Mediācija ES dalībvalstīs

Áustria

Tā vietā, lai vērstos tiesā, kāpēc strīda izšķiršanai neizmantot mediāciju? Mediācija ir alternatīva strīdu izšķiršanas metode, kurā mediators palīdz pusēm atrisināt problēmas.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Ar ko sazināties?

Federālā Tieslietu ministrija uztur arī reģistrēto mediatoru sarakstu. Šajā sarakstā tiks iekļauti tikai tādi mediatori, kas ir tehniski kvalificēti, pamatojoties uz atbilstīgu apmācību.

Austrijā nav iestādes, kura būtu atbildīga par mediācijas pakalpojumiem.

Ir komerciālas un nekomerciālas apvienības, kas nodrošina mediāciju, un dažas nevalstiskās organizācijas, kas atbalsta mediatorus.

Kad būtu jāveic mediācija?

Starpniecību civillietās izmanto, lai atrisinātu konfliktus, attiecībā uz kuriem jurisdikcija ir parastajām tiesām. Dalība mediācijā ir brīvprātīga, lai sniegtu iespēju strīda pusēm pašām rast risinājumu.

Noteiktos strīdos starp kaimiņiem pirms prasības pieteikuma iesniegšanas ir jāveic mediācija, iesaistot strīdu izšķiršanas struktūru, izmantojot tiesas īstenotu samierināšanas procedūru pirms prasības iesniegšanas (tā saukto prätorischer Vergleichsversuch) vai izmantojot mediāciju.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediatoriem nav īpaša regulējuma vai rīcības kodeksa. Īpašas tiesības un pienākumi attiecas tikai uz mediatoru sarakstā iekļautajām personām.

Mediatorus nereģistrē kompetences jomā, piemēram, vidutāji ģimenes, medicīnas vai celtniecības jautājumos, un reģistrēto mediatoru darbības jomas norāda atsevišķi.

Jebkuru personu, kas izgājusi paredzēto apmācību, var iekļaut reģistrēto mediatoru sarakstā saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home “Mediator*in” nav aizsargāts profesionālais nosaukums; tomēr nosaukumu “reģistrēts* mediators*” nedrīkst izmantot bez atļaujas.

Informācija un apmācība

Papildu informācija cita starpā par apmācību un nosacījumiem, lai Austrijā reģistrētu mediatoru*, ir pieejama šeit. Informācija ir pieejama tikai vācu valodā.

Cik maksā mediācija?

Mediācija parasti nav bezmaksas.

Par mediācijas maksu vienojas privātais mediators* un strīda puses.

Vai mediācijas rezultātā panāktās vienošanās ir izpildāmas?

Saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK pusēm ir jābūt iespējai pieprasīt, lai mediācijā panākta rakstiska izlīguma saturs tiktu pasludināts par izpildāmu. Dalībvalstis paziņo, kuras tiesas vai citas iestādes ir kompetentas pieņemt šādus lūgumus.

Mediācijas procesa rezultātā panākta vienošanās ir izpildāma tikai tad, ja tā ir noslēgta tiesā kā izlīgums vai notariālā akta formā pie notāra.

Lapa atjaunināta: 11/08/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.