Közvetítés az uniós tagállamokban

Italija

Ahelyett, hogy bírósághoz fordulnának, miért ne próbálja meg az Ön vitáját közvetítéssel rendezni? Ez egy alternatív vitarendezési (AVR) intézkedés, amelynek keretében a közvetítő segíti a vitában érintetteket a megállapodás elérésében. Az olasz kormány és igazságügyi szakemberek különösen hatékony eszköznek tartják a közvetítést.

Turinį pateikė
Italija

1. Kihez kell fordulni?

Olaszországban a 28/2010. sz. törvényerejű rendelettel (decreto legislativo) polgári és kereskedelmi közvetítési rendszert vezettek be, amelynek célja a felek által szabadon lemondható vagy átadható jogosultságokkal kapcsolatos jogviták rendezése volt.

A közvetítési szolgáltatásokat köz- vagy magánszektorbeli közvetítő szervezetek nyújtják, amelyek szerepelnek a közvetítő szervezetek Igazságügyi Minisztérium által vezetett nyilvántartásában (registro degli organismi di mediazione).

A közvetítéssel kapcsolatos valamennyi információ megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján.

Az akkreditált közvetítő testületek listáját itt tesszük közzé.

A nyilvántartásnak lehetővé kell tennie, hogy kapcsolatba lépjen az Ön által választott közvetítő szervezettel, és igénybe vegye az adott szervezethez tartozó közvetítők szolgáltatásait. További információk közvetlenül a szóban forgó szervezettől szerezhetők be.

2. Mely területeken lehetséges és/vagy a leggyakoribb a közvetítés igénybevétele?

A közvetítő szervezetek segíthetnek a bíróságon kívüli vitarendezésben minden olyan jogvitában, amely a felek szabadon lemondhatnak vagy átruházhatnak (diritti disponibili). Olaszországban a közvetítés feltétele a közös tulajdonnal, a dologi jogokkal, a megosztással, az örökléssel, a családi megállapodásokkal, az ingyenes bérbeadással, a társaságok bérletével, az orvosi és egészségügyi felelősségből eredő károk megtérítésével, valamint a sajtóban vagy más hirdetési, biztosítási, banki és pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos jogvitáknak. Ilyen esetekben a felet ügyvédnek kell segítenie. A bíróság felhívására vagy a felek által a szerződésben meghatározott kötelezettség alapján választható is lehet.

3. Vannak-e konkrét szabályok?

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés általános szabályait jelenleg a 28/2010. sz. törvényerejű rendelet (a 2013. augusztus 9-i 98. sz. törvénnyé alakított 2013. június 21-i 69. sz. törvényerejű rendelet, majd a módosításokkal 2014. november 10-i 162. sz. törvénnyé és 2015. augusztus 6-i 130. sz. törvényerejű rendelet) és a 180/2010. sz. miniszteri rendelet szabályozza.

4. Képzés

A közvetítővé válni kívánó személynek meg kell felelnie az 180/2010. sz. miniszteri rendelet 4. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek: legalább hároméves egyetemi oklevél vagy szakmai testületi vagy főiskolai tagság; legalább kétéves szakirányú képzéssel és továbbképzéssel rendelkezik, amelyet az Igazságügyi Minisztérium által akkreditált képzési szervezetek szereztek meg; a kétéves átképzési időszak alatt pedig legalább húsz közvetítési ügyben kellett segítő gyakornokként részt venniük.

Az igazságügyi minisztérium által akkreditált köz- vagy magánszervezetek azok a képzésszolgáltatók, amelyek igazolást adnak ki arról, hogy a közvetítők elvégezték a szükséges képzéseket, feltéve, hogy megfelelnek a meghatározott követelményeknek.

5. Milyen költségekkel jár a közvetítés?

A 180/2010. sz. miniszteri rendelet 16. cikke meghatározta a közvetítési támogatás meghatározásának kritériumait, amelyek magukban foglalják az eljárás megindításának költségeit és a közvetítés költségeit.

Az összegeket a végzéshez csatolt A. táblázat tartalmazza. Ugyanez vonatkozik a követelés értékének növekedésére is.

6. Végrehajtható-e a közvetítési megállapodás?

A 28/2010. sz. törvényerejű rendelet 12. cikke értelmében, amennyiben a közvetítésben részt vevő valamennyi fél ügyvédi segítséget kap, a felek és maguk az ügyvédek által aláírt megállapodás végrehajtható a kötelező kisajátítás, az átadásra és a szabadon bocsátásra vonatkozó végrehajtás, az arra vonatkozó kötelezettség végrehajtása, valamint a bírósági jelzálogjog bejegyzése tekintetében. Az ügyvédek igazolják és tanúsítják, hogy a megállapodás megfelel a kötelező szabályoknak és a közrendnek. Minden egyéb esetben a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodást a felek bármelyikének kérelmére a bíróság elnöke a kötelező szabályok és a közrend betartásának ellenőrzését követően végzéssel hagyja jóvá. A 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében említett, határokon átnyúló jogviták esetén a jegyzőkönyvet azon bíróság elnöke hagyja jóvá, amelynek joghatósága alatt a megállapodást végre kell hajtani.

7. Ingyenes-e a közvetítők adatbázisához való hozzáférés?

A minisztérium jelenleg rendszeresen közzéteszi honlapján az egyes közvetítő testületeknél nyilvántartásba vett közvetítő testületek és közvetítők jegyzékét.

Ez az 1. szakaszban jelzett kapcsolat, amely ingyenes és ingyenes hozzáférést biztosít.

Utolsó frissítés: 27/11/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.