Direktiva o označevanju cen (98/6)

Kakšen je cilj direktive?

Zahteva, da sta prodajna cena in cena na enoto vseh proizvodov, ki jih trgovci ponujajo potrošnikom, jasno navedeni, da se izboljša obveščanje potrošnikov in omogoči primerjava cen.

Ključne točke

Prodajna cena in cena na enoto morata biti navedeni na nedvoumen, lahko prepoznaven in jasno čitljiv način za vse proizvode, ki jih trgovci ponujajo potrošnikom („nedvoumni“ pomeni končno ceno, vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi drugimi davki).

Cene na enoto ni treba navesti, če je enaka prodajni ceni.

Vendar se države Evropske unije (EU) lahko odločijo, da tega pravila ne bodo uporabljale:

  • za proizvode, dobavljene med opravljanjem storitve;
  • za prodajo na dražbi in prodajo umetniških del in starin.

Na proizvodih, ki se prodajajo v razsutem stanju, mora biti označena samo cena na enoto.

V vsakem oglasu, v katerem je navedena prodajna cena, mora biti navedena tudi cena na enoto.

Države EU lahko:

  • opustitev obveznosti navedbe cene na enoto proizvodov, za katere taka navedba ne bi bila koristna ali bi lahko povzročila zmedo;
  • v primeru neživilskih proizvodov sestavi seznam proizvodov, za katere velja obveznost navedbe cene na enoto.

Direktiva je določala prehodno obdobje, v katerem za mala maloprodajna podjetja ne velja obveznost navedbe cene na enoto proizvodov, ki niso proizvodi, ki se prodajajo v razsutem stanju.

Države EU morajo:

  • sprejme ustrezne ukrepe za obveščanje vseh zadevnih oseb o prenosu te zakonodaje;
  • določiti in zagotoviti informacije o sistemu kazni za kršitve nacionalnih določb, sprejetih pri uporabi te direktive.

Ta direktiva je razveljavila direktivi 79/581/EGS (cene hrane) in 88/314/EGS (cene neživilskih proizvodov) z učinkom od 18. marca 2000.

Evropska komisija je leta 2006 objavila sporočilo, v katerem je preučila, kako so države EU prenesle direktivo in pridobila mnenja zainteresiranih strani.

Od kdaj se direktiva uporablja?

Uporablja se od 18. marca 1998. Države EU so ga morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 18. marca 2000.

Ozadje

Za več informacij glej:

Glavni dokument

Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L 80, 18.3.1998, str. 27-31).

Povezani akti

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Direktive 1998/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (COM(2006) 325 konč., 21.6.2006).

Zadnja posodobitev: 03/03/2021

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.