пред чуждестранен съд се извършва чрез институция за международна (взаимна) правна помощ. Това се отнася и за видеоконферентните връзки, при които национален съд, по искане на чуждестранен съдебен орган, провежда разпит на свидетели в Хърватия и позволява разпитът да бъде предаден чрез видео връзка.

Правна рамка

  • Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. с двата допълнителни протокола (от 17 март 1978 г. Международни договори № 4/99 и от 8 ноември 2001 г. Международни договори № 4/07)
  • Закон за международната правна помощ по наказателноправни въпроси (Narodne Novine (NN; официален вестник на Република Хърватия) № 178/04)
  • Закон за наказателното производство (NN № 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Централният орган за получаване на съдебни поръчки е Министерството на правосъдието на Хърватия, Дирекцията по европейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество, Отделът за международна правна помощ и съдебно сътрудничество с държавите — членки на ЕС.

Лице за контакт на централния орган


Службана АланМаринкович за международна правна помощ и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

тел.: + 385 1 3714203 Електронна
поща: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr

Видеоконферентно оборудване  PDF ФАЙЛ (189 Kb) BG

Последна актуализация: 30/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.