Költségek

Portugal

Ez az oldal a portugáliai jogi költségekről nyújt tájékoztatást.

Sisu koostaja:
Portugal

A jogi költségek részletesebb elemzéséhez tanulmányozza az alábbi esettanulmányokat:

Családjog – válás

Családjog – szülői felügyeleti jog

Családjog – tartásdíj

Kereskedelmi jog – szerződés

Kereskedelmi jog – felelősség

A jogi szakmák képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

1. Jogtanácsosok

Portugáliában a bírósági végrehajtóként eljáró ügyvédek díjait a módosított, augusztus 29-i 282/2013. sz. rendelet szabályozza (43-51. cikk).

2. Jogi tanácsadók

Portugáliában a jogtanácsosok (consultores jurídicos) díjai nem szabályozottak.

3. Ügyvédek

Portugáliában az ügyvédek (advogados) tiszteletdíja nem szabályozott.

4. Végrehajtók

A végrehajtó végrehajtási eljárásban való részvételének költségeit az eljárási költségekről szóló, a módosított 2008. február 26-i 34/2013. sz. törvényrendelettel és a módosított 282. augusztus 29-i 29/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelettel jóváhagyott rendelet 9e. cikke és II. táblázata szabályozza (az 59. cikk (1) bekezdése alapján alkalmazandó 43-51. cikk).

5. Jogi segítséget nyújtó ügyvédek

Az ügyvédi tiszteletdíjat a 2004. november 10-i 1386/2009. sz. miniszteri végrehajtási rendelet és a 2020. június 30-i 161/2009. sz. módosított miniszteri végrehajtási rendelet szabályozza.

Rögzített költségek

Rögzített költségek polgári eljárásban

A peres felek rögzített költségei a polgári eljárásokban

A polgári peres felek által viselendő állandó költségeket a módosított 2008. február 26-i 34/. sz. törvényrendelettel jóváhagyott eljárási szabályzat 5-7. cikke, valamint I. és II. táblázata tartalmazza.

A polgári eljárás azon szakasza, amikor a peres felek rögzített költségeit meg kell fizetni

Főszabályként a bírósági illetékeket az eljárás kezdetén és a bírósági tárgyalás időpontjának kitűzésekor kell megfizetni. Főszabály szerint a szakértők és végrehajtók részére történő kifizetésre az eljárásban való részvételüket megelőzően kerül sor.

Rögzített költségek büntetőeljárásban

A peres felek rögzített költségei a büntetőeljárásokban

A büntetőeljárásban a peres feleket terhelő állandó költségeket a 2008. február 26-i 34/2006. sz. módosított törvényrendelettel jóváhagyott eljárási költségekről szóló rendelethez csatolt III. táblázat 8e. cikke tartalmazza.

A büntetőeljárás azon szakasza, amikor a peres felek rögzített költségeit meg kell fizetni

A büntetőeljárás azon szakasza, amelyben az állandó költségeket meg kell fizetni, a beavatkozónak az eljárásban elfoglalt helyzetétől és a meghozandó cselekménytől függ. Az eljárási illeték megfizetésének egyetlen esete az asszisztens létrehozása és az asszisztens által indított vizsgálat. Minden más esetben, azaz a vádlottat érintő valamennyi esetben és az asszisztenst érintő egyéb esetekben a bírósági illetéket a bíró döntésétől függően az eljárás azon szakaszának végén kell megfizetni, amelyben a vádlott tartózkodik (a tárgyalást megelőző szakasz, tárgyalás vagy fellebbezés).

Rögzített költségek az alkotmányos eljárásokban

A peres felek rögzített költségei az alkotmányos eljárásokban

Az alkotmánybíróság előtti eljárásban részt vevő feleket terhelő állandó költségeket a módosított 98. október 7-i 303/82. sz. törvényrendelet 6-9. cikke, valamint a módosított 28. november 15-i 28/. sz. törvény 84. cikke szabályozza.

Az alkotmányossági folyamat azon szakasza, amikor az állandó költségeket meg kell fizetni

Az állandó költségeket az eljárás végéig nem kell megfizetni.

Jogi képviselő által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A jogi képviselők etikusak és jogilag kötelesek minden információt megadni a felek jogairól és kötelezettségeiről, amennyiben ésszerű ismeretekkel rendelkeznek a siker esélyeiről és a felmerülő költségekről.

Költségforrások

Hol találhatok információkat a portugáliai költségforrásokról?

A portugáliai költségrendszerről további információ a https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais weboldalon található.

Milyen nyelveken kaphatok tájékoztatást a portugáliai költségforrásokról?

A portugáliai költségforrásokra vonatkozó információk csak portugál nyelven állnak rendelkezésre.

Hol kaphatok tájékoztatást a közvetítésről?

