Registri dejanskih lastnikov – iskanje po informacijah o dejanskem lastništvu

Sistem povezovanja registrov dejanskega lastništva (BORIS) je orodje za povezovanje nacionalnih osrednjih registrov, ki vsebujejo informacije o dejanskem lastništvu gospodarskih in drugih pravnih subjektov in skladov ter drugih vrst pravnih ureditev.

Sodišče je 22. novembra 2022 izdalo sodbo v združenih zadevah WM (C-37/20) in Sovim SA (C-601/20) proti Luxembourg Business Registers, v kateri je razsodilo, da je določba, ki je bila uvedena z Direktivo (EU) 2018/843 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 in s katero je določeno, da morajo države članice zagotoviti, da imajo do informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb, shranjenih v osrednjih registrih, vedno dostop vsi člani širše javnosti, neveljavna. Po mnenju Sodišča tak neselektiven javni dostop ni niti nujno potreben za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma niti sorazmeren in zato ne more upravičiti resnega poseganja v temeljni pravici do spoštovanja zasebnega življenja in do varstva osebnih podatkov, določeni v členih 7 in 8 Listine.

Zaradi te sodbe sistem povezovanja registrov dejanskega lastništva (BORIS) trenutno ne more zagotoviti javnega dostopa do informacij v nacionalnih registrih dejanskega lastništva. Komisija si bo še naprej prizadevala za izvajanje dostopa za pristojne organe in pooblaščene subjekte, ocenjene pa bodo tudi pravne in tehnične možnosti za izvajanje javnega dostopa na podlagi upravičenega interesa. Medtem je mogoče do nacionalnih registrov dejanskega lastništva neposredno dostopati prek povezav, ki so na voljo tukaj.

Povezava na sporočilo Sodišča za medije

Povezava na zadevo Sodišča

Zadnja posodobitev: 31/05/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.