Sovittelu EU-maissa

Áustria

Tuomioistuinkäsittelyn sijaan riita-asian voi yrittää ratkaista sovittelemalla. Sovittelu on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä, jossa sovittelija avustaa osapuolia ongelmien ratkaisemisessa.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Liittovaltion oikeusministeriö pitää myös luetteloa rekisteröidyistä sovittelijoista. Luetteloon sisällytetään ainoastaan sovittelijat, jotka ovat teknisesti päteviä asianmukaisen koulutuksen perusteella.

Itävallassa ei kuitenkaan ole sovittelupalvelusta vastaavaa keskushallintoelintä.

Sovittelua tarjoavat kaupalliset ja ei-kaupalliset yhdistykset ja eräät sovittelijoita tukevat valtiosta riippumattomat järjestöt.

Milloin sovitteluun olisi turvauduttava?

Siviilioikeudellisia asioita koskevaa sovittelua käytetään sellaisten riitojen ratkaisemiseen, jotka kuuluvat yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Osallistuminen sovitteluun on vapaaehtoista. sen tavoitteena on saada osapuolet ottamaan itse vastuuta riidan ratkaisemisesta.

Jotkin naapuririidat on ensin pyrittävä ratkaisemaan tuomioistuimen ulkopuolella ennen kuin asia viedään oikeuteen. tätä varten kiista voidaan viedä sovitteluelimeen, jossa asia pyritään ratkaisemaan ilman oikeudenkäyntiä joko tuomioistuimessa (menettelyn nimi on prätorischer Vergleich) tai sovittelun avulla.

Onko erityissääntöjä, joita on noudatettava?

Sovittelijoihin ei sovelleta erityistä sääntelyä tai menettelysääntöjä. Erityisoikeuksia ja -velvollisuuksia sovelletaan ainoastaan sovittelijoiden luetteloon merkittyihin henkilöihin.

Sovittelijoita ei saa rekisteröidä erikoisalan mukaan, kuten perhe-, terveydenhuolto- tai rakennusasioiden sovittelijoita, ja rekisteröityjen sovittelijoiden toiminta-alat on ilmoitettava erikseen.

Henkilöt, joilla on koulutus, voidaan merkitä rekisteröityjen sovittelijoiden luetteloon sovellettavien sääntöjen mukaisesti. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home Sovittelija * in ei ole suojattu ammattinimike; nimitystä ”rekisteröity * sovittelija *” ei kuitenkaan saa käyttää ilman lupaa.

Tiedottaminen ja koulutus

Lisätietoja muun muassa koulutuksesta ja sovittelijaksi rekisteröitymisen edellytyksistä Itävallassa on täällä. Nämä tiedot ovat saatavilla ainoastaan saksaksi.

Kuinka paljon sovittelu maksaa?

Sovittelu ei yleensä ole maksutonta.

Sovittelumaksusta sovitaan yksityisen sovittelijan * ja riidan osapuolten välillä.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaisesti osapuolten on voitava pyytää, että sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisältö julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat, millä tuomioistuimilla tai muilla viranomaisilla on toimivalta vastaanottaa tätä koskevia hakemuksia.

Jotta sovittelumenettelyllä aikaansaatu sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen, se on vahvistettava tuomioistuimessa tai notaarin luona.

Päivitetty viimeksi: 11/08/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.