Pakkohuutokauppa

Allemagne

Contenu fourni par
Allemagne

1 Ulosmitatun omaisuuden myynnistä ilmoittaminen ja myyntikohteen hinnoittelu

Kiinteän omaisuuden pakkomyynnin markkina-arvo määritetään sen jälkeen, kun tuomioistuin on määrännyt asiasta. Yleensä tuomioistuin nimeää asiantuntijan, joka arvioi kiinteistön. Markkina-arvo määritetään laaditun kertomuksen perusteella. Nimityspäivä on julkistettava. Ilmoitus on julkaistava tuomioistuimelle tarkoitetussa sähköisessä tieto- ja viestintäjärjestelmässä tai julkaisemalla se yhtenä kappaleena paikallisessa virallisessa lehdessä ja tuomioistuinpaneelille osoitetussa ilmoituksessa. Unionin yleinen tuomioistuin voi julkaista muita julkaisuja esimerkiksi internetissä tai sanomalehdissä.

Ulosottomies huutokauppaa irtaimen omaisuuden huutokauppana paikan päällä tai julkisena huutokauppana internetissä huutokauppapaikan kautta (ks. kohta 6). Ulosottomies arvioi tapauksen tavanomaisen myyntiarvon mahdollisesti asiantuntijan avustuksella. Vähimmäisvaatimus on puolet tavanomaisesta myyntiarvosta, ja haastemies ilmoittaa siitä.

2 Kolmannet osapuolet, jotka voivat toimittaa myynnin

Kiinteän omaisuuden pakkomyynnin suorittaa paikallisen tuomioistuimen ulosottomies. Ulosottomies huutokauppaa irtaimen omaisuuden.

3 Huutokauppatyypit, joihin sääntöjä ei välttämättä sovelleta täysimääräisesti

Julkisesti nimitettyjen ja valantehneiden maahuutokaupanpitäjien järjestämiin julkisiin kiinteistöhuutokauppoihin ei sovelleta kiinteistön pakkomyyntiä koskevia oikeussääntöjä. Näitä sääntöjä ei sovelleta myöskään vapaaehtoiseen tarjousmenettelyyn.

4 Kansalliset varallisuusrekisterit

Käräjäoikeudet pitävät kiinteistörekisteriä, johon maa, omistus ja kiinnitys kirjataan.

Paikalliset tuomioistuimet pitävät myös alusrekistereitä ja rekisteriä laivanrakennustöistä, joihin alukset ja laivanrakennusrakenteet rekisteröidään, omistajuus ja maksut kirjataan.

Piirituomioistuimissa pidetään kauppa-, osuuskunta- ja kumppanuusrekistereitä. Kaupparekisteriin rekisteröidään kauppiaat (myös yhteisöt) ja kaupalliset yritykset omalla nimellään. Osuuskunnat luetellaan osuuskuntarekisterissä, ja henkilöyhtiöt kirjataan henkilöyhtiörekisteriin. Näistä rekistereistä saadut tiedot ovat saatavilla osavaltioiden yhteisen rekisterin portaalissa osoitteessa http://www.handelsregister.de. Kaupparekisteriin on koottu kaikki julkaistavat keskeiset tiedot, myös tilinpäätösasiakirjat, ja se on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa http://www.unternehmensregister.de.

Liittovaltion ilmailuvirasto (Luftfahrt-Bundesamt) pitää rekisteriä ilma-aluksista, joihin kaikki Saksassa rekisteröidyt ilma-alukset on rekisteröity.

Liittovaltion liikennevirasto (Kraftfahrt-Bundesamt) pitää keskusrekisteriä (ZFZR). ZFZR sisältää kaikki ajoneuvo- ja haltijatiedot rekisteröidyistä tai vakuutuskilvillä varustetuista moottoriajoneuvoista. Omistusoikeutta ei säilytetä.

Teollisoikeudet on rekisteröity Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa ( DPMAREGISTER).

5 Tietokannat, joista velkojat voivat selvittää velallisen varallisuuden tai saatavat

Velallisluettelo säilytetään osavaltioiden keskustäytäntöönpanotuomioistuimissa. Velallisluettelon tarkoituksena on suojata liiketoimia luottokelvottomilta henkilöiltä.

Velalliset merkitään velallisluetteloon:

  • ne eivät ole täyttäneet velvollisuuttaan toimittaa taloudellisia tietoja;
  • jotka ovat toimittaneet rahoitustietoja, jotka osoittavat, että velkojaa ei voida tyydyttää;
  • jotka eivät ole osoittaneet olevansa täysin tyytyväisiä velkojaan yhden kuukauden kuluessa taloudellisten tietojen toimittamisesta;
  • joiden osalta maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta on kieltäydytty varojen puutteen vuoksi;
  • joiden osalta veloista on kieltäydytty vapauttamasta tai jotka on peruutettu.

Velallisrekisterin tiedot löytyvät osavaltioiden yhteisestä täytäntöönpanoportaalista http://www.vollstreckungsportal.de.
Täytäntöönpanon yhteydessä ulosottomieheltä voidaan pyytää tietoja seuraavilta elimiltä:

  • lakisääteisen eläkevakuutusjärjestelmän laitokset,
  • liittovaltion keskusverovirasto,
  • Kraftfahrt-Bundesamt.

Tuomioistuimen päätökset maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta ja välitoimien määräämisestä julkaistaan osoitteessa http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6 Pakkohuutokauppa internetissä

Kiinteistöjen pakkomyynti verkossa ei ole sallittua. Irtaimen omaisuuden pakkomyynti verkossa tapahtuu verkkosivuston http://www.justiz-auktion.de kautta.

Päivitetty viimeksi: 18/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.