Medierea în țările UE

Áustria

Mai degrabă decât să mergeți în instanță, de ce să nu încercați să soluționați litigiul prin mediere? Medierea este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor în care un mediator asistă părțile în rezolvarea problemelor.

Conteúdo fornecido por
Áustria

Pe cine puteți contacta?

Ministerul Federal al Justiției păstrează, de asemenea, o listă a mediatorilor înregistrați. În această listă vor fi incluși numai mediatorii calificați din punct de vedere tehnic pe baza unei formări corespunzătoare.

Nu există o autoritate competentă pentru serviciile de mediere.

Există asociații comerciale și necomerciale care oferă mediere și organizații neguvernamentale care sprijină mediatorii.

Când puteți recurge la mediere?

Medierea în materie civilă este utilizată pentru a soluționa conflictele care țin de competența instanțelor de drept comun. Părțile într-un litigiu pot să opteze pentru mediere în mod voluntar și să ajungă astfel la o soluție pe propria răspundere.

În anumite litigii între vecini, părțile trebuie să încerce soluționarea pe cale extrajudiciară înainte de a introduce o acțiune în justiție. în acest sens, părțile dispun de mai multe posibilități: să se adreseze unui organism de conciliere, să ajungă la un acord de compromis în fața unei instanțe (prätorischer Vergleich) sau să recurgă la mediere.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Mediatorii nu au un regulament specific sau un cod de conduită. Drepturile și obligațiile speciale se aplică numai persoanelor înscrise pe lista mediatorilor.

Mediatorii nu sunt înregistrați pe domenii de expertiză, cum ar fi mediatorii pentru probleme familiale, medicale sau de construcții, iar domeniile de activitate ale mediatorilor înregistrați se indică separat.

Orice persoană care beneficiază de formarea prevăzută poate fi înscrisă pe lista mediatorilor înregistrați în conformitate cu normele aplicabile. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/mediatoren/mediatorenliste.nsf/docs/home „Mediator * în” nu este un titlu profesional protejat; cu toate acestea, denumirea „înregistrată * Mediatoare *” nu poate fi utilizată fără autorizație.

Informații și formare

Mai multe informații privind, printre altele, formarea și condițiile de înregistrare ca mediator * în Austria pot fi găsite aici. Informațiile sunt disponibile numai în limba germană.

Care sunt costurile medierii?

În general, medierea nu este gratuită.

Taxa de mediere se stabilește de comun acord între mediatorul privat * și părțile la litigiu.

Acordurile de mediere sunt executorii?

În conformitate cu Directiva 2008/52/CE, părțile trebuie să poată solicita ca un acord scris rezultat în urma medierii să fie declarat executoriu. Statelor membre le revine sarcina de a face cunoscute instanțele sau alte organisme publice care au competența de a primi cererile de acest fel.

Un acord obținut pe calea medierii devine executoriu numai dacă este încheiat sub formă de compromis (Vergleich) în fața unei instanțe sau sub formă de act notarial în fața unui notar.

Ultima actualizare: 11/08/2020

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.