Sudske dražbe

Allemagne

Contenu fourni par
Allemagne

1. Objavljivanje i određivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

U slučaju prisilne prodaje nepokretne imovine, tržišna vrijednost određuje se nakon što sud naloži postupak. Sud u pravilu imenuje vještaka koji ocjenjuje imovinu. Tržišna vrijednost određuje se na temelju sastavljenog izvješća. Datum imenovanja mora biti objavljen. Obavijest se objavljuje u elektroničkom informacijskom i komunikacijskom sustavu namijenjenom sudu ili jedinstvenom objavom u lokalnom službenom listu i obavijesti u sudskom vijeću. Ostale publikacije može objaviti Opći sud, na primjer na internetu ili u novinama.

Pokretnu imovinu na dražbi prodaje sudski izvršitelj kao dražbu na licu mjesta ili kao javnu dražbu na internetu putem dražbovne platforme (vidjeti točku 6.). Sudski izvršitelj procjenjuje uobičajenu prodajnu vrijednost predmeta, po mogućnosti uz pomoć stručnjaka. Minimalni je uvjet polovina uobičajene prodajne vrijednosti i objavljuje ga sudski izvršitelj.

2. Treće osobe koje mogu voditi prodaju

Prisilnu prodaju nepokretne imovine provodi sudski službenik ovršnog suda na lokalnom sudu. Pokretnu imovinu prodaje sudski izvršitelj na dražbi.

3. Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Javne dražbe nekretnina koje provode javno imenovani i zaprisegnuti dražbovatelji zemljišta ne podliježu pravilima o obveznoj sudskoj prodaji nekretnina. Ta se pravila ne primjenjuju ni na dobrovoljni postupak podnošenja ponuda.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Okružni sudovi vode zemljišne knjige u kojima se bilježe zemljišta, vlasništvo i opterećenje.

Lokalni sudovi također vode registre brodova i upisnik brodogradnje u kojem se registriraju brodovi i objekti brodogradnje, u kojima se bilježe vlasništvo i pristojbe.

Trgovački registri, registri zadruga i partnerski registri vode se na okružnim sudovima. U trgovačkom registru trgovci (uključujući korporacije) i trgovačka društva upisani su pod njihovim imenom. Zadruge su upisane u registar zadruga, a partnerstva se upisuju u registar partnerstava. Informacije iz tih registara dostupne su na zajedničkom portalu registara saveznih zemalja na http://www.handelsregister.de. Poslovni registar objedinjuje sve ključne podatke koji se objavljuju, uključujući računovodstvene dokumente, i dostupan je u elektroničkom obliku na http://www.unternehmensregister.de.

Savezni ured za zrakoplovstvo (Luftfahrt-Bundesamt) vodi registar zrakoplova u kojima su registrirani svi zrakoplovi registrirani u Njemačkoj.

Savezna uprava za motorna vozila (Kraftfahrt-Bundesamt) vodi središnji registar vozila (ZFZR). ZFZR sadrži sve podatke o vozilu i posjedniku na motornim vozilima koja su registrirana ili imaju pločicu osiguranja. Vlasništvo nije pohranjeno.

Prava industrijskog vlasništva registrirana su pri njemačkom uredu za patente i žigove i dostupna su pod DPMAREGISTER.

5. Informacije o bazama podataka putem kojih vjerovnici mogu utvrditi imovinu ili potraživanja dužnika

Popis dužnika vodi se na središnjim ovršnim sudovima saveznih pokrajina. Popis dužnika namijenjen je zaštiti poslovnih transakcija od nevjerodostojnih osoba.

Dužnici se upisuju na popis dužnika:

  • nisu ispunili svoju obvezu pružanja financijskih informacija;
  • koji su dostavili financijske podatke koji pokazuju da vjerovnik nije moguće namiriti;
  • koji nisu u potpunosti zadovoljili vjerovnika u roku od mjesec dana od podnošenja financijskih informacija;
  • za koje je pokretanje stečajnog postupka odbijeno zbog nedostatka imovine;
  • za koje je razrješenje od preostalog duga odbijeno ili opozvano.

Upisi u registar dužnika mogu se preuzeti sa zajedničkog portala o izvršenju saveznih zemalja na http://www.vollstreckungsportal.de.
U kontekstu izvršenja sudski izvršitelj može dobiti nalog da dobije informacije od sljedećih tijela:

  • institucije obveznog mirovinskog osiguranja,
  • Savezni središnji porezni ured,
  • Kraftfahrt-Bundesamt (Savezni ured za motorna vozila).

Sudske obavijesti o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti i određivanju privremenih mjera objavljene su na http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

Prisilna prodaja nekretnina putem interneta nije dopuštena. Prisilna prodaja pokretne imovine na internetu provodi se na internetskoj stranici http://www.justiz-auktion.de.

Posljednji put ažurirano: 18/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.