Faciliteiten in EU-landen

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

Het verhoor van getuigen in Kroatië in het kader van een bij een buitenlandse rechtbank aanhangige procedure geschiedt door middel van een instelling voor internationale (wederzijdse) rechtsbijstand. Dit geldt ook voor videoconferenties, waarbij een nationale rechter, op verzoek van een buitenlandse rechterlijke autoriteit, getuigen in Kroatië onderneemt en die verhoor via een videoverbinding doorgeeft.

Rechtskader

  • Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 met beide aanvullende protocollen (vanaf. 17 Maart 1978 Internationale Verdragen nr. 4/99 en van 8 november 2001 Internationale Verdragen nr. 4/07)
  • Wet op de internationale rechtshulp in strafzaken (Narodne Novine (NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië) nr. 178/04)
  • Wet op de strafvordering (NN nrs. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

De centrale autoriteit voor het ontvangen van rogatoire commissies is het Kroatische ministerie van Justitie, het directoraat Europese Zaken, Internationale en justitiële samenwerking, het departement voor internationale rechtshulp en justitiële samenwerking met de EU-lidstaten.

Contactpersoon van de centrale autoriteit


Dienstvan AlanMarinković voor internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in strafzaken

Tel: +385 1 3714203
e-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr

Videoconferentie-faciliteiten  PDF (189 Kb) NL

Laatste update: 30/11/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.