Teisinė pagalba

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Nacionalinę teisę PDF (659 Kb) en


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Правна помощ


*задължително поле

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Teisingumo ministerija ir teisinės pagalbos tarnybos yra kompetentingos visoje Suomijoje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Priimančiajai institucijai prašymus galima atnešti asmeniškai, siųsti paštu, faksu arba tam tikromis sąlygomis el. paštu (daugiau informacijos galima rasti adresu: http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Priimančioji institucija priima prašymus suomių, švedų arba anglų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 04/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.