A közvetítésre, különösen a polgári, családi, munkaügyi és bűnügyi közvetítési rendszerekre vonatkozó információk a https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution weboldalon találhatók. https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution

Hol találhatok információkat az egyes eljárások átlagos hosszáról?

A bírósági eljárás átlagos hosszára vonatkozó információk a https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx weboldalon találhatók.

Hol kaphatok információt egy adott eljárás átlagköltségéről?

Ezek az információk nem állnak rendelkezésre, és csak a különböző díjtáblázatok vagy táblázatok megtekintésével érhetők el.

A https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica linkre kattintva azonban megtalálja a bírósági eljárás megindításakor fizetendő bírósági illetékek szimulátorát, amiből megtudhatja, milyen költségekkel kell számolnia.

Hozzáadottérték-adó (héa): hogyan adnak erről tájékoztatást?

A bírósági költségek nem tartoznak a héa hatálya alá. A szakembereknek fizetendő díjak héakötelesek, de a költségekre vonatkozó, jogszabályban előírt információk nem tartalmazzák a héát.

Mi az alkalmazandó adókulcs?

Az alkalmazandó héamértékekről nem áll rendelkezésre információ.

Jogi segítségnyújtás

A polgári eljárás alpereseire alkalmazandó jövedelemküszöb

A polgári eljárásokban biztosított költségmentesség jövedelemküszöbének kiszámítására szolgáló képlet a 2004. július 29-i 34/2006. sz. módosított törvény mellékletében található.

A büntetőeljárás vádlottjaira alkalmazandó jövedelmi küszöb

A büntetőeljárásokban biztosított költségmentesség jövedelemküszöbének kiszámítására szolgáló képlet a 2004. július 29-i 34/2006. sz. módosított törvény mellékletében található.

A büntetőeljárásban a sértettekre alkalmazandó jövedelmi küszöb

A sértettek számára a büntetőeljárások tekintetében nincs a jogi segítségnyújtásból származó jövedelemre vonatkozó küszöbérték.

Az áldozatok költségmentességének egyéb feltételei

Az áldozatoknak nyújtott költségmentességhez más feltételek is kapcsolódnak. A Büntető Törvénykönyv 152. cikkében meghatározott családon belüli erőszak sértetti jogállásának elismerése esetén a 2009. szeptember 16-i 112/2009. sz. törvény értelmében az ellenkező bizonyításáig a sértettet anyagilag elégtelennek kell vélelmezni.

Az alpereseknek nyújtott költségmentességgel kapcsolatos egyéb feltételek

A jogi segítségnyújtásnak a vádlottak gazdasági helyzetére vonatkozó egyéb feltételei is vannak, amelyeket a módosított, 2006. július 29-i 34/2004. sz. törvény 39. cikkének megfelelően kidolgozott minta alapján számítanak ki.

Költségmentes bírósági eljárások

A bírósági eljárások bármelyik vagy mindkét fél számára ingyenesek lehetnek a bírósági költségek alóli mentesség vagy a költségmentesség biztosítása alapján.

Az eljárási költségekről szóló rendelet 4. cikke számos olyan esetről rendelkezik, amelyekben a költségek alól mentesség áll fenn. A mentességek két kategóriába sorolhatók:

  • A 4e. cikk (1) bekezdésében foglalt szubjektív vagy személyes mentességek az eljárásban részt vevő felek vagy felek sajátos helyzetén alapulnak; valamint
  • A 4. cikk (2) bekezdésében szereplő, az eljárás típusára vonatkozó objektív vagy eljárási kivételek.

Egyes mentességek azonban a 4e. cikk (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében előírtaknak megfelelően az eljárás során hozott végleges határozat tartalmától függnek, és következésképpen az ilyen mentességek hatálytalanok lehetnek a költségek vagy csak az eljárás során felmerült költségek tekintetében.

A költségmentességről részletesebb információ a https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario weboldalon található.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

Főszabály szerint a pernyertes fél jogosult azon költségek megtérítésére, amelyeket a pervesztes fél a bíróság által megállapított arányban és a jogerős ítéletnek megfelelően fizetett. A pernyertes fél kártérítésre való jogosultságát megsemmisítik, ha a pervesztes fél költségmentességben részesül, és ezért mentesül az eljárási illeték megfizetése alól.

Szakértői díjak

A félnek általában szakértői díjat kell fizetnie. Ha azonban költségmentességet kaptak, a szakértői díjakat a Pénzügyi Igazgatásért és Igazságügyi Berendezésekért Felelős Intézet fizeti.

A fordítók és tolmácsok tiszteletdíja

Általában az érintett félnek kell fizetnie a fordítói és szakértői díjakat. Ha azonban költségmentességben részesült, a fordítók és tolmácsok díját a Pénzügyi Igazgatásért és Igazságügyi Berendezésekért Felelős Intézet fizeti.

Fő dokumentumok

Portugália jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról(781 PDF Kb) HU

Utolsó frissítés: 01/12/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.