Vahendus ELi liikmesriikides

Áustria

Miks mitte püüda lahendada vaidlust vahenduse teel, selle asemel et pöörduda kohtusse? Vahendus on vaidluste lahendamise alternatiivne meetod, mille puhul vahendaja aitab pooltel probleeme lahendada.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Kellega ühendust võtta?

Föderaalne justiitsministeerium peab ka registreeritud vahendajate nimekirja. Nimekirja kantakse ainult asjakohase koolituse alusel tehniliselt kvalifitseeritud vahendajad.

Puudub vahendusteenuste eest vastutav keskasutus.

Vahendust pakuvad kaubanduslikud ja mittekaubanduslikud ühendused ning mõned vahendajaid toetavad valitsusvälised organisatsioonid.

Millal peaksin valima vahendusmenetluse?

Tsiviilasjades kasutatakse vahendusmenetlust selliste konfliktide lahendamiseks, mis kuuluvad üldkohtute pädevusse. Vaidluse pooled võivad vabatahtlikult valida vahendusmenetluse, et leida vaidlusele oma lahendus.

Mõnes naabruskonna vaidluses tuleb enne asja kohtusse andmist püüda lahendada asi kohtuväliselt. Selleks võib pöörduda lepituskomisjoni poole, taotledes kohtueelset lahendust ringkonnakohtu (prätorischer Vergleich) või vahenduse kaudu.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahendajatele ei ole ette nähtud erieeskirju ega käitumisjuhendit. Eriõigusi ja -kohustusi kohaldatakse ainult isikute suhtes, kes on kantud vahendajate nimekirja.

Vahendajaid ei registreerita erialateadmiste alusel, nagu pere-, meditsiini- või ehitusasjade vahendajad, ning registreeritud vahendajate tegevusvaldkonnad märgitakse eraldi.

Kõik isikud, kes on läbinud ettenähtud koolituse, võib kanda registreeritud vahendajate nimekirja vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „Mediator*in“ ei ole kaitstud kutsenimetus; nimetust „registreeritud* vahendaja*“ ei tohi kasutada ilma loata.

Teave ja koolitus

Lisateavet muu hulgas koolituse ja Austrias vahendajana* registreerimise tingimuste kohta leiate siit. Teave on kättesaadav ainult saksa keeles.

Kui palju läheb vahendusmenetlus maksma?

Vahendus ei ole üldjuhul tasuta.

Vahendustasus lepivad kokku eraõiguslik vahendaja* ja vaidluses osalevad pooled.

Kas vahendusmenetluse tulemusel saavutatud kokkulepet saab jõustada?

Vastavalt direktiivile 2008/52/EÜ peavad pooled saama taotleda vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamist. Liikmesriigid peavad ise märkima, millised kohtud või muud asutused vastutavad selliste taotluste vastuvõtmise eest.

Austrias on vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kokkuleppe sisu täitmisele pööratav üksnes juhul, kui kokkulepe on sõlmitud kohtulahendi (Vergleich) või notariaalakti vormis.

Viimati uuendatud: 11/08/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.