Közvetítés az uniós tagállamokban

Repubblica ceca

Bírósági eljárás helyett miért ne rendezné vitáit közvetítés (mediáció) útján? Ez az alternatív vitarendezés egyik formája, ahol a vitában érintett felek közvetítő segítségével juthatnak megegyezésre. A közvetítés előnye az, hogy a vitarendezés e formájának igénybevételével időt és – gyakran – pénzt takaríthat meg a bírósági ügyekhez képest.

Contenuto fornito da
Repubblica ceca

Kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A közvetítői közvetítés központi szerve, amely a büntetőeljárás keretében az elkövető és a sértett közötti bűncselekmény következményeinek kezelésére szolgál, a Cseh Köztársaság pártfogói és közvetítői szolgálata. A Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma felelős e szolgálat tevékenységének elvégzéséért.

Ha polgári ügyben kíván közvetítést igénybe venni, forduljon az ilyen szolgáltatást nyújtó közvetítők valamelyikéhez. A Cseh Köztársaságban működő közvetítők elérhetőségei több weboldalon megtalálhatók a „mediace” (közvetítés) keresőkifejezés alapján.

A közvetítők listája megtalálható például a Cseh Köztársaság Közvetítőinek Szövetsége, a Cseh Ügyvédi Kamara és a Cseh Köztársaság Választottbírósági és Közvetítési Eljárási Uniója honlapján. A Cseh Köztársaság Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálata az érintett körzeti bíróságok illetékességi területe szerint jár el; elérhetőségei megtalálhatók a Szolgálat weboldalán.

A közvetítésről szóló 202/2012. sz. törvény értelmében nyilvántartásba vett közvetítők listája, amelyet a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma vezetett, a következő címen érhető el:http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx.http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

A közvetítés területén számos egyéb nem kormányzati szervezet és testület tevékenykedik.

Mely területeken lehetséges és/vagy a leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

A közvetítés a jog minden területén igénybe vehető, kivéve, ahol ezt jogszabály kizárja. Ide tartozik a családjog, a kereskedelmi jog és a büntetőjog. A polgári perrendtartás értelmében az elnöklő bíró adott esetben elrendelheti, hogy a felek 3 órás kezdeti időszakra találkozzanak a közvetítővel. Ilyen esetekben legfeljebb 3 hónapra felfüggesztheti az eljárást.

Vannak-e külön szabályok e téren?

Igen, a közvetítést a közvetítésről szóló 202/2012. sz. törvény, valamint a büntetőeljárások terén a Cseh Köztársaság pártfogói és közvetítői szolgálatáról szóló 257/2000. sz. törvény szabályozza.

Tájékoztatás és képzés

A közvetítésről szóló 202/2012. sz. törvény alapján működő, nyilvántartásba vett közvetítőknek sikeres szakmai vizsgát kell tenniük a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által kijelölt bizottság előtt. A Cseh Köztársaság pártfogó felügyelői és közvetítői szolgálata által a 257/2000. sz. törvény (Gyűjt.) értelmében foglalkoztatott közvetítőnek, a Cseh Köztársaság pártfogó felügyelői és közvetítői szolgálatának sikeres minősítő vizsgát kell tennie.

A büntető igazságszolgáltatási rendszerben tevékenykedő közvetítők képzését a Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálat biztosítja; a büntetőjogon kívüli közvetítés terén számos testület és oktatási intézmény kínál képzést.

Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálat által nyújtott közvetítés ingyenes, vagy az állam viseli a költségeket.

Ha a bíróság nem büntetőjogi ügyben felfüggeszti az eljárást, és elrendeli, hogy a felek tartsanak első találkozót a közvetítővel, a közvetítői találkozó első 3 óráját a végrehajtási jogszabályokban meghatározott mértékben térítik vissza (minden megkezdett óra után 400 CZK), és ezt a díjat a felek egyenlő mértékben fizetik meg (amennyiben a felek mentesülnek a bírósági illeték alól, azt az állam fizeti meg). Abban az esetben, ha a közvetítés 3 órán túl is folytatódik, a további közvetítés költségeit a résztvevők egyenlő mértékben viselik, de a közvetítő és a közvetítésben részt vevők, azaz a vitában részt vevő felek közötti megállapodás szerinti összeg erejéig.

Végrehajtható-e a közvetítés eredményeként létrejött megállapodás?

A2008/52/EK irányelv lehetővé teszi a peres felek számára, hogy előírják a közvetítés eredményeként létrejött írásbeli megállapodás végrehajthatóvá nyilvánítását. Polgári ügyben a közvetítői eljárás felei közötti megállapodás a további eljárás keretében jóváhagyásra benyújtható a bírósághoz. A büntetőeljárás keretében a Pártfogó Felügyelői és Közvetítői Szolgálat által végzett közvetítés eredményét az ügyész és a bíróság is figyelembe veheti a konkrét ügyben történő döntéshozatalkor.

Utolsó frissítés: 17/11/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.