Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Tjekkiet

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim bil-medjazzjoni? Din hija forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (alternative dispute resolution — ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet fit-tilwima jilħqu ftehim. Il-vantaġġ li tuża l-medjazzjoni huwa l-ħin li tiffranka meta tuża din il-forma ta’ soluzzjoni tat-tilwim (b’paragun ma’ każ fil-qorti, li jieħu fit-tul) u ta’ spiss frankar finanzjarju (meta mqabbel mal-ispejjeż ta’ każ fil-qorti).

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-korp ċentrali għall-medjazzjoni bħala mod kif jiġu ttrattati l-konsegwenzi tar-reat bejn it-trasgressur u l-vittma fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali huwa s-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka huwa responsabbli għat-twettiq tal-attivitajiet ta’ dan is-servizz.

Għall-medjazzjoni fi kwistjonijiet ta’ liġi ċivili, tista’ tikkuntattja wieħed mill-medjaturi li joffru dak is-servizz. Il-kuntatti tal-medjaturi li jaħdmu fir-Repubblika Ċeka jinsabu f’diversi websajts billi ddaħħal il-kelma tat-tfittix ‘medjazzjoni’.

Il-lista ta’ medjaturi tista’ tinstab, pereżempju, fuq is-siti web tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi tar-Repubblika Ċeka, l-Assoċjazzjoni tal-Avukati Ċeka u l-Unjoni għall-Proċeduri ta’ Arbitraġġ u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Wieħed jista’ jsib kuntatti fis-sit web tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka, li jaġixxi taħt il-mandat tal-qrati distrettwali rilevanti.

Il-lista ta’ medjaturi rreġistrata skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni, miżmuma mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka, hija disponibbli at:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Għadd ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u entitajiet oħra jaħdmu fil-qasam tal-medjazzjoni.

F’liema oqsma huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’kull qasam tal-liġi, barra fejn hija eskluża bil-leġiżlazzjoni. Dan jinkludi il-liġi tal-familja, il-liġi kummerċjali u l-liġi kriminali. Skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-imħallef li jippresjedi jista’, fejn xieraq u xieraq, jordna lill-partijiet jiltaqgħu mal-medjatur għal perjodu inizjali ta’ 3 siegħa. F’każijiet bħal dawn, hija tista’ tissospendi l-proċedimenti sa 3-il xahar.

Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Iva, il-medjazzjoni hija rregolata mill-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni u, fil-qasam tal-proċedimenti kriminali, mill-Att Nru 257/2000 dwar is-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka.

Informazzjoni u taħriġ

Il-medjaturi rreġistrati li joperaw skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni għandhom jgħaddu b’suċċess minn eżami professjonali quddiem kumitat maħtur mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka. Medjatur li jaħdem taħt is-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka skont l-Att Nru 257/2000 Coll., is-Servizz ta’ Probation u Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka għandu jgħaddi minn eżami ta’ kwalifika.

It-taħriġ ta’ medjaturi li jaġixxu fi ħdan is-sistema tal-ġustizzja kriminali huwa żgurat mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni; it-taħriġ fil-qasam tal-medjazzjoni mhux kriminali huwa offrut minn firxa ta’ korpi u istituzzjonijiet edukattivi.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Medjazzjoni pprovduta mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni hija bla ħlas, jew l-ispejjeż jitħallsu mill-Istat.

Jekk il-qorti tissospendi l-proċedimenti f’każ mhux kriminali u tordna lill-partijiet biex jagħmlu l-ewwel laqgħa mal-medjatur, l-ewwel 3 siegħa tal-laqgħa ta’ medjazzjoni għandha tiġi rimborżata bir-rata stabbilita fil-leġiżlazzjoni implimentattiva (CZK 400 għal kull siegħa mibdija) u din it-tariffa għandha titħallas b’mod ugwali mill-partijiet (jekk il-partijiet huma eżentati mill-miżati tal-qorti, din titħallas mill-Istat). Fil-każ ta’ kontinwazzjoni tal-medjazzjoni għal aktar minn 3 siegħa, l-ispejjeż ta’ medjazzjoni ulterjuri għandhom jitħallsu b’mod ugwali mill-parteċipanti, iżda fil-livell tal-ammont miftiehem bejn il-medjatur u l-parteċipanti fil-medjazzjoni, jiġifieri l-partijiet fit-tilwima.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Id-Direttiva 2008/52/KE tippermetti litiganti jirrikjedu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir infurzabbli. Ftehim bejn il-partijiet fil-medjazzjoni f’każ ċivili jista’ jiġi ppreżentat lill-qorti għall-approvazzjoni fil-kuntest ta’ proċedimenti ulterjuri. Ir-riżultati ta’ medjazzjoni li tkun saret fil-kuntest ta’ proċedimenti kriminali mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni jistgħu jitqiesu mill-prosekutur pubbliku u l-qorti fid-deċiżjoni tagħhom fil-każ partikolari.

L-aħħar aġġornament: 17/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.