Leġiżlazzjoni nazzjonali

Rootsi

Din il-paġna tipprovdik b’informazzjoni dwar is-sistema legali fl-Iżvezja.

Sisu koostaja:
Rootsi

Sorsi legali

Fl-Iżvezja hemm erba’ sorsi ewlenin tal-liġi: leġiżlazzjoni, materjal leġiżlattiv preparatorju, każistika u letteratura akkademika.

L-aktar sorsi importanti tal-liġi huma l-istatuti. Dawn jiġu ppubblikati u ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-istatuti huma maqsuma f’atti, ordinanzi u regolamenti. L-atti jiġu deċiżi mill-Parlament, l-ordinanzi jiġu deċiżi mill-Gvern u r-regolamenti jinħarġu mill-awtoritajiet.

Il-Parlament Svediż huwa l-uniku korp pubbliku intitolat li jadotta liġijiet ġodda jew jemenda liġijiet eżistenti. Il-liġijiet adottati jistgħu jitħassru jew jiġu emendati biss b’deċiżjoni ġdida tar-Riksdag.

Id-deċiżjonijiet mill-qrati, il-ġurisprudenza, għandhom rwol importanti fl-applikazzjoni tal-liġi. Dan japplika b’mod partikolari għad-deċiżjonijiet tal-ogħla qrati, il-Qorti Suprema u l-Qorti Amministrattiva Suprema.

Ix-xogħol ta’ tħejjija għal liġijiet proposti, jiġifieri it-testi li jiġu maħluqa b’rabta mal-proċess leġiżlattiv, jintużaw ukoll fl-applikazzjoni tal-liġi.

Proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet

Normalment huwa l-gvern li jipproponi liġi ġdida jew emenda leġiżlattiva. Qabel ma jissottometti abbozz ta’ liġi lir-Riksdag, il-Gvern normalment jeħtieġ li jeżamina b’mod xieraq l-għażliet differenti. Dan il-kompitu huwa assenjat lil kummissjoni ta’ inkjesta maħtura għal dan l-għan.

Qabel ma r-Riksdag jiddeċiedi jekk jadottax abbozz ta’ liġi, il-membri tar-Riksdag iridu jeżaminaw il-proposta f’kumitat parlamentari. Hemm ħmistax-il kumitat, kull wieħed bil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu, bħat-trasport jew l-edukazzjoni.

Il-Kumitat imbagħad jippreżenta lir-Riksdag rapport li fih rakkomandazzjonijiet dwar id-deċiżjoni li r-Riksdag għandu jieħu l-proposti tal-Gvern u l-membri tar-Riksdag. L-abbozz tal-liġi mbagħad jiġi diskuss mill-membri kollha tar-Riksdag bil-ħsieb tad-deċiżjoni finali.

Hija r-responsabbiltà tal-Gvern li jimplimenta d-deċiżjonijiet tar-Riksdag u li jiżgura li huma infurzati bil-mod intiż mir-Riksdag. L-uffiċċji tal-Gvern inklużi l-ministeri kollha u madwar 300 aġenzija pubblika jassistu lill-Gvern f’dan il-kompitu.

Il-liġijiet u r-regolamenti kollha huma ppubblikati fil-Kodiċi tal-Istatuti Svediż (SFS), li huwa disponibbli fuq il-karta u fuq l-Internet.

Databases legali

Tista’ ssib informazzjoni ġuridika dwar l-amministrazzjoni pubblika fuq Lagrummet. Links għall-aċċess ta’ informazzjoni legali mill-Gvern, Riksdagen, qrati superjuri u aġenziji tal-gvern huma disponibbli minn dan il-portal.

Il-liġijiet u l-ordinanzi kollha huma ppubblikati fuq is-sit web tal-Kodiċi tal-Istatuti Svediż.

L-aċċess għall-portali huwa mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.