Vnútroštátne právne predpisy

Rootsi

Na tejto stránke nájdete informácie o právnom systéme vo Švédsku.

Sisu koostaja:
Rootsi

Právne zdroje

Vo Švédsku existujú štyri hlavné zdroje práva: právne predpisy, prípravné legislatívne materiály, judikatúra a akademická literatúra.

Najdôležitejšími prameňmi práva sú stanovy. Uverejňujú sa a uverejňujú sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Stanovy sú rozdelené na akty, nariadenia a nariadenia. O aktoch rozhoduje parlament, o vyhláškach rozhoduje vláda a nariadenia vydávajú orgány.

Švédsky parlament je jediný verejný orgán oprávnený prijímať nové zákony alebo meniť existujúce zákony. Prijaté zákony možno zrušiť alebo zmeniť len novým rozhodnutím švédskeho parlamentu.

Rozhodnutia súdov, judikatúra, zohrávajú dôležitú úlohu pri uplatňovaní práva. Týka sa to najmä rozhodnutí najvyšších súdov, najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu.

Prípravné práce na navrhovaných právnych predpisoch, t. j. texty, ktoré sa vytvárajú v súvislosti s legislatívnym procesom, sa používajú aj pri uplatňovaní práva.

Rozhodovací proces

Je to zvyčajne vláda, ktorá navrhuje nový zákon alebo legislatívnu zmenu. Pred predložením návrhu zákona švédskemu parlamentu musí vláda za normálnych okolností riadne preskúmať rôzne možnosti. Touto úlohou je poverená osobitne určená vyšetrovacia komisia.

Predtým, ako švédsky parlament rozhodne o prijatí návrhu zákona, musia poslanci švédskeho parlamentu návrh preskúmať v parlamentnom výbore. Existuje pätnásť výborov, z ktorých každý má vlastnú zodpovednosť, ako je doprava alebo vzdelávanie.

Výbor potom predkladá švédskemu parlamentu správu obsahujúcu odporúčania týkajúce sa rozhodnutia, ktoré má Riksdag prijať v súvislosti s návrhmi vlády a členov švédskeho parlamentu. Návrh zákona potom prediskutujú všetci členovia švédskeho parlamentu s cieľom prijať konečné rozhodnutie.

Vláda je zodpovedná za vykonávanie rozhodnutí Riksdag a zabezpečenie ich presadzovania spôsobom, ktorý stanovil Riksdag. Vláde pri plnení tejto úlohy pomáhajú vládne úrady vrátane všetkých ministerstiev a približne 300 verejných orgánov.

Všetky zákony a iné právne predpisy sú uverejnené vo švédskom kódexe zákonov (SFS), ktorý je dostupný v papierovej forme a na internete.

Právne databázy

Právne informácie o verejnej správe nájdete na stránke Lagrummet. Odkazy na prístup k právnym informáciám od vlády, Riksdagenu, vyšších súdov a vládnych agentúr sú k dispozícii na tomto portáli.

Všetky zákony a vyhlášky sú uverejnené na webovom sídle švédskeho zákonníka.

Prístup k portálom je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.