Az árak feltüntetéséről szóló irányelv (98/6)

Mi az irányelv célja?

Előírja, hogy a kereskedők által a fogyasztóknak kínált valamennyi termék eladási árát és egységárát egyértelműen fel kell tüntetni a fogyasztók tájékoztatásának javítása és az árak összehasonlításának lehetővé tétele érdekében.

Kulcsfontosságú pontok

Az eladási árat és az egységárat egyértelmű, könnyen azonosítható és jól olvasható módon kell feltüntetni a kereskedők által a fogyasztóknak kínált valamennyi termék esetében („egyértelmű”: a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót magában foglaló végső ár).

Az egységárat nem kell feltüntetni, ha az azonos az eladási árral.

Az Európai Unió (EU) országai azonban dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák ezt a szabályt:

  • a szolgáltatás nyújtása során szállított termékekre;
  • műalkotások és régiségek árverés útján történő értékesítésére és értékesítésére.

Az ömlesztve értékesített termékek esetében csak az egységárat kell feltüntetni.

Minden olyan reklámban, amely az eladási árat említi, az egységárat is fel kell tüntetni.

Az uniós országok:

  • eltekinthet azon termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettségtől, amelyek esetében az ilyen megjelölés nem lenne hasznos vagy zavart keltene;
  • nem élelmiszer jellegű termékek esetében összeállítja azon termékek jegyzékét, amelyekre továbbra is alkalmazandó az egységár feltüntetésére vonatkozó kötelezettség.

Az irányelv átmeneti időszakot írt elő, amelynek során a kiskereskedelmi kisvállalkozások nem kötelesek feltüntetni a nem ömlesztve értékesített termékek egységárát.

Az uniós országoknak:

  • tegye meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi érintett személyt tájékoztassa e jogszabály átültetéséről;
  • meghatározza az ezen irányelv alkalmazása során elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszerét, és tájékoztatást nyújt azokról.

Ez az irányelv 2000. március 18-i hatállyal hatályon kívül helyezte a 79/581/EGK (élelmiszerárak) és a 88/314/EGK (nem élelmiszertermékek ára) irányelvet.

2006-ban az Európai Bizottság közleményt adott ki, amelyben megvizsgálta, hogy az uniós országok hogyan hajtották végre az irányelvet, és kikérte az érdekelt felek véleményét.

Mikortól alkalmazandó az irányelv?

A rendeletet 1998. március 18. óta alkalmazzák. Az uniós tagállamoknak 2000. március 18-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

Háttér

További információkért lásd:

Fő dokumentum

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztóknak kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről (HL L 80., 1998.3.18., 27-31. o.)

Kapcsolódó jogi aktusok

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fogyasztóknak kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 1998/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2006) 325 végleges, 2006.6.21.).

Utolsó frissítés: 03/03/2021

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.