Formuláře evropského příkazu k obstavení účtů


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení (EU) č. 655/2014.


Nařízení (EU) č. 655/2014 o evropském příkazu k obstavení účtů usnadňuje vymáhání pohledávek v EU.

Zavádí se jím na úrovni Unie nové řízení, v jehož rámci jsou obstaveny finanční prostředky na bankovním účtu v jiném státě EU.

Lze je využít v občanských a obchodních věcech.

Nařízení je použitelné ve všech zemích EU s výjimkou Dánska.

To znamená, že:

 • věřitelé v Dánsku nemohou podat návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů,
 • nelze podat návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů v případě bankovního účtu v Dánsku.

Evropský příkaz k obstavení účtů lze použít pouze v přeshraničních věcech. Řízení může být zahájeno výhradně v přeshraničních věcech, kdy se soud vedoucí dané řízení nebo místo bydliště věřitele musí nacházet v jiném členském státě, než je stát, ve kterém je veden bankovní účet dlužníka.

Nařízení stanoví postup pro získání a výkon evropského příkazu k obstavení účtů.

Jak podat návrh

Pro zahájení řízení je třeba vyplnit formulář návrhu na vydání příkazu k obstavení. K formuláři by měly být připojeny veškeré příslušné podpůrné dokumenty.

Potřebné formuláře jsou k dispozici níže. Můžete si je stáhnout nebo vyplnit on-line.

Uložit nebo stáhnout si můžete také rozpracovaný formulář.

Celkem existuje devět formulářů týkajících se evropského příkazu k obstavení účtů. Jejich obsah je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1823.

Vedle devíti standardních formulářů byl v rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen i doplňkový nepovinný formulář. Tento doplňkový formulář mohou soudy použít, je-li zapotřebí vyžádat si v dané věci informace o bankovním účtu od jiného orgánu. Formulář je k dispozici zde Word (21 Kb) en.

Verze v jiných jazycích EU: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Mohou dlužníci evropský příkaz k obstavení účtů napadnout?

Ano. Jelikož se evropský příkaz k obstavení účtů vydává bez vyslechnutí dlužníka, dává nařízení dlužníkovi k dispozici řadu opravných prostředků. Na jejich základě lze napadnout evropský příkaz k obstavení účtů nebo způsob, jímž je vykonáván.

Pro podání návrhu na opravný prostředek je třeba vyplnit příslušný formulář (formulář VII).

Obě strany se mohou proti rozhodnutí o opravném prostředku odvolat s použitím formuláře pro podání odvolání (formulář IX).

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje zvláštní vnitrostátní informační přehledy, z nichž některé poskytují informace o příslušných orgánech, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2024 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

Neuložíte-li si návrh, budou veškeré vámi vložené informace po uplynutí 30 minut od okamžiku poslední aktivity vymázany!

 • PŘÍLOHA I - Návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA II - Evropský příkaz k obstavení účtů
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA III - Zrušení evropského příkazu k obstavení účtů
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA IV - Prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA V - Žádost o uvolnění částek překračujících obstavení
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VI - Potvrzení o přijetí
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VII - Návrh na opravný prostředek
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA VIII - Zaslání rozhodnutí o opravném prostředku členskému státu výkonu
  • v jazyce: čeština
 • PŘÍLOHA IX - Podání odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 25/04/2022