Sudske dražbe

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

1. Oglašavanje i određivanje cijena zaplijenjene imovine

A. Pripremne mjere za obveznu prodaju

Obvezna prodaja nekretnina predmet je obaveznih oglasa na inicijativu vjerovnika:

  • isticanjem mjesta koje je javnosti lako dostupno u prostorijama suda, u obavijesti se upućuje na korištenu zgradu i navodi se sažeti opis (priroda, moguće zanimanje, svi poznati elementi koji se odnose na njezinu površinu) te se u njoj navodi iznos cijene.
  • isticanjem pojednostavljene obavijesti o prodaji robe,
  • uključivanje mišljenja u pravni ad časopis za lokalnu diseminaciju.

Vjerovnik može na vlastitu odgovornost ili uz dopuštenje suca provesti dodatne oglase.

Obvezna prodaja pokretnina podliježe obveznom oglašavanju slanjem u općinu u kojoj dužnik ostaje i na prodajnom mjestu.

Dodatne oglase može objaviti trgovac koji će vršiti prodaju na svojoj internetskoj stranici ili, u slučaju sudskih dražbovatelja, na relevantnim web-mjestima struke: Https://www.interencheres.com/ ili,putem tiska, prospekta ili kataloga. Ta objava može uključivati opis robe i njezinu procjenu.

Ormare koji su stavljeni na prodaju na javnoj dražbi u trenutku prodaje predstavljaju dražbovatelj ili ovlašteni stručnjak koji organizira prodaju. Može se provesti prethodna izložba nekretnine.

Zaplijenjene zgrade mogu se posjetiti na datume i u vrijeme koje odredi sudac (članak R.322 – 26 CPCE-a), a posjeti se obavljaju uz pomoć sudskog službenika. Opis poslova, koji sadrži, među ostalim, popis robe koju je prodao sudski službenik i glavni uvjeti prodaje, mogu se slobodno konzultirati u tajništvu suda nadležnog za prodaju ili, pod određenim uvjetima, u pravu odvjetničkog ureda koji ga provodi.

B. Pokretanje i vođenje dražbi:

Što se tiče zapljene nepokretne imovine, uvjeti prodaje utvrđuju se pod odgovornošću vjerovnika koji nastoji: taj sud stoga određuje iznos cijene koji, međutim, dužnik može osporiti, pri čemu je sudac ovršitelj pozvan donijeti odluku na kraju orijentacijskog ročišta.

Što se tiče zapljene vrijednosnih papira, trgovac koji prodaje slobodno određuje cijenu, odnosno cijenu po kojoj se roba prodaje. Trgovac koji obavlja prodaju može se koristiti uslugama stručnjaka ako to zahtijeva procjena robe.

U pogledu dražbe, najvišem ponuditelju i konačnom ponuđaču na dražbi dodjeljuje se nekretnina, pri čemu se napominje da dražbe nisu vremenski ograničene, nego se mogu provesti tek nakon tri dražbe. Podnošenje ponuda ne ovisi ni o kakvom polaganju jamstva ili depozita.

Što se tiče ovršnog postupka, sustav je sustav dražbi na kojima svaka dražba mora pokrivati prethodnu dražbu; dražbe se zaustavljaju kada prođe 90 sekundi od zadnje dražbe (s vizualnim i pouzdanim načinom izvješćivanja javnosti svaki drugi put).

Zainteresirane strane koje žele sudjelovati u dražbi moraju svojem odvjetniku dostaviti neopozivo bankovno jamstvo ili bankovni ček sastavljen po redoslijedu založnog ili depozitnog fonda, koji predstavlja 10 % iznosa naplaćene cijene (ali taj iznos ne smije biti manji od 3000 EUR). Taj se iznos vraća ponuditelju na kraju natječajnog postupka, ako nije proglašen uspješnim.

2. Treća strana ovlaštena za obavljanje prodajne transakcije

Dražbovatelji, javni bilježnici, zaprisegnuti posrednici u robi i sudski izvršitelji jedini su stručnjaci ovlašteni za organizaciju sudske prodaje pokretne imovine (posebno zaplijenjene pokretne imovine) na javnu dražbu.

Prodaja nekretnina na dražbi obavlja se isključivo pred sudom izvršenja suda.

