Troškovi

Paesi Bassi

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o sudskim troškovima u Nizozemskoj.

Contenuto fornito da
Paesi Bassi

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravne struke

Osim naknada koje se plaćaju osobama koje nude subvencioniranu pravnu pomoć, naknade u Nizozemskoj nisu regulirane.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Zakonom o građanskim sudskim pristojbama predviđeno je da su stranke u građanskim predmetima obvezne platiti sudske pristojbe. Sudske pristojbe troškovi su koje morate platiti tajništvu suda (tajništvu) na početku postupka.

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Ne postoje fiksni troškovi za stranke u kaznenom postupku u skladu s nizozemskim kaznenim pravom. U kaznenom pravu ne postoji sudska pristojba.

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

U nizozemskom pravnom sustavu ne postoje pravne odredbe za odlučivanje o ustavnom postupku pred sudom.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi za stranke

U građanskim postupcima svaki tužitelj i tuženik trebali bi platiti paušalni iznos. Tužitelj plaća sudsku pristojbu čim je poznato da će se postupak pokrenuti pred sudom. Tuženik je obvezan platiti sudsku pristojbu nakon što se pojavio pred sudom.

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi za stranke

U kaznenom pravu ne postoji sudska pristojba.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Nizozemsko zakonodavstvo ništa ne govori o tome. Međutim, prava i obveze mogu se temeljiti na Kodeksu ponašanja iz 2018. Više informacija dostupno je na web-mjestu nizozemske odvjetničke komore. Vidjeti posebno pravila o odnosu odvjetnika s klijentom. Vidjeti i Kodeks ponašanja europskih odvjetnika. U tom se kodeksu ponašanja navodi da odvjetnik u svakom trenutku mora nastojati pronaći rješenje spora stranke, koje je prilagođeno važnosti predmeta. Također bi trebao izričito savjetovati klijenta u odgovarajućem trenutku o poželjnosti postizanja nagodbe ili pronalaska alternativnih rješenja kako bi se spor okončao. Ako stranka ispunjava uvjete za besplatnu pravnu pomoć ili po sniženoj stopi, odvjetnik ga mora o tome obavijestiti.

Troškove koje snosi pobjednička stranka

U građanskim predmetima pobjednička stranka snosi sljedeće troškove:

  • pravnu pomoć (npr. odvjetničke troškove),
  • naknada ili naknada za svjedoke ili vještake,
  • putni troškovi i troškovi smještaja i
  • ostali pravni i nezakonski troškovi.

Troškovi koje snosi stranka koja je izgubila spor

Stranka koja izgubi spor može snositi iste troškove kao i stranka koja je dobila spor, ali je sudac može osuditi i za troškove stranke koja je dobila spor.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Nizozemskoj?

Informacije o troškovima postupka mogu se pronaći na internetskim stranicama Suda. Na ovoj stranici Pravosuđe možete pronaći više informacija o troškovima sudskog predmeta. Informacije o troškovima postupka možete pronaći i na internetskim stranicama Pravne službe.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Nizozemskoj?

Informacije o izvorima troškova u Nizozemskoj mogu se dobiti samo na nizozemskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju dostupne su na internetskim stranicama Suda i na internetskim stranicama Pravne službe. Informacije su dostupne i na web-mjestu Mediatorsfederatie Nederland i web-mjestu Vijeća za pravnu pomoć.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Dostupno web-mjesto o troškovima postupka

Zakon o pristojbama građanskog suda i ostalo nizozemsko zakonodavstvo dostupni su, među ostalim, na web-mjestu nizozemske vlade.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Godišnje izvješće sudbenog vijeća sadržava podatke o trajanju potrebnom za dovršetak postupka. Izvješće je dostupno na internetskim stranicama Suda.

Porez na dodanu vrijednost

Kako su te informacije prikazane?

Ako se objavljuju informacije o troškovima, navedeni iznosi ne uključuju PDV (ako je primjenjivo).

Koliko iznose primjenjive stope?

Opća stopa PDV-a za robu i usluge iznosi 21 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Ako ne možete (u potpunosti) platiti troškove odvjetnika ili izmiritelja, pod određenim uvjetima možete imati pravo na subvencioniranu pravnu pomoć.

Pravna pomoć dodjeljuje se samo osobi čiji godišnji dohodak iznosi 27300 EUR (za samce) ili manje ili 38600 EUR (za oženjene osobe, izvanbračne zajednice ili samohrane roditelje s maloljetnim djetetom) ili manje. Pravna pomoć ne odobrava se osobi koja ima imovinu koja premašuje imovinu oslobođenu od poreza. Vidjeti članke 12. i 34. Zakona o pravnoj pomoći (Wrb).

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

Pravna je pomoć besplatna ako je pravni zastupnik dodao sud (vidjeti članak 43. Wrb-a). U drugim slučajevima Odbor za pravnu pomoć može dodati odvjetnika osobama kojima može pomagati savjetnik u skladu s Kaznenim zakonom ili Zakonom o kaznenom postupku (članak 44. Wrb-a). U skladu s člankom 35. Wrb-a, stranka u postupku dužna je plaćati vlastiti doprinos na temelju dohotka ako se pravna pomoć dodjeljuje na temelju dodatka.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

Članak 44. Wrb-a predviđa da je pravna pomoć žrtvi kaznenog djela protiv moralnog ili nasilnog kaznenog djela besplatna, neovisno o sposobnosti žrtve da plati. Također treba napomenuti da se predmetni slučaj mora kazneno goniti i žrtva ima pravo na naknadu u skladu s člankom 3. Zakona o Fondu za nasilna kaznena djela.

Bez obveze

Optuženici i optuženici nisu obvezni obratiti se odvjetniku u predmetima pred kantonalnim sucem ili vijećem za najam i najam. Međutim, u svim drugim građanskim postupcima mora biti uključen odvjetnik, na primjer pred sudom ili sudom.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Odluku o tome tko snosi troškove postupka donosi sud. Upotrebljava se jednokratni iznos (stvarni troškovi ne uzimaju se kao početna točka).

Naknade za stručnjake

Naknade stručnjacima razlikuju se. Točne iznose možete pronaći u Uredbi od 16. kolovoza 2003. o utvrđivanju pristojbi iz članaka 3., 4., 6., 7., 17. i 18.Zakona o Tarifi u kaznenim stvarima (Uredba o kaznenim pristojbama iz 2003.).

Naknade za pismene i usmene prevoditelje

Naknade za pismeno i usmeno prevođenje iznose kako slijedi:

  • Usmeni prevoditelji za svoj će rad primiti 43,89 EUR po satu.
  • Prevoditelji će primiti naknadu po prevedenoj liniji. Za prijevode s francuskog, njemačkog i engleskog ili na njih plaća se naknada u iznosu od 0,79 EUR po retku. Za ostale europske jezike naplaćuje se 1,20 EUR po retku. Za ostale europske jezike i za mnoge neeuropske jezike stopa iznosi 1,51 EUR, a za druge neeuropske jezike iznos od 1,69 EUR po retku.

Više informacija o povratu troškova pismenim i usmenim prevoditeljima potražite u Zakonu o naknadama za kaznena djela iz 2003.

Povezane poveznice

Savez nizozemskih posrednika (The Dutch Mediators’ Federation)http://mediatorsfederatienederland.nl/

Služba za pravnu pomoćhttps://www.juridischloket.nl/

Pravosudni sustav

Troškovi parničenja

Zakon o pravnoj pomoći

Zakon o tarifama u kaznenim stvarima

Odluka o tarifama u kaznenim stvarima 2003.

Posljednji put ažurirano: 24/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.