Opremljenost sodišč v državah EU

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

Zaslišanje prič na Hrvaškem za namene postopka, ki poteka pred tujim sodiščem, se opravi z mednarodno (medsebojno) pravno pomočjo. To velja tudi za videokonference, kadar nacionalno sodišče na zahtevo tujega pravosodnega organa zasliši priče na Hrvaškem in dovoli prenos tega zaslišanja prek video povezave.

Pravni okvir

  • Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 z obema dodatnima protokoloma (od 17. Marec 1978 Mednarodni pogodbi št. 4/99 in z dne 8. novembra 2001 Mednarodne pogodbe št. 4/07)
  • Zakon o mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah (Narodne Novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške) št. 178/04)
  • Zakon o kazenskem postopku (NN št. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Osrednji organ za prejemanje zaprosil za pravno pomoč je hrvaško ministrstvo za pravosodje, Direktorat za evropske zadeve, mednarodno in pravosodno sodelovanje ter oddelek za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje z državami članicami EU.

Kontaktna oseba osrednjega organa

Alan Marinković
Service forInternational Legal Assistance and Judicial Cooperation in Criminal Matters (Služba za mednarodno pravno pomoč in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
)

telefon: +385 1 3714203
e-naslov: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr

Videokonferenčna oprema  PDF (189 Kb) SL

Zadnja posodobitev: 30/11/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.