3. Vrste sudske prodaje na koje bi se pravila mogla primjenjivati samo djelomično

Dobrovoljne javne dražbe moguće su za dobrovoljne dražbe koje podliježu mnogo fleksibilnijim pravilima od dražbi. Primjenjuju se članci L. 321 – 1 et seq. i R. 321 – 1 et seq. Trgovačkog zakonika. Dobrovoljna prodaja nije dio ovršnih postupaka koji su sudski.

U slučaju nepokretne imovine, prodaja se može naložiti na temelju poziva u okviru podjele između vlasnika nepodijeljenih dionica ili od strane Commissionera u okviru kolektivnog postupka protiv vlasnika. U oba slučaja uvjeti prodaje utvrđeni su sudskom odlukom kojom se nalaže prodaja.

4. Informacije o nacionalnim registrima imovine

Što se tiče vlasništva nad nekretninama, zemljišne knjige, koje su upravni i porezni dokument, mogu vjerovniku pružiti informacije o imovini koju dužnik posjeduje na području općine i o njezinoj konzistenciji (neizgrađene ili neizgrađene zgrade, kapacitet parcela, priroda svake prostorije). Osim toga, usluge oglašivanja zemljišta (administrativne službe Glavne uprave za javne financije) vode dosje o zgradi za svaku općinu u kojem se, pod imenom svakog vlasnika i za svaku zgradu, navode izvadci iz objavljenih dokumenata, čime se prikazuje pravna situacija svakog objekta.

Kad je riječ o pokretnoj imovini, sustav za identifikaciju vozila (VRS) pruža informacije o osobnom stanju nositelja potvrde o registraciji motornih vozila i dva kotača na registracijski broj i značajke vozila. Postoje nacionalni spisi u kojima se plovila moraju registrirati (izrada se donose), plovila (registracijski registar, računalni sustav koji vodi Ministarstvo prometa) i zrakoplovi (registracijski registar koji vodi ministarstvo nadležno za civilno zrakoplovstvo). Prava intelektualnog vlasništva navedena su u nacionalnom spisu koji je izravno dostupan vjerovnicima, a posjeduje ih INPI (Nacionalni institut za intelektualno vlasništvo). Naslovi kinematografskih djela za javnu projekciju u Francuskoj navedeni su u javnom kinematografskom i audiovizualnom registru, kojim upravlja agent porezne uprave, a nazivi književnih djela koja su bila predmet opcije kupnje prava na konverziju navedeni su u registru opcija.

U području zgrada: zemljišne knjige vodi svaka općina, s nekoliko dokumenata (katastarska karta, status odjeljka, katastarska matrica); samo se katastarsko istraživanje čuva u elektroničkom obliku. Zemljišne knjige vode lokalne službe za oglašavanje zemljišta na svakom okružnom sudu (ne postoji nacionalni spis).

U slučaju motornih vozila svaka prefektura vodi registar, ali SIV-ovi čuvaju nacionalnu računalnu datoteku.

U slučaju plovila, registar je informatiziran i održava ga Ministarstvo prometa; za plovila postoji šest različitih registara koje vodi i Ministarstvo prometa.

Registar za zrakoplove vodi ministarstvo nadležno za civilno zrakoplovstvo i dostupan je na internetu u informativne svrhe.

Informacije o različitim pravima intelektualnog vlasništva centralizira jedinstveno tijelo, INPI, koji omogućuje pristup raznim dokumentarnim resursima na svojoj internetskoj stranici.

Katastarske usluge djelomično su dostupne na internetu. Riječ je samo o katastarskoj službi, a ne o katastarskoj matrici (koja se može koristiti kao podatak o vlasnicima), kao što su francuski međunarodni registar u kojem se navode plovila nadvođe i INPI registri.

Općenito, na većinu registara, kada su javni, primjenjuju se odredbe kodeksa odnosa između javnosti i uprave, kojima se predviđa da pristup administrativnim dokumentima može biti besplatan, putem savjetovanja na licu mjesta ili besplatno izdavanjem preslike, uz naknadu, uz troškove reproduciranja ili elektroničkom poštom, ako je dokument dostupan u elektroničkom obliku.

