Bejgħ fl-irkant bil-qorti

Allemagne

Contenu fourni par
Allemagne

1. Ir-reklamar u l-ipprezzar rigward il-bejgħ ta’ assi maqbuda

Fil-każ ta’ bejgħ obbligatorju ta’ proprjetà immobbli, il-valur tas-suq għandu jiġi ddeterminat wara li l-qorti tkun ordnat il-proċedimenti. Bħala regola, il-qorti taħtar espert li jevalwa l-proprjetà. Il-valur tas-suq għandu jiġi ddeterminat fuq il-bażi tar-rapport imfassal. Id-data tal-ħatra għandha ssir pubblika. L-avviż għandu jiġi ppubblikat fis-sistema elettronika ta’ informazzjoni u komunikazzjoni maħsuba għall-qorti jew permezz ta’ pubblikazzjoni unika fil-gazzetta uffiċjali lokali u avviż fuq il-bord tal-qorti. Pubblikazzjonijiet oħra jistgħu jiġu ppubblikati mill-Qorti Ġenerali, pereżempju fuq l-internet jew fil-gazzetti.

Il-proprjetà mobbli tiġi rkantata mill-marixxall tal-qorti bħala rkant fuq il-post jew bħala rkant pubbliku fuq l-internet permezz ta’ pjattaforma tal-irkant (ara l-punt 6). L-uffiċjal ġudizzjarju jistma l-valur normali tal-bejgħ tal-każ, possibbilment bl-għajnuna ta’ espert. Ir-rekwiżit minimu huwa nofs il-valur normali tal-bejgħ u jitħabbar mill-marixxall tal-qorti.

2. Partijiet terzi li jistgħu jwettqu l-operazzjoni tal-bejgħ

Il-bejgħ furzat ta’ proprjetà immobbli jsir mill-uffiċjal ġudizzjarju tal-qorti tal-eżekuzzjoni fil-qorti lokali. Il-proprjetà mobbli tiġi rkantata mill-marixxall tal-qorti.

3. Tipi ta’ rkant li r-regoli jaf ma japplikawx kompletament għalihom

L-irkanti ta’ proprjetà immobbli pubbliċi mwettqa minn irkantaturi ta’ artijiet maħtura pubblikament u li ħadu l-ġurament mhumiex soġġetti għar-regoli dwar il-bejgħ ġudizzjarju obbligatorju ta’ proprjetà immobbli. Il-proċess ta’ offerti volontarju lanqas mhuwa soġġett għal dawn ir-regoli.

4. Informazzjoni dwar ir-Reġistru nazzjonali tal-beni

Il-qrati distrettwali jżommu reġistri tal-artijiet li fihom jiġu rreġistrati l-artijiet, is-sjieda u l-irbit tal-assi.

Il-qrati lokali jżommu wkoll ir-reġistri tal-bastimenti u r-reġistru tax-xogħlijiet tal-bini tal-bastimenti li fihom jiġu rreġistrati l-bastimenti u l-istrutturi tal-bini tal-bastimenti, is-sjieda u l-imposti jiġu rreġistrati.

Ir-reġistri kummerċjali, kooperattivi u ta’ sħubija jinżammu fil-qrati distrettwali. Fir-reġistru kummerċjali, in-negozjanti (inklużi l-korporazzjonijiet) u l-kumpaniji kummerċjali huma rreġistrati taħt isimhom. Il-kooperattivi huma elenkati fir-reġistru tal-kooperattivi u s-sħubijiet huma rreġistrati fir-reġistru tas-sħubijiet. L-informazzjoni minn dawn ir-reġistri hija disponibbli fuq il-Portal Komuni tar-Reġistru tal-Länder fuq http://www.handelsregister.de. Ir-reġistru tan-negozji jiġbor flimkien id-data ewlenija kollha li għandha tiġi ppubblikata, inklużi d-dokumenti tal-kontabbiltà, u huwa disponibbli b’ mod elettroniku fuq http://www.unternehmensregister.de.

L-Uffiċċju Federali tal-Avjazzjoni (Luftfahrt-Bundesamt) iżomm reġistru tal-inġenji tal-ajru li fih huma rreġistrati l-inġenji tal-ajru kollha rreġistrati fil-Ġermanja.

L-awtorità Federali tat-Trasport bil-Mutur (Kraftfahrt-Bundesamt) iżżomm Reġistru Ċentrali tal-Vetturi (ZFZR). Iz-ZFZR fih id-data kollha dwar il-vetturi u l-kustodju dwar vetturi bil-mutur irreġistrati jew li għandhom pjanċa tal-assigurazzjoni. Is-sjieda ma tinħażinx.

Id-drittijiet tal-proprjetà industrijali huma rreġistrati fl-Uffiċċju Ġermaniż tal-Privattivi u tat-Trademarks u huma disponibbli taħt DPMAREGISTER.

5. Informazzjoni dwar bażijiet ta’ data għall-kredituri biex jidentifikaw il-beni u l-pretensjonijiet tad-debitur

Il-lista tad-debituri tinżamm fil-qrati ċentrali tal-infurzar tal-Länder. Il-lista tad-debituri hija maħsuba biex tipproteġi t-tranżazzjonijiet kummerċjali minn persuni mhux idonei għall-kreditu.

Id-debituri għandhom jiddaħħlu fil-lista tad-debituri:

  • ikunu naqsu milli jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jipprovdu l-informazzjoni finanzjarja;
  • li pprovdew informazzjoni finanzjarja li turi li mhuwiex possibbli li l-kreditur jiġi sodisfatt;
  • li ma jkunux urew sodisfazzjon sħiħ tal-kreditur fi żmien xahar mis-sottomissjoni tal-informazzjoni finanzjarja;
  • li għalihom il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza ġie rrifjutat minħabba nuqqas ta’ assi;
  • li fir-rigward tiegħu ġie rifjutat jew revokat ir-rilaxx tad-dejn residwu.

L-entrati fir-reġistru tad-debituri jistgħu jinkisbu mill-portal konġunt tal-infurzar tal-Länder fuq http://www.vollstreckungsportal.de.
Fil-kuntest tal-infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jista’ jingħata struzzjonijiet biex jikseb informazzjoni mill-korpi li ġejjin:

  • l-istituzzjonijiet ta’ l-iskema statutorja ta’ l-assigurazzjoni tal-pensjoni,
  • l-Uffiċċju Federali Ċentrali tat-Taxxa,
  • il-Kraftfahrt-Bundesamt (Awtorità Federali tat-Trasport bil-Mutur).

L-avviżi tal-qorti dwar il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza u l-għoti ta’ miżuri interim huma ppubblikati fuq http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Informazzjoni dwar il-bejgħ ġudizzjarju online

Il-bejgħ furzat onlajn ta’ proprjetà immobbli mhuwiex permess. Il-bejgħ furzat onlajn ta’ proprjetà mobbli jsir permezz tas-sit web http://www.justiz-auktion.de.

L-aħħar aġġornament: 18/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.