5. Informacije o bazama podataka kojima se vjerovnicima omogućuje utvrđivanje imovine i potraživanja dužnika

Člankom L.152 – 1 CPCE-a pravosudnom službeniku omogućuje se dobivanje informacija koje omogućuju da se adresa dužnika, identitet i adresa njegova poslodavca ili bilo koje treće osobe koja je dužnik ili depozitar novčanog toka ili depozitara novčanog toka koji treba platiti te da se sastav njegove imovine otkrije tijelima države, regija, odjela, općina, javnih ustanova ili tijela nad kojima je upravno tijelo provelo inspekciju.

Podvornik može izravno od FICOBA-e (spisa o nacionalnom bankovnom računu kojim upravljaju porezna tijela i koji financiraju banke) zatražiti informacije o postojanju bankovnih računa otvorenih na ime dužnika i o mjestima na kojima se ti računi vode.

Podvornik može zatražiti sredstva za zdravstveno osiguranje ili osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

U skladu s člankom L.152 – 2 CPCE-a banke su dužne obavijestiti sudskog službenika kojeg je ovlastio vjerovnik ako je otvoren jedan ili više računa u ime dužnika i mjesta na kojima se ti računi vode, isključujući sve druge informacije.

Sustav za identifikaciju vozila (VRS), kojem može pristupiti sudski službenik kojeg je ovlastio vjerovnik, omogućuje dobivanje informacija o osobnom stanju nositelja potvrde o registraciji motornih vozila i dvaju kotača o registracijskim brojevima i karakteristikama vozila.

Vjerovnik ne može izravno pristupiti tim bazama podataka, ali to može učiniti putem natječaja sudskog službenika ovlaštenog za provođenje ovršnog postupka.

6. Informacije o internetskim sudskim dražbama

U sustavu dražbi pokretnih dobara u Francuskoj postoje dvije vrste internetskih dražbi:

  • prodaja „živo” ili „živa” prodaja koja je djelomično nematerijalizirana: Prodaja se obavlja fizički na određenom mjestu i prenosi se uživo na internetu, na web-mjestu trgovca ili na jednoj od relevantnih internetskih stranica dostupnih za zanimanje dražbovatelja (https://www.interencheres.com/ ili). https://www.interencheres.com/https://www.drouotlive.com Takva je sudska prodaja dopuštena jer je ništa ne sprečava i trenutačno je u porastu.
  • Internetska prodaja, koja je u potpunosti bez papira: prodaja se odvija samo na internetu, bez fizičke prisutnosti na određenom mjestu. Ta prodaja nije moguća u sudskim stvarima (za razliku od dobrovoljne prodaje), kao što je navedeno u tekstovima, jer za to postoje pravne tehničke prepreke.

(djelomična) prodaja bez papira moguća je samo za pokretnine.

Trgovci koji se bave prodajom mogu oglašavati prekogranično, a dražbe mogu potjecati od bilo kojeg uspješnog ponuditelja, bez obzira na njegovu lokaciju i nacionalnost, bez obzira na to je li prodaja „živa” ili nije (postoje i mehanizmi dražbe na daljinu: narudžbenice poslane u pisanom obliku ili telefonom).

Kako bi sudjelovala u dražbi bez papira, osoba (potencijalni ponuditelj) ne mora dostaviti svoj potpis, ali trgovac nadležan za prodaju može zahtijevati pečat bankovne kartice. Registracija se mora dobiti od trgovca zaduženog za prodaju i u načelu se može provesti na bilo koji način, najvjerojatnije registracijom putem internetske stranice na kojoj se prodaja ponovno prenosi. Pisani nalozi za kupnju mogući su bez obzira na medij.

Prihvaćene načine plaćanja utvrđuje trgovac nadležan za prodaju.

Udaljeni ponuditelj ne mora biti osobno prisutan (može, ako to želi). On/ona može slijediti dražbu uživo i proslijediti svoj redoslijed u stvarnom vremenu. On također može registrirati jedan ili više naloga za kupnju prije prodaje, u kojem se slučaju dražba postupno povećava, uzimajući u obzir vrijeme polaska predložene dražbe. Telefonska veza također je obično moguća tijekom dražbe.

Mogućnosti prevođenja ovise o sposobnosti trgovca zaduženog za prodaju i njegovih pomoćnika, s obzirom na to da se pravilima ne nameću nikakve obveze u tom pogledu.

U slučaju konfiguracije prodajnih internetskih stranica samo osobe registrirane za internetsku prodaju mogu pristupiti prodaji putem internetske stranice. S druge strane, javnost ima pristup prodaji na mjestu gdje se odvija